Позиция

Искаме широк дебат за хората с увреждания

06-07-2018 16:12
Clinica.bg

press@clinica.bg
Искаме широк дебат за хората с уврежданияЗа справедливо разпределяне на ограничения финансов ресурс за различните секторни политики, настояват част от организациите им
Споровете на хората с увреждания за бъдещето на държавната политика в тази сфера не стихват. Протестите „за" и „против" трите предложени законопроекта продължават всеки ден. Какво е мнението на голяма част от хората с увреждания може да видите в позицията на Национално представителните организации на и за хора с увреждания.

Уважаеми госпожи и господа,


С цел избягване на всякакви бъдещи спекулации в медийното пространство, ние законните представители на близо 100 000 деца и лица с увреждания и официално признати социални партньори на правителството заявяваме, че ще работим за:

1. Разработване, провеждане на широк обществен дебат и приемане в кратки срокове на:

● Закон за хората с увреждания;

● Закон за социалните услуги;

● Закон за социалната и солидарна икономика;

2. Ние считаме, че за да се постигне дълбока и необратима промяна в качеството на живот на цялата общност на хората с трайни увреждания, е необходим комплексен подход при:

● Оценката на вида и степента на уврежданията;

● Ясно разпределение на функциите на държавни и общински органи при определянето, координацията и контрола на политиката за хората с увреждания във всички сфери на живота- здравеопазване, образование, социални услуги, трудова заетост, достъпна архитектурна, транспортна и комуникационна среда, култура, спорт и други.

● Справедливо разпределяне на ограничения публичен финансов ресурс за различните секторни политики;

● Създаване на механизми за ефективно управление на процесите и приемане на критерии за оценка на резултатите;

Национално представителните организации на и за хора с увреждания, сме готови да партнираме със всички заинтересовани страни при намиране на бъдещите сложни решения и градиране на приоритетите.


Национално представителни организации на и за хора с увреждания:


Адриана Стоименова – Стефанова

Изпълнителен директор

на Център за психологически изследвания

и Заместник - Председател на Национален съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

Веска Събева

Асоциация на родители на деца с епилепсия

Красимир Коцев

Съюз на инвалидите в България

Васил Долапчиев

Съюз на слепите в България

Георги Георгиев

Национален алианс за социална отговорност

Величка Драганова – изпълняващ дейността

Национална асоциация на сляпо-глухите в България

Любка Александрова

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения

Маринела Ангелова

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

Мая Викторова

Българска асоциация "Диабет"

Петър Велчев

Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в РБългария

Николай Нинов

Съюз на глухите в България

Лазар Живанкин

Асоциация на родители на деца с нарушено зрение

Мария Кръстева

Асоциация на родителите на деца с увреден слух

Стилиян Баласопулов

Националния съюз на трудово-производителните кооперации

Виолета Антонова

Българска асоциация за невромускулни заболявания

Стефан Данчев

Национален център за рехабилитация на слепи

Светослав Чернев

Национална организация „Малки български хора"

Павел Савов

Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт

Михаил Кърлин

Национална потребителна кооперация на слепите в България

Златомир Стоянов

Национална асоциация на хора с придобити уврежданияПриеха закона за личната помощ Приеха закона за личната помощ

Майките местят палатките пред здравното министерство заради ТЕЛК-а

Job Care помага на хора с увреждания Job Care помага на хора с увреждания Новата платформа ще им сътрудничи при откриването на работодатели
Новият закон е крачка в правилната посока Новият закон е крачка в правилната посока Политиката за хората с увреждания не трябва да е терен за популизъм
Работим за хората с увреждания Работим за хората с увреждания Днешният ден определено е повод за равносметка, каза Бисер Петков
Парите за личната помощ гарантирани Парите за личната помощ гарантирани Двата закона за хората с увреждания и личната помощ влизат в пакет в пленарна зала идната седмица
Законът за личната помощ отново в комисия Законът за личната помощ отново в комисия Премиерът върна текстовете по настояване на протестиращите майки
Борисов връща Закона за личната помощ Борисов връща Закона за личната помощ Обещаха им прегласуване след среща с премиера
Майчинските останаха във фризера Майчинските останаха във фризера

Повече пари за пенсии приеха депутатите с бюджета на НОИ за догодина

Майките с писмо до премиера Майките с писмо до премиера Изразяват протестна готовност заради приетия на второ четене Закон за личната помощ
Приеха закона за личната помощ Приеха закона за личната помощ

Майките на деца с увреждания пак на протест, защото парите не стигат за личен асистент

1 2 3 ... 22 »