Образование

По-високи стипендии за стаж в болница

29-05-2019 16:43
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
По-високи стипендии за стаж в болница МОН предлага увеличение на часовата ставка за студенти и ментори, дава възможност висшите училища сами да финансират обучителни практики
МОН предлага увеличение на стипендиите за студентски практики. Скокът се изразява в повишение на часовата ставка – от 2 до 2.5 лв. на час, гласят предложения за промени в Постановлението за условията и реда за предоставяне на стипендии, публикувани за обществено обсъждане. Сред мотивите за увеличението е скокът на минималната работна заплата. През последните две години десетки хиляди студенти преминаха платен стаж чрез средства от еврофондовете, като доста активни сред тях бяха именно учащите за лекари.
За 240 часа годишно досега получаваха 480 лв., а ако предложението за увеличение бъде прието и европроектът продължи, стипендията трябва да достигне – 600 лв. Проектът „Студентски практики" е по Оперативната програма „Наука и образование на интелигентеж растеж". Той стартира през 2012 година и от
aaa
МОН водят преговори да продължи
aaaa
и занапред. Дали обаче това ще се случи, все още не е сигурно.

За периода 2016-2018 година в него са се вкючили 46 077 младежи, което е приблизително една четвърт от всички студенти. Идеята е курсистите да натрупат професионален опит в реална работна среда – например студент по медицина в болница. Анализите на МОН показват, че около половината от студентите по медицина са се възползвали от този тип стажове. Сред организациите, обучили най-много студенти по проекта,

 

попадат и болници като УМБАЛ „Света Марина"

 

във Варна, както и УМБАЛ „Д-р Георги Странски" в Плевен.

Друга ключова промяна, заложена в документа е възможността висшите училища сами да финансират такива стажове. Определена е и сумата от 320 лв. като разход за провеждането на една студентска практика – 320 лв. В нея влизат възнаграждение на академичния наставник от висшето училище и на ментора от обучителната организация, пътните разходи, средствата за застраховки на студентите по време на практиката и други. Наред с увеличението на стипендиите,

 

се предлага и скок в ставките за менторите

 

и академичните наставници, които също са ангажирани в провеждането на практическото обучение. За академичните наставници ставката се увеличава от 15 до 20 лв. на час. За една практика те са ангажирани общо 5 часа, с което общия разход за тях възлиза на 100 лв. При менторите скокът е от 14.5 лв. до 20 лв. На тях се полагат по 10 часа на практика и така възнагражденията им са в размер на 200 лв. Дали обаче висшите училища ще се възползват от тази възможност със собствени приходи, дори и поправките да бъдат приети не е сигурно.Отлагат държавни изпити по фармация Отлагат държавни изпити по фармация

МУ-София преустановява присъствените занятия до 12 ноември, гласи заповед на ректора акад. Лъчезар Трайков

Директорите инициират онлайн учене Директорите инициират онлайн учене Te ще инициират превключването при определени критерии, а образователният министър ще разрешава
Повече средства за медицинските вузове Повече средства за медицинските вузове Бюджетите им се увеличават с по около 2 млн. лв., става ясно от проекта на бюджета за 2021 г.
145 зъболекари се дипломират 145 зъболекари се дипломират 45-ия випуск на Факултета по дентална медицина на МУ-Пловдив полага Хипократова клетва днес
1300 лв. минимум за асистент, 1600 лв. за професор 1300 лв. минимум за асистент, 1600 лв. за професор МОН готви споразумение със Съвета на ректорите за определяне на минимални заплати на преподавателите в университетите
10 урока онлайн за отсъствали ученици 10 урока онлайн за отсъствали ученици Поне толкова ще трябва да учат в електронна среда по всеки предмет децата, които не са били в час над 10 дни
В Търговище вече се учи онлайн В Търговище вече се учи онлайн До края на месеца Първо СУ ще е в електронна среда, 200 деца са със симптоми
Отварят лаборатория по генетика в СУ Отварят лаборатория по генетика в СУ Липсата на практически опит на студентите по време на извънредното положение става повод за създаване на новия център в Биологическия факултет
30 минути е-уроци в предучилищната 30 минути е-уроци в предучилищната Децата от целодневните групи трябва да играят поне два часа навън, гласят промени в Наредба на МОН
20 минути онлайн урок за малките ученици  20 минути онлайн урок за малките ученици Такава е максималната допустима продължителност на учебен час в начален етап при дистанцинно обучение
1 2 3 ... 37 »