Искама думата

Трябват още 6 млн. лв. за училищно и детско здраве

04-11-2019 16:51
Clinica.bg

press@clinica.bg
Трябват още 6 млн. лв. за училищно и детско здравеНастояваме за ускорен ръст на минималната работна заплата, казват синдикатите от КНСБ
Правителството одобри бюджетната рамка за следващата година на последното заседание на МС. Очаква се бюджетът да започне да се разглежда в парламента. В хода на общественото обсъждане, от КНСБ изпратиха позиция по темата. Публикуваме го без редакторска намеса.
КНСБ иска догонваща политика по доходите от труд и справедливо разпределение на средствата за заплати в бюджетните дейности. В областта на политиката по доходи от труд правителствената прогноза и Бюджет 2020 се предлага: Увеличение на минималната работна заплата за страната на 610 лв. от 1 януари 2020 г., 650 лв. от 1 януари 2021 г. и задържане на това ниво през 2022 г. В бюджетния сектор като цяло – увеличение с 10% на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения. В сектор „Средно образование" - допълнителни средства в размер на 360,0 млн. лв. за увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал.

В сектор „Здравеопазване" - увеличение на бюджета
аааа
за болнична помощ с минимум 200 млн. лв. за 2020 г., които да послужат за достигане на договорените в КТД минимални нива на заплащане за лекари и професионалисти по здравни грижи.Средствата за делегираните от държавата дейности за общините (детски и учебни заведения) се предвижда да нараснат с 9,5%.

КНСБ отчита като положителни направените стъпки в Проектобюджета за увеличение на заплатите за 2020 г., но обръща внимание, че в редица случаи увеличението е недостатъчно добре разчетено.

Реалният процент на увеличение на основната месечна заплата на служителите в сектор „Държавно управление"ще е под 10%, независимо от по-големия процент увеличение на ФРЗ.

 

Поддържаме искането си за 20% увеличение

 

на ФРЗ по ведомства, за да бъде постигнато увеличение на заплатите над 10%, което ще доведе до положителен ефект при прилагането на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация с последните изменения през 2018 и 2019 г. В сектор „Средно образование"договореното в КТД увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти е с 20%, а горепосочените допълнителни средства от от 360 млн.лв. осигуряват едва 15-17%. Това провокира изпълнението на поетия от правителството ангажимент за двойно увеличение на учителските заплати до края на мандата. Във връзка с това считаме, че би било редно в Бюджет 2020 г. за средно образование да се отпуснат допълнително още 110 млн.лв. за увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти.

 

КНСБ счита, че е необходимо да се намерят допълнителни

 

средства в рамките на 6 млн. лв. за училищно и детско здравеопазване, за да се изпълни КТД и за тези медицински специалисти. По този начин, освен за болничната помощ, ще бъде възможно осигуряването на достатъчно средства за достигане на договорените в КТД начални работни заплати и за професионалистите по здравни грижи в детското и училищно здравеопазване. Особено внимание трябва да се обърне на въпросакак най-справедливо да бъдат разпределени средните проценти на увеличение на заплатите в бюджетните дейности, защото базата, от която тръгват увеличенията е много различна, както по икономически дейности, така и в професионално-квалификационен разрез.

 

Очакваме от правителството през Закона за държавния бюджет

 

и Постановлението за неговото изпълнение да поеме изпълнението на следните ангажименти:

- Увеличението да бъде с по-голям процент към структурите, службите, агенциите и др.под., работещи на терен,социалните домове, музикално-сценичните изкуства, музеите, читалищатаи др.;

- Допълнителните средства да се използват изцяло за промени на основните работни заплати, но не и за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в държавната администрация. Същият подход да се прилага и за звената в сферите и дейностите, финансирани чрез Единни разходни стандарти, както и по отношение на всички работници и служители, чиито работни заплати се финансират от бюджета;

- Средствата да се разпределят така, че увеличението на всяка индивидуална работна заплата да се състои от две части – половината от средствата като еднаква „твърда" сума към индивидуалните работни заплати (инфлационна част) и другата част – съобразно приноса и индивидуалното изпълнение на база годишната оценка за работещите в държавната администрация, а за всички останали според прилаганите на място критерии и правила за оценка.

 

В средносрочен и дългосрочен план КНСБ настоява

 

за изпреварващ ръст на минималната работна заплата и за догонваща спрямо средноевропейските нива политика по доходите, последователно реализирана през бюджетите на правителството.

В този контекст настояваме за ускорен ръст на минималната работна заплата, който да осигури нарастващо съотношение спрямо средната работна заплата до 50%, с цел доближаването й до достойна „заплата за издръжка". Предвидените от правителството ръстове не гарантират такава промяна, а по-скоро потвърждават статуквото от 43-44% съотношение, а през 2022 г. дори спад на това съотношение до 40%.

 

За КНСБ намерението за задържане размера на МРЗ през 2022

 

г. няма логично обяснение, при условие, че прогнозата на Министерство на финансите е през 2022 г. средната работна заплата да достигне 1600 лв. В международен план средната нетна работна заплата в СПС в България е 1.6-2.5 пъти по-ниска от тази в старите държави членки (Италия, Испания, Германия, Великобритания и Люксембург) и 1.1-1.4 пъти спрямо новите държави членки (Латвия, Румъния, Унгария, Чехия и Полша). На практика, този показател е най-точният измерител на покупателната способност на заплатите, защото отразява както разполагаемия размер, така и ценовите разлики между отделните страни. Ускоряването на конвергенцията, според КНСБ, би било възможно и осезаемо за наемния труд при ежегоден номинален ръст на заплатите от поне 15% и реално увеличение от порядъка на 12-13%.Разтревожени сме от действията на магистрата Разтревожени сме от действията на магистрата Подобно поведение е не само недопустимо, но и грубо погазва обществения ред, казаха от БЛС
Промените не ограничават интеграцията на пазара Промените не ограничават интеграцията на пазара Аптечна карта ще съществува само проформа и няма да гарантира достъпа до аптека в страната, казват от БФС
Над 200 пациенти с ХИВ пак без лекарства Над 200 пациенти с ХИВ пак без лекарства Това не е първи случай, в който заради административни пречки се компрометира терапията на болните, казват от НПО
Kатегорично отричаме агресията Kатегорично отричаме агресията Отправяме апел да се реализират бързи и надеждни мерки за ограничаване на случаите на посегателство срещу лекари, казват от НСОМБАЛ
За пореден път апелираме за респект към медиците За пореден път апелираме за респект към медиците Убедени сме, че спазването на неписаните човешки норми ще предотврати неприятни инциденти, казват от БАПЗГ
Да възстановим ритъма си на работа от преди пандемията Да възстановим ритъма си на работа от преди пандемията Благодарим на българското общество, че се вслуша в призивите и препоръките
Оттегляме се от Алианса на НПО Оттегляме се от Алианса на НПО С изненада установихме, че се организират срещи с НЗОК и МЗ, на които са поканени медицинските дружества, казват от БЛС
Респект за вашата всеотдайност и любов Респект за вашата всеотдайност и любов Вие сте специалистите на първа линия, благодарение на които пациентите получават шанс за навременна и животоспасяваща помощ, казват от БАПЗГ
Благодаря Ви, че сте избрали Спешна помощ Благодаря Ви, че сте избрали Спешна помощ Вашите усилия, денонощен труд и отдаденост са видими за цялото ни общество, казват от БЛС
МЗ да плаща тестовете преди прием в болница МЗ да плаща тестовете преди прием в болница Това е очаквана и логична стъпка, която ще върне спокойствието на хората, казват от три болнични организации
1 2 3 ... 25 »