правила

Промениха Наредбата за медицинските изделия

16-10-2019 16:15
Clinica.bg

press@clinica.bg
Промениха  Наредбата за медицинските изделия  С тях се въвеждат условия и ред за съставяне на списък на тези изделия и за определяне стойността им
Правителството прие промените в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
С проекта се цели да се гарантира прозрачност при провеждането на съответните процедури, чрез които се договаря стойността на медицинските изделия, високоспециализираните апарати/уреди за индивидуална употреба и които се заплащат с публични средства. От друга страна, с проекта се гарантира в максимална степен защитата здравето на пациентите при прилаганото лечение, като им се предоставят медицински изделия с високо качество. Предлага се НЗОК да публикува на официалната си интернет страница информация за медицинските изделия и заплатените за тях средства през предходното тримесечие.

Предвижда се още процедурата по договаряне

да се провежда от комисия, определена от управителя на НЗОК. По този начин се гарантира прозрачност при провеждането на съответните процедури. Процедурата по договарянето на медицински изделия за индивидуална употреба от обхвата на Наредба № 2 от 27.03.2019 година се провежда веднъж в рамките на календарната година и се извършва на основата на спецификация, утвърдена от Надзорния съвет на НЗОК. Спецификацията се утвърждава в срок до 20 декември на съответната календарна година и определя и групира медицинските изделия, прилагани в условията на извънболничната и болничната медицинска помощ, по технически изисквания.

С предложението се въвеждат и мерки

за осъществяване на контрол на разходите, които се заплащат с трансфер от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването за медицинските изделия. Предлага се още НЗОК да публикува на официалната си интернет страница информация за медицинските изделия, високоспециализираните апарати/уреди за индивидуална употреба и заплатените за тях средства през предходното тримесечие. По този начин се цели осигуряване на публичност, прозрачност и информираност на българските граждани.

Средствата, необходими за прилагането

на новата уредба са предвидени в Закона за бюджета на НЗОК за 2019 година и в актуализираната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. Финансирането се осигурява чрез предоставяне на трансфери от Министерството на здравеопазването към Националната здравноосигурителна каса. Необходимите средства за прилагането на наредбата няма да са в тежест на бюджетите на изпълнителите на медицинска помощ и на пациентите. От доклада на министърът на здравеопазването Кирил Ананиев става ясно, че е създадена своевременна организация за одобряване от НЗОК на лечение с медицински изделия, които до този момент са финансирани от Център „Фонд за лечение на деца".ВАС казва до 3 дни за детската болница ВАС казва до 3 дни за детската болница Архитектите продължават да искат нова обществена поръчка
Пациенти искат катетрите да се плащат от НЗОК Пациенти искат катетрите да се плащат от НЗОК Според действащия НРД тези консумативи не се покриват от касата, казаха от осигурителната институция
МЗ обяви търг за АГ-консумативи МЗ обяви търг за АГ-консумативи Прогнозната цена за 217 обособени позиции е 1.9 млн. лв., пише в обявлението за обществената поръчка
БЛС подкрепя здравния министър за ваксините БЛС подкрепя здравния министър за ваксините Решението на съда в Сливен е прецедент, няма друго такова в Европа, каза д-р Брънзалов
Преговарят извънболничната помощ Преговарят извънболничната помощ БЛС и НЗОК ще преговарят параметрите в НРД по това перо
МЗ увеличава парите си за персонал МЗ увеличава парите си за персонал Общо над 282 млн. лв. са предвидени за заплати на администрацията и на служителите на 96-те второстепенни разпоредители с бюджет
Tри комисии приеха бюджета на НЗОК на първо четене Tри комисии приеха бюджета на НЗОК на първо четене Той бе одобрен с 12 гласа „За" и 8 гласа „против" , нямаше въздържали се
Архитекти: Търгът за детска болница e незаконен Архитекти: Търгът за детска болница e незаконен Ако МЗ не го отмени, се обмислят протести пред министерството
МЗ определи местата за специализантите МЗ определи местата за специализантите Те са 187 позиции по клинични специалности за 2019 и 2020 г.
Майчин дом ще обменя опит с лекари от Китай Майчин дом ще обменя опит с лекари от Китай Обсъжда се дългосрочно партньорство с някои от медицинските заведения в Шанхай, специализирани в роботизираната хирургия
1 2 3 ... 175 »