Наука

Властта ще поръчва експертизи на БАН

30-10-2019 06:00
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
Властта ще поръчва експертизи на БАННаучните консултации не изискват допълнителни средства в бюджета, отделните министерства ще плащат при възлагане на спешни задачи, става ясно от проект на МОН
Държавата ще се допитва до БАН по ключови стратегически въпроси. Учените от своя страна ще правят научни консултации по зададените им теми. Задачите ще се възлагат от МС или от отделните министерства. Това предвижда проект за създаване на механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от БАН. Той е изработен по примера на добри практики на редица държави, както и на Европейската комисия, посочват от МОН.
Предложените промени няма да изискват допълнителни средства в бюджета, става ясно от мотивите на МОН. Това на практика означава, че учените няма да получават допълнително средства, за този тип консултации, освен ако няма извънредни задачи от спешен порядък. Аргументът на вносителите е, че приходите по бюджета на академията, така или иначе се формират от трансфер от хазната за изпълнението на национално възложени дейности. Според финансовата рамка за
аааа
следващата година БАН ще разполага със 105.611 млн. лв.
аааа
Изключение ще са случаите, когато на учените ще се възлагат задачи от спешен порядък, продиктувани от форсмажорни обстоятелства, за чието изпълнение се изисква използване на специфично оборудване, закупуване на консумативи и командироване на специалисти. Необходимите средства в тези случаи ще са за сметка на възложителя, в чийто ресор е възникналото обстоятелство.
аааа
Основна цел на предложения механизъм е да се осигури
аааа
навременна висококачествена и независима научна експертиза в полза на правителството по въпроси от стратегическа важност при формулирането на политики и инструменти за изпълнение на държавната политика, както и при транспонирането на европейски директиви, гласят мотивите на образователното министерство. Идеята е по този начин да се повиши информираността на обществото относно ползите от използването на научни доказателства и знания, както и да се насърчи употребата на иновативни решения в администрацията. Така ще се изгради и по-добра връзка между академията, държавните структури, гражданите и бизнеса. „Не на последно място целта е и по този начин да се увеличи въздействието от инвестираните публични средства в Българска академия на науките", посочват от МОН.


Надяваме се да усъвършенства е-обучението Надяваме се да усъвършенства е-обучението Разчитаме, че новият ректор ще създаде международна мрежа от университети в областта на медицинските специалности, казва проф. Магдалена Александрова
Д-р Радислав Наков осъди МУ-София Д-р Радислав Наков осъди МУ-София Академичния съвет не е изложил мотиви за вземането на длъжността асистент след конкурса, казаха от САС
Таксите за медицина опряха и до Радев Таксите за медицина опряха и до Радев

Заради драстично увеличение на платеното обучение студенти писаха на премиер и президент

Искаме достъпно медицинско образование Искаме достъпно медицинско образование Молим за становище относно правото за намаляване на такси, приложено от МУ-София, казват студентите
Kлиничните занятия да се провеждат ефективно Kлиничните занятия да се провеждат ефективно Стори ми се загуба на време да се разхождаме от един факултет на друг, от болница на болница, а на практика нищо да не се случва, казва Виктория Пенчева
Плащат на вузовете и при празни общежития Плащат на вузовете и при празни общежития Били на загуба по това перо заради пандемията, въпреки че са получили 28 млн. лв. повече от държавата
Очаквам МУ–София да е сред най-добрите в Европа Очаквам МУ–София да е сред най-добрите в Европа Би било добре научните изследванията да бъдат с повече практическа насоченост, казва проф. Николай Данчев
Оставям 158 млн. в сметката на МУ-София Оставям 158 млн. в сметката на МУ-София Трудностите бяха свързани с необходимостта да се извършат промени, имаше над 38 проверки, казва проф. Виктор Златков
Нашата мечта е да продължим присъствено Нашата мечта е да продължим присъствено Имахме големи трудности, справихме се, но не искаме да се мъчим втори път така, казва проф. Анастас Герджиков
Очакваме решение за държавните стажове Очакваме решение за държавните стажове

Готови сме да работим заедно с него, за да премахнем проблема, казва Петя Кашукеева

1 2 3 ... 32 »