Наука

144 млн. инвестирани в медицинска наука

01-11-2019 06:30
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
144 млн. инвестирани в медицинска наукаРазходите за научноизследователска и развойна дейсност като процент от БВП растат почти незабележително - от 0.74 до 0.75%
Медицината е на второ място, сред областите с най-голям разход за наука. Общо 144 млн. лв. са били инвестирани за медицински и здравни науки през 2018 г. Това става ясно от данните на НСИ за научноизследователска и развойна дейност (НИРД). Общите разходите за (НИРД) бележат ръст с 8.9%, но като процент от БВП продължават да са под 1% и се покачват почти незабележително - от 0.74% до 0.75%. Те са все още далеч от заложените в научната стратегия 3% от БВП, които трябва да се достигнат през 2020. Данните показват още, че паричните пороци идват основно по линия на бизнеса, а не от държавата.
Най-голям дял имат разходите областта на техническите науки - 57.6%, или 476.9 млн. лв., следвани от медицинските и здравни науки с дял от 17.4%, или 144.0 млн. лв., и естествените науки - 14.1%, или 116.4 млн. лв. През миналата година за научноизследователска и развойна дейност са похарчени 827.6 млн. лв., което е с 8.9% повече в сравнение с предходната година. Като процент от БВП обаче нивото остава почти същото – от 0.74% през 2017 г. на 0.75% през 2018 година.

 

Научноизследователската и развойна дейност се финансира

 

от държавния бюджет, бизнеса, други национални източници и от чужбина. В стратегията за наука е записано, че през 2020 година 1.5% трябва да идват от държавата, а 1.5% по линия на бизнеса. За момента цифрите показват, че сме далеч от този дял.

Ръстът на средствата вложени в НИРД се дължи в най-голяма степен на сектор „Предприятия", където те се увеличават с 60.7 млн. лв., или с 11.4%. Това е и най-големият от четирите институционални сектора, в които се осъществява наука, с дял от 71.9% от общите разходи за НИРД. Следва сектор „Държавно управление", чиито научни институти и организации формират 22.1% от парите за НИРД. Направените разходи за наука от висшите училища и

 

университетските болници възлизат на 5.4%,

 

а от нетърговските организации - на 0.6% от всички разходи за НИРД.

Общо 25 717 души са заетите в сектор наука през 2018 година, според националната статистика. Те са с 10.4% повече спрямо предходната година. Делът на жените е около полови натъа от съсловието – 46.1%. Назначените на пълна заетост са 16 499 или с 9.3% повече спрямо 2017 г. Повече от половината от научния персонал – 50.6% е съсредоточен във фирмите и научните институти от сектор „Предприятия". Там работят или 13 018 души. В организациите и институциите от сектор „Държавно управление" научна дейност извършват 8 177 души или 31.8% от общия персонал. В сектор „Висше образование" 4 404 души са ангажирани с научни изследвания и разработки, като относителният им дял е 17.1%.Увеличението на заплатите в МУ-София влиза в сила Увеличението на заплатите в МУ-София влиза в сила То е с 10% и е разписано в новия КТД, който вече е внесен в дирекция "Инспекция по труда"
Правим наука с Китай и Русия Правим наука с Китай и Русия Медицинските науки са сред приоритетните области за финансиране, ФНИ представя 4 нови проекти по международни програми
Договарят по-високи заплати за млади асистенти Договарят по-високи заплати за млади асистенти Създаване на нови специалности, съобразени с пазара на труда, и изключване на неперспективните, предложи председателят на БТПП Цветан Симеонов
Повече пари на ВУЗ за обществено здраве Повече пари на ВУЗ за обществено здраве 60% от бюджетите на университетите през 2020 г. ще са за качество
Катедрата по хигиена в МУ-София стана на 100 г. Катедрата по хигиена в МУ-София стана на 100 г. Научно-практическият й потенциал е в основата на развитието на различните направления особено в областта на превенцията, казва проф. Виктор Златков
Децата на училище максимум до 18:30 ч. Децата на училище максимум до 18:30 ч. Тогава да приключва последния учебен час във втора смяна, призовават от МОН
СУ обяви графика за прием през 2020 г. СУ обяви графика за прием през 2020 г. Изпитите за специалност "Медицина" остават без промяна, казаха от висшето училище
Три пъти са намалели отпадналите от училище Три пъти са намалели отпадналите от училище Детската градина става задължителна за 4-годишните от новата учебна година
СУ стана първи по здравни грижи СУ стана първи по здравни грижи Измести три медицински вуза и мина от четвърта на челна позиция, показват резултатите от рейтинга на университетите за 2019 г.
Пирамидата на образование ще се промени Пирамидата на образование ще се промени Крайната масовизация на висшето влоши репутацията на университетите, казва министър Красимир Вълчев
1 2 3 ... 23 »