Университети

900 хил. за научни проекти с Русия

11-01-2019 11:15
Clinica.bg

press@clinica.bg
900 хил. за научни проекти с Русия Конкурсът е за областите биология и медицина, психология, математика и др.
Фондът за наука отваря конкурс за научни проекти в сътрудничество с Русия. Прогнозният бюджет е 900 000 лв. Максималната сума за всеки отделен проект пък е 40 000 лв., а срокът за изпълнение -24 месеца.
Предложенията трябва да бъдат в областите - математика, механика, физика и астрономия, химия, биология и медицински науки, история, археология, филологически науки, психология и педагогически науки и др.

В конкурса могат да участват университети и научни организации, които са акредитирани да обучават в образователна и научна степен „доктор".

 

Целта на програмата е насърчаване

 

на научното сътрудничество между България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания" .

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно и технологично сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и

 

да се подпомага развитието на тесни връзки

 

и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава.

Проектните предложения се представят до 17 часа на 28.02.2019 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания" на хартиен и електронен носител. Пълния текст на поканата и документите за участие можете да намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/868 . Фонд „Научни изследвания" напомня, че със същия краен срок е отворена и поканата за участие в „Конкурс за финансиране проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. – България – Австрия".Таван на приема в нови специалности Таван на приема в нови специалности 55% от парите на висшите училища ще са за качество
Набират научни проекти за човешкия мозък Набират научни проекти за човешкия мозък Български учени могат да участват като партньори в създаване на международни консорциуми
България-донор на мозъци в ЕС България-донор на мозъци в ЕС Липсва обратна връзка за качеството на образованието, казва доц. Томчо Томов
Медиците-първи по успех от гимназията Медиците-първи по успех от гимназията Средният облагаем доход на лекарите у нас е 1415.6 лв., на стоматолозите-865.4 лв, показва Рейтинговата система на университетите
Още 14 защитени професии Още 14 защитени професии Промишлената електроника, геолозите и корабните техници влязоха в секторите, за които се очаква недостиг на пазара на труда
Медицината мина правото по студенти Медицината мина правото по студенти

МУ-Пловдив и МУ-София си делят първото място според официалния рейтинг в България

Отпада единният изпит за медицина в СУ Отпада единният изпит за медицина в СУ Софийският университет ще приема бъдещи лекари със свои тестове, а не с общи с МУ-София, реши Академичният съвет
Обявиха стипендиите за следване в чужбина Обявиха стипендиите за следване в чужбина Наши студенти с шанс да се обучават без пари в Япония, Полша и Гърция
МУ-Варна въвежда е-заверки МУ-Варна въвежда е-заверки Новата услуга ще важи за семестри и отделни дисципили
Набират проекти по две научни програми Набират проекти по две научни програми 480 000 лв. е бюджетът по двустранното сътрдуничество между България и Австрия
1 2 3 ... 9 »