Позиция

Време е за остойностяване на лекарския труд

20-04-2018 14:50
Clinica.bg

press@clinica.bg
Време е за остойностяване на лекарския труд Денонощното разположение на джипитата трябва да отпадне, настоява БЛС в писмо до Кирил Ананиев
Какво се случи с Методиката за остойностяване на медицинския труд, пита Българският лекарски съюз (БЛС) в официално писмо до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Проектът, изготвен от съсловната организация, събира прах вече втора година, а работната група, която трябваше да се заеме с проблема, още не съществува. Неясна е съдбата и на иискването за 24-часово разположение на джипитата, срещу което самите те негодуват. Какви отговори очаква БЛС от министър Ананиев, вижте в писмата до него, които clinica.bg публикува без редакции.
Управителният съвет на БЛС многократно е поставял въпроса, касаещ обективната необходимост за изготвяне и въвеждане на алгоритъм за остойностяване на медицинския труд. В тази връзка и отчитайки факта, че този проблем не е намерил своето решение и съответно своята нормативна подкрепа, Ви напомняме, че преди близо 2 /две/ години, отправихме нарочно предложение за сформиране на нарочна работна група за изготвяне на конкретни критерии и алгоритъм, като изразихме готовност за участие на експертно ниво. Нещо повече,

БЛС изработи проект на Методика за остойностяване

на медицинския труд, която бе публично представена и обсъдена на специално организирана по темата кръгла маса, в която взеха участие представители на Народно събрание, изпълнителната власт, съсловни организации и т.н.

Независимо от важността на поставения по-горе проблем, касаещ пряко развитието и адекватността на българската система на здравеопазването, до настоящия момент нямаме информация относно предприетите действия по същество, независимо от публичната подкрепа на идеята за регламентация на остойностяването, като основополагащ елемент на медицинската дейност и по конкретно – към настоящия момент има ли сформирана работна група с цел преодоляване на

съществуващата законодателна празнота,

в унисон с правото на ЕС.

В духа на съществуващото ползотворно сътрудничество, Ви моля за отговор на поставения въпрос, подчертавайки неговото изключително важно съсловно и общностно значение.
Също така ни интересува съдбата и на друга работна група. Във връзка с постигнато съгласие между Министерство на здравеопазването и Български лекаски съюз, за сформиране на работна група за отпадане на 24-часовото разположение на личните лекари, БЛС изпрати напомнително писмо за предприемане на незабавни действия по поставения проблем.

При преговорния процес по НРД 2018 г., съсловната организация и министерството постигнаха консенсус 24-часовото дежурство трябва

да бъде оформено в отделен пакет дейности,

извършвани на териториален принцип от общопрактикуващи лекари, които имат възможност да бъдат на 24-часово разположение. Експертната група следваше да започне работа от месец април, когато влиза в сила новият рамков договор. До момента, независимо от изпратените предложения от БЛС за включване на експертни членове в групата, към настоящия момент работния процес не е стартирал.

БЛС счита, че поставеният проблем не търпи отлагане или забавяне, поради което настоява за предприемане на спешни действия за решаване на задълбочаващото се напрежение сред ОПЛ по гореизложения казус.

Оставаме на разположение!

С уважение:

Д-р Венцислав Грозев

Председател на УС на БЛСНЗОК гарантира лечението на деца в чужбина НЗОК гарантира лечението на деца в чужбина Не е постъпвало официално писмо от Румъния за опасения за некоректност от българска страна, казаха от фонда
Редно е „Лозенец" да бъде достъпна за всички Редно е „Лозенец да бъде достъпна за всички Категорично заставаме зад позицията си относно крайната нужда в България да бъде създадена национална педиатрична болница, казват от НПО
Църквата благослови трансплантациите при условия Църквата благослови трансплантациите при условия Българската православна църква възприема донорството, и в проекция – трансплантациите, като изява на любов и като вид алтруизъм, се посочва позицията
Искаме отпадане на вторичния профилактичен преглед Искаме отпадане на вторичния профилактичен преглед Увеличение на цената на първичния профилактичен преглед , поискаха още от НСОПЛБ в писмо до институциите
Пациентски организации зад БЛС за бюджета Пациентски организации зад БЛС за бюджета Настояваме гласуваните веднъж средства по пера, да бъдат използвани само за обезпечаване на съответните дейности, казва Пенка Георгиева
Искаме по-добър достъп до скрининг на диабета Искаме по-добър достъп до скрининг на диабета Реалният брой на болните у нас е 520 хиляди души, сочат данните на Световния диабетен атлас
Настояваме за стандарти по здравни грижи Настояваме за стандарти по здравни грижи Убедени сме и настояваме, че сестринството има бъдеще, казват от БАПЗГ
Пациенти с въпроси за фонда за деца Пациенти с въпроси за фонда за деца
Предложените промени създават напрежение Предложените промени създават напрежение Поправките в основните закони, следва да минат на обществено обсъждане, така че да се даде време за анализ, казва от БЛС
Преподавателите във ВУЗ ще са част от работещите бедни Преподавателите във ВУЗ ще са част от работещите бедни Подценяването на труда им ще доведе до намаляване на качеството на образователните дейности, казва доц. Лилия Вълчева
1 2 3 ... 10 »