Оценка

Медицината мина правото по студенти

20-12-2018 11:09
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
Медицината мина правото по студентиМУ-Пловдив и МУ-София си делят първото място според официалния рейтинг в България

Чувствително се увеличават студентите по медицина. В същото време общият брой на учащите за висшисти в страната намаляват. Това отчита осмото по ред издание на Рейтинговата система (РС) на университетите в България. То дава комплексна оценка на висшите учебни заведения на база реализация на завършилите и техните доходи, цитируемост на университетите в научни материали, социологически проучвания и др.

С 81% са нараснали обучаващите се за лекари за 5 години, като в момента те са общо 10 885, отчете Георги Стойчев, който е от екипа разработващ РС. Така медицината е четвъртото по численост професионално направление в страната и изпреварва правото по този показател. "Ако преди на един студен по медицина са се падали двама по право, то сега тези по медицина са повече", коментира Георги Стойчев. Увеличението при студентите по стоматология е 45%, при здравни грижи 37% и при ветеринарна медицина-30%. Лидер по брой студенти обаче и досега е икономиката с около 41 937 курсисти.


МУ-София и МУ-Пловдив делят първото място

в класацията за обучение по направление "медицина". На второ място е МУ-Варна, следван от Софийския университет. Четвъртата позиция е за МУ-Плевен, а петото за Тракийския университет Стара Загора. "При медицината обаче не е водещо конкретното учебно заведение, защото завършилите от всички висши училища имат добра реализация. Те са университети близнаци", коментира Георги Стойчев. Повече от половината от чуждите студенти у нас 53% следват медицина, каза още той. При стоматологията този дял е 39%.


През последните пет години значително се

подобрява цитируемостта на научни публикации на българските университети. С най-висок индекс са СУ, медицинските вузове в София, Пловдив и Варна, както и Химикотехнологичният и металургичен университет.

Софийският университет е номер едно у нас при обучението по природни науки, педагогика, право, социология. В областта на инженерните и компютърни специалности лидер е Техническият университет в София, а
Американският колеж е пръв по рейтинг
по икономика, мениджмънт, журналистика, пиар и политически науки.

„Инвестирайте в обучение по математика и природни науки, защото то е най-рентабилно". Този призив към учениците отправи образователният министър Красимир Вълчев. Като положителен резултат той отчете увеличаващият се брой студенти по педагогика, предвид острия глад за учители в страната. Радвам се, че рейтингът на висшите училища води до промяна на политиките за финансиране, прием и стипендии, коментира още Красимир Вълчев. Това е така, защото парите на вузовете зависят не само от броя студенти, но и от качеството на обучение, което се измерва именно чрез РС.

 

Професионалните направления с най-високи

 

средни доходи са сред завършилите: „Информатика и компютърни науки", „Математика", „Комуникационна и компютърна техника", „Металургия", „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", „Обществено здраве", „Електротехника, електроника и автоматика" и „Военно дело".

Най-ниска безработица без под ( 1% )и най-висока степен на приложение на дипломата за висше образование(над 90%) за поредна година се наблюдават сред завършилите професионалните направления „Медицина", „Фармация", „Стоматология" и „Военно дело". За първи път от 2011 година насам

 

безработицата сред завършилите не надхвърля 4%

 

в нито едно професионално направление.

Делът на висшистите без работа през последните години спада до 2.24% от над 4% през 2013 година. В същото време делът на наетите хора с диплома от университет на позиция, за която се изисква висше образование нараства до 49.26 от под 46% през 2014 година. Средният осигурителен доход също нараства достигайки до 1151 лв. през 2018 г., при нива от 1075 през 2017 г. и 867 през 2014 г.Таван на приема в нови специалности Таван на приема в нови специалности 55% от парите на висшите училища ще са за качество
Набират научни проекти за човешкия мозък Набират научни проекти за човешкия мозък Български учени могат да участват като партньори в създаване на международни консорциуми
900 хил. за научни проекти с Русия 900 хил. за научни проекти с Русия Конкурсът е за областите биология и медицина, психология, математика и др.
България-донор на мозъци в ЕС България-донор на мозъци в ЕС Липсва обратна връзка за качеството на образованието, казва доц. Томчо Томов
Медиците-първи по успех от гимназията Медиците-първи по успех от гимназията Средният облагаем доход на лекарите у нас е 1415.6 лв., на стоматолозите-865.4 лв, показва Рейтинговата система на университетите
Още 14 защитени професии Още 14 защитени професии Промишлената електроника, геолозите и корабните техници влязоха в секторите, за които се очаква недостиг на пазара на труда
Отпада единният изпит за медицина в СУ Отпада единният изпит за медицина в СУ Софийският университет ще приема бъдещи лекари със свои тестове, а не с общи с МУ-София, реши Академичният съвет
Обявиха стипендиите за следване в чужбина Обявиха стипендиите за следване в чужбина Наши студенти с шанс да се обучават без пари в Япония, Полша и Гърция
МУ-Варна въвежда е-заверки МУ-Варна въвежда е-заверки Новата услуга ще важи за семестри и отделни дисципили
Набират проекти по две научни програми Набират проекти по две научни програми 480 000 лв. е бюджетът по двустранното сътрдуничество между България и Австрия
1 2 3 ... 9 »