Интервю

Едва запълваме приема по здравни грижи

28-03-2019 06:00
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
Едва запълваме приема по здравни грижи Намалихме таксите в тези специалности, но това не повлия на интереса, броят на студентите трябва да се съобразява с пазара на труда, казва проф. Мария Куклева
Повече места за първокурсници по медицина и по-малко по здравни грижи се очаква през следващата академична година. Едновременно кандидат-студентската кампания вече започна. Какви са тенденциите в обучението в медицинските специалности, към кои области зрелостниците проявяват интерес и към кои липсва, попитахме зам.-ректорът на МУ-Пловдив, проф. Мария Куклева.
- Проф. Куклева, предвижда се увеличение на план-приема по медицина и намаление в направления като здравни грижи и обществено здраве. Правилен ли е според вас този подход и каква е ситуацията в МУ-Пловдив?

- Засега запазваме като брой план-приема в специалностите-медицина , дентална медицина и фармация. Те са съответно за по 150, 100 и 90 първокурсници. Не сме заявявали увеличение или намаление. Предложеният план прием е изготвен на базата на нашия анализ за интереса на кандидатите към тези специалности и на пазара на труда. Съобразявали сме го и с капацитета на университета и на съответните специалности, съгласно акредитацията на НАОА. Анализът ни показва, че интересът към специалността „Инспектор обществено здраве", професионален бакалавър, обаче е доста занижен и затова предлагаме да бъде обявена нулева година. Досега тя се изучаваше в Медицинския колеж. Разбира се, ако тенденциите в бъдеще се променят, ние имаме възможност да реагираме всяка година.

- Как си обяснявате липсата на интерес към Обществено здраве. Нулева година ще има в Софийския университет?

- Липсата на интерес се диктува от пазара на труда. Подобна тенденция сме забелязали и при зъботехниците. Имаше години с много висок интерес, след това той спадна, ние намалихме бройките, а през миналата година отново забелязахме увеличение на кандидатите и разбира се поискахме по-висок прием. Пазарът е много чувствителен. Кандидат-студентите се интересуват от реализацията и това се отразява на специалностите, към които се насочват. Съответно влияе и на план-приема, защото нашата цел не е да обучаваме висшисти, които после да остават без работа. Ние реагираме на потребностите на пазара на труда, такива каквито са.

- А как стои въпросът с кандидатите за здравни грижи, в страната има остър дефицит на медицински сестри? Стимулирате ли по някакъв начин обучението на такива специалисти?

- Наистина всички знаем колко са дефицитни медицинските сестри в системата на здравеопазването. Ние намалихме таксите за обучение, за да можем да стимулираме допълнителен интерес към тази специалност, но това не повлия особено. Няма достатъчно кандидати за обучение. Интересът към специалностите като първо желание е много малък, в общи линии за 1 място има по 1 кандидат. Като цяло ние попълваме местата, които са ни дадени като бройки от държавата от кандидати, които са посочили специалността като второ желание, защото не са приети по първо. Освен това една значителна част от приетите отпадат в процеса на обучение.

- Защо?

- Отговорът не е еднозначен. Трябва да се преосмислят единните държавни изисквания за обучение на медицински сестри. Те вече са само на ниво бакалавър, но се изисква много сериозна теоретична и практическа подготовка. Професията не е достатъчно оценена и това влияе на интереса към тази специалност. Начина на обучение на тези кадри трябва да се преосмисли. Би било по-добре обучението да се радели на две. Да има една по-ниска степен за по-кратък срок на обучение на ниво професионален бакалавър и оттам нататък допълнително за достигане на степен бакалавър с определен профил-детски, хирургичен или реанимационен. Докато сега се учи 4 години, независимо от позицията и една част от студентите просто не могат да се справят.

- И все пак здравният министър Кирил Ананиев неведнъж постави въпроса за увеличаване на план-приема за медицински сестри, същевременно обаче се отчита намаление в професионално направление здравни грижи за следващата година. Според вас има ли смисъл от увеличаване на план-приема, щом няма интерес?

- Според мен не. Както вече казах ние дори намалихме таксите и това е един жест към държавата, тъй като тези такси не могат да покрият изцяло обучението с практическа насоченост. Готови сме и още да ги намалим, но няма кандидати. Не сме искали увеличение на бройките, защото едвам запълваме тези, които имаме. Но вече на много места, не само в медицинските университети се обучават специалисти по здрави грижи, това също води до намаляване на разпределението в отделните университети.

-Кандидат-студентската кампания вече започна, за поредна година МУ-Пловдив няма да има предварителни изпити. Защо?

-Смятаме, че нашият университет е достатъчно популярен с достатъчно кандидати и не смятаме, че е необходимо провеждането на предварителни изпити, които евентуално по някакъв начин биха увеличили интереса към МУ-Пловдив. И на второ място - предварителни изпити по време на учебната година води до допълнителен стрес за учебния процес в университета, защото провеждането на такива изпити изисква ангажиране на преподаватели от съответните катедри „Биология" и „Химия", които в момента водят обучение на редовни студенти. Oсвен това се получава и раздвоение за самите зрелостници, които от една страна прекарват последните дни в училище, а от друга се явяват на кандидат-студентски изпити. И считаме, че не е необходимо да си причиняваме това при положение, че всяка година имаме между 15-20% увеличение на кандидатите. Ние провеждахме предварителни изпити, които нямаха значение при класирането. С тях искахме да апробираме новия начин на прием, когато минавахме изцяло на тестово изпитване, за да видим дали е достатъчно времето, сложността на въпросите. Сега вече две години се провежда достатъчно успешно. Оказа се, обаче, че резултатите на предварителните изпити са по-слаби, отколкото на реалните, което може да обезкуражи част от кандидатите, защото една част от тях не са приключили с подготовката си в училище. На тези пробни изпити се явяват и ученици от 11 клас и може да се получи демотивация. Заради всичко това, в крайна сметка решихме, че няма смисъл да провеждаме такива тренировъчни предварителни изпити. Ние публикуваме своевременно цялата информация от кампанията. Провеждаме Деня на кандидат-студента достатъчно рано, още февруари месец, справочникът е публикуван, има го онлайн и на хартиен носител. Дигитализирахме цялата система за прием, документите могат да се подават онлайн, плащанията също се отразяват електронно и т.н.

- Около 50% от чуждите студенти у нас следват медицина. Студенти от кои държави следват в МУ-Пловдив?

-Основно са от Великобритания, Германия, Италия, скандинавските страни. Имаме и студенти по междуправителствени спогодби от български общности от други страни. В МУ-Пловдив се обучават и единични студенти от страни като Австралия, Нова Зеландия, Африка, Бразилия, Канада, САЩ и много други.

-МЗ публикува проект на нова наредба за специализациите, която предлага безплатна специализация срещу ангажимент на младите медици да работят у нас. Какво мислите за тази идея?

-Тази наредба беше разгледана от отдел Следдипломно обучение, има някои забележки, с които аз не съм достатъчно добре запозната, затова не мога да я коментирам в детайли. Сложни са нещата, защото държавата трябва да осигури достатъчно специалисти във всички области в медицината, а не само в тези, които представляват интерес за самите специализиращи, тъй като е известно, че има специалности, към които няма такъв интерес. И тогава, когато държавата финансира едно такова обучение, може би е справедливо да има изисквания по отношение на средствата, които е вложила, но затова трябва да се постигне общо съгласие между двете страни и това да бъде оптимално решено.Разрешиха на университетите да правят фирми Разрешиха на университетите да правят фирми Те ще могат да бъдат единствено за реализация на резултати от научни достижения и патенти
Още 17.2 млн. лв. за наука Още 17.2 млн. лв. за наука Фондът за научни изследвания отправя покана за три нови конкурса, медицината е сред 10-те научни области
Отпадат визите на чужди студенти с БГ произход Отпадат визите на чужди студенти с БГ произход Промяната е регламентирана в изменение на Закона за българските лични документи
Учениците с все повече знания за защитата в нета Учениците с все повече знания за защитата в нета Това показват резултатите от националното външно оценяване след 10 клас, казаха от МОН
Допълнителен прием за парамедици в колежа към МУ-София Допълнителен прием за парамедици в колежа към МУ-София Насрочен е нов конкурсен изпит за кандидатите, които не са се явили на такъв
Фондът за наука кани млади учени за два конкурса Фондът за наука кани млади учени за два конкурса До 20 септември се кандидатства по програмите "Петър Берон" и "ВИХРЕН"
Новоприетите се записват в МУ-Плевен Новоприетите се записват в МУ-Плевен 26 кандидати попълниха незаетите места за медицина и фармация
MС прие забраната за нови вузове MС прие забраната за нови вузове Кабинетът ще разрешава откриването на филиали на частни вузове в чужбина, предвиждат поправки в Закона за висше образование
Медицинските ни вузове се обединяват в научна мрежа Медицинските ни вузове се обединяват в научна мрежа Стартира инициативата за иновативни медикаменти по съвместен проект на ЕС и Европейската асоциация на фармацевтичните индустрии и асоциации
Приеха още 15 да учат за военен лекар Приеха още 15 да учат за военен лекар Това е третият випуск за тази специалност, казаха от ВМА
1 2 3 ... 19 »