решения

Кабинетът прие бюджетите за догодина

31-10-2019 13:14
Clinica.bg

press@clinica.bg
Кабинетът прие бюджетите за догодинаИзграждането на Национална здравна информационна система отново е приоритет
Кабинетът одобри бюджетите на държавата на НЗОК и на ДОО за догодина. Заложено е увеличение на заплатите в бюджетния сектор, образованието и здравеопазването. Предстои трите бюджета, да бъдат внесени в Народното събрание.
Приходите, които ще бъдат събрани тази година от държавата, са 46 млрд. и 800 млн. лева. Следващата година без промяна остават ставките на основните данъци 20% ДДС и по 10% корпоративен и подоходен данък. Непроменена остава здравната вноска, 8% . Приоритетите на Бюджет 2020 са политики в сектор образование, здравеопазване, отбраната, пенсионната политика и политиката по доходите.

 

В законопроекта за бюджета на държавното


обществено осигуряване за 2020 г. се предвижда от 1 юли догодина пенсиите, отпуснати до края на 2019 г., да се увеличат с 6,7%. Средният размер на пенсията ще достигне 412,28 лв., което е с 31 лв. повече в сравнение с 2019 г.

От 1 юли 2020 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши от 219,43 лв. на 234,13 лв. От същата дата ще нарасне и социалната пенсия за старост, която ще стане 141,63 лв.

610 лева ще е минималният осигурителен

праг от 1 януари 2020 година. Максималният осигурителен доход ще остане 3 000 лв, с което ще се запази и таванът на пенсиите от 1200 лв. Най-голяма част от бюджета ще отиде за социални и икономически дейности. Под 5% са насочени за здравеопазване. Почти толкова са за отбрана. За образование са 4%. А под 2% са разходите за строителство и опазване на околната среда.

За НЗОК са предвидени 4 744 704,9 хил. лв. приходи

и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 4 640 733,7 хил. лв., от които 3 107 134,2 хил. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 1 533 599,0 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване. Разпределението на средствата за здравноосигурителни плащания е 2 850 282,6 хил. лв за медицински дейности. За първична извънболнична медицинска помощ  са определени 244 000,0 хил. лв. За специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – 264 700,0 хил. лв. А за  медико-диагностична дейност са предвидени 94 300,0 хил. лв.

За  болнична медицинска помощ  пък

са разписани 2 247 282,6 хил. лв. За дентални дейности са отпуснати 179 800 хил. лв. За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели – 1 243 800,0 хил. лв. В това число се включват здравноосигурителните плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната – 677 300,0 хил. лв.. Лекарствени продукти, назначени с протокол, за който се извършва експертиза е заложено 365 156,0 хил. лв.. За лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги сумата е  466 600 хил. лв. За лекарствени продукти по списък за базова терапия на онкологични и онкохематологични заболявания, коагулопатии и други редки заболявания са определени 99 900, 0 хил. лв. Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 110 000,0 хил. лв.

Основните приоритети в здравеопазването

през тригодишния период са осигуряване на финансова устойчивост и обезпеченост на здравната система с цел подобряване здравето на населението, повишаване и поддържане качеството на живот чрез намаляване на преждевременната смъртност и заболеваемостта, както и преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на медицинска помощ. Изграждането на Национална здравна информационна система, посредством използване на нови технологии в областта на електронното здравеопазване, е сред приоритетите, с които се цели подобряване на качеството и ефективността на процесите в системата на здравеопазване.

Предстои трите бюджета, на дължавата , на НЗОК и ДОО да бъдат внесени в Народното събрание .Все повече хора ползват онлайн услугите на НОИ Все повече хора ползват онлайн услугите на НОИ Осигурителният институт е издал над 525 000 персонални идентификационни кодове за три години
1 349 лв. е средната брутна работна заплата 1 349 лв. е средната брутна  работна заплата Данните са за месец декември, съобщават от НСИ
629 лв. достигна издръжката на човек 629 лв. достигна  издръжката на човек Данните са на КНСБ за последното тримесечие на 2019 година
Намаляват вредните фактори на работната среда Намаляват вредните фактори на работната среда Близо 100 000 лв. отпуска Фонд „Условия на труд" за минимизиране на въздействието на прах, шум, вибрации, осветление, лъчения или химични агенти
Все повече българи си купуват стаж за пенсия Все повече българи си купуват стаж за пенсия Над 4000 души са се възползвали от това право, съобщиха от НСИ
Финансовото състояние в градовете се влошава Финансовото състояние в градовете се влошава Хората в селата с по-позитивни нагласи за икономиката ни, спад доверието на потребителите отчита НСИ
Последни сме в ЕС по работа от вкъщи Последни сме в ЕС по работа от вкъщи Едва 0.3% от заетите у нас се трудят дистанционно, при средно 5% за Европа
Питат фирмите от какви кадри се нуждаят Питат фирмите от какви кадри се нуждаят Агенцията по заетостта стартира пето проучване за потребностите на работодателите от перснал
24.40 лв. месечно ще плащат безработните 24.40 лв. месечно ще плащат безработните Вноската се вдига заради ръста на минималната работна заплата
БАБХ проверява сиренето на пазара БАБХ проверява сиренето на пазара Агенцията взима проби за наличие на немлечни мазнини в продуктите
1 2 3 ... 38 »