Интервю

Увеличихме таксите, заради намалената субсидия

12-04-2018 08:18
Мила
Мила
Мишева
mila.misheva@gmail.com
Увеличихме таксите, заради намалената субсидияОбучаваме студенти от 40 държави, за едно място се борят по 5 кандидати, казва проф. Мария Куклева

Кандидат студентската кампания в медицинските университети вече започна. Какво се случва, има ли наплив за лекари, продължават ли да са търсени българските висши училища и зад граница, защо вдигат таксите за обучение. Всички тези въпроси зададохме на проф. Мария Куклева, зам. – ректор на МУ – Пловдив.

- Проф. Кулева, три от четирите ни медицински университета предлагат увеличение на студентските таксите. На какво се дължи този масов скок на цената на обучението?

- Предложението за увеличение на таксите има за студентите, които се обучават с държавна субсидия. Повишението се наложи, защото миналата година образователното министерство намали коефициента, с който държавата субсидира магистърските специалности на медицинските университети от 9,04 на 8,05. По този начин сумата, която получава за издръжка на обучение на един студент се намалява от 6514 лв. до 5890 лв., което е с 624 лв. по-малко. Това е причината, поради която ние предложихме увеличение с 250 лв. на таксите по медицина, дентална медицина и фармация – от 950 лв. до 1200 лв. Идеята е така да компенсираме поне частично загубата от държавното финансиране, защото тези медицински специалности изискват най-големи разходи от страна на университета. В крайна сметка има два пътя на финансиране - от държавата, и от студентите.

- Какъв е аргументът за намалената държавна субсидия?

- Аргументът е, че медицината не попадала в списъка на приоритетните за държавата професионални направления. Миналата година дори медицинските университети бяха подали жалба в съда, но в крайна сметка субсидията е намалена. Затова и се наложи да увеличим таксите, които обаче ще бъдат по-високи само за новоприетите студенти. Заради намаленото държавно финансиране се отрази и на таксите на курсистите, които са записани в платено обучение. По закон тяхната такса се равнява на субсидията. И така с нейното намаление, реално паднаха таксите за платено обучение – от 6514 лв. до 5890 лв. По този начин ние имахме финансови загуби и по тази линия и се наложи да променим договорите на студентите, които следват в платено обучение.

- Има ли интерес към платеното обучение?

В крайна сметка има два пътя на финансиране - от държавата, и от студентите

- Принципно, да. Ние никога не обявяваме предварително места за българи, записани в платено обучение. Когато обаче успехът от приемните изпити е много висок, има кандидати, които успешно са изкарали изпитите, но не успяват да се преборят за държавна субсидия. Тогава с решение на ръководството на университета приемаме бройка за платено обучение на българи, които отново се приемат на състезателен принцип.

- Има ли промени в предложеният план – прием за следващата академична година?

- План приемът ни предвижда 150 студенти да следват медицина, 100 дентална медицина и 90 фармация. Увеличили сме с 20 души квотата за фармация, защото имаме свободен капацитет на университета.

- Докъде е стигнала кандидат - студентската кампания и защо нямате предварителни изпити?

- Предварителните изпити при нас по-точно бяха пробни като част от подготвителните курсове. Никога не сме провеждали изпити, чиито резултат да има значение при приема, тъй като имаме достатъчно кандидати. Освен това смятаме, че провеждането на изпити през учебната година води до затрудняване на обучителния процес на самите студенти, тъй като едни и същи преподаватели са ангажирани както в кампанията, така и в обучението. Но досега провеждахме такива препитвания, тъй като сменихме постепенно в рамките на няколко години форматът на изпита. В рамките на три последователни години плавно преминавахме от развиване на тема към тест по биология, който обхваща материала от-8, 9 и 10 клас. От миналата година изпитът по химия също представлява тест. В тази връзка за нас пробните изпити бяха полезни, за да видим как те се възприемат от зрелостниците. Също така на предварителните изпити се явяват зрелостници, които още не са завършили и така процентът на двойките е много по-висок, отколкото на редовните и това може да подейства демотивиращо.

План приемът ни предвижда 150 студенти да следват медицина, 100 дентална медицина и 90 фармация

- Защо преминавате към този формат, не е ли това смъкване на летвата за прием?

- При нас не е смъкване на летвата. Миналата година в кампанията имахме 400 кандидати повече, в сравнение с предходната. С промяната на формата не е намалял съществено и процентът на двойките - около една четвърт, нито пък шестиците са се увеличили. Тестовете са предпочитани по няколко причини. Първо те съвпадат с формата на матурите. На второ място тестовете дават възможност да се обхване много по-голяма част от материала в изпитния формат, а не да се падне една тема, която кандидатът да е научил на късмет. Задачите в теста не са просто ограждане на квадратчета. В тях има и въпроси от отворен тип, които трябва да се развият. Също така тестът ограничава преписването в голяма степен. Откакто сме въвели този формат смея да твърдя, че няма използване на електронни средства за подсказване. Също така тестовете по химия и биология, които се провеждат в един ден имат икономическа полза за кандидат – студентите. Те идват само веднъж и така за младежите, които не са от Пловдив, разходите за път намаляват.

- Кога започва записването за изпитите?

- Записването ще започне юни месец, когато зрелостниците получават и дипломите си от гимназията. Има възможност за онлайн подаване на документи, което ще продължи до седмица пред изпита, за да може кандидатите да получат потвърждение, а ние да проверим плащанията. Изпитът ще бъде на 2 - ри юли. Имаме и нов софтуер за регистрация за приемни изпити за чужденци, които ще се обучават на английски език. Това ще се случва през юли и септември, като софтуерът започва да функционира на 15 май. Регистрацията за българите пък стартира средата на юни.

- Каква е конкуренцията за място в МУ – Пловдив?

- Миналата година за 320 места имахме около 1500 кандидати, което означава, че за едно място са се конкурирали около 5 кандидата.

- Колко чужди студенти се обучават в университета?

В МУ – Пловдив се обучават общо 5500 студенти, от които 2000 са чуждестранни, което е близо една трета

- В МУ – Пловдив се обучават общо 5500 студенти, от които 2000 са чуждестранни, което е близо една трета. В нашия университет следват курсисти от 40 държави. Преобладават студентите от ЕС, идващи от Великобритания, Италия, Италия, Франция, Скандинавските страни. Но имаме студенти от Австралия, Нова Зеландия, Канада, САЩ, Япония, Китай, Хонконг.

- Обмисляте ли въвеждане на нови специалности?

- Миналата година въведохме две нови – „Медицинска козметика" и „Специалист по хранене и контрол по храните" в Медицинския колеж. Относно план – приема там се ръководим от интересът. Тази година имахме показателни резултати - намаляване на интереса към зъботехника и увеличаване към специалностите „Рентгенов лаборант" и „Медицински лаборант". Затова тази година искаме по-малко бройки за „Зъботехника" и повече за „Рентгенов лаборант" и „Медицински лаборант". Очевидно е, че с множеството лаборатории, които се създават към болниците има необходимост от такива кадри. Миналата есен направихме задълбочен анализ есента и за първа година реагирахме на необходимостта на пазара на труда.Режат приема за студенти с над 5000 места Режат приема за студенти с над 5000 места Намаление се забелязва включително и при медицинските университети, държавата ще плаща обучение на 38 028 първокурсници
Отлагат матурите Отлагат матурите Висшите училища са съгласни да дадат отсрочка и на кандидат-студентската кампания, каза министър Красимир Вълчев
Датите за прием в университетите под въпрос Датите за прием в университетите под въпрос Не е невъзможно отлагане на матурите, каза образователният министър Красимир Вълчев
Лекциите по медицина за първи път дистанционни Лекциите по медицина за първи път дистанционни Извънредният режим наложи тази форма на обучение и за регулираните специалности
Половината държавни ВУЗ вдигат таксите Половината държавни ВУЗ вдигат таксите Медицината поскъпва само в МУ–Плевен със 100 лв., средното увеличение в страната е между 5 и 25%
Проф. Валентин Игнатов встъпи в длъжност Проф. Валентин Игнатов встъпи в длъжност На официална церемония той получи ректорския жезъл на МУ-Варна
Млади учени представят 50 проекта Млади учени представят 50 проекта 7 от тях са в областта на медицината, финансирането е от Фонда за научни изследвания
До 17 март се подават документи за матура До 17 март се подават документи за матура Оценката служи за вход в 37 висши училища от общо 51 в страната
МУ-София стана българският лидер в световна класация МУ-София стана българският лидер в световна класация Медицинското висше училище изпревари СУ по рейтинг в University Ranking by Academic Performance
Матурата по биология вход за медицински вуз Матурата по биология вход за медицински вуз За специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" конкурсните изпити са задължителни
1 2 3 ... 23 »