Нормативи

Донорството в учебниците

30-10-2018 13:12
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
Донорството в учебниците Анорексия, евтаназия, сексуалност и полови роли са сред темите залегнали в учебните програми за профилираща подготовка
Донорство, ин витро и стерилитет, хората с увреждания и тези с различна сексуална ориентация са част от темите заложени в проектите на учебни програми по биология за гимназията. Те ще бъдат изучавани само от тези младежи, които изберат предмета като профилиращ в 11 и 12 клас. Според сега действащия Закон за предучилищно и училищно образование учениците в последните два гимназиални класа избират профилиращи предмети, съобразно интересите си.
Профилираната подготовка по биология и здравно образование включва oбщо 4 модула: Клетката – елементарна биологична система, Многоклетъчна организация на биологичните системи, Биосфера - структура и процеси и Еволюция на биологичните системи.

Една от темите е посветена на генетиката, при която учениците ще се запознаят с генните терапии, наследствените аномалии, дородовата диагностика и др. Гимназистите ще дискутират етични проблеми свързани с въпроси като сексуалното и репродуктивно здраве, стареенето и смъртта. Заложено е учениците да оценяват значението на донорството на клетки, тъкани и органи в личностен и социален контекст, а евтаназията е заложена като ново понятие, с което учениците ще се запознаят.

 

Младежите ще изучават още стерилитета,

 

както и медицински изследвания като електрография, рентгенови методи, ултразвукови изследвания и др.

В програмата по биология са заложени и уроци за стреса и последствията от него като социален и здравословен проблем. В тази връзка младежите ще изучават психични състояния като депресия, агресия, фобия,паника,. В учебниците ше залегнат и хранителните разстройства, които мъчат младите хора като анораксия и булимия.

В гимназистите ще се възпитава и поведение, насочено към „към активни дейности за опазване на личното и общественото здраве, осигуряване на равни възможности нахора със здравословни проблеми, увреждания и различна сексуална ориентация", пише в проекта на учебна програма по биология.

 

Спорната тема за „Сексуалност и полови роли"

 

пък е заложена в учебните програми по философия. От младежите ще се изисква да познават биологичните, психични и социални аспекти на човешката сексуалност, както и да разграничават полова идентичност и сексуална ориентация, както и да анализират историческите и социални фактори, които влияят върху установяването на половите роли. В програмата е заложено още да се изследват предразсъдъците и стереотипи, свързани с половите роли. Целта е да се създадат нагласи за осъзнаване на ролята на сексуалността за личностната идентичност и да се възпита нетърпимост към сексуалното насилие. В графата на нови понятия са заложени „полова идентичност сексуална ориентация пол (биологичен, психологичен и социален)".

Новите учебни програми

 

ще влязат в сила от учебната 2020/2021 година.

 

Учебните предмети за профилираното обучение общо са 15 – математика, български език и литература, чужд език, информатика, информационни технологии, история и цивилизации, география и икономика, философия, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, музика, изобразително изкуство, предприемачество, физическо възпитание и спорт. В разработването на програмите са участвали университетски преподаватели и учители, казаха от МОН. Това обучение е насочено към подготовка за продължаване на образованието в университет. Целта е така да се осъществи

 

връзка между средното и висшето образование

 

и плавен преход към университетското. Дава се възможност модулите да носят кредити и да се признават във висшите училища без изучаването на тези модули в отделни специалности на висшето образование. Програмите са дискутирани с учители и преподаватели преди да бъдат предложени за обществено обсъждане.Отлагат държавни изпити по фармация Отлагат държавни изпити по фармация

МУ-София преустановява присъствените занятия до 12 ноември, гласи заповед на ректора акад. Лъчезар Трайков

Директорите инициират онлайн учене Директорите инициират онлайн учене Te ще инициират превключването при определени критерии, а образователният министър ще разрешава
Повече средства за медицинските вузове Повече средства за медицинските вузове Бюджетите им се увеличават с по около 2 млн. лв., става ясно от проекта на бюджета за 2021 г.
145 зъболекари се дипломират 145 зъболекари се дипломират 45-ия випуск на Факултета по дентална медицина на МУ-Пловдив полага Хипократова клетва днес
1300 лв. минимум за асистент, 1600 лв. за професор 1300 лв. минимум за асистент, 1600 лв. за професор МОН готви споразумение със Съвета на ректорите за определяне на минимални заплати на преподавателите в университетите
10 урока онлайн за отсъствали ученици 10 урока онлайн за отсъствали ученици Поне толкова ще трябва да учат в електронна среда по всеки предмет децата, които не са били в час над 10 дни
В Търговище вече се учи онлайн В Търговище вече се учи онлайн До края на месеца Първо СУ ще е в електронна среда, 200 деца са със симптоми
Отварят лаборатория по генетика в СУ Отварят лаборатория по генетика в СУ Липсата на практически опит на студентите по време на извънредното положение става повод за създаване на новия център в Биологическия факултет
30 минути е-уроци в предучилищната 30 минути е-уроци в предучилищната Децата от целодневните групи трябва да играят поне два часа навън, гласят промени в Наредба на МОН
20 минути онлайн урок за малките ученици  20 минути онлайн урок за малките ученици Такава е максималната допустима продължителност на учебен час в начален етап при дистанцинно обучение
1 2 3 ... 37 »