Интервю

Ще се борим БЛС да запази мястото и правата си

29-10-2018 07:50
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com
Ще се борим БЛС да запази мястото и правата сиАко управляващите не вземат предвид забележките ни, какъв е смисълът да има НРД, пита д-р Иван Маджаров

Бюджетът на НЗОК за следващата година вече е приет от МС. Ясни са не само финансовите параметри, заложени в него, но и промените, които здравните власти искат да направят от 1 януари. А те са много - нов начин на финансиране на лекарствата, разрешаване на болници от партиите, създаване на мегаагенция за медицински надзор, вливане на Фонда за деца в НЗОК. Какво мислят за тях медиците, попитахме д-р Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз (БЛС).

- Д-р Маджаров, проектът за бюджет на здравната каса и на министерството вече са налични, удовлетворен ли е БЛС от финансовите параметри?

- Като увеличение на бюджета - да. Това е естествен процес, защото се дължи на ръста на икономиката, очаква се да има повишени приходи от здравни вноски. Но като разпределение на отделните параграфи и процентно съотношение между отделните пера не виждаме промяна. Отново ръста на лекарствата запазва размера си. Отново в ПИМП има ръст, но процентно остава нисък в сравнение с този на касата. И не на последно място трябва да подчертаем, че тази година ще платим 160 млн. лв. за лечението на чужди граждани, което показва, че не сме направили всичко необходимо тези хора да се лекуват в България. Трябва да се направи така, че максимален брой диагнози да се лекуват тук, така че да не отива толкова огромен обем средства навън.

- Какво е по-адекватното разпределение на средствата за догодина в тази бюджетна рамка според вас?

- Ще ми бъде трудно да кажа точните проценти, но при всички положения, когато се планува за в бъдеще бюджет, който трябва коренно да промени ситуацията в страната, трябва да се заложат поне два пъти повече средства за профилактика и превенция, за да очакваме, че ще имаме ефект в следващите години от нея, защото няма как ефектът от промяната във финансирането да е незабавен. Надявам се в следващите години в резултат на предлаганите мерки за стягане на разходите да има средства, които да бъдат предназначени за профилактика.

- През бюджета на НЗОК ли трябва да се отпускат тези пари и има ли значение?

- Има значение, но сега говорим за бюджета на НЗОК и смятам, че там също трябва да има повече средства за тези дейности. А иначе – да, МЗ трябва да има програми, по които да говори за превенция на социално значими заболявания. Но това е друго, аз говоря за профилактични прегледи и изследвания, които са в задълженията на ОПЛ. Те сега нямат средства да обхванат всички свои пациенти.

- С бюджета на НЗОК отново се въвежда забрана за финансиране на нови дейности в болниците, това удачно ли е според вас като философия?

- Това правило съществува вече, в него няма нещо ново, но аз мисля, че в условията на твърди бюджети, които се залагат и за догодина, е редно на съществуващите лечебни заведения да се разреши да имат нови дейности. Няма никаква опасност да нарушим фискалната рамка, нито да бъдат изконсумирани предварително парите на НЗОК. Какво пречи на мениджърите на ЛЗ да вземат своите решения и да решават дали да разкриват нови дейности в рамките на бюджета, който имат. Това мнение ще изразим и пред комисията по здравеопазване.

- Предлага се разрешаването на нови болници да става от парламента, удачна ли е тази стъпка?

- Според мен не е работа на парламента да се занимава с разрешаването на нови болници. Той трябва да приема добри закони, с които да се поставят правилата, по които се разкрива нова болница и които не водят до свръх разрастване на болничната мрежа. Според мен това нещо само дава несвойствени функции на един орган на властта.

- Удачно ли е според вас да се спре финансирането на КП, които не са извършени от лекар, който не е на трудов договор в същото лечебно заведение?

- Знам какво се цели с тази мярка – да се ограничи оборотът и хоспитализациите в лечебни заведения, където нямат достатъчно персонал. Дано управляващите си дават сметка, че това обикновено са малки общински болници. В условията на твърди лимити тази мярка няма никакво значение. Реално погледнато болниците имат лимити, защо трябва да се ограничава помощта за пациентите с други мерки. Понякога добри оператори ходят в други лечебни заведения, за да са по-близко до пациентите.

- Коя е по-добрата мярка, за да се спрат злоупотребите без да се ограничава достъпа?

- Високо технологични дейности немогат да бъдат осигурени във всяка част на страната. Ясно е, че в малките градчета трябва да се осигурят базовите дейности. Мястото на високотехнологичните дейности е в големите центрове, защото приложението им изисква повече опит и няма как хирург да поддържа ниво за тези високотехнологични методи в малък град. Но достъпът сме длъжни да осигурим чрез логистика, всеки пациент дори от най-малкото селце, ако има нужда от неврохирургична или друг вид операция, трябва да я получи. Тоест, трябва да сме осигурили транспорт, който да е сигурен, а не да му се каже – отивай в голямата болница и се оправяй. Подобряването на логистиката ще премахне необходимостта да се местят лекари от едно лечебно заведение в друго, защото пациентите ще е осигурен начин, по който да стигнат до добрите лекари.

- Предлага се още сливане на агенции и създаване на нова структура – това ще подобри ли работата на държавните органи и контролът, който упражняват?

- Мотивите са ясни – тама е казано, че се цели по-добър контрол, оптимизация и т.н. Времето ще покаже дали ще е така или ще се сблъскаме само с тежко администриране и по-тромава система. При всички положения БЛС ще се бори да запази мястото и правата си като договарящ партньор, като организация, която създава и контролира правилата за добра медицинска практика, която се занимава с продължаващото обучение. Не мисля, че тези функции трябва да се изземат и да се дадат на административен орган.

- Три месеца бяха дадени за реорганизация – няма ли това да доведе до сътресения?

- Три месеца на мен винаги са ми изглеждали изключително малко. Те са много кратък срок и резките промени будят тревога. Надявам се, че МЗ знае какво прави.

- Ще подкрепите ли идеите за промени в областта на лекарствата чрез подписване на най-разходо ефективната терапия?

- Аз, лично седя зад тази идея на управителя на НЗОК д-р Дечо Дечев – трябва да внимаваме какво плащаме. Трябва да е ясно, когато плащаме нещо какъв ефект получаваме. Не е нормално да плащаме различни цени за лекарства, които постигат един и същ ефект. Затова смятам, че не най-евтиното, а тези, които за цената си дават най-добър ефект е удачният вариант.

- Успоредно с това се предлага да се въведат фармакотерапевтични ръководства и да се глобяват лекарите, които не ги спазват – има ли проблем за медицинските специалисти, ограничава ли се работата им?

- Чак да ги глобяват, е много строга мярка. Но, да, трябва да има фарамакотерапевтични ръководства, защото те са изработени от светилата в съответните области, те са гарант, че пациентите получават най-доброто, а не са обект на търговски трикове. Защото сега обществото има такива съмнения към лекарите – че в някои случаи са повлияни от реклами. Сигурен съм, че 90% от моите колеги са добросъвестни, но споркените ще премахнем всички съмнения.

- Другата важна промяна е вливането на Фонда за лечение на деца и на Комисията за лечение на възрастни в НЗОК< това удачна стъпка ли е?

- Честно казано слушам различни мнения на различни експерти, някои повлияни от собствени интереси, други от експертизата си в тази област, за мен тези предложения са продиктувани от многобройните скандали в тези структури. Надеждата е, че, когато са на едно място ще функционират по-добре.

- Има ли нещо друго, което да ви притеснява в промените за догодина?

- Като цяло ме притеснява как ще се приложат чисто оперативно толкова много промени, за кратко време, защото хаосът не е полезен за никого. Другото ми притеснение е между текстовете да не се прокарат и такива, които да обезличат организацията и да й отнемат правата. Затова в момента работим усилено върху анализа на предложенията. Няма да се съгласим с мерки, които ограничават ролята на БЛС.

- До 31 декември трябва да сключите анекс към НРД, какви правила сте готови да се променят?

- Заявили сме три неща, с които не бихме се съгласили. Първата е да се продължи практиката да се дават пари от една дейност в друга, защото така се обезсмисля бюджета на НЗОК. Тогава той се превръща в едно обещание, а голяма част от средствата за дейност, отиват за лекарства. Другото е бюджетите на болниците да бъдат годишни, а не месечни, за да се даде възможност на специалистите гъвкаво да ги употребяват. Както и правилата за добра практика да са приоритет на БЛС, а не на новата агенция. Административният орган трябва да контролира издадените от министъра стандарти и наредби. Последното, на което ще държим е да не се правят промени с решение на Надзорния съвет, ако не се подпише анекс. Защото в този случай се обезсмисля ролята на съсловната организация.

- Но това положение не е променено, на какво разчитате?

- Записано е за първи път, че, ако не се постигне договореност, остава да действа стария НРД. Освен, ако не се направят промени в законодателството, но това включва и поднормативните актове като наредбите. Затова ще настояваме да се запише ясно, че става дума само за закони.

- Имате ли готовност да направите правилата за добра медицинска практика?

- Да, някъде сме доста напред, другаде не толкова. Но държим да се запише, че тези правила всяка година ще се обновяват, защото има нови моменти в лечението на заболяванията, има европейски и световни консенсуси, които се променят и ние също трябва да можем да реагираме. Смятам, че депутатите ще се съобразят с нашето мнение.

- Ако народните представители не се съобразят с вашите забележки, какво да очакваме?

Ако не се съобразят, това показва, че не се отнасят сериозно към съсловната организация и тогава какъв е смисълът да подписваме рамков договор. Няма никакъв смисъл! А ние държим на няколко неща, които гарантират изпълнението на бюджета и предпазват системата от тоталното й администриране.Предлагат пакет за здравни грижи Предлагат пакет за здравни грижи

И частните фондове да поемат плащането на лекарства, искат експертите от работните групи по реформата

Рано е за пълна демонополизация на здравната каса Рано е за пълна демонополизация на здравната каса Ще подпишем анекса към НРД за денталната медицина през януари, след като Конгресът на БЗС го одобри
Монополът на НЗОК да падне Монополът на НЗОК да падне Едновременно задължително здравно осигуряване и задължително здравно застраховане няма аналог в нито една европейска държава, казват БТПП
Депутатите се изгубиха в бюджета на НЗОК Депутатите се изгубиха в бюджета на НЗОК

Левицата го дава на съд, от ГЕРБ напомниха, че склерозата е признак на ранна деменция

НРД под въпрос НРД под въпрос Ако корекциите ни в бюджета на НЗОК не се уважат, ще искаме оставки, казва д-р Иван Маджаров
Кабинетът разрешава новите болници Кабинетът разрешава новите болници

Ще има изключения за лекарите с един трудов договор в регионите без достатъчно специалисти

Опозицията готова с ремонта на бюджета Опозицията готова с ремонта на бюджета

Да отпадне одобряването на болниците от партиите, како и пререгистрацията на лечебните заведения, предлагат депутати

Лимитирането е чужда материя за мен Лимитирането е чужда материя за мен Здравната система непрекъснато генерира новини – предстои приемането на бюджета на НЗОК и на министерството за 2019 г., обсъждат се нови модели на здравно осигуряване, текат преговори за Национален рамков договор за догодина. Как всичко това ще се отрази на университетската болница „Канев" в Русе, какви са основните проблеми там и идеите за решаването им, попитахме новия директор доц. Александър Парашкевов.
Застрахователите са за демонополизация Застрахователите са за демонополизация

Успоредно с нея от асоциацията предлагат и въвеждане на допълнителен доброволен стълб

Няма оплаквания към НЗОК за лечение в чужбина Няма оплаквания към НЗОК за лечение в чужбина Ще бъдат обсъдени всички варианти, за да се вземе най-доброто решение за организацията на работа след преминаването на Фонда за деца към здравната каса, каза Кирил Ананиев
1 2 3 ... 12 »