Права

Добавката за жилище за инвалиди пред Темида

07-11-2018 13:42
Clinica.bg

press@clinica.bg
Добавката за жилище за инвалиди пред Темида Начинът на изплащане на добавката за наем на общинско жилище за хората с увреждания е незаконосъобразен, смятат от ВАП
Върховна административна прокуратура (ВАП) атакува изплащането на помощта за наем на общинско жилище на хора с увреждания. Обвинението смята разпоредбите от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗИХУ), свързани с това подпомагане, за незаконосъобразни и иска отмяната им от Върховния административен съд (ВАС), съобщиха от Прокуратурата.
В тях се посочва, че помощта „се изплаща след представяне на разходооправдателен документ", което поставя условие не за отпускане на помощта, а за нейното изплащане. Право на месечна добавка за задоволяване на основни жизнени потребности - наем за общинско жилище, се предоставя на самотни лица с трайни увреждания с трайно намалена работоспособност или с определени вид и степен на увреждане, ако настанителната заповед е на тяхно име.

Добавката се изплаща след представяне

на разходооправдателен документ и е в размер на нормативно определения наем по реда на Закона за общинската собственост, а при необходимост разходооправдателният документ може да се изисква по служебен път от общинската администрация. „Посоченото изискване не може да се въвежда с подзаконов нормативен акт", категорични са от ВАП. Според текстовете от закона условията и редът за отпускане, изменяне, спиране, прекратяване и възобновяване на добавката се определят с правилника за прилагането му. 

ВАП настояват, че въпросните текстове са 


в противоречие с изискванията на закона. Сред аргументите на прокурорите е и фактът, че нито законът, нито подзаконовият нормативен акт посочват орган или длъжностно лице, пред които се представя документа. „Изплащането на помощта е техническо, а не правно действие и изискването за представяне на документа при осъществяване на това техническо действие поражда въпроса кой ще извършва преценката на този документ.

По този начин се създава правна несигурност

относно дължимото от лицето и от администрацията поведение", смятат прокурорите. Така по логиката на оспорената разпоредба, помощта няма да бъде изплатена, въпреки че е отпусната, ако не се представи разходооправдателен документ за платен наем. Въведеното изискване затруднява съществено правоимащите лица и на практика може да доведе до лишаването им от вече отпуснатата им с влязъл в сила административен акт помощ, още повече при предвидения кратък срок за погасяване на вземанията на лицата за месечни добавки за социална интеграция, предвиден в Закона за интеграция на хората с увреждания. Три месеца от края на месеца, за който се отнасят.

 

От ВАП са категорични,

че доводите относно незаконосъобразността на разпоредбата в пълна степен се отнасят и за текстовете от Правилника, в които е предвидено, че въпросният разходооправдателен документ може да се изиска по служебен път от общинската администрация.
„По тези съображения ВАП протестира цитираните правила от ППЗИХУ пред ВАС с искане за отмяната им", се посочва в протеста на ВАП.Намалиха броя на квотите за инвалиди Намалиха броя на квотите за инвалиди

Eдно работно място за човек с увреждане при численост на персонала от 50 до 99 човека, решиха депутатите

Квотите за наемане на хора с увреждания остават Квотите за наемане на хора с увреждания остават Патриотите се отказват от промените си в законопроекта на Бисер Петков
Ромите в Пловдив с безплатен лекар Ромите в Пловдив с безплатен лекар 360 са хората, които ползват услугите на Общностния център в града под тепетата
МОН пуска канал за хора с увреден слух МОН пуска канал за хора с увреден слух Учениците с трайни увреждания ще получават и стипендии за успех, казва Деница Сачева
Джудо за хора с увреждания - мисия възможна Джудо за хора с увреждания - мисия възможна Нов колеж за промишлени технологии отваря врати от януари догодина в комплекса за социални услуги в Пловдив
30 млн. повече за социални услуги 30 млн. повече за социални услуги Няма да финансираме центрове, а услуги и дейности, заяви Зорница Русинова
Нови центрове за хората с деменция Нови центрове за хората с деменция Те ще са в градовете София, Варна, Кюстендил, Кърджали, Казанлък и Смолян, каза Бисер Петков
Проблеми в домовете за хора с увреждания Проблеми в домовете за хора с увреждания Влага и мухъл, недостатъчен брой спални и храни с изтекъл срок на годност в специализираните институциите, констатират проверките на АСП
Законът за социалните услуги с консенсусна подкрепа Законът за социалните услуги с консенсусна подкрепа Националният съвет по въпросите на социалното включване го подкрепя напълно
Класификаторът за увреждания на СЗО и на български  Класификаторът за увреждания на СЗО и на български Медицинската експертиза и оценката на работоспособността не си противоречат, каза Лазар Лазаров
1 2 3 ... 23 »