Реформа

Готвят пътна карта на социалните услуги

13-09-2018 15:08
Десислава
Десислава
Антова
antova.desy@gmail.com
Готвят пътна карта на социалните услугиВсичките им доставчици занапред ще се лицензират, каза министър Бисер Петков

Пътна карта на социалните услуги в страната и специализирана агенция за контрол на качеството им. Това са част от промените, които предвижда новият проект на Закон за социалните услуги. Основни моменти в него бяха представени от социалния министър Бисер Петков днес.

Със законопроекта се променя философията в разбирането на социалните услуги.

„Ако досега то беше свързано с местата за настаняване – физическата услуга от резидентен тип, вече ясно се прокарва идеята за социалните услуги като дейности", поясни Петков. Целта на закона е осигуряването на по-широк достъп до социалните услуги и подобряване на качеството на живот. С проекта на закон се въвежда разделение и на социалните услуги на общодостъпни и специализирани. Общодостъпните са с характер на информиране, консултиране, обучение за развиване на умения. Предвидено е те да се ползват без специално насочване.


Общо 1322 са социалните услуги


в страната в момента. Техният капацитет е за над 35 000 души. Сред тях са социален асистент, домашен помощник, домашен социален патронаж, дневни центрове за деца и възрастни хора, както и центровете за социална рехабилитация и интеграция. Проектът на Закон за социалните услуги предвижда облекчаване на достъпа чрез премахването на заповеди за настаняване и направления за ползване на услуги.

Освен това ще се направи пътна карта


Тя ще показва наличието на социални услуги в определени общини. Картата ще бъде направена на база на анализ на потребностите, който общините ще изготвят. Целта е да се осигури достъпност на услугите. Предвижда се общините, които искат да развиват социални услуги да могат да сключват споразумения за предоставяне на социални услуги на общинско или областно ниво. Заложена е възможност за публично-частно партньорство. Дава се възможност общината да възлагат на доставчик създаването на услуга, която не могат да осигурят. Тук централна роля имат общините. Те могат да избират дали да развиват социални услуги или да сключат договор за предоставянето им. 


За първи път се предлагат определени


финансирани от държавата социални услуги, включително и за пълнолетни лица - да се предоставят без заплащане на такса. Досега само пълнолетните без доходи са имали право на безплатни услуги.

Регламентират се и две нови услуги – заместваща грижа и подкрепата на лица, полагащи неформална грижа. Заместващата грижа ще бъде безплатна до 14 календарни дни. Право на нея ще имат и хора, които полагат грижи за деца, настанени извън семейството по реда на Закона за закрила на детето. Другата услуга е за подкрепа на родители, които полагат неформална грижа за зависими членове на семейството. Социалното министерство предвижда и създаване на национална карта на социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет. На практика се поема ангажимент за създаване на пълна мрежа от социални услуги.


„Не бих искал да пропусна и една друга

важна промяна – регламентиране на по-сериозен контрол на качеството на услугите. Предвижда се създаване на нова агенция за качеството на социалните услуги, която да съблюдава спазването на правата на потребителите на социални услуги. Тя ще се грижи за това да се осигурява ефективност на услугите", каза Петков. Той обясни, че всички доставчици на социални услуги ще са на лицензионен режим. До момента на такъв са само тези със социални услуги за деца. Целта е подобряване на качеството. Министър Петков заяви, че очаква проектът да постъпи в Народното събрание през ноември и дискусиите да продължат месец – два, а законът да влезе в сила от 2020 г.Повече пари за социални услуги и догодина Повече пари за социални услуги и догодина Около 60% от заетите в тази област получават минимална работна заплата, казва Бисер Петков
Разумът надделя за ТЕЛК Разумът надделя за ТЕЛК Направихме две предложения за промяна на методиката към наредбата за медицинска експертиза, казва Васил Долапчиев
Поправят формулата за ТЕЛК Поправят формулата за ТЕЛК Хората с увреждания искат границата за сумиране на заболявания да падне на 50%, министър Ананиев прави работна група
Старт на плащането на новите помощи Старт на плащането на новите помощи Хората, които не са получавали интеграционни добавки, трябва да подадат заявление в дирекция „Социално подпомагане" до 31 март, казаха от АСП
Кооперацията на слепите влиза в Съвета за хората с увреждания Кооперацията на слепите влиза в Съвета за хората с увреждания Тя е призната за национално представителна организация за срок от 3 години
Ощетяването с ТЕЛК-а е налице Ощетяването с ТЕЛК-а е налице

Не може един човек с три трайни увреждания да има същата функционалност на организма, както, ако е с едно, казва Веска Събева

Хората с увреждания с е-досиета от февруари Хората с увреждания с е-досиета от февруари МЗ очаква предложение за промени в наредбата за медицинска експертиза до края на седмицата
Новата наредба ни ощетява Новата наредба ни ощетява Лекарите ни обясниха, че синът ми вече няма право на чужда помощ, казва Наталия Грекова
Хора с увреждания на протест Хора с увреждания на протест

Недоволни са заради новите правила за медицинската експертиза

Извели сме 6380 деца от домовете Извели сме 6380 деца  от домовете

21% от хората не биха поканили на вечеря дете от институция, показва проучване на Алфа Рисърч

1 2 3 ... 27 »