коментар

Да се въведе понятието Амбулаторен случай

10-09-2019 07:05
Гергана
Гергана
Добрева
kapry@abv.bg
Да се въведе понятието Амбулаторен случайТой трябва да бъде на цена 50 лв., профилактичният преглед или диспансерният не по-малко от 35лв., за да се постигне справедливо измерение на дейността на лекарите в СИМП, каза д-р Галинка Павлова
Предстои да бъдат изработени правилата за дейността на лечебните заведения по НРД 2019 година. Те ще бъдат договорени между Надзорния съвет на НЗОК и БЛС. Има ли нужда от промени касаещи Специализираната извънболнична медицинска помощ и в каква насока да са те, попитахме д-р Галинка Павлова, управител на ДКЦ.
Първо трябва да се премахнат понятията първичен и вторичен преглед на пациент и въвеждане на Амбулаторен случай (АС). При сегашните условия по НРД съотношението първични към вторични прегледи, за повечето специалности, е 1:0.5. Изключение е дадено за хирургични прегледи и при педиатър, но насочени за консултация само от ОПЛ. По този начин, на практика всеки пациент с един първичен преглед има право на половин вторичен.

 

Забравяйки, че медицината не е математика,

от касата не отчитат индивидуалността и спецификата на всеки медицински казус. Често пъти вторичният преглед е по-комплециран от първичния (напр. усложнение с перитонзиларен процес при гнойна ангина) и се налага няколкократно посещение на пациента при лекаря. Или при психиатър – определянето на лекарствената доза и естеството на тези заболявания изискват за всеки пациент средно от 2 до 4 посещения. Надвишаването на съотношението е причина здравната каса да не заплаща извършената дейност в нейната цялост и лекарите да отказват вторични прегледи на пациентите.

Въвеждането на Амбулаторен случай,

ще даде възможност на медицинските специалисти да се концентрират върху здравословният проблем на пациента и неговото лечение в цялост, без т.н. бакалски сметки за брой първични и вторични прегледи. Освен това трябва да има промяна в наредбата за диспансеризация и предоставяне възможност на пациентите сами да избират на кого ще доверят здравето си, на ОПЛ или на лекаря от съответстващата специалност за хроничното заболяване. Практиката показа, че диспансеризацията не е достатъчно ефективна и за това свидетелстват недобрите здравни показатели в страната. Голяма част от градското население предпочита консултация със специалист по неговото заболяване. От друга страна, в малките населени места няма специалисти или ако има, не малка част от тях отказват диспансеризация на пациентите по финансова демотивация. Затова следва да се възтанови основополагащият принцип «парите следват пациента» и те да избират диспансеризиращия лекар за хроничното си заболяване.

Нужно е да се премахнат ограниченията

в дейността на СИМП чрез т.н. регулативни стандарти (РС) за консултация при специалист и медико-диагностични изследвания. Касата разпределя РС на тримесечие, отчитайки изпълнението от предходния период. При отсъствие на лекар по някаква причина, респективно намалява и изпълнението. При завръщането му намаления РС затруднява нормалния ритъм на работа и е причина за конфликти с пациентите. Като пример ще посоча случай от практиката: след заплатена потребителска такса и преглед при ортопед, пациентът поиска да му върнем направлението за консултация и платената сума, защото ЛЗ поради изразходване на РС няма как да назначи изследване на скенер. В този случай, пациентът не избира лекар на който има доверие или ЛЗ, а се превръща в заложник на грубото администриране от страна на касата, често пъти твърде субективно. По-този начин, ЛЗ попадат в спирала, която тегли дейността им към финансови затруднения.

Нека да припомня, че тази година

здравната каса икономиса значителни суми за СИМП и МДД, въпреки исканията на РЗОК за отпускане на допълнителен ресурс по настояване на колегите в страната. По тази причина някои от пациентите въпреки редовното привеждане на здравни осигуровки, за да решат здравословният си проблем, доплащат в брой. Предвидените обеми за дейности са оптимални, но политиката на касата за финансови рестрикции затруднява лечебно-диагностичния процес и натрупва недоволство сред населението към здравноосигурителния модел. Крайно наложително е реално да се изведат около 30% от дейностите, извършвани в болнична помощ, като възможност за изпълнение и в СИМП. За да се случи това, тези дейности трябва да имат една цена, без значение къде се изпълняват.

Да се премахнат административните пречки

за брой договори, определени не от мястото на извършване – ЛЗ, а от разделянето на дейностите в НРД като такива извършвани в БП и в СИМП. Експертите отчитат големият брой болници в страната - 346, а неглижират този проблем в СИМП. По данни на НЗОК към 2018 година по договор с публичния ресурс работят 11064 специалиста, като над 6 хиляди от тях работят и в болниците. Колкото повече нараства броят на изпълнителите в СИМП, толкова по-ограничени ще са приходите на колегите от този сектор. Пазарът на здравни услуги е много специфичен и ограничен, което е причина свободната конкуренция без правила да създаде условия за лоши практики. В този ред на мисли, определено трябва да се намери решение на посоченото предизвикателство.

И най-важното – да се сложи край

на подцененото финансиране на дейността в СИМП. Според Европейската практика за тази дейност се заделят около 12-15% от бюджета на касата, а у нас е едва около 6-7%, които дори не се разпределят в цялост (по-горе посочих за икономиите за първото шестмесечие на 2019г., приблизително в размер на 60 млн.лв). Стойността на дейностите са силно подценени, което действа демотивиращо на медицинските специалисти и е причина, до голяма степен, за проява на етични проблеми в отношенията лекар-пациент и засилва желанието за миграция. За да бъда разбрана ще дам пример: при лекар по физикална и рехабилитационна медицина първичният преглед е 9.00лв и заключителен 7.00лв; вторичен преглед при специалист 9.50лв, преглед за ЛКК 7.00лв. Много от цените на медико-диагностичните изследвания също са под себестойността. Това означава, че трудът на българските медици е съществено подценен. Крайно време е да се определи цена, съответстваща на спецификата, квалификацията на работещите и стандарта на живот в страната.

Ако не се променят цените в СИМП,

ако не се завишат поне три пъти от досегашните, повечето от тези ЛЗ са обречени на фалит. Амбулаторният случай трябва да бъде на цена 50 лв., профилактичният преглед или диспансерният не по-малко от 35лв., за да се постигне справедливо измерение на дейността на лекарите в СИМП. Нищо добро няма да се случи, ако не се въведе електронното здравеопазване, което би решило много от проблемите с бюрокрацията, бумащината и контрола. В предложенията изразих лично мнение, базирано на опита ми като управител на ДКЦ и разговори с колегите. Изложеното представлява идеи, които изискват задълбочено широко обсъждане, постигане на консенсус между колегите от извънболнична и болнична помощ, прецезиране на текстове и подкрепа от нормотворците. Всички промени следва да се случват с оглед постигане на по-добро качество и по-висока ефективност в дейността на СИМП.Бюджетът отново ще раздели медиците Бюджетът отново ще раздели медиците Срамно е, че средствата които се заделят за ПИМП, СИМП и за МДД отново са смешни
Одобряваме идеята за демонополизация Одобряваме идеята за демонополизация Имаме и някои въпроси, примерно кой ще вземе осигуряваните от държавата на половин вноска, казва Пенка Георгиева
Болниците не могат да са нон-профит организации Болниците не могат да са нон-профит организации Отпадането на регистрацията по Търговския закон няма да реши финансовите им проблемите, казва д-р Елиза Георгиева
Новият министър да лобира за клиничните пътеки Новият министър да лобира за клиничните пътеки Повечето бебета трябва да са приоритет N1 за всяка партия, казва изп. директор на Първа САГБАЛ "Св. София" доц. Иван Костов
Касата е господарят, болниците - роби Касата е господарят, болниците - роби Директорите сами да определят месечните си бюджети, предлага д-р Петър Георгиев
ВМА е символ на позитивна промяна ВМА е символ на позитивна промяна Поздравления по случай годишнината на болницата поднесе президентът Росен Плевнелиев.
Миенето на зъбите в училище трябва да е задължително Миенето на зъбите в училище трябва да е задължително Д-р Николай Шарков, главен секретар на Българския зъболекарски съюз.