Интервю

Очакваме повишаването на глобите да отпадне

15-08-2018 06:07
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com
Очакваме повишаването на глобите да отпаднеЛипсата на доверие в здравната система, което се наслагва, води до насилието срещу медиците, казва д-р Иван Маджаров

Само преди седмица министерството на здравеопазването представи за публично обсъждане сериозни промени в единия от трите основни закона в системата – този за здравето. С тях се предлагат затягане на сегашния режим за пушене на закрито, повишаване правомощията на агенция „Медицински одит", както и на глобите за лекарите. Какво мисли за идеите съсловната организация на медиците, ще ги подкрепи ли в дебатите в парламента, разговаряме с д-р Иван Маджаров, председател на БЛС. Какво очаква съсловието от реформата през есента, имат ли вече медиците яснота за какви промени в работата си с касата ще настояват за догодина, четете във втората част на интервюто ни с него в петък.

- Д-р Маджаров, МЗ публикува доста промени в закона за здравето, как гледате на тях – например на детайлизирането на забраната за пушене?

- Винаги сме заставали зад това да се промотира здравословния начин на живот и в частност възможността за ограничаване употребата на тютюневи изделия. В този смисъл адмирирам предложенията в тази посока, още повече, че се прави усилие да се дефинират всички видове тютюневи изделия. Досега имаше пропуск в закона, който позволяваше да се използват наргилета и бездимни цигари. Свидетели сме как масово заведенията са пълни с млади хора и ученици, които чрез наргилета или друга форма на употреба на тютюневи изделия заобикалят забраната. Всички ние имаме доказателства, че употребата на тютюн не е безопасна.

- Тази промяна ще получи ли подкрепата на Лекарския съюз в Парламента?

- Ние ще направим становище, в което ще изразим нашата позиция по промените, които смятаме, че ни касаят и по тази точка категорично ще подкрепим предложенията.

- Детайлизира се също възможностите на хора без медицинско образование да практикуват алтернативно лечение, как гледате на тази промяна?

- Това е друга точка, по която имаме категорично положителна позиция. Не може населението да бъде подлагано на риска да ползва здравни услуги или лечение от хора, които нямат необходимото образование. Не го казвам само, защото сме дипломирани лекари, а защото всеки от нас, когато отиде да ползва конкретна помощ, трябва да е сигурен, че насреща си има компетентно лице. 

Aдмирирам предложенията за детайлизиране забраната за тютюнопушене, прави се усилие да се дефинират всички видове изделия

БЛС гарантира, че нашите членове са завършили нужното образование и имат съответните компетенции. Така че тези промени на здравния министър са изключително нужни и дори са леко закъснели.

- В законопроекта се предлага и разширяване правомощията на ИАМО, така че да дава задължителни предписания на лечебните заведения, това добра идея ли е?

- Мисля, че винаги, когато дадем работещи инструменти на контролните институции, това е добре за цялото общество. Защото, когато имаме неясноти в нормативната база как точно работят тези органи, може да сме свидетели на административен произвол, което не е добре за никого. В този смисъл – да, одобряваме предложенията.

- Предлага се да се разпишат и ясни правила, по които ИАМО да контролира и договорите на болниците с частните застрахователи, имаше ли нужда от това?

- Тази възможност и сега е предвидена в ЗЗО. С новото предложение в ЗЗ, Министърът цели да се регламентира начина, по който да се извършват същите тези проверки.

- Имаше идеи ИАМО да отиде към НЗОК, къде е мястото на агенцията според вас?

- Така е, БЛС от много години обаче има друго разбиране. Още, когато възникна идеята да има ИАМО винаги сме казвали, че тя ще изземе част от функциите на съсловието. Да следи за качеството е изконно задължение на гилдията и създаването на каквато и да е институция няма да доведе до по-различно развитие на нещата. Ние ще кажем – дайте ни законовото

право да се грижим за продължаващото медицинско обучение и да гарантираме качеството на медицинската помощ. Тогава ще можем да направим това, което обществото очаква от нас.

- Как БЛС би могъл да гарантира качеството на медицинска помощ?

- Първо чрез продължаващото обучение, когато мотивираме всеки лекар да повишава квалификацията си, да отговоря на определен покрит стандарт от форуми и практики. Второто е издаването на правилата за добра медицинска практика. Написаните и узаконени правила по всяка специалност могат да са инструмент в ръцете на МЗ, НЗОК и застрахователните компании да знаят, че плащат за нещо, което е качествено.

- Имаше изготвени подобни промени, които досега не се приеха, ще подготвите ли нови?

- Това са промени в закона за съсловните организации и здравното осигуряване, да, ние ще внесем нов пакет, защото искаме да го изработим заедно с медицинските дружества по специалности и държим, когато го внасяме той наистина да бъде изчистен от предварителните вътрешни противоречия. До този момент съществуваха такива противоречия и те бяха пречка пакетът да се допусне за разглеждане в парламента. Мисля, че нито БЛС сам, нито медицинските дружества могат да постигнат тези промени изолирано. Това може да стане само, когато се обединим.

- Имате ли идея вече какви ще са изискванията за продължителното обучение?

- Ще стъпим върху опита на нашите международни партньори, членове сме на УЕМС – Европейската организация на лекарите, която е ангажирана с продължаващо обучение в Европа и няма нужда да измисляме нищо ново, просто трябва да адаптираме вече съществуващото към българските условия. Още повече, че с договора, който имаме с тях се гарантира, че получени кредитни точки в България се акредитират и в чужбина. Така че няма как да правим нещо по-различно от тях, а 

През есента започваме съвместна работа с медицинските дружества по регламентиране на продължаващото обучение 

да приемем това, което съществува в цяла Европа - в зависимост от това колко часа си участвал в различни видове мероприятия, получаваш съответния брой точки, формите са дистанционно обучение, конференции и много други. По този начин се гарантира, че всеки лекар поддържа своята квалификация. Вече сме провели консултации с медицинските дружества, надявам се в началото на есента да започнем работа и по тези задачи.

- В закона за здравето се предлага да се увеличи глобата за лекарите, ако нарушат правата на пациент, уместна ли е тази идея?

- Ние с учудване забелязахме, че наред с другите доста навременни и наложителни мерки има и един абзац, с който двойно се повишават глобите лечебните заведения. За тази промяна няма никаква мотивация и ние сме учудени какво налага тя да се случи, защото сме най-регулираната и проверяван професия, бих казал най-наказваната. Излиза така, че в момента, в който сме свидетели почти ежеседмично на насилие над лекари и на насадено недоверие към системата и специално към гилдията, се предлагат промени, които засилват наказанията срещу лекари. Категорично заявявам, че в парламента БЛС ще бъдем против тази точка. В самите предложения няма диференциация на видовете лечебни заведения, които ще подлежат на санкция - индивидуална практика, специализирана или болнична. А тези суми, които се предлагат, са способни да затворят една практика в извънболнична помощ например. Една глоба трябва да има възпитателен и предупредителен характер, а не да се налага с цел да те унищожи.

Освен това смятаме, че няма ситуация или анализ, който да подкрепя тезата, че трябва спешно да се вдигнат глобите за нарушаване правата на пациент. Трябва да е ясно, че там, където свършват правата, започват и задълженията. За да съществува една система, участниците в нея трябва да имат права, но и задължения, когато се наруши този баланс, системата спира да работи. Ще се радвам много, ако бъдем чути, защото формулировката „всеки, който наруши правата на пациент", която се предлага в закона означава, че може да бъде глобена и медицинската сестра или санитаря, изобщо всеки, който работи в лечебно заведение.

Ще бъда благодарен, ако в тази си част промените се оттеглят, защото не е честно спрямо българските лекари, срещу които се води почти ежедневна кампания, да бъдат притискани. Когато, едва ли не всеки ден има пребит лекар на работното си място, да виждаме и повишаване на глобите е недопустимо. Като че ли цялото общество е нагнетено с това, че всеки ден лекарите нарушават правата на пациентите.

- С какво си обяснявате, че продължават случаите на насилие, къде е проблемът?

- Проблемът според мен се корени в тази нагнетена обстановка спрямо лекарското съсловие и действащата система на здравеопазване в България. Всеки ден, всеки момент, в който има повод да се говори за здраве, се използва някак си подсъзнателно да се подскаже, че не трябва да имаме доверие. Ще дам един пример. Ние непрекъснато се сблъскваме със ситуации, в които тежко болни хора търсят най-доброто лечение в чужбина, обаче - колко малко се говори за възможностите да им се помогне в България и колко много се говори за неизвестните възможности в държава в чужбина, която предлагала еди какво си. Сами разбираме, че не може по този начин да се продължава. Първо трябва да се каже, дали това заболяване може да се лекува в болница Х тук, трябва да се вземе и мнението на водещите специалисти у нас. Но във всеки един подобен случай се дава микрофонът само на пострадалите, които казват „искаме най-доброто" и ние не можем да ги обвиняваме. Но в следващия момент трябва да се чуе компетентното мнението на един или двама от най-добрите специалисти в България, за да може решението за лечение да бъде достоверно и компетентно. Не даваме ли

Проблемът с насилието се корени в нагнетената обстановка спрямо лекарското съсловие и действащата система на здравеопазване в България

думата на БЛС, на медицинските дружества, ставаме повод населението да има недоверие към системата, а оттам идва агресията към лекарите. И какво виждаме - от една страна говорим, че не трябва да има агресия, от друга – предлагаме да бъдат глобявани лекарите. Тоест, някак си пак казваме, че те са виновни.

- В тази връзка, че трябва да търсим лечението в България – подкрепяте ли, идеята трите институции да минат под една шапка? И защо постоянно има напрежение във фонда за лечение на деца?

- Защото нямаме добре уредени правила с нормативен документ. Вижте, важно е да отбележим, че в България имаме изключително добри специалисти и високотехнологична апаратура, която предполага наистина едно от най-доброто лечение. Смятам, че е важно да се създадат ясни правила кога пациентът да се лекува в България и кога налага да го направи в чужбина. Страхът на всички, че в България ще получи по-лошо лечение от това в чужбина е неоснователен. За мен един от най-добрите и оптимални варианти за решение на проблема е да се намери начин да се покани хирургът на световно ниво отвън да дойде в България за конкретното лечение или операция, а пациентът да се лекува в чужбина само при невъзможност това да се изпълни на територията на нашата държава. Защото всеки има право да се лекува навсякъде, някой може и в Америка да отиде, но когато го плаща със собствени средства. Иначе се получава така, че нещо, което тук може да струва 5000 евро, ние сега даваме 50-150 хил. евро, които могат да гарантират доста други неща на населението тук.МЗ свиква първи съсловни конгреси МЗ свиква първи съсловни конгреси Те са на Българската асоциация на помощник-фармацевтите и на Българската асоциация на зъботехниците, съобщиха от ресорното ведомство
5% от децата с високо кръвно 5% от децата с високо кръвно Обикновено хипертонията се открива късно и може да се задълбочи с възрастта
50-те млн. за заплати се губят по трасето 50-те млн. за заплати се губят по трасето Правителството отпусна допълнителни средства за заплати на медицинските сестри, същевременно се водят преговори и за увеличаване на клиничните пътеки. Ще внесат ли всички тези мерки спокойствие в малките, общински болници, които са в най-затруднено финансово състояние и какво всъщност реално се подобри на този етап, попитахме д-р Неделчо Тотев, председател на Националното сдружение на общинските болници.
Фондът за деца в стария си дом Фондът за деца в стария си дом В Центъра по хигиена ще се настани новата дирекция на НЗОК, която пое дейността на закритата структура
Питат Ананиев за заплатите на сестрите Питат Ананиев за заплатите на сестрите Във Видинската болница получават по 50 ст. на дежурство и нямат ДМС, казва депутатът Красимир Богданов в писмен въпрос до министър Кирил Ананиев
ИАТ влезе официално в „Медицински надзор“ ИАТ влезе официално в „Медицински надзор“ Предвижда се в кратки срокове да се плаща на екипите, участвали в трансплантациите
България не спазва забраната за спонсорство на тютюна България не спазва забраната за спонсорство на тютюна Това показва проучване на коалиция „България без дим", правят междуведомствена работна група по въпросите за пушенето
Жалби за лекарства и протези Жалби за лекарства и протези Комисията за защита от дискриминация ще разгледа тази седмица и оплакване на хора с увреждания от умните светофари
100 млн. за новата детска болница 100 млн. за новата детска болница В началото на есента се предвижда да започне реалното строителство, каза министър Кирил Ананиев
65 годишните най-рискови за рак на гърдата 65 годишните най-рискови за рак на гърдата 1 от 6 жени още при поставянето на диагнозата вече имат метастази, казва д-р Жасмина Коева-Балабанова
1 2 3 ... 143 »