Позиция

Време е за остойностяване на лекарския труд

20-04-2018 14:50
Clinica.bg

press@clinica.bg
Време е за остойностяване на лекарския труд Денонощното разположение на джипитата трябва да отпадне, настоява БЛС в писмо до Кирил Ананиев
Какво се случи с Методиката за остойностяване на медицинския труд, пита Българският лекарски съюз (БЛС) в официално писмо до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Проектът, изготвен от съсловната организация, събира прах вече втора година, а работната група, която трябваше да се заеме с проблема, още не съществува. Неясна е съдбата и на иискването за 24-часово разположение на джипитата, срещу което самите те негодуват. Какви отговори очаква БЛС от министър Ананиев, вижте в писмата до него, които clinica.bg публикува без редакции.
Управителният съвет на БЛС многократно е поставял въпроса, касаещ обективната необходимост за изготвяне и въвеждане на алгоритъм за остойностяване на медицинския труд. В тази връзка и отчитайки факта, че този проблем не е намерил своето решение и съответно своята нормативна подкрепа, Ви напомняме, че преди близо 2 /две/ години, отправихме нарочно предложение за сформиране на нарочна работна група за изготвяне на конкретни критерии и алгоритъм, като изразихме готовност за участие на експертно ниво. Нещо повече,

БЛС изработи проект на Методика за остойностяване

на медицинския труд, която бе публично представена и обсъдена на специално организирана по темата кръгла маса, в която взеха участие представители на Народно събрание, изпълнителната власт, съсловни организации и т.н.

Независимо от важността на поставения по-горе проблем, касаещ пряко развитието и адекватността на българската система на здравеопазването, до настоящия момент нямаме информация относно предприетите действия по същество, независимо от публичната подкрепа на идеята за регламентация на остойностяването, като основополагащ елемент на медицинската дейност и по конкретно – към настоящия момент има ли сформирана работна група с цел преодоляване на

съществуващата законодателна празнота,

в унисон с правото на ЕС.

В духа на съществуващото ползотворно сътрудничество, Ви моля за отговор на поставения въпрос, подчертавайки неговото изключително важно съсловно и общностно значение.
Също така ни интересува съдбата и на друга работна група. Във връзка с постигнато съгласие между Министерство на здравеопазването и Български лекаски съюз, за сформиране на работна група за отпадане на 24-часовото разположение на личните лекари, БЛС изпрати напомнително писмо за предприемане на незабавни действия по поставения проблем.

При преговорния процес по НРД 2018 г., съсловната организация и министерството постигнаха консенсус 24-часовото дежурство трябва

да бъде оформено в отделен пакет дейности,

извършвани на териториален принцип от общопрактикуващи лекари, които имат възможност да бъдат на 24-часово разположение. Експертната група следваше да започне работа от месец април, когато влиза в сила новият рамков договор. До момента, независимо от изпратените предложения от БЛС за включване на експертни членове в групата, към настоящия момент работния процес не е стартирал.

БЛС счита, че поставеният проблем не търпи отлагане или забавяне, поради което настоява за предприемане на спешни действия за решаване на задълбочаващото се напрежение сред ОПЛ по гореизложения казус.

Оставаме на разположение!

С уважение:

Д-р Венцислав Грозев

Председател на УС на БЛСТрябват облекчения за джипитата в групова практика Трябват облекчения за джипитата в групова практика Постъпиха множество сигнали от цялата страна за възникнали сериозни проблеми, казват от НСОПЛБ
Трябват нови регламенти за здравна профилактика Трябват нови регламенти за здравна профилактика Прегледите, плащани от НЗОК, да се разграничат от тези, които поемат работодателите, предлагат от БСК
Вторичният преглед в един ден с първия Вторичният преглед в един ден с първия Уточнете параметрите на направленията, казват от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари
Подкрепяме машинното гласуване за органи на БЛС Подкрепяме машинното гласуване за органи на БЛС То ще облекчи и ускори работата на комисиите по избора и преброяването, казват от УМБАЛ „Св. Иван Рилски"
Пациенти искат вот на недоверие на МЗ и НЗОК Пациенти искат вот на недоверие на МЗ и НЗОК Държавата първо трябва да уреди по-ниски цени и тогава да променя реимбурсацията на медицински изделия, казват от организациите „Заедно с теб"
Ако човек няма пари, умира със сигурност Ако човек няма пари, умира със сигурност Пенсионер по болест съм и нямам средства за сърдечна операция, какво да направя, за да живея, пита мъж от Монтана
Хора доплащат по 10 000 лв., за да спасят живота си Хора доплащат по 10 000 лв., за да спасят живота си Намалените цени на медицинските изделия взеха първата си жертва, алармират от организации „Заедно с теб"
МЗ ограничи достъпа на пациенти до долекуване МЗ ограничи достъпа на пациенти до долекуване

Рестрикциите са в новата Методика, надяваме се да я преосмислят, казват пациентите

Не може да се пести на гърба на пациента Не може да се пести на гърба на пациента Да се създаде регистър на медицинските изделия в ИАЛ, настояват от организации „Заедно с теб"
Пациенти срещу таксите в Центъра по наркомании Пациенти срещу таксите в Центъра по наркомании Държавата абдикира от отговорността за зависимостите, казват от организации „Заедно с теб"
1 2 3 ... 7 »