Университети

МУ-Пловдив с награда за европроекти

29-03-2019 11:33
Clinica.bg

press@clinica.bg
МУ-Пловдив с награда за европроектиВисшето училище работи по 6 проекта с бизнес-организации в сферата на биотехнологиите
МУ-Пловдив получи награда от МОН за активност в участие в проекти и придържане към европейски политики. За първа година образователното министерство отличи най-изявените участници в програмата „Хоризонт 2020". Сертификати получиха общо 16 организации, а само четири университета от всички висши училища в България получиха това признание.
МУ – Пловдив има значителен опит с разработването и изпълнението на международни и национални проекти и на такива с европейско финансиране. Университетът работи по линия на осем международни рамкови програми. Сред тях са „Здраве и потребители" към ЕК, Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, Учене през целия живот и др.

 

 

Понастоящем МУ – Пловдив координира и участва

 

в 12 научни, 3 образователни, 1 инфраструктурен, 5 международни проекта и в 2 академични мрежи.

Значимите научни резултати са плод на усилията на мултидисциплинарни национални и международни колективи, обясниха от ръководството на МУ-Пловдив. Затова се работи усилено за подобряване на партньорството с 32 висши училища и с научни организации от 15 държави от Европа, САЩ и Азия.

 

В последните три години МУ – Пловдив участва

 

и в неспецифично за медицинските висши училища проектно финансиране – научна дейност чрез колаборация с бизнеса. В момента се работи по 6 проекта с бизнес-организации в сферата на биотехнологиите, в т.ч. актуалното 3D биопринтиране. По програма „Хоризонт 2020" от 2009 година до сега Университетът участва в 6 издания на Нощ на учените, като бележи нарастващо участие на студенти и млади учени.

 

Най-голям дял имат инфраструктурните проекти

 

с Европейско финансиране. Безвъзмездната финансова помощ намери ясно изражение при изграждане на 12 научни инфраструктури. Те концентрират база и ресурси за съвременни научни изследвания и са инкубатор на млада генерация изследователи, ангажирани в мултидисциплинарни научни задачи, в условия на взаимовръзка и научен обмен.

Новият проект – „Център за компетентност ПЕРИМЕД" е фокусиран към изследвания в областта на персонализираната медицина в онкологията, интензивната медицина, иновативните лекарствени носители за таргетна терапия, биоинженерни технологии и биосензори.

 

Той е на стойност 23 млн. лв.

 

Симулационният тренировъчен център се развива интензивно, като надгражда иновационни образователни технологии и научни изследвания в сферата на симулационното обучение. Центърът е инициатор и домакин на две национални конференции по симулационно обучение в медицината с международно участие.

С Европейско финансиране от два проекта по ОП „Развитие на човешки ресурси" и „Наука и образование за интелигентен растеж" се изгради оптимална подкрепяща среда за младите учени.

 

Това се осъществи чрез материална, консултантска

 

и менторска подкрепа от международно утвърдени учени, финансиране на краткосрочни и дългосрочни мобилности във високотехнологични европейски комплекси, подкрепа за научни публикации в списания с импакт фактор, достъп до бази данни и научна информация, осигуряване на материали за целите на докторските им програми и висококачествено обучение във вече институционализирани структури.

 

Националната финансова помощ по линия

 

на Фонд Научни изследвания (12 действащи проекта) обвързват постиженията на младите и опита на утвърдените изследователи в съвременни научни направления, чиито цели и планирани резултати хармонизират с Европейските приоритети. Провеждат се фундаментални научни изследвания с практико-приложна стойност в обществена полза.

Ръководството на МУ – Пловдив оценява получената награда като признание за цялостната научна, международна и проектна дейност на Университета. То осъзнава отговорността да продължи да участва в проектното и програмното финансиране, като инструмент за посрещане на обществени предизвикателства, за осъществяване на държавни политики и засилване връзките на науката с образованието, бизнеса и комплексната грижа за пациента и обществото като цяло.635 пропуснаха матурата по биология 635 пропуснаха матурата по биология Общо 40 484 младежи положиха втори задължителен зрелостен изпит, хванаха петима преписвачи
МУ-Плевен с две нови специалности МУ-Плевен с две нови специалности Университетът ще обучава експерти в социалните дейности в сферата на здравеопазването
Индиец отличник по български език Индиец  отличник по български език 7 чуждестранни студенти по медицина от МУ- Плевен показаха завидни знания по езика
Откриват медицински факултет в Бургас Откриват медицински факултет в Бургас В Университета „ Проф. д-р Асен Златаров" ще се подготвят лекари за нуждите на региона и страната
Чужденците дават тласък на медицинските университети Чужденците дават тласък на медицинските университети МОН постави фокус върху научните програми в сферата на медицината. Какви са постиженията на науката у нас, на какво ниво са медицинските ни университети в това отношение, какво не ни достига и каква е посоката, която трябва да следваме, попитахме Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието и науката. Тя отговаря за европейските политики в областта на образованието и научните изследвания.
Без коремна преса за 6 по физическо Без коремна преса за 6 по физическо Нова система за оценяване на учениците предвижда бягане на по-къси разстояния за момчетата и момичетата, изпитват ги на 5 задължителни теста
6.1 млн. за млади учени 6.1 млн. за млади учени 3.3 млн. лв. са за допълнителни стипендии за докторанти, а останалите 2.8 млн. лв. по национални програми
Всеки трети държавен вуз вдига таксите Всеки трети държавен вуз вдига таксите Държавата ще субсидира обучението на 43 413 първокурсници, реши МС
Оценяват с ДА и НЕ изпита за медицина в СУ Оценяват с ДА и НЕ изпита за медицина в СУ На 21 април ще се проведе препитването по химия, за кандидат-лекарите ще има допълнителен компонент
Студентите със 136 млн. заеми за висше Студентите със 136 млн. заеми за висше Oще една банка, заявила интерес да отпуска пари за следване в университет, курсистите по медицина са сред най-честите кредитополучатели
1 2 3 ... 15 »