отговор

МЗ: Спазили сме закона и сме съгласували обществената поръчка за Детската болница

14-08-2019 14:44
Clinica.bg

press@clinica.bg
 МЗ: Спазили сме закона и сме съгласували обществената поръчка за Детската болницаАгенцията за обществените поръчки е съгласувала процедурата
Обществената поръчка за Детската болница е направена съгласно ЗОП и е съгласувана с Агенцията за обществени поръчки. Това обявиха от Министерството на здравеопазването. От ведомството изтъкнаха, че провеждат политиката на пълна прозрачност.
В отговор на журналистически въпроси и само ден след като Комисията за защита на конкуренцията отхвърли възраженията на фирма „ВДХ" АД срещу обществената поръчка за Националната детска болница от Министерство на здравеопазването заявят, че са спазили закона и са извършили съгласувателна процедура с Агенцията за обществените поръчки. Освен това в хода на подготовката на цялостната документация са ангажирали водещи педиатри от страна.

 

Ведомството е проучило практиката

и опита на други държави. Затова е написало, че от фирмата изпълнител се изисква наличието на опит в изграждането лечебни заведения за болнична помощ, наличие на опитен и доказан екип от специалисти на отделните етапи на проектирането и изграждането, уточняват от МЗ. След провеждане на обществена поръчка сградата е обследвана. Това се е случило през месец февруари 2019 г. от фирма „Балмер инженеринг" ООД, напомнят от здравното ведомство. А заключението е, че строежът може да бъде завършен след извършване на строително-възстановителни дейности. „Препоръчва се да бъде извършено възстановяване на целостта на сечението на стоманобетоновите елементи и усилване на подовите конструкции и стоманобетонови шайби. В общия разчет за изграждане на лечебното заведение са предвидени и средства за строително-възстановителните дейности", съобщават от ресорното министерство.

Те посочват още, че отделните части на инвестиционния проект

във фаза „Технически проект" ще бъдат придружени с подробни количествени сметки, както е разписано в техническата документация. На всеки етап от изграждането на обекта възложителят ще контролира изпълнението на заданието, в качеството си на инвеститор. Освен това МЗ ще обяви и обществена поръчка за осъществяване на строителен надзор по време на строителния процес. Допълнително, поради стратегическия характер на лечебното заведение за страната, екипът на МЗ също ще осъществява оперативен контрол на всеки етап от изграждане на болницата, се посчва в изявлението на здравното ведомство. Съгласно тръжната документация, възложителят няма да приема изготвените от изпълнителя проекти по отделните части на строителството до отстраняване на констатираните недостатъци.

В документацията на поръчката по ЗОП

са поставени изисквания към фирмата изпълнител за съгласуване на визата за проектиране със съответните експлоатационни дружества. Посочено е още, че ще се спазват девет броя Наредби в тази област. Те са Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; Наредба № 8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места; Наредба № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации; Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства; Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; Наредба № 6/24.02.2014г. за присъединяване на производители и потребители на ел. енергия към преносната и разпределителната мрежа; Наредба №1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради; Наредба №4 от 28.12.2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства; Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Предвижда се болницата да бъде оборудвана

с високотехнологична медицинска апаратура и обзавеждане, като те не са предмет на настоящата обществена поръчка, изтъкват от МЗ. Също така ще бъде използвана и наличната годна медицинска апаратура от съществуващите детски отделения към държавните болници. Ще бъдат закупени нови апарати за клиниките по образна диагностика, интензивно лечение и спешна помощ. В това направление ще бъдат проведени процедури по кандидатстване за финансиране с европейски средства, съобщават от Министерството на здравеопазването. Предстои КЗК да се произнесе по жалбата на Камарата на архитектите в България, които искат Комисията да спре обществената поръчка с временна мярка. Основните възражения са по отношение избраният от възложителя вид на процедурата - инженеринг.УСБАЛО с нова клиника по медицинска онкология УСБАЛО с нова клиника по медицинска онкология Два от неизползваните досега етажа са ремонтирани и оборудвани с 1.3 млн. лв., осигурени от МЗ
Сменяме джипито до края на декември Сменяме джипито до края на декември През юни над 105 хил. души са избрали нов личен лекар
В Сливенската болница търсят 13 сестри В Сливенската болница търсят 13 сестри Най-голяма е нуждата за отделението по пулмология, липсва е 1 лаборант
НЗОК спира временно една от услугите си НЗОК спира временно една от услугите си Тя позволяваше на здравноосигурените да проверят какви прегледи и изследвания са отчели лекарите им
Парите за ремонти в Александровска са осигурени Парите за ремонти в Александровска са осигурени Твърденията за забавяне и неизпълнени обещания са безпочвени
662 мн. лв. е бюджетът на МЗ за 2020 г. 662 мн. лв. е бюджетът на МЗ за 2020 г. Парламентът гласува окончателно финансовата рамка на здравното ведомство
Зачестява рака на гърдата при мъже Зачестява рака на гърдата при мъже 15  вече са преминали лечение в КОЦ Пловдив от 2016 година до сега
Над 1 млн. лв. за 11 проекта в Македония Над 1 млн. лв. за 11 проекта в Македония Министър Ананиев присъства на откриването на „Център за ранни интервенции и терапии за деца с нарушения от аутистичния спектър"
Безплатни изследвания в Бургас и Варна Безплатни изследвания в Бургас и Варна Мерят нива на пикочна киселина, с цел превенция на сериозни заболявания
Отсрочка за заемите на болниците в Ловеч и Враца Отсрочка за заемите на болниците в Ловеч и Враца Правителството удължи срока за издължаването до края на 2021 г.
1 2 3 ... 183 »