Права

Добавката за жилище за инвалиди пред Темида

07-11-2018 13:42
Clinica.bg

press@clinica.bg
Добавката за жилище за инвалиди пред Темида Начинът на изплащане на добавката за наем на общинско жилище за хората с увреждания е незаконосъобразен, смятат от ВАП
Върховна административна прокуратура (ВАП) атакува изплащането на помощта за наем на общинско жилище на хора с увреждания. Обвинението смята разпоредбите от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗИХУ), свързани с това подпомагане, за незаконосъобразни и иска отмяната им от Върховния административен съд (ВАС), съобщиха от Прокуратурата.
В тях се посочва, че помощта „се изплаща след представяне на разходооправдателен документ", което поставя условие не за отпускане на помощта, а за нейното изплащане. Право на месечна добавка за задоволяване на основни жизнени потребности - наем за общинско жилище, се предоставя на самотни лица с трайни увреждания с трайно намалена работоспособност или с определени вид и степен на увреждане, ако настанителната заповед е на тяхно име.

Добавката се изплаща след представяне

на разходооправдателен документ и е в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската собственост, а при необходимост разходооправдателният документ може да се изисква по служебен път от общинската администрация. „Посоченото изискване не може да се въвежда с подзаконов нормативен акт", категорични са от ВАП. Според текстовете от закона условията и редът за отпускане, изменяне, спиране, прекратяване и възобновяване на добавката се определят с правилника за прилагането му. 

ВАП настояват, че въпросните текстове са 


в противоречие с изискванията на закона. Сред аргументите на прокурорите е и фактът, че нито законът, нито подзаконовият нормативен акт посочват орган или длъжностно лице, пред които се представя документа. „Изплащането на помощта е техническо, а не правно действие и изискването за представяне на документа при осъществяване на това техническо действие поражда въпроса кой ще извършва преценката на този документ.

По този начин се създава правна несигурност

относно дължимото от лицето и от администрацията поведение", смятат прокурорите. Така по логиката на оспорената разпоредба, помощта няма да бъде изплатена, въпреки че е отпусната, ако не се представи разходооправдателен документ за платен наем. Въведеното изискване затруднява съществено правоимащите лица и на практика може да доведе до лишаването им от вече отпуснатата им с влязъл в сила административен акт помощ, още повече при предвидения кратък срок за погасяване на вземанията на лицата за месечни добавки за социална интеграция, предвиден в Закона за интеграция на хората с увреждания. Три месеца от края на месеца, за който се отнасят.

 

От ВАП са категорични,

че доводите относно незаконосъобразността на разпоредбата в пълна степен се отнасят и за текстовете от Правилника, в които е предвидено, че въпросният разходооправдателен документ може да се изиска по служебен път от общинската администрация.
„По тези съображения ВАП протестира цитираните правила от ППЗИХУ пред ВАС с искане за отмяната им", се посочва в протеста на ВАП.Стотици милиони изтичат от фалшиви ТЕЛК-ове Стотици милиони изтичат от фалшиви ТЕЛК-ове Заради злоупотреби в Силистра ще бъдат повдигнати обвинения, каза зам.-главният прокурор Иван Гешев
Приеха закона за социалните услуги Приеха закона за социалните услуги

Готови сме да подобрим текстовете с вашите предложения между двете четения, каза Бисер Петков на депутатите

Слагат бутон за безплатните винетки Слагат бутон за безплатните винетки

Така хората с увреждания ще могат по-лесно да проверяват на bgtoll.bg докъде е стигнало издаването им

Жалби за неизплатени инвалидни пенсии през януари Жалби за неизплатени инвалидни пенсии през януари Месечните финансови помощи да бъдат отпускани без подаване на заявление-декларация, казва Мая Манолова
55 000 хора с увреждания със заявления за винетки 55 000 хора с увреждания със заявления за винетки

През миналата година право на безплатни стикери за пътищата са имали над 228 000 души

Над 25 хиляди с подкрепа в домашна среда Над 25 хиляди с подкрепа в домашна среда Броят на хората, които са получавали услугите, ще се запази същият през 2019 г., уверяват от АСП
Януари приемат заявления за безплатни винетки Януари приемат заявления за безплатни винетки Повече от 228 хиляди са хората с увреждания, които са пътували без пътна такса през 2018, отчитат от АСП
Социалната реформа започна с началото на мандата Социалната реформа започна с началото на мандата Каква е равносметката за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", кои са дейностите, които ще продължат да получават европейско финансиране и през следващата година, пред Clinica.bg разказва зам.-министърът на труда и социалната политика, ангажиран с управлението на програмата - Зорница Русинова.
600 хил. с новата помощ за увреждания 600 хил. с новата помощ за увреждания От 1-ви януари НОИ сменя служебно социалните пенсии за инвалидност на 336 хиляди души
НАП с жестомимичен превод в YouTube НАП с жестомимичен превод в YouTube Нововъведението става възможно с помощта на квалифицирани жестови преводачи и таблети при посещение на гише
1 2 3 ... 26 »