Реформа

Готвят пътна карта на социалните услуги

13-09-2018 15:08
Десислава
Десислава
Антова
antova.desy@gmail.com
Готвят пътна карта на социалните услугиВсичките им доставчици занапред ще се лицензират, каза министър Бисер Петков

Пътна карта на социалните услуги в страната и специализирана агенция за контрол на качеството им. Това са част от промените, които предвижда новият проект на Закон за социалните услуги. Основни моменти в него бяха представени от социалния министър Бисер Петков днес.

Със законопроекта се променя философията в разбирането на социалните услуги.

„Ако досега то беше свързано с местата за настаняване – физическата услуга от резидентен тип, вече ясно се прокарва идеята за социалните услуги като дейности", поясни Петков. Целта на закона е осигуряването на по-широк достъп до социалните услуги и подобряване на качеството на живот. С проекта на закон се въвежда разделение и на социалните услуги на общодостъпни и специализирани. Общодостъпните са с характер на информиране, консултиране, обучение за развиване на умения. Предвидено е те да се ползват без специално насочване.


Общо 1322 са социалните услуги


в страната в момента. Техният капацитет е за над 35 000 души. Сред тях са социален асистент, домашен помощник, домашен социален патронаж, дневни центрове за деца и възрастни хора, както и центровете за социална рехабилитация и интеграция. Проектът на Закон за социалните услуги предвижда облекчаване на достъпа чрез премахването на заповеди за настаняване и направления за ползване на услуги.

Освен това ще се направи пътна карта


Тя ще показва наличието на социални услуги в определени общини. Картата ще бъде направена на база на анализ на потребностите, който общините ще изготвят. Целта е да се осигури достъпност на услугите. Предвижда се общините, които искат да развиват социални услуги да могат да сключват споразумения за предоставяне на социални услуги на общинско или областно ниво. Заложена е възможност за публично-частно партньорство. Дава се възможност общината да възлагат на доставчик създаването на услуга, която не могат да осигурят. Тук централна роля имат общините. Те могат да избират дали да развиват социални услуги или да сключат договор за предоставянето им. 


За първи път се предлагат определени


финансирани от държавата социални услуги, включително и за пълнолетни лица - да се предоставят без заплащане на такса. Досега само пълнолетните без доходи са имали право на безплатни услуги.

Регламентират се и две нови услуги – заместваща грижа и подкрепата на лица, полагащи неформална грижа. Заместващата грижа ще бъде безплатна до 14 календарни дни. Право на нея ще имат и хора, които полагат грижи за деца, настанени извън семейството по реда на Закона за закрила на детето. Другата услуга е за подкрепа на родители, които полагат неформална грижа за зависими членове на семейството. Социалното министерство предвижда и създаване на национална карта на социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет. На практика се поема ангажимент за създаване на пълна мрежа от социални услуги.


„Не бих искал да пропусна и една друга

важна промяна – регламентиране на по-сериозен контрол на качеството на услугите. Предвижда се създаване на нова агенция за качеството на социалните услуги, която да съблюдава спазването на правата на потребителите на социални услуги. Тя ще се грижи за това да се осигурява ефективност на услугите", каза Петков. Той обясни, че всички доставчици на социални услуги ще са на лицензионен режим. До момента на такъв са само тези със социални услуги за деца. Целта е подобряване на качеството. Министър Петков заяви, че очаква проектът да постъпи в Народното събрание през ноември и дискусиите да продължат месец – два, а законът да влезе в сила от 2020 г.Няма кой да гледа хората с увреждания Няма кой да гледа хората с увреждания

Oтказ от лечение и грижи царят в повечето центрове в страната, a някъде още има глад и мизерия, показва анкета на АРДЕ

Нова помощ за деца без родител Нова помощ за деца без родител Ще я получават тези, които са без наследствена пенсия
Майките дават отсрочка за третия закон Майките дават отсрочка за третия закон

Ако на 1 октомври депутатите не започнат да разглеждането на проектите за хората с увреждания и личната помощ обаче, излизат на протест

Не аз, а правителството пише докладите пред ООН Не аз, а правителството пише докладите пред ООН Майките вече са фенки на информационната система на Агенцията за хората с увреждания, казва Минчо Коралски
Създават Център за хора с увреждания Създават Център за хора с увреждания Екип от 20 специалисти ще се грижат за тях в София
Готвят протест срещу Минчо Коралски Готвят протест срещу Минчо Коралски Недоволни са от неверен доклад пред ООН за правата на хората с увреждания
Бавят закона за социалните услуги Бавят закона за социалните услуги Това може да доведе до нов скандал, предупреди д-р Хасан Адемов
Бизнесът иска яснота кой човек е уязвим Бизнесът иска яснота кой човек е уязвим Законопроектът за предприятията на социалната и солидарна икономика се нуждае от прецизиране, смятат от БСК
Сезират ООН за правата на хората с увреждания Сезират ООН за правата на хората с увреждания НПО-та недоволни от доклада на Минчо Коралски - не отразява липсата на условия за независим живот
Майките посрещнаха депутатите с черни флагове Майките посрещнаха депутатите с черни флагове ТЕЛК да отпадне, настояват родителите на деца с увреждания
1 2 3 ... 18 »