промяна

Актуализират пенсиите служебно

14-03-2019 14:44
Clinica.bg

press@clinica.bg
Актуализират пенсиите служебноЕжегодното преизчисляване парите на хората, които продължават да работят, ще става само с едно заявление
Личната пенсия на хората, които са пенсионери, но продължават да работят, ще се преизчислява служебно. Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, публикувани за обществено обсъждане. По този начин се намалява административната тежест за гражданите, като актуализирането ще става с подаването само на едно заявление.
Освен това НОИ вече ще изпраща електронно разпореждания, свързани с пенсиите. Предвижда се също възрастните хора да могат да посочват в НОИ лична платежна сметка, на която да се изплащат пенсиите. Досега беше разрешено това да става само на лична банкова сметка. Ще има промяна и за пенсиите, които се изчисляват след 31 декември 2018 г.

Когато осигурителният доход на лицето след 1999 г.

е по-малко от 36 месеца, при изчисляване на индивидуалния коефициент, ще се взема и последният осигурителен доход преди 1 януари 2000 г., за период, допълващ необходимите 36 месеца.

Промените в наредбата предвиждат още

 

да се отпуска наследствена пенсия на родителите на курсанти и школници, починали по време на обучението си. А също и на военнослужещи, загинали по време на изпълнение на операции и мисии, извършвани извън територията на страната.Пенсионирането ще става по по-изгодната формула Пенсионирането ще става по по-изгодната формула НОИ да помага на хората при определянето на индивидуалния коефициент, предлагат депутатите