Никой няма да отнема деца от семейства Никой няма да отнема деца от семейства Стратегия за детето няма, трябва да спрем истерията, която някои организации се опитват да създават, казва зам.-министър Зорница Русинова
Дали сме за домашно идеята за защитени болници Дали сме за домашно идеята за защитени болници Сега беше времето за този протест – нито по-рано, нито по-късно, казва д-р Иван Кокалов
Не допускайте да бъдем разединени Не допускайте да бъдем разединени Боледуваме на работните си места, а насреща виждаме безразличие, казва Теа Церовска
Продължава битката за детското здравеопазване Продължава битката за детското здравеопазване
Отчаяни сме от системата на здравеопазване Отчаяни сме от системата на здравеопазване Дават се едни пари, които не достигат до нас, някъде се губи нишката, казва Даниела Икимова
Информираното съгласие в болниците е формално Информираното съгласие в болниците е формално Взаимоотношенията между лекар и пациент са доста трудни, казва Веска Събева
Да се въведе понятието Амбулаторен случай Да се въведе понятието Амбулаторен случай Той трябва да бъде на цена 50.00лв., профилактичният преглед или диспансерният не по-малко от 35лв., за да се постигне справедливо измерение на дейността на лекарите в СИМП, каза д-р Галинка Павлова
Трябва регулация и на цените при доплащане Трябва регулация и на цените при доплащане Необходимо е остойностяване на медицинския труд, неговото недофинансиране не може да се компенсира с допълнителни плащания, казва проф. Асен Балтов
Модел за богати държави Модел за богати държави Убеден съм, че ние нямаме условия и възможности да реализираме този модел, каза проф. д-р Григор Димитров
Това е социален модел Това е социален модел  Трябва дисциплина всички хора да си плащат вноската, казва Георги Колев
1 2 3 ... 54 »