Позиция

Искаме широк дебат за хората с увреждания

06-07-2018 16:12
Clinica.bg

press@clinica.bg
Искаме широк дебат за хората с уврежданияЗа справедливо разпределяне на ограничения финансов ресурс за различните секторни политики, настояват част от организациите им
Споровете на хората с увреждания за бъдещето на държавната политика в тази сфера не стихват. Протестите „за" и „против" трите предложени законопроекта продължават всеки ден. Какво е мнението на голяма част от хората с увреждания може да видите в позицията на Национално представителните организации на и за хора с увреждания.

Уважаеми госпожи и господа,


С цел избягване на всякакви бъдещи спекулации в медийното пространство, ние законните представители на близо 100 000 деца и лица с увреждания и официално признати социални партньори на правителството заявяваме, че ще работим за:

1. Разработване, провеждане на широк обществен дебат и приемане в кратки срокове на:

● Закон за хората с увреждания;

● Закон за социалните услуги;

● Закон за социалната и солидарна икономика;

2. Ние считаме, че за да се постигне дълбока и необратима промяна в качеството на живот на цялата общност на хората с трайни увреждания, е необходим комплексен подход при:

● Оценката на вида и степента на уврежданията;

● Ясно разпределение на функциите на държавни и общински органи при определянето, координацията и контрола на политиката за хората с увреждания във всички сфери на живота- здравеопазване, образование, социални услуги, трудова заетост, достъпна архитектурна, транспортна и комуникационна среда, култура, спорт и други.

● Справедливо разпределяне на ограничения публичен финансов ресурс за различните секторни политики;

● Създаване на механизми за ефективно управление на процесите и приемане на критерии за оценка на резултатите;

Национално представителните организации на и за хора с увреждания, сме готови да партнираме със всички заинтересовани страни при намиране на бъдещите сложни решения и градиране на приоритетите.


Национално представителни организации на и за хора с увреждания:


Адриана Стоименова – Стефанова

Изпълнителен директор

на Център за психологически изследвания

и Заместник - Председател на Национален съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет

Веска Събева

Асоциация на родители на деца с епилепсия

Красимир Коцев

Съюз на инвалидите в България

Васил Долапчиев

Съюз на слепите в България

Георги Георгиев

Национален алианс за социална отговорност

Величка Драганова – изпълняващ дейността

Национална асоциация на сляпо-глухите в България

Любка Александрова

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения

Маринела Ангелова

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

Мая Викторова

Българска асоциация "Диабет"

Петър Велчев

Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите в РБългария

Николай Нинов

Съюз на глухите в България

Лазар Живанкин

Асоциация на родители на деца с нарушено зрение

Мария Кръстева

Асоциация на родителите на деца с увреден слух

Стилиян Баласопулов

Националния съюз на трудово-производителните кооперации

Виолета Антонова

Българска асоциация за невромускулни заболявания

Стефан Данчев

Национален център за рехабилитация на слепи

Светослав Чернев

Национална организация „Малки български хора"

Павел Савов

Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт

Михаил Кърлин

Национална потребителна кооперация на слепите в България

Златомир Стоянов

Национална асоциация на хора с придобити уврежданияНяма кой да гледа хората с увреждания Няма кой да гледа хората с увреждания

Oтказ от лечение и грижи царят в повечето центрове в страната, a някъде още има глад и мизерия, показва анкета на АРДЕ

Нова помощ за деца без родител Нова помощ за деца без родител Ще я получават тези, които са без наследствена пенсия
Майките дават отсрочка за третия закон Майките дават отсрочка за третия закон

Ако на 1 октомври депутатите не започнат да разглеждането на проектите за хората с увреждания и личната помощ обаче, излизат на протест

Не аз, а правителството пише докладите пред ООН Не аз, а правителството пише докладите пред ООН Майките вече са фенки на информационната система на Агенцията за хората с увреждания, казва Минчо Коралски
Готвят протест срещу Минчо Коралски Готвят протест срещу Минчо Коралски Недоволни са от неверен доклад пред ООН за правата на хората с увреждания
Готвят пътна карта на социалните услуги Готвят пътна карта на социалните услуги

Всичките им доставчици занапред ще се лицензират, каза министър Бисер Петков

Бавят закона за социалните услуги Бавят закона за социалните услуги Това може да доведе до нов скандал, предупреди д-р Хасан Адемов
Бизнесът иска яснота кой човек е уязвим Бизнесът иска яснота кой човек е уязвим Законопроектът за предприятията на социалната и солидарна икономика се нуждае от прецизиране, смятат от БСК
Сезират ООН за правата на хората с увреждания Сезират ООН за правата на хората с увреждания НПО-та недоволни от доклада на Минчо Коралски - не отразява липсата на условия за независим живот
Една Жана Д′Арк на новото време Една Жана Д′Арк на новото време

Промените в наредбата за медицинската експертиза буквално ни убиват, казва Павлина Григорова

1 2 3 ... 16 »