Искам думата

Цените на стентовете в чужбина са още по-ниски

11-04-2018 10:53
Clinica.bg

press@clinica.bg
Цените на стентовете в чужбина са още по-нискиБолниците през миналата година са ги купували с разлика в стойността им от 51 лв. до 900 лв., казват от НЗОК

Както вече clinica.bg писа, от 1 април здравната каса намали цените, по които ще плаща някои медицински изделия на болниците. Сред тях са и стентовете за сърдечносъдови заболявания. Какви са били мотивите на фонда за тази мярка, ще доведе ли до доплащане, както се опасяват лекарите, вижте в позицията на НЗОК за clinica.bg.

Условията и реда за определяне на стойността на медицинските изделия (МИ), заплащани от бюджета на НЗОК са регламентирани в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат. Предложената цена не може да бъде по-висока от продажната цена за съответното изделие, посочена в списъка по чл. 1, т. 1, буква "а" от Наредбата – централизирана електронна база данни, администрирана от Изпълнителна агенция на лекарствата. Предложената цена се декларира от заявителя.


Заявени са общо 3 693 броя медицински изделия


от 208 заявители. От тях 590 броя медицински изделия са включени в списъка на медицински изделия, прилагани в извънболничната медицинска помощ и 3 103 броя в списъка на медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ.

Всички заявители се явиха в НЗОК за договаряне на отстъпки от първоначално предложените цени и сключване на двустранни протоколи, в които беше отразена окончателната цена за всяко едно от заявените медицински изделия.

С оглед спазване на бюджетната дисциплина и с цел осигуряване на средства за заплащане на медицински изделия от НЗОК през 2018 г.


бяха направени допълнителни анализи и справки:


Информация от Европейските държави за стойностите на медицинските изделия. Направен е анализ на медиицинските изделия и практиките в здравноосигурителните фондове на следните държави: Франция, Полша, Словакия, Австрия, Испания, Словения, Люксембург, Хърватия, Естония, Румъния и Германия. В две от страните (Словакия и Франция) някои видове медицински изделия са с по-ниски стойности от тези на НЗОК, съпоставени с действащата спецификация. Направен е преглед на информацията в 5-те най-големи немски здравноосигурителни фондове на Германия по брой членове: Techniker Krankenkasse, TK, Barmer GEK, DAK-Gesundheit, AOK Bayern и AOK Baden-Württemberg. Имайки предвид системата на Германия е разгледана и информация от Немски Институт за ДСГ -InEK GmbH G-DRG-Version 2018, където фигурират диференцирани следните стойности на лекарство отделящ коронарен стент: 1 брой - 68,75 € , 2 броя-137,50 €, 3 броя 206,25 €, 4 броя – 275 €, 5 броя 343,75 €, 6 броя стент 412,50 €.

По данни на информационната система е направен анализ на стойността на медицински изделия, заплатени от НЗОК по фактура на лечебните заведения за болнична помощ през 2017 г. Установени са стойности по фактури по-ниски от определените в списъка на 10 подгрупи по технически изисквания, всичките в основна група 4–Стент – коронарни и периферни, с разлика в диапазон от 51.00 лв до 900.00 лв. Съобразявайки се с най-ниската стойност от отчетените фактури за 2017 г. от лечебните заведения за болнична медицинска помощ и стойността на медицинските изделия, заплащани от фондовете в държави от Европейския съюз, както и във връзка с определените със Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. средства в размер на 98 000 хил.лв., Надзорният съвет на НЗОК утвърди списък със стойности, до които НЗОК да заплаща за медицински изделия от 1 април 2018 г. и предложени стойности. След публикуване на списъка всяко лечебно заведение провежда процедура – обществена поръчка, съобразно необходимостите от съответните мидицински изделия. Реалната цена на изделието от всяка група медицински изделия, вложени в болничната медицинска помощ е различна и варира. Основният въпрос е дали


фирмите вносители ще намалят цените на продуктите си


до стойността, която заплаща НЗОК на медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат.

Националната здравноосигурителна каса в съответствие с предвидените средства в бюджета си за съответната календарна година, ежегодно определя групите медицински изделия, изискванията за предписването и отпускането им, както и стойността, до която ги заплаща. По реда на тази наредба е проведена процедура през 2018 г.

НЗОК е гарантирала достъпа на пациентите до повече изделия

Договорени са по-ниски цени със заявителите спрямо предходни години. За 2018 г. са договорени 828 нови медицински изделия в болнична помощ при стриктно спазване на предвидените средства, заложени със ЗБНЗОК и спазване на разпоредбите на чл. 20, ал.2 от Наредбата по чл. 30а от ЗМИ. Всяко ЗОЛ има право да получи МИ от Списъка и да изисква от ЛЗ информация относно изделията, по отношение на тяхното използване и прилагане, както и възможната алтернатива от същата група/подгрупа изделия на по-ниска цена.Прокарват се решения извън финансовите възможности на НЗОК Прокарват се решения извън финансовите възможности на НЗОК Здравната система е изправена пред нови промени. В навечерието сме на избора на нов управител на единствената финансираща институция в сектора – НЗОК, и на новия здравен модел, който министър Кирил Ананиев обеща да сподели през лятото. Коя е посоката, по която да поемем, попитахме проф. Григор Димитров.
Реформират и психиатричната ни система Реформират и психиатричната ни система

Европейски експерти ще се запознаят с предлаганите услуги в България и ще изготвят план за промени

Дефицитът на НЗОК намаля до 40 млн. Дефицитът на НЗОК намаля до 40 млн.

Разликата с първоначалните прогнози за 100 млн. лв. щяла да се компенсира от отстъпки

Отблокират част от лекарствата за кръвно Отблокират част от лекарствата за кръвно

Двама от производителите не са вложили в тях от опасните съставки, каза проф. Асена Стоименова

10-те млн. излишък на НЗОК отиват за 2019 10-те млн. излишък на НЗОК отиват за 2019

Все по-големи диспропорции в парите за болниците, отчетоха депутатите

Ананиев проучва спешната помощ в Румъния Ананиев проучва спешната помощ в Румъния Здравният министър обсъди с колегата си Сорина Пинтя лекарствената политика, покани го на визита у нас
Болниците подават заявки за е-търга 4 дни Болниците подават заявки за е-търга 4 дни

Очаква се в него участие да вземат около 200 лечебни заведения, казаха от здравното министерство

Гледат бюджета на НЗОК за 2019 Гледат бюджета на НЗОК за 2019

С 300 млн. лв. отгоре предлагат да се заложат от КНСБ

Болниците без право на печалба по НЗОК Болниците без право на печалба по НЗОК

Въпреки летния сезон, динамиката в здравеопазването не спада. Броени дни ни делят от избора на нов управител на НЗОК, започва подготовката на бюджета за здраве за 2019 г., а здравният министър Кирил Ананиев обеща да представи и нов модел за развитието на системата. Каква е гледната точка на синдикатите по тези теми, попитахме д-р Иван Кокалов.

Депутатите почти доволни от ИАЛ Депутатите почти доволни от ИАЛ

Ако имахме здравна електронна система, всичко щеше да е по-лесно, каза проф. Асена Стоименова

1 2 3 ... 131 »