Позиция

Да увеличат парите за болниците с още 124 млн.

31-10-2018 16:49
Clinica.bg

press@clinica.bg
Да увеличат парите за болниците с още 124 млн.Възразяваме срещу предвиденото изискване за прелицензиране на всички лечебни заведения, казва д-р Николай Болтаджиев
Законът за бюджета на НЗОК за 2019 г. в четвъртък ще се разгледа от депутатите в бюджетната, здравната и социалната комисии. С него се дават повече средства в системата, но се залагат и много промени в нея. Ето какво е мнението на председателя на Национално сдружение на частните болници Д-р Николай Болтаджиев.

По наше мнение в приходната част на бюджета при определяне на сумата по т. 1.2 Трансфери за здравно осигуряване е допусната грешка. Посочена е сумата от 1 394 589 000 лв. Това е трансфер, който според Закона за здравното осигуряване се изчислява на базата на реалния размер на пенсията за хората в пенсионна възраст, реалния размер на трудовите възнаграждения на работещите в съдебната власт, в отбраната и въоръжените сили, държавните служители, обезщетение за безработица и 60% върху минималния осигурителен доход за изброените в закона категории лица – деца, студенти, лишени от свобода и др. Според нашите изчисления общата сума на осигурените на тези основания лица, която трябва да бъде преведена като трансфер от

Държавния бюджет е не по-малко от 1 800 000 000 лева.

В тази връзка предлагаме на народните представители преди второ гласуване на законопроекта да изискат от Министерството на финансите подробна справка за броя лица във всяка от посочените в закона категории лица, осигурявани за сметка на държавния бюджет и начина на изчисления на дължимите осигуровки. Отново излагаме своето категорично несъгласие с въведеното преди три години лимитиране на медицинските дейности. Разпределението на средствата по квоти на отделните лечебни заведения е в нарушение на основен Конституционен принцип и на изискванията на Закона за защита на конкуренцията. Определянето на бюджети на лечебните заведения премахва стимулите за развитие и подобряване на качеството на медицинската помощ и ограничава правата на пациентите на свободен избор на болница на територията на цялата страна, право издигнато в принцип със Закона за здравното осигуряване. За 2015 г., 2016 г. и 2017 г.

НЗОК дължи на българските болници сумата от 124 милиона лева


за оказана медицинска помощ на български граждани задължително здравноосигурени лица. В проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. са предвидени 160 милиона лева за заплащане на 160 431 800 лева за извършено лечение на български граждани в болници от други страни членки на ЕС и нито стотинка за извършеното от български болници лечение над изкуствено определените лимити. Българските болници също са европейски и най-малкото очакваме на тях да се гледа равнопоставено, поне що се отнася до заплащането в срок на дейността, което така или иначе е несравнимо по-ниско. В тази връзка предлагаме на Народното събрание да увеличи разходите на НЗОК за 2019 година със сумата от 124 милиона лева, като разход за неизплатена болнична помощ за минал период. Необходимата за това сума предлагаме да е за сметка на увеличението на сумата по трансфера, посочена в т. 1 от това Становище.


Възразяваме изцяло срещу предвиденото


с Преходните и заключителни разпоредби на Закона изискване за прелицензиране/пререгистрация на всички лечебни заведения. Това според нас е напълно необосновано и напълно ненужна административна процедура. Както и да бъдат променени изискванията към лечебните заведения, съответствието им с тях може да бъде установено без да се налага да се извършва цялата административна процедура отново. Липсата на мотиви, цел и основание за тази процедура, оставя у нас съмнение, че същата се налага по други, необявени със Закона и мотивите към него цели.Предлагаме на народните представители да отхвърлят предложенията в тази им част.

Във връзка с предложените изменения на реда за издаване на медицински стандарти, считаме, че е необходима цялостна преоценка на концепцията. Всеки непредубеден човек е наясно, че съществуващите медицински стандарти не само, че не помагат, но дори пречат на качеството на процесите и оскъпяват ненужно дейността на болниците. Те са основната причина за повишения брой хоспитализации и търговия с дипломи.


Предлагаме да се измени закона и приемането

на медицински стандарти да става не с наредба на Министъра на здравеопазването, а при спазване на процедурите и ограниченията на Закона за националната стандартизация. Присъединяваме се към всички, изразили до сега мнения, че приемането на изменения в устройствени закони, като преходни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК е в нарушения на Конституцията на страната и заобикаля изискванията на Закона за нормативните актове. Този подход лишава нас и всички граждани от възможността да изразим становище и да направим предложения по измененията на законите. Предлагат се значителни изменения на цялата здравна система без да са направени никакви предварителни оценки и икономически анализи за въздействието.

В тази връзка предлагаме на народните представители да разгледат единствено проекта на бюджет на НЗОК за 2019 година, а всички предложени изменения в други закони да бъдат върнати на вносителите за внасяне след предварително обществено обсъждане и извършени анализи и оценка на въздействието.Предлагат пакет за здравни грижи Предлагат пакет за здравни грижи

И частните фондове да поемат плащането на лекарства, искат експертите от работните групи по реформата

Рано е за пълна демонополизация на здравната каса Рано е за пълна демонополизация на здравната каса Ще подпишем анекса към НРД за денталната медицина през януари, след като Конгресът на БЗС го одобри
Монополът на НЗОК да падне Монополът на НЗОК да падне Едновременно задължително здравно осигуряване и задължително здравно застраховане няма аналог в нито една европейска държава, казват БТПП
Депутатите се изгубиха в бюджета на НЗОК Депутатите се изгубиха в бюджета на НЗОК

Левицата го дава на съд, от ГЕРБ напомниха, че склерозата е признак на ранна деменция

НРД под въпрос НРД под въпрос Ако корекциите ни в бюджета на НЗОК не се уважат, ще искаме оставки, казва д-р Иван Маджаров
Кабинетът разрешава новите болници Кабинетът разрешава новите болници

Ще има изключения за лекарите с един трудов договор в регионите без достатъчно специалисти

Опозицията готова с ремонта на бюджета Опозицията готова с ремонта на бюджета

Да отпадне одобряването на болниците от партиите, како и пререгистрацията на лечебните заведения, предлагат депутати

Лимитирането е чужда материя за мен Лимитирането е чужда материя за мен Здравната система непрекъснато генерира новини – предстои приемането на бюджета на НЗОК и на министерството за 2019 г., обсъждат се нови модели на здравно осигуряване, текат преговори за Национален рамков договор за догодина. Как всичко това ще се отрази на университетската болница „Канев" в Русе, какви са основните проблеми там и идеите за решаването им, попитахме новия директор доц. Александър Парашкевов.
Застрахователите са за демонополизация Застрахователите са за демонополизация

Успоредно с нея от асоциацията предлагат и въвеждане на допълнителен доброволен стълб

Няма оплаквания към НЗОК за лечение в чужбина Няма оплаквания към НЗОК за лечение в чужбина Ще бъдат обсъдени всички варианти, за да се вземе най-доброто решение за организацията на работа след преминаването на Фонда за деца към здравната каса, каза Кирил Ананиев
1 2 3 ... 12 »