Позиция

Искаме широк дебат за хората с увреждания

06-07-2018 16:12
Clinica.bg

press@clinica.bg
Искаме широк дебат за хората с уврежданияЗа справедливо разпределяне на ограничения финансов ресурс за различните секторни политики, настояват част от организациите им
Споровете на хората с увреждания за бъдещето на държавната политика в тази сфера не стихват. Протестите „за" и „против" трите предложени законопроекта продължават всеки ден. Какво е мнението на голяма част от хората с увреждания може да видите в позицията на Национално представителните организации на и за хора с увреждания.

Уважаеми госпожи и господа,


С цел избягване на всякакви бъдещи спекулации в медийното пространство, ние законните представители на близо 100 000 деца и лица с увреждания и официално признати социални партньори на правителството заявяваме, че ще работим за:

1. Разработване, провеждане на широк обществен дебат и приемане в кратки срокове на:

● Закон за хората с увреждания;

● Закон за социалните услуги;

● Закон за социалната и солидарна икономика;

2. Ние считаме, че за да се постигне дълбока и необратима промяна в качеството на живот на цялата общност на хората с трайни увреждания, е необходим комплексен подход при:

● Оценката на вида и степента на уврежданията;

● Ясно разпределение на функциите на държавни и общински органи при определянето, координацията и контрола на политиката за хората с увреждания във всички сфери на живота- здравеопазване, образование, социални услуги, трудова заетост, достъпна архитектурна, транспортна и комуникационна среда, култура, спорт и други.

● Справедливо разпределяне на ограничения публичен финансов ресурс за различните секторни политики;

● Създаване на механизми за ефективно управление на процесите и приемане на критерии за оценка на резултатите;

Национално представителните организации на и за хора с увреждания, сме готови да партнираме със всички заинтересовани страни при намиране на бъдещите сложни решения и градиране на приоритетите.


Национално представителни организации на и за хора с увреждания:


Адриана Стоименова – Стефанова

Изпълнителен директор

на Център за психологически изследвания

и Заместник - Председател на Национален съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

Веска Събева

Асоциация на родители на деца с епилепсия

Красимир Коцев

Съюз на инвалидите в България

Васил Долапчиев

Съюз на слепите в България

Георги Георгиев

Национален алианс за социална отговорност

Величка Драганова – изпълняващ дейността

Национална асоциация на сляпо-глухите в България

Любка Александрова

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения

Маринела Ангелова

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

Мая Викторова

Българска асоциация "Диабет"

Петър Велчев

Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в РБългария

Николай Нинов

Съюз на глухите в България

Лазар Живанкин

Асоциация на родители на деца с нарушено зрение

Мария Кръстева

Асоциация на родителите на деца с увреден слух

Стилиян Баласопулов

Националния съюз на трудово-производителните кооперации

Виолета Антонова

Българска асоциация за невромускулни заболявания

Стефан Данчев

Национален център за рехабилитация на слепи

Светослав Чернев

Национална организация „Малки български хора"

Павел Савов

Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт

Михаил Кърлин

Национална потребителна кооперация на слепите в България

Златомир Стоянов

Национална асоциация на хора с придобити уврежданияТристранката изгони Манолова Тристранката изгони Манолова Според правилника омбудсмана няма място тук и гл. прокурор бих изгонил, отсече Валери Симеонов
Тристранката нищи ТЕЛК-а Тристранката нищи ТЕЛК-а

Работодатели и синдикати ще разгледат последния проект за медицинската експертиза на здравното министерство

Проектът за експертизата няма да реши проблемите Проектът за експертизата няма да реши проблемите

Видът и степента на увреждане да се разделят от възможностите за работа, искат от АОБР

Здравият министър да удържи на думата си Здравият министър да удържи на думата си

Със сегашния проект се порязва групата на хора, които са с множество, но по-леки увреждания

Настояваме да спре изтичането на средства Настояваме да спре изтичането на средства В законопроекта има конкретни текстове за индивидуалната оценка, които не казват абсолютно нищо, каза Мая Манолова
Закон за хората с увреждания Закон за хората с увреждания Това е драфтът, който се обсъжда в работната група към МТСП, сами прецените има ли промени със сегашния
Майките на безсрочен протест Майките на безсрочен протест В момента в социалното министерство се провежда обсъждане на законопроекта, в което участва и омбудсмана Мая Манолова.
Реформата за хората с увреждания готова наесен Реформата за хората с увреждания готова наесен Депутатите гласуваха финално поправките в Закона за интеграция
Хора с увреждания с право на безплатен адвокат Хора с увреждания с право на безплатен адвокат

Юридическата помощ се предоставя по наказателни и по граждански дела, казва Стефка Цанкова

Пада защитата от уволнение на хората с увреждания Пада защитата от уволнение на хората с увреждания Формите, които в момента се използват като закрила и защита от уволнение, всъщност работят срещу тях, каза Васил Велев
1 2 3 ... 11 »