Интервю

Временен мораториум е добра мярка

16-09-2019 06:00
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
Временен мораториум е добра мяркаСътрудничеството между учебните заведения, в частност медицинските, е бъдещето на висшето образование, казва проф. Валентина Петкова
Новата учебна година започва днес за учениците. В МУ-София обаче стартът бе даден на 12 септември. Какви са плановете за развитието на университета, ще какво ще доведат предложените поправки в Закона за висшето образование, необходим ли ни е мораториум за разкриване на нови учебни заведения, попитахме проф. Валентина Петкова. Тя е заместник-ректор по науката и акредитацията в МУ-София.
- Предложените промени в Закона за висшето образование вече са внесени в НС. Те предвиждат временен мораториум върху разкриването на нови университети и други звена до създаването на национална карта на висшите училища. Как ще коментирате тази мярка?

- Въвеждането на временен мораториум е добра мярка за оптимизиране на висшето образование в страната. При положение, че в момента има недостиг на студенти поради ниската раждаемост през последните години за страната, откриването на нови висши учебни заведения е необосновано и това е стъпка към набелязване на приоритетни сфери на обучение. Мораториумът трябва да засегне и откриването на частни висши училища, както и разкриването на нови поделения, изнесени обучения и т.н.

-Непосредствено преди предложените ограничителни поправки за разкриване на нови структури отвори врати Медицински факултет в Бургас. Има ли потребност от това звено според Вас?

- Това е въпрос от компетенцията на регулаторния орган –НАОА. Щом те са дали положителна оценка на тази институционална акредитация, няма основание да се съмняваме в потребността.

-Много ли са ни университетите според Вас?

- И много, и малко, зависи от базата за сравнение. Например в Италия във всеки по-голям град има университет. Това отново е въпрос на национална политика.

-Поправките предвиждат и край на т.н. „летящи професори" чрез въвеждане на изискването един преподавател на трудов договор да може да участва в акредитацията само на едно висше училище. Каква е ситуацията в момента, често срещана ли е тази практика и защо?

- Тази ситуация е често срещана, за съжаление, поради недостига на квалифицирани преподаватели за всички тези новооткрити училища. Така че тази мярка ще повиши регулацията в сектора и надявам се, ще доведе до повишаване на качеството на обучение.

-Мислите ли, че е необходимо определянето от МС на минимална преподавателска заплата. Защо?

-Предвид различните нива на средните заплати в отделните ВУЗ-ове определянето на минимален размер на възнаграждението на преподавателите би се отразило негативно от гледна точка на намаляването на разликата между преподавателите на минимално възнаграждение и останалите с по-голям опит и стаж.

-Има и по-строги изисквания за акредитация, като критериите за медицина всъщност са възможно най-завишените? До какво ще доведат тези промени?

- Завишаването на критериите би трябвало да гарантират по-високо качество на обучение.

-Какви са резултатите от тазгодишната кампания, каква е равносметката в сравнение с други години?

-Кампанията още не е приключила. Утре е вторият изпит за чужденците, така че не мога да дам окончателни цифри. Мога да кажа, че в тазгодишната кампания се явиха общо 4406 души.

-Какво ново в МУ- София, какви са плановете ви за развитие на университета ?

-Най-новото е създаване на докторантско училище при МУ – София. То ще осигурява подпомагане на общообразователната подготовка в хода на обучението за придобиване на образователната и научна степен „Доктор", административна, информационна и консултантска помощ по отношение на цялостното обучение на докторантите и младите учени в МУ-София. В него ще се обучават само докторанти на МУ-София. В Докторантското училище, след разрешение от ръководителя му, могат да участват и лица, които не са докторанти, но са на трудов договор и са членове на академичния състав на МУ-София и им предстои разработването на научни публикации (млади учени). Обучението в Докторантското училище е насочено към придобиване на знания и компетенции, осигуряващи успешната защита на дисертационния труд на докторантите и младите учени на МУ-София. От тази година, за първи път в България започваме обучението по новата академична специалност - парамедик за образователно-квалификационна степен професионален бакълавар, за която са записани – 20 студенти. Обсъжда се необходимостта от изготвяне на проект за създаване на институт, който да обединява академичния състав за извършване на дългосрочна научноизследователска дейност. Очакваме влизането в сила на подзаконовия нормативен акт, който ще регулира условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища. Изпратили сме нашите предложения към проекта за този акт. Освен това въведохме, първи от медицинските университети в страната, допълнителни изисквания свързани с приема на чуждестранни студенти, за да се гарантира законосъобразност, максимална прозрачност и недопускане на проблеми, рискови за националната сигурност.

-По какви научни проекти финансирани от Фонд „Научни изследвания" работите?

- Към настоящия момент научни колективи в МУ-София подготвят административните документи за участия в конкурсни проекти, финансирани от ФНИ. Те са програми за двустранно сътрудничество 2018 г. България – Русия; Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука" /ВИХРЕН/; Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа" /Петър Берон и НИЕ/, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 год., Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 год.

-Зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева обяви, че предстои изграждането на национална научна мрежа на медицинските университети у нас. Какви хоризонти би отворила тя?

- Нека да бъде изградена научната мрежа и тогава ще се обсъди възможното участие. Във всички случаи обаче, сътрудничеството между висшите учебни заведения, в частност медицинските, е бъдещето на висшето образование с цел постигането на по-високи научни резултати, интердисциплинарност на научните изследвания, повишаване качеството на преподаване.МУ-Плевен с лаборатория за виртуално обучение МУ-Плевен с лаборатория за виртуално обучение Първите операции са наблюдавани от студенти на 14 ноември, казаха от университета
15-20% е средната посещаемост на лекции 15-20% е средната посещаемост на лекции Това показва проверка в четири висши училища, казва министър Красимир Вълчев
Ще представим на бизнеса разработки за лекарства Ще представим на бизнеса разработки за лекарства Държавата официално ще използва учените от БАН като консултанти по важни стратегически въпроси. На какви теми досега властта се е допитвала до Академията, как науката и бизнеса да намерят пресечната точка и какво показва бюджета на БАН за следващата година, попитахме нейният председател акад. Юлиан Ревалски.
Раздадоха наградите за научна разработка Раздадоха наградите за научна разработка МУ-София отличи проф. д-р Славина Сурчева, от Медицински факултет, Катедра по фармакология и токсикология за проект в област Медицина
144 млн. инвестирани в медицинска наука 144 млн. инвестирани в медицинска наука Разходите за научноизследователска и развойна дейсност като процент от БВП растат почти незабележително - от 0.74 до 0.75%
Властта ще поръчва експертизи на БАН Властта ще поръчва експертизи на БАН Научните консултации не изискват допълнителни средства в бюджета, отделните министерства ще плащат при възлагане на спешни задачи, става ясно от проект на МОН
39 са защитените професии за учебната 2020/2021 година 39 са защитените професии за учебната 2020/2021 година 71 пък са онези, по които се очаква да има недостиг на пазара на труда
МУ-Варна със свободен достъп до огромна база данни МУ-Варна със свободен достъп до огромна база данни От библиотеката на университета ще се влиза безплатно в UpToDate до края на ноември
Повече пари за медицинските ВУЗ-ове Повече пари за медицинските ВУЗ-ове С около 500 млн. лв. се увеличават парите за образование през 2020 година
Международен студентски форум в МУ-Плевен Международен студентски форум в МУ-Плевен Над 120 доклада ще бъдат представени в 10 научни секции, съобщиха от университета
1 2 3 ... 22 »