интервю

2018-та беше добра за българската икономика

07-01-2019 05:59
Десислава
Десислава
Антова
antova.desy@gmail.com
2018-та беше добра за българската икономикаТрудовото законодателство има редица несъстоятелни норми, които трябва да бъдат променяни, казва Васил Велев
Още една година е към края си. Каква е равосметката на бизнеса за 2018-та, какви са очакванията за догодина, ще има ли повече инвестиции, защо доходите у нас са най-ниските в ЕС, какви са основните трудности за развитието на фирмите, попитахме Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

- Г-н Велев, каква беше 2018-та за бизнеса?

- Като цяло годината е успешна, имаме ръст в икономиката от порядъка на 3,5%, имаме ръст в доходите от порядъка на 8%, точните данни ще ги разберем по-късно от статистиката. Износът отбелязва малък ръст, но трябва да припомним, че 2017-та година износът нарастна с близо 16%, тоест затвърждаваме през 2018-та година тези много по-високи нива. Годината като цяло бе успешна. Тези ръстове спрямо средноевропейските са с около 70% по-високи, тоест ние се движим добре спрямо средните нива за Европа. Обаче веднага трябва да отбележим, че сме едва на 11-то място по ръст на икономиката. Пред нас са повечето източноевропейски и централноевропейски страни. Въпреки ниската база и фактът, че сме на последно място по БВП на глава от населението, ние не растем по-бързо от останалите страни, които са икономики в преход. Тоест имаме резерви и потенциал, който не се реализира.

- Казвате резерви, къде са те?

- Нека първо да видим какви са проблемите, които бизнесът сочи. Първият е недостигът на трудови ресурси. Тук не става дума само за висококвалифицирана работна ръка. Има недостиг на практика на работна ръка с всякаква квалификация. Този проблем не е нов, но през тази година се изостри допълнително, именно и следствие на ръста на икономиката от една страна, а от друга вследствие на демографските тенденции и нетната отрицателна миграция. Ние губим на пазара на труда годишно между 40-50 хиляди души годишно, като следсвие на факта, че на сто пенсиониращи се – трудоспособна възраст достигат едва 62-ма. Като добавим към това и фактът, че все още повече трудоспособни хора напускат страната, отколкото са тези, които се завръщат, се получава тази ситуация. От една страна икономиката расте и има потребност от човешки ресурси допълнително, в същото време човешките ресурси намаляват. Разбира се, ние повишаваме производителността с по-модерни машини и технологии, но това не може да става с тези темпове, с които се лишаваме от човешки ресурси като страна. Затова всъщност първият приоритет на работодателите е този, т.к. главният ограничител пред пред икономическия растеж е недостига на човешки ресурси. В краткосрочен план той може да бъде решен единствено чрез регулирана трудова имиграция. Това правят всички други страни в ЕС.

- Какво имате предвид под регулирана трудова имиграция?

- Агенцията по заетостта да работи като агенция за подбор и внос на персонал, а не като агенция за износ на персонал. Да се облекчат и намалят разходите за процедурите. Ако за един украинец са достатъчни една седмица и 30 евро, за да замине на работа в Полша, която е член на ЕС, за да дойде да работи в България му трябват от три до шест месеца и 300 евро. Двете страни са членки на ЕС. Тоест тук не са ни криви европейските норми, криви сме си сами.

- Имаше много забележки за този внос на работна ръка от синдикатите?

Не, не бих казал от синдикатите, а само от по-малкия (КТ Подкрепа), който бидейки пет пъти по-малък, очевидно няма представителна информация и експертиза. Искам да обърна внимание, че такива неверни тези, изказвани от един човек в един малък синдикат, вредят на страната, забавят решаването на проблема, правят ни по-бедни. КНСБ напротив - вижда този недостиг и дори са предложили програма за заселване на граждани на трети страни с български произход за подпомагане решаването, както на демографския проблем, така и на проблема с недостига на човешки ресурси за българската икономика. Германия прие Закон за трудовата миграция, който допълнително облекчава вносът на работници специалисти не само от трети страни, но и от страни като нашата. Там вече 17% от заетите в икономиката са чужди граждани. При нас този процент е по-малко от 1%. Миналата година ние сме внесли под 10 хиляди работници, при потребности на икономиката от 100 хиляди. Картината е още по-лоша, от колкото изглежда, защото от тези 10 хиляди – осем са сезонно заети, т.е. работят само три месеца в туризма и си заминават. Другият проблем е образованието, което несъответства на потребноситте на икономиката, но там проблемите са идентифицирани от Министерство на образованието и се извършва реформа. Там трябва да бъде подкрепяно Министерството на образованието в усилията му.

-Станаха ясни данните на статистиката за разходите за труд, които са се увеличили с близо 9% в последното тримесечие, каква очаквате да е 2019 г.?

- Трябва да отбежим, че средната заплата в България расте два пъти по-бързо от производителността на труда. Това е проблем и това е един от показателите , който оценяват от ЕК. Тук ние сме в макроикономически дисбаланс, тъй като ние в последните три години сме минали горната граница, след което ЕК счита, че има макроикономически дисбаланс. Интегралния показател е разходи за труд на единица произведена продукция. Усреднения праг в ЕС за тригодишен период е 12%, а При нас има превишаване на горната граница, показателя е 13.6 %. Причините са ясни – ниската база, това че сме последни по равнище на доходите в държавите от ЕС. Това винаги се сочи, но в същото време винаги забравяме да казваме, че сме последни по произведен брутен вътрешен продукт на глава от населението. Търсим решението на проблема – по някакъв мистичен и мързелив начин да увеличим доходите, без да работим повече и по-добре.

- Заговори се за ремонт на Кодекса на труда, какво трябва да се промени?

- Трудовото законодателство има редица несъстоятелни норми, които трябва да бъдат променяни. Следващата година ще се работи активно по този въпрос. Министърът на труда вече оповести такава инициатива. Ще проведем тристранни преговори – работодатели –държава- синдикати. Създава се работна група. В момента ние уточняваме като работодателски организации обща позиция по въпроса. Не става дума за изработване на изцяло нов Кодекс на труда. Такава задача би била много амбициозна. Става дума за отделни конкретни предложения за промяна на норми, които са устаряли или изначално грешни. Някои от тях са широкоизвестни – ние отдавна сме предложили да отпадне административното определяне на класове. Няма друга държава в ЕС с административно определяне на доплащания за прослужено време. Доплащанията се правят за постигнати резултати, а не за прослужено време. Друго предложение, което работодателите не еднократно са правили е премахването на тези минимални осигурителни доходи. Също няма такава държава в ЕС, която да определя минимални осигурителни доходи. Осигурителният доход трябва да е такъв, каквото е реалното възнаграждение, а не да има някакъв праг - индулгенция. Има излишни ограничения в нашия кодекс на труда за извънредния труд. Сега се получава така, че работник и работодател искат да произведат извънредно нещо и двамата заедно се крият от инспекцията по труда, за да свършат работа. При нас има ограничение от 150 часа годишно за извънреден труд, което ако погледнем месечните ограничения, за четири месеца се запълва. Тоест, без да нарушаваме месечните ограничения, ние бихме могли да удвоим или утроим извънредния труд. Това годишно ограничение е абсолютно безсмислено, особено сега, когато има недостиг на човешки ресурси. Признаването на отпуската по майчинство за време, за което се полага допълнителна отпуска, е абсолютно неправилно решение в нашия кодекс, което ощетява трудовия колектив. Една майка, която е отсъствала от работа две години, за да отглежда своето дете, като се върне получава още два месеца отпуск за сметка на останалите работници и служители, които трябва да изработят тези две заплати. Това очевидно също е несправедливо и трябва да се променя. Още няколко подобни предложения има, които работодателите ще направят. Сред тях е предложението за облекчаване на договорите за дуално обучение. Също така облекчаване на еднодневните трудови договори за сезонната заетост, където по-скоро трябва да бъдат ваучери, а не еднодневни трудови договори. Осигуряване на по-гъвкави форми на заетост, предвид новите условия. Вече имаме работа от разстояние, имаме споделени работни места. Светът върви напред, а нашият кодекс ни дърпа назад.

- Ще обсъждате ремонт на Трудовия кодекс, а на данъчното законодателство?

- Няма убедителни аргументи за данъчна реформа. Ние извършихме успешна данъчна реформа и данъчната система у нас, сама по себе си е добра и стимулира икономическият растеж. Разбира се това не е достатъчно, защото каквито и да са данъците, ако няма кой да работи в една страна, там не се правят инвестиции. Ако ме питате защо като имаме добри данъчни ставки намаляват инвестициите като цяло – причината е тази: никой не инвестира там, където инвестициите ще останат мъртво желязо. Разбира се има и други причини и те са свързани със сигурността на собствеността, с регулациите, корупцията, бизнес средата.

- Вашият индекс показа изсветляване на икономиката, достигна ли европейските нива?

- Сивите практики са измама, вид корупция. При властимащите корупционните практики са свързани с обществени поръчки. За обикновения човек корупционните практики са свързани с фалшиви болнични, фалшиви инвалидни пенсии, работа в сивия сектор. В България сивият сектор за последните осем години се сви от 35% на 25%. Ние смятаме, че вече не сме шампионът в сивия сектор в ЕС, но сме все още далеч от средноевропейските нива. Трябва поне с още 10 процентни пункта да го намалим. Това е реалистично. Иначе никъде той не е нула. В Скандинавските страни е от порядъка на 10%. И в тоталитарните общества има сив сектор. Вупреки успехите в борбата със сивия сектор, това е един приоритет, който за нас остава. Единственото място, където сивият сектор не се свива, това е пазарът на труда. Според нас това се дължи на неправилните политики по доходите – администриране на минимална работна заплата, администриране на минимални осигурителни прагове, клас за прослужено време, води до увеличаване на сивия сектор в този сегмент. Иначе намаляват ДДС измамите, контрабандата, продажбите без фактури. На трудовия пазар – работа по договор за една сума и заплащане на друга, са чести и там нещата не стоят добре.

- Споменахте за болничните, фалшивите инвалидни пенсии, кои от реформите се случиха през 2018-та и кои ще продължат и догодина?

- Административната реформа, електронното управление са много важни. Работата на регулаторите като цяло. Реформа не е започвала в сферата на сигурността, съдейки по общите показатели. Ние имаме най-скъпоструващото МВР в ЕС като процент от бюджетните разходи, но гражданите и бизнеса плащат още толкова за СОТ и охрана и пак не се чустват защитени. Имаме успехи в реформиране на образованието, но там разбира се не трябва да спираме дотук. Направиха се важни крачки в енергетиката, но предстои много работа, за да не се стига до такива инфарктни ситуации, каквито имаме в последните седмици на пазара на електроенергия, който всъщност лесно може да бъде манипулиран. Друга реформа е в здравеопазването. Там амбициите са следващата година да се напредне по темата. Беше направена една първа стъпка за реформиране на медицинската експертиза. Там трябва да се направи и втората много по-важна и сериозна крачка като реформа на трудовата експертиза. Това, което ние повтаряме от много време да се прекратят измамите с инвалидни пенсии, защото това също е вид кражба от обществените фондове. Друг вид кражба от обществените фондове и от предприятията са болничните на здрави хора. Там също е ясно, че има немалък процент измами. Тази временна мярка първите три дни на болничните да се плащат от предприятието всъщност стана постоянна и оттогава разходите за болнични са нараснали два пъти от 2011 г. При същият и дори по-малък брой на заетите. Тоест хората намаляват – а общите разходи се удвояват. Тук има много измами и начинът да се справим с този проблем засега не е комуникиран даже. Редица страни в ЕС не заплащат първите няколко дни изобщо. Очевидно и там има такива проблеми и са сметнали, че това е начинът, по който може да се ограничат тези измами. Реформата за определяне на такса битови отпадъци според принципа „замърсителят плаща" за съжаление беше отложена с две години. Това по никакъв начин не може да бъде одобрено от бизнеса, тъй като там има голяма несправедливост, тъй като тази такса се е превърнала в данък. Всъщност е втори данък недвижими имоти, защото се определя не според принципа замърсителят плаща, а според стойността на недвижимите имоти. Така че това е една голяма несправедливост. Тук отново сме единствени и уникални в ЕС.

- Каква очаквате да е 2019 г. предвид увеличението на цените на енергията?

- Първите крачки за урегулиране на цените бяха направени. Въпреки това и в момета пазарът е ненормален. Искам да обърна внимание – обсолютно не коректно е да се се еравняват цените на българската и съседните енергийни борси, без да се отчита факта, че в другите страни над борсовата цена няма доплащания за ‚задължения към обществото" за т.н. американски централи. Към борсовата цена на електроенергията крайният потребител плаща такса задължение към обществото. Такива централи като Американските с преференциални цени – няма никъде в ЕС. Имаше в Полша и Унгария, но там отдавна прекратиха договорите и сега те продават на пазара, както всички останали, а не с преференциални цени, която ние да добавяме към цената на борсата. Има виждане по темата как могат да се подобрят нещата и разчитаме януари месец да се предприемат енергични действия.Глад за специалисти с квалификация Глад за специалисти с квалификация Медицински сестри, лекари и учители сред най-търсените, показва проучване на Агенцията по заетостта
Близо 19 000 онлайн справки за пенсията Близо 19 000 онлайн справки за пенсията Е-калкулаторът на НОИ изчислява прогнозната сума на парите, които ще получават възрастните
Консултират българите в Кипър Консултират българите в Кипър Експерти от социалното министерство ще разясняват трудовите и осигурителни права, съобщиха от МТСП
4.5 млн. лв. за заетост на хората с увреждания 4.5 млн. лв. за заетост на хората с увреждания С тях ще бъдат подкрепени фирмите, които ще им осигурят работа
Вдигат социалната пенсия за старост със 7 лв. Вдигат социалната пенсия за старост със 7 лв. Правителството взе решение тя да стане 132.74 лева от 1 юли
JOYSTICK – HEALTCARE MANAGAMENT SYSTEM JOYSTICK – HEALTCARE MANAGAMENT SYSTEM Как да повишите ефективността на Вашата болница или медицински център? В тази публикация ще ви запознаем с една система, наречена JOYSTICK, зад която стои семейство от клиенти.
2400 души ще започнат работа по програми 2400 души ще започнат работа по програми За целта са осигурени 8.8 млн. лв., което е с 10% повече от миналата година, каза министър Петков
КНСБ иска минимални европейски заплати КНСБ иска минимални европейски заплати България е държавата в Европа с най-много дами в IT-бизнеса, казва Екатерина Йорданова от женския комитет към EKП
300 питаха за пенсиите в Пловдив 300 питаха за пенсиите в Пловдив По време на традиционните българо-германски консултационни дни експерти обясниха какви документи са необходими
В жилище най-малко по двама у нас В жилище най-малко по двама у нас 1000 човека живеят в около 550 жилища, обявиха от МРРБ
1 2 3 ... 29 »