отговор

МЗ: Спазили сме закона и сме съгласували обществената поръчка за Детската болница

14-08-2019 14:44
Clinica.bg

press@clinica.bg
 МЗ: Спазили сме закона и сме съгласували обществената поръчка за Детската болницаАгенцията за обществените поръчки е съгласувала процедурата
Обществената поръчка за Детската болница е направена съгласно ЗОП и е съгласувана с Агенцията за обществени поръчки. Това обявиха от Министерството на здравеопазването. От ведомството изтъкнаха, че провеждат политиката на пълна прозрачност.
В отговор на журналистически въпроси и само ден след като Комисията за защита на конкуренцията отхвърли възраженията на фирма „ВДХ" АД срещу обществената поръчка за Националната детска болница от Министерство на здравеопазването заявят, че са спазили закона и са извършили съгласувателна процедура с Агенцията за обществените поръчки. Освен това в хода на подготовката на цялостната документация са ангажирали водещи педиатри от страна.

 

Ведомството е проучило практиката

и опита на други държави. Затова е написало, че от фирмата изпълнител се изисква наличието на опит в изграждането лечебни заведения за болнична помощ, наличие на опитен и доказан екип от специалисти на отделните етапи на проектирането и изграждането, уточняват от МЗ. След провеждане на обществена поръчка сградата е обследвана. Това се е случило през месец февруари 2019 г. от фирма „Балмер инженеринг" ООД, напомнят от здравното ведомство. А заключението е, че строежът може да бъде завършен след извършване на строително-възстановителни дейности. „Препоръчва се да бъде извършено възстановяване на целостта на сечението на стоманобетоновите елементи и усилване на подовите конструкции и стоманобетонови шайби. В общия разчет за изграждане на лечебното заведение са предвидени и средства за строително-възстановителните дейности", съобщават от ресорното министерство.

Те посочват още, че отделните части на инвестиционния проект

във фаза „Технически проект" ще бъдат придружени с подробни количествени сметки, както е разписано в техническата документация. На всеки етап от изграждането на обекта възложителят ще контролира изпълнението на заданието, в качеството си на инвеститор. Освен това МЗ ще обяви и обществена поръчка за осъществяване на строителен надзор по време на строителния процес. Допълнително, поради стратегическия характер на лечебното заведение за страната, екипът на МЗ също ще осъществява оперативен контрол на всеки етап от изграждане на болницата, се посчва в изявлението на здравното ведомство. Съгласно тръжната документация, възложителят няма да приема изготвените от изпълнителя проекти по отделните части на строителството до отстраняване на констатираните недостатъци.

В документацията на поръчката по ЗОП

са поставени изисквания към фирмата изпълнител за съгласуване на визата за проектиране със съответните експлоатационни дружества. Посочено е още, че ще се спазват девет броя Наредби в тази област. Те са Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; Наредба № 8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места; Наредба № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации; Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства; Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; Наредба № 6/24.02.2014г. за присъединяване на производители и потребители на ел. енергия към преносната и разпределителната мрежа; Наредба №1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради; Наредба №4 от 28.12.2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства; Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Предвижда се болницата да бъде оборудвана

с високотехнологична медицинска апаратура и обзавеждане, като те не са предмет на настоящата обществена поръчка, изтъкват от МЗ. Също така ще бъде използвана и наличната годна медицинска апаратура от съществуващите детски отделения към държавните болници. Ще бъдат закупени нови апарати за клиниките по образна диагностика, интензивно лечение и спешна помощ. В това направление ще бъдат проведени процедури по кандидатстване за финансиране с европейски средства, съобщават от Министерството на здравеопазването. Предстои КЗК да се произнесе по жалбата на Камарата на архитектите в България, които искат Комисията да спре обществената поръчка с временна мярка. Основните възражения са по отношение избраният от възложителя вид на процедурата - инженеринг.НЗОК няма да финансира новата болница в Габрово НЗОК няма да финансира новата болница в Габрово Касата счита за неоснователно увеличаването на средствата за дейности в областта
Обменяме опит с Черна гора за здравеопазването Обменяме опит с Черна гора за здравеопазването Ще си сътрудничим по ключови въпроси като е-системата, лекарства, повишаване квалификацията на лекарите, предвижда проект на Меморандум, одобрен от кабинетът
Отлагат oтварянето на офертите за Детската болница Отлагат oтварянето на офертите за Детската болница Те ще бъдат отворени на 12 септември, могат да се подават до 11-и, гласи решение на министър Ананиев
Отпада разпределението за специализанти Отпада разпределението за специализанти Младите медици ще сключват предварителни договори с болници, които сами са избрали
До 10 хил. лв. глоба за необезопасени басейни До 10 хил. лв. глоба за необезопасени басейни MЗ отново предлага увеличени санкции за нарушаване на правата на пациента
МЗ регламентира доплащането МЗ регламентира доплащането НЗОК ще сключва договори с нови болници и с за нови дейности в стари при доказан недостог на медицински услуги в дадена област
Задължават болниците да докладват ежедневно за терапиите Задължават болниците да докладват ежедневно за терапиите Глобяват при отказ за информация, МЗ ще плаща ТЕЛК и на комплексни онкологични центрове
Сестри и акушерки със свои кабинети Сестри и акушерки със свои кабинети Регламентират нов вид лечебно заведение за специалистите по здравни грижи, предвиждат промени законови промени, публикувани за обществено обсъждане
30 хиляди обаждания за линейка в София 30 хиляди обаждания за линейка в София Това показва справката на ЦСМП- София за периода от юни до 15 август 2019 година
НКБ ще помага на деца в риск НКБ ще помага на деца в риск Болницата сключи споразумение с Фондация „За нашите деца"

 

за подкрепа и на семейства, които заявяват затруднение при отглеждането на децата

1 2 3 ... 156 »