Коментар

И психолозите искат власт и гарантирани доходи

13-07-2018 16:58
Clinica.bg

press@clinica.bg
И психолозите искат власт и гарантирани доходиПроблемът е, че този тип регулиране е антипазарен, осъжда се и от българските и от европейските институции, казват от ИПИ
През последния месец се зададе вълна от законопроекти, които предвиждат нови структури за някои професионални гилдии. ГЕРБ предложи Асоциациите на зъботехниците и помощник-фармацевтите в България официално да станат съсловни организации. Също така законови промени инициирани от "Обединени патриоти" предвиждат дружеството на психилозите да се превърне в камара и да се въведат минимални тарифи за труда на различните категории специалисти. Трябва ли да се гласуват поправките и до какво ще доведат, публикуваме коментара на експерта от Института за пазарна икономика Зорница Славова.
Напоследък се отприщи сериозна вълна от искания за създаване на квазидържавни структури от различни гилдии. Към момента специалното регулиране се прилага за множество професии[1], но искания за включване на нови професии не спират да валят. През последните два месеца такива имаше от страна на зъботехниците, помощник-фармацевтите и превозвачите (писахме за тях тук).

Сега

 

по „вълната" се пуснаха и психолозите.

 

Чрез законопроект, внесен от ПП Обединени патриоти, Дружеството на психолозите в България иска да се преобразува от неправителствена организация в Камара на психолозите и да започне на определя правилата в сектора.

Като за начало, по познатата схема от другите регулирани професии, се предвижда Камарата да поддържа регистър и всеки психолог, който иска да работи като такъв, трябва да е вписан и да плаща членски внос (чл. 3 и чл. 9). В чл. 27 от законопроекта в прав текст пише, че правото да се упражнява професионална дейност като психолог се удостоверява от Камарата. Конфликтът на интереси е повече от очевиден - хора от бранша ще решават кой да им е конкурент.

Камарата ще пише и контролира спазването и на Етичен кодекс и Правила и стандарти за практиката на психолозите (чл. 5). Ако някой не ги спазва, то Камарата ще налага глоби (които, разбира се, ще постъпват като приход в Камарата) и дори ще отнема правото на работа за срок от 3 месеца до 2 години. При недобросъвестно изпълнение на тази функция от Камарата, и то в условията на явен конфликт на интереси, това

 

би могло да съсипе кариерата на всеки психолог.

 

 

Върхът на лобирането чрез закон идва с чл. 5, т. 11, която предвижда „Камарата на психолозите да определя минимални тарифи за заплащане на психологическите услуги". Подобно въвеждане на минимални цени с явната цел да осигури доходност на установените професионалисти е в пълен разрез не само с принципите на конкуренцията, но и с интересите на всички граждани.

Всички похвати, изброени по-горе, не са новост и вече се прилагат в една или друга форма при други професии, така че и това предложение следва установения тренд от искания за контрол в даден бранш. Проблемът е, че този тип регулиране е антипазарен, осъжда се и от българските и от европейските институции (например докладите на ЕК тук) и в общия случай води до необосновано повишаване на цените на услугите, силно ограничаване на конкуренцията и намаляване на качеството, избора, сигурността и бързината на услугите. Подобно картелизиране на гилдиите и даването на огромна власт в ръцете на браншовите организации (камарите), с което те могат да влияят директно на пазара, не може да съществува в една пазарна икономика.Вариантите не работят за пациента Вариантите не работят за пациента Никой не каза как да задържим сестрите и лекарите тук, казва Пламен Радославов от КНСБ
Кризисни болници трябва да има в цялата страна Кризисни болници трябва да има в цялата страна Финансирането e редно да бъде целево-от МЗ или МВР, а не от НЗОК, казва д-р Иван Маджаров
Статутът на 4-те болници е за сигурността на държавата Статутът на 4-те болници е за сигурността на държавата Не очакваме отпор, защото никой няма да бъде ощетен, впоследстие може и други лечебни заведения да влезнат в тази група, казва д-р Асен Меджидиев
Искаме глоби и за пепелници в кръчмите Искаме глоби и за пепелници в кръчмите Настояваме да премахнат помещенията за пушене на българските летища, казва д-р Маша Гаврилова
Не съм правил справка дали законът се преповтаря Не съм правил справка дали законът се преповтаря Ще търся подкрепа от кабинета за финансовото обезпечаване на реформата, каза Бисер Петков
Ще вземем решение в полза на НЗОК Ще вземем решение в полза на НЗОК Много добре се разбирах с проф. Плочев, няма настроения, има законност, казва д-р Кокалов
НЗОК трябва да има действащ управител НЗОК трябва да има действащ управител Трябва да се спази законът, а той е категоричен, щом отсъства повече от три месеца, трябва да се отиде към процедура за неговото освобождаване, казва Григор Димитров
Ще протестираме с КНСБ за по-високи доходи Ще протестираме с КНСБ за по-високи доходи Професионалистите по здравни грижи настояват за спешни решения по техните искания