Позиция

Учените да се обединят в обща програма

13-04-2018 08:00
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
Учените да се обединят в обща програма Изследователи и пациенти от Европа ще действат заедно чрез МЕGA, казва проф. Павлина Долашка
България започва работа по национална стратегия за персонализирана медицина. Успоредно с това страната ни взе решение да се включи в проекта MEGA на ЕС за набиране на 1 милиона генома до 2022 г. Какво смятат по тези въпроси експертите днес вижте в мнението на проф. Павлина Долашка. Тя е известен български учен от Института по органична химия към БАН.
Министерството на образованието и науката на разширена среща с много учени обсъди две възможности за подкрепа на развитието на науката. Едната възможност е изразената подкрепа от всички присъстващи за подкрепа за участие на България в МЕГА проект (милион европейски генома), което е инициативата на Европейския алианс по персонализирана медицина (ЕAPM).


MEGA проекта е базиран на нов

изследователски подход, при който всички учени от Европа ще действат обединено и с пациенти ще участват в изследователския процес. Целта е да се разберат интимните механизми на болестните процеси и да се разработят нови ефективни терапии. Данните ще се включват в общ суперкомпютър, който ще ги обработва със специфично разработени софтуерни програми за научни цели и клинични приложения – поставяне на прецизна диагноза, определяне на прогноза и съвет за ефективна терапия.


Втората възможност е обсъждане на

стартиране на нова Национална научна програма "Персонализирана медицина и спорт", която да обедини учени, които разработват нови биологично активни вещества, да изследват различни заболявания чрез протеомика, геномика, генетика и други. Тази програма ще даде възможност на научни колективи да се обединят за решаване на значими въпроси, свързани със здравето и спорта.


Резултатите от тези две значими програми

ще дадат силен тласък за развитието на персонализираната медицина. Проектът ще стимулира индустрията за развитие на биотехнологии и ще подобри грижите за пациентите в Европейския съюз. Българските учени са мотивирани, като вече са разработени и предложени различни предложения. Остава само учените да се обединят и разработят обща научната програма.