Позиция

Искаме широк дебат за хората с увреждания

06-07-2018 16:12
Clinica.bg

press@clinica.bg
Искаме широк дебат за хората с уврежданияЗа справедливо разпределяне на ограничения финансов ресурс за различните секторни политики, настояват част от организациите им
Споровете на хората с увреждания за бъдещето на държавната политика в тази сфера не стихват. Протестите „за" и „против" трите предложени законопроекта продължават всеки ден. Какво е мнението на голяма част от хората с увреждания може да видите в позицията на Национално представителните организации на и за хора с увреждания.

Уважаеми госпожи и господа,


С цел избягване на всякакви бъдещи спекулации в медийното пространство, ние законните представители на близо 100 000 деца и лица с увреждания и официално признати социални партньори на правителството заявяваме, че ще работим за:

1. Разработване, провеждане на широк обществен дебат и приемане в кратки срокове на:

● Закон за хората с увреждания;

● Закон за социалните услуги;

● Закон за социалната и солидарна икономика;

2. Ние считаме, че за да се постигне дълбока и необратима промяна в качеството на живот на цялата общност на хората с трайни увреждания, е необходим комплексен подход при:

● Оценката на вида и степента на уврежданията;

● Ясно разпределение на функциите на държавни и общински органи при определянето, координацията и контрола на политиката за хората с увреждания във всички сфери на живота- здравеопазване, образование, социални услуги, трудова заетост, достъпна архитектурна, транспортна и комуникационна среда, култура, спорт и други.

● Справедливо разпределяне на ограничения публичен финансов ресурс за различните секторни политики;

● Създаване на механизми за ефективно управление на процесите и приемане на критерии за оценка на резултатите;

Национално представителните организации на и за хора с увреждания, сме готови да партнираме със всички заинтересовани страни при намиране на бъдещите сложни решения и градиране на приоритетите.


Национално представителни организации на и за хора с увреждания:


Адриана Стоименова – Стефанова

Изпълнителен директор

на Център за психологически изследвания

и Заместник - Председател на Национален съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

Веска Събева

Асоциация на родители на деца с епилепсия

Красимир Коцев

Съюз на инвалидите в България

Васил Долапчиев

Съюз на слепите в България

Георги Георгиев

Национален алианс за социална отговорност

Величка Драганова – изпълняващ дейността

Национална асоциация на сляпо-глухите в България

Любка Александрова

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения

Маринела Ангелова

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

Мая Викторова

Българска асоциация "Диабет"

Петър Велчев

Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в РБългария

Николай Нинов

Съюз на глухите в България

Лазар Живанкин

Асоциация на родители на деца с нарушено зрение

Мария Кръстева

Асоциация на родителите на деца с увреден слух

Стилиян Баласопулов

Националния съюз на трудово-производителните кооперации

Виолета Антонова

Българска асоциация за невромускулни заболявания

Стефан Данчев

Национален център за рехабилитация на слепи

Светослав Чернев

Национална организация „Малки български хора"

Павел Савов

Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт

Михаил Кърлин

Национална потребителна кооперация на слепите в България

Златомир Стоянов

Национална асоциация на хора с придобити уврежданияПравят център за слънчевите деца Правят център за слънчевите деца Средствата ще се събират чрез дарения, съобщиха от Сдружение „Даун Синдром България"
Променят формулата за личната помощ Променят формулата за личната помощ Точките ще зависят вече и от възрастта на инвалидите
Променената формула на ТЕЛК ни удовлетворява Променената формула на ТЕЛК ни удовлетворява Остават още много нерешени проблеми, казва Веска Събева
Спецакция за злоупотреби с източване на НОИ Спецакция за злоупотреби с източване на НОИ Операцията се провежда едновременно в София и Силистра, съобщи зам.-главният прокурор Иван Гешев
Законът за социалните услуги вече е факт Законът за социалните услуги вече е факт В него е записано, че се създава изпълнителна Агенция за качеството на социалните услуги
Провалят Закона за личната помощ Провалят Закона за личната помощ Ако не променят формулата за изчисляване часовете за асистентска помощ, опъваме отново палатките
Майките в протестна готовност Майките в протестна готовност Искат промяна в коефициентите за определяне нуждата от лична помощ
Разумът надделя за ТЕЛК Разумът надделя за ТЕЛК Направихме две предложения за промяна на методиката към наредбата за медицинска експертиза, казва Васил Долапчиев
Поправят формулата за ТЕЛК Поправят формулата за ТЕЛК Хората с увреждания искат границата за сумиране на заболявания да падне на 50%, министър Ананиев прави работна група
Кооперацията на слепите влиза в Съвета за хората с увреждания Кооперацията на слепите влиза в Съвета за хората с увреждания Тя е призната за национално представителна организация за срок от 3 години
1 2 3 ... 24 »