Искам думата

Цените на стентовете в чужбина са още по-ниски

11-04-2018 10:53
Clinica.bg

press@clinica.bg
Цените на стентовете в чужбина са още по-нискиБолниците през миналата година са ги купували с разлика в стойността им от 51 лв. до 900 лв., казват от НЗОК

Както вече clinica.bg писа, от 1 април здравната каса намали цените, по които ще плаща някои медицински изделия на болниците. Сред тях са и стентовете за сърдечносъдови заболявания. Какви са били мотивите на фонда за тази мярка, ще доведе ли до доплащане, както се опасяват лекарите, вижте в позицията на НЗОК за clinica.bg.

Условията и реда за определяне на стойността на медицинските изделия (МИ), заплащани от бюджета на НЗОК са регламентирани в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат. Предложената цена не може да бъде по-висока от продажната цена за съответното изделие, посочена в списъка по чл. 1, т. 1, буква "а" от Наредбата – централизирана електронна база данни, администрирана от Изпълнителна агенция на лекарствата. Предложената цена се декларира от заявителя.


Заявени са общо 3 693 броя медицински изделия


от 208 заявители. От тях 590 броя медицински изделия са включени в списъка на медицински изделия, прилагани в извънболничната медицинска помощ и 3 103 броя в списъка на медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ.

Всички заявители се явиха в НЗОК за договаряне на отстъпки от първоначално предложените цени и сключване на двустранни протоколи, в които беше отразена окончателната цена за всяко едно от заявените медицински изделия.

С оглед спазване на бюджетната дисциплина и с цел осигуряване на средства за заплащане на медицински изделия от НЗОК през 2018 г.


бяха направени допълнителни анализи и справки:


Информация от Европейските държави за стойностите на медицинските изделия. Направен е анализ на медиицинските изделия и практиките в здравноосигурителните фондове на следните държави: Франция, Полша, Словакия, Австрия, Испания, Словения, Люксембург, Хърватия, Естония, Румъния и Германия. В две от страните (Словакия и Франция) някои видове медицински изделия са с по-ниски стойности от тези на НЗОК, съпоставени с действащата спецификация. Направен е преглед на информацията в 5-те най-големи немски здравноосигурителни фондове на Германия по брой членове: Techniker Krankenkasse, TK, Barmer GEK, DAK-Gesundheit, AOK Bayern и AOK Baden-Württemberg. Имайки предвид системата на Германия е разгледана и информация от Немски Институт за ДСГ -InEK GmbH G-DRG-Version 2018, където фигурират диференцирани следните стойности на лекарство отделящ коронарен стент: 1 брой - 68,75 € , 2 броя-137,50 €, 3 броя 206,25 €, 4 броя – 275 €, 5 броя 343,75 €, 6 броя стент 412,50 €.

По данни на информационната система е направен анализ на стойността на медицински изделия, заплатени от НЗОК по фактура на лечебните заведения за болнична помощ през 2017 г. Установени са стойности по фактури по-ниски от определените в списъка на 10 подгрупи по технически изисквания, всичките в основна група 4–Стент – коронарни и периферни, с разлика в диапазон от 51.00 лв до 900.00 лв. Съобразявайки се с най-ниската стойност от отчетените фактури за 2017 г. от лечебните заведения за болнична медицинска помощ и стойността на медицинските изделия, заплащани от фондовете в държави от Европейския съюз, както и във връзка с определените със Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. средства в размер на 98 000 хил.лв., Надзорният съвет на НЗОК утвърди списък със стойности, до които НЗОК да заплаща за медицински изделия от 1 април 2018 г. и предложени стойности. След публикуване на списъка всяко лечебно заведение провежда процедура – обществена поръчка, съобразно необходимостите от съответните мидицински изделия. Реалната цена на изделието от всяка група медицински изделия, вложени в болничната медицинска помощ е различна и варира. Основният въпрос е дали


фирмите вносители ще намалят цените на продуктите си


до стойността, която заплаща НЗОК на медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат.

Националната здравноосигурителна каса в съответствие с предвидените средства в бюджета си за съответната календарна година, ежегодно определя групите медицински изделия, изискванията за предписването и отпускането им, както и стойността, до която ги заплаща. По реда на тази наредба е проведена процедура през 2018 г.

НЗОК е гарантирала достъпа на пациентите до повече изделия

Договорени са по-ниски цени със заявителите спрямо предходни години. За 2018 г. са договорени 828 нови медицински изделия в болнична помощ при стриктно спазване на предвидените средства, заложени със ЗБНЗОК и спазване на разпоредбите на чл. 20, ал.2 от Наредбата по чл. 30а от ЗМИ. Всяко ЗОЛ има право да получи МИ от Списъка и да изисква от ЛЗ информация относно изделията, по отношение на тяхното използване и прилагане, както и възможната алтернатива от същата група/подгрупа изделия на по-ниска цена.Редакцията на сертификата за допълнителна закрила е тревожна Редакцията на сертификата за допълнителна закрила е тревожна Европа отслабва ангажимента си към стимулите за разработване на иновации в сферата на лекарствата, смята Деян Денев
Специалните рецепти да важат не 7, а 30 дни Специалните рецепти да важат не 7, а 30 дни

Лекарствата за хронични заболявания при диспансеризация да се изписват за половин година, предлагат от НСОПЛБ

Променят финансирането на 7 диагнози Променят финансирането на 7 диагнози

Касата предлага да плаща по по-рестриктивни правила биологичните лекарства

България да подкрепи отпадането на сертификата за допълнителна защита на лекарствата под патент България да подкрепи отпадането на сертификата за допълнителна защита на лекарствата под патент

По този начин ще се създадат нови работни места и ще се осигурят по-бързо достъпни медикаменти за пациентите, казва Николай Хаджидончев

Нови правила за лекарските застраховки Нови правила за лекарските застраховки

Кабинетът диверсифицира премиите според риска на работещите в системата

Е-системата пак под въпрос Е-системата пак под въпрос

Жалба на Стемо в КЗК може да спре търга на здравното министерство

Още 7 хапчета напускат страната Още 7 хапчета напускат страната Медикаменти за главоболие, рак и остеопороза няма да са на пазара ни, обявиха от Изпълнителната агенция по лекарствата
Касата написа писма на 700 Касата написа писма на 700

От фонда се надяват така да хванат злоупотребите в системата

Дават 20 млн. на „Св. Екатeрина" Дават 20 млн. на „Св. Екатeрина

Планираме да открием модерен център за лечение на сърдечносъдови заболявания, каза проф. Генчо Начев

МЗ пусна търг за лекарства за СПИН МЗ пусна търг за лекарства за СПИН Медикаментът е на стойност близо половин милион лева, отварят офертите на 12-ти октомври
1 2 3 ... 138 »