Позиция

Време е за остойностяване на лекарския труд

20-04-2018 14:50
Clinica.bg

press@clinica.bg
Време е за остойностяване на лекарския труд Денонощното разположение на джипитата трябва да отпадне, настоява БЛС в писмо до Кирил Ананиев
Какво се случи с Методиката за остойностяване на медицинския труд, пита Българският лекарски съюз (БЛС) в официално писмо до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Проектът, изготвен от съсловната организация, събира прах вече втора година, а работната група, която трябваше да се заеме с проблема, още не съществува. Неясна е съдбата и на иискването за 24-часово разположение на джипитата, срещу което самите те негодуват. Какви отговори очаква БЛС от министър Ананиев, вижте в писмата до него, които clinica.bg публикува без редакции.
Управителният съвет на БЛС многократно е поставял въпроса, касаещ обективната необходимост за изготвяне и въвеждане на алгоритъм за остойностяване на медицинския труд. В тази връзка и отчитайки факта, че този проблем не е намерил своето решение и съответно своята нормативна подкрепа, Ви напомняме, че преди близо 2 /две/ години, отправихме нарочно предложение за сформиране на нарочна работна група за изготвяне на конкретни критерии и алгоритъм, като изразихме готовност за участие на експертно ниво. Нещо повече,

БЛС изработи проект на Методика за остойностяване

на медицинския труд, която бе публично представена и обсъдена на специално организирана по темата кръгла маса, в която взеха участие представители на Народно събрание, изпълнителната власт, съсловни организации и т.н.

Независимо от важността на поставения по-горе проблем, касаещ пряко развитието и адекватността на българската система на здравеопазването, до настоящия момент нямаме информация относно предприетите действия по същество, независимо от публичната подкрепа на идеята за регламентация на остойностяването, като основополагащ елемент на медицинската дейност и по конкретно – към настоящия момент има ли сформирана работна група с цел преодоляване на

съществуващата законодателна празнота,

в унисон с правото на ЕС.

В духа на съществуващото ползотворно сътрудничество, Ви моля за отговор на поставения въпрос, подчертавайки неговото изключително важно съсловно и общностно значение.
Също така ни интересува съдбата и на друга работна група. Във връзка с постигнато съгласие между Министерство на здравеопазването и Български лекаски съюз, за сформиране на работна група за отпадане на 24-часовото разположение на личните лекари, БЛС изпрати напомнително писмо за предприемане на незабавни действия по поставения проблем.

При преговорния процес по НРД 2018 г., съсловната организация и министерството постигнаха консенсус 24-часовото дежурство трябва

да бъде оформено в отделен пакет дейности,

извършвани на териториален принцип от общопрактикуващи лекари, които имат възможност да бъдат на 24-часово разположение. Експертната група следваше да започне работа от месец април, когато влиза в сила новият рамков договор. До момента, независимо от изпратените предложения от БЛС за включване на експертни членове в групата, към настоящия момент работния процес не е стартирал.

БЛС счита, че поставеният проблем не търпи отлагане или забавяне, поради което настоява за предприемане на спешни действия за решаване на задълбочаващото се напрежение сред ОПЛ по гореизложения казус.

Оставаме на разположение!

С уважение:

Д-р Венцислав Грозев

Председател на УС на БЛСПравата на майките са заковани от Конституцията Правата на майките са заковани от Конституцията Решението на съда на ЕС не е основание за България да бъдат правени исканите от АОРБ изменения, казват от КНСБ
Искаме грижа за децата с хронични заболявания в яслите  Искаме грижа за децата с хронични заболявания в яслите Недопустимо да продължава незаконосъобразното бездействие по отношение на подрастващите с увреждания, казват от родителски асоциации
Бизнесът още недоволен от закона за хората с увреждания Бизнесът още недоволен от закона за хората с увреждания На фона на всички рестрикции, стимулите за наемане реално липсват в предложения проект, казват от БСK
Вие за пореден път доказахте своята хуманност Вие за пореден път доказахте своята хуманност Огромните усилия, които положихте в първите часове след катастрофата и продължавате да полагате и в тази минута, дават шанс за живот на приетите пациенти, казват от БАПЗГ
Промените в софтуера ще натоварят бизнеса Промените в софтуера ще натоварят бизнеса

Настояваме измененията да засегнат само търговците, които са рискови за укриване на приходи, казват от БСК

Грижата за възрастните хора е в сивия сектор Грижата за възрастните хора е в сивия сектор

Нужни са законови промени за достъп до здравни грижи в извънболничната помощ, казват от БАПЗГ

Застраховката за медсестри да е 10 хил. лв. Застраховката за медсестри да е 10 хил. лв. Съгласни сме с предложения размер на минималната годишна застрахователна сума от 60 хил. лв., казват от НСОПЛБ
Да не превръщаме медиците в боксови круши Да не превръщаме медиците в боксови круши Нужно е обществото да знае повече за труда на лекарите и специалистите по здравни грижи, които заслужават не само уважение, но и обществено признание, казват от БАПЗГ
Разочаровани сме от становището на СО за приема Разочаровани сме от становището на СО за приема Във вторник ще внесем сигнал до доц. Тодор Чобанов, казват от Националния инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система
Фондът за деца подкрепи Чернева Фондът за деца подкрепи Чернева Гласуването за лечение е право на всеки редовен член и не би следвало да не бъде обект на чуждо вмешателство и опити за отнемането му, казаха от Обществения съвет
1 2 3 ... 9 »