Искам думата

Цените на стентовете в чужбина са още по-ниски

11-04-2018 10:53
Clinica.bg

press@clinica.bg
Цените на стентовете в чужбина са още по-нискиБолниците през миналата година са ги купували с разлика в стойността им от 51 лв. до 900 лв., казват от НЗОК

Както вече clinica.bg писа, от 1 април здравната каса намали цените, по които ще плаща някои медицински изделия на болниците. Сред тях са и стентовете за сърдечносъдови заболявания. Какви са били мотивите на фонда за тази мярка, ще доведе ли до доплащане, както се опасяват лекарите, вижте в позицията на НЗОК за clinica.bg.

Условията и реда за определяне на стойността на медицинските изделия (МИ), заплащани от бюджета на НЗОК са регламентирани в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат. Предложената цена не може да бъде по-висока от продажната цена за съответното изделие, посочена в списъка по чл. 1, т. 1, буква "а" от Наредбата – централизирана електронна база данни, администрирана от Изпълнителна агенция на лекарствата. Предложената цена се декларира от заявителя.


Заявени са общо 3 693 броя медицински изделия


от 208 заявители. От тях 590 броя медицински изделия са включени в списъка на медицински изделия, прилагани в извънболничната медицинска помощ и 3 103 броя в списъка на медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ.

Всички заявители се явиха в НЗОК за договаряне на отстъпки от първоначално предложените цени и сключване на двустранни протоколи, в които беше отразена окончателната цена за всяко едно от заявените медицински изделия.

С оглед спазване на бюджетната дисциплина и с цел осигуряване на средства за заплащане на медицински изделия от НЗОК през 2018 г.


бяха направени допълнителни анализи и справки:


Информация от Европейските държави за стойностите на медицинските изделия. Направен е анализ на медиицинските изделия и практиките в здравноосигурителните фондове на следните държави: Франция, Полша, Словакия, Австрия, Испания, Словения, Люксембург, Хърватия, Естония, Румъния и Германия. В две от страните (Словакия и Франция) някои видове медицински изделия са с по-ниски стойности от тези на НЗОК, съпоставени с действащата спецификация. Направен е преглед на информацията в 5-те най-големи немски здравноосигурителни фондове на Германия по брой членове: Techniker Krankenkasse, TK, Barmer GEK, DAK-Gesundheit, AOK Bayern и AOK Baden-Württemberg. Имайки предвид системата на Германия е разгледана и информация от Немски Институт за ДСГ -InEK GmbH G-DRG-Version 2018, където фигурират диференцирани следните стойности на лекарство отделящ коронарен стент: 1 брой - 68,75 € , 2 броя-137,50 €, 3 броя 206,25 €, 4 броя – 275 €, 5 броя 343,75 €, 6 броя стент 412,50 €.

По данни на информационната система е направен анализ на стойността на медицински изделия, заплатени от НЗОК по фактура на лечебните заведения за болнична помощ през 2017 г. Установени са стойности по фактури по-ниски от определените в списъка на 10 подгрупи по технически изисквания, всичките в основна група 4–Стент – коронарни и периферни, с разлика в диапазон от 51.00 лв до 900.00 лв. Съобразявайки се с най-ниската стойност от отчетените фактури за 2017 г. от лечебните заведения за болнична медицинска помощ и стойността на медицинските изделия, заплащани от фондовете в държави от Европейския съюз, както и във връзка с определените със Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. средства в размер на 98 000 хил.лв., Надзорният съвет на НЗОК утвърди списък със стойности, до които НЗОК да заплаща за медицински изделия от 1 април 2018 г. и предложени стойности. След публикуване на списъка всяко лечебно заведение провежда процедура – обществена поръчка, съобразно необходимостите от съответните мидицински изделия. Реалната цена на изделието от всяка група медицински изделия, вложени в болничната медицинска помощ е различна и варира. Основният въпрос е дали


фирмите вносители ще намалят цените на продуктите си


до стойността, която заплаща НЗОК на медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат.

Националната здравноосигурителна каса в съответствие с предвидените средства в бюджета си за съответната календарна година, ежегодно определя групите медицински изделия, изискванията за предписването и отпускането им, както и стойността, до която ги заплаща. По реда на тази наредба е проведена процедура през 2018 г.

НЗОК е гарантирала достъпа на пациентите до повече изделия

Договорени са по-ниски цени със заявителите спрямо предходни години. За 2018 г. са договорени 828 нови медицински изделия в болнична помощ при стриктно спазване на предвидените средства, заложени със ЗБНЗОК и спазване на разпоредбите на чл. 20, ал.2 от Наредбата по чл. 30а от ЗМИ. Всяко ЗОЛ има право да получи МИ от Списъка и да изисква от ЛЗ информация относно изделията, по отношение на тяхното използване и прилагане, както и възможната алтернатива от същата група/подгрупа изделия на по-ниска цена.Механизмът за финансиране на лекарствата е антиконкурентен Механизмът за финансиране на лекарствата е антиконкурентен

Няма отговор засега какво ще се случи, ако компаниите не платят компенсациите на касата, казва Деян Денев

Касата се разплаща с всички Касата се разплаща с всички Дават 11 млн. от зъболекарите за болнична помощ, преразхода за лекарства покриват с преизпълнение на приходите
Аптеките без 2 лева за скъпите лекарства Аптеките без 2 лева за скъпите лекарства

Касата вече няма да плаща за медикаменти, които нямат ефект при приложението им

България е 20-а в света по клинични изпитвания България е 20-а в света по клинични изпитвания

Какво се случва с пазара на клинични изпитвания у нас и в света, много или малко са те, какви са проблемите и преимуществата пред бизнеса у нас, попитахме д-р Иван Георгиев. Той е председател на Управителния съвет на БЪлгарската асоциация по клинични проучвания (БАКП)и мениджър на "Айкювия" за България.

Рестарт на търга за е-системата до края на януари Рестарт на търга за е-системата до края на януари Пускат обществената поръчка за електронните рецепти и досиета на 17 декември
Приеха Анекса към НРД-2018 Приеха Анекса към НРД-2018 Излишъкът в болниците ще отива за покриване на надлимитната дейност за минали години, реши съборът на БЛС
Борисов се зае с дълговете на „Лозенец“ Борисов се зае с дълговете на „Лозенец“ Нека болницата си остане, каквато е, но да отиде към МЗ, каза премиерът
БЛС гласува Анекса на НРД БЛС гласува Анекса на НРД Видеонаблюдение в инвазивните кардиологии предвиждат текстовете
Отхвърлиха трансформацията на Лозенец Отхвърлиха трансформацията на Лозенец С 11 гласа "за" и 11 въздържали се здравната комисия не прие на първо четене поправките в Закона за лечебните заведения
Загрижени сме за съдбата на колегите в Лозенец Загрижени сме за съдбата на колегите в Лозенец БЛС подкрепя инициативата за създаване на многопрофилна болница, но не можем да не изразим опасния, казват от съсловната организация
1 2 3 ... 151 »