Позиция

МЗ: Махнахме дублирането на финансирането с НЗОК

05-04-2018 11:05
Clinica.bg

press@clinica.bg
МЗ: Махнахме дублирането на финансирането с НЗОКЛечебните заведения сами определят размера на заплащането на специалистите в спешните отделения, казват от ресорното ведомство

Промени във финансирането на държавните и общинските болници извърши здравното министерство в Методиката си за тази година. Както вече clinica.bg писа, с тях се намаляват цените за медицинските изделия за инсулти и мозъчни аневризми, премахват се средствата за заплати в спешните отделения на болниците, редуцират се цените за финансиране на дейности като аферезата, намаля се цената за престоя в психичните клиники за първите пет дни. Какви са мотивите за тези промени, отговаря здравното министерство.

С Методиката за финансиране на лечебните заведения се определят критериите и редът за субсидиране на преобразувани държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, болници с държавно и/или общинско участие в капитала и държавни и общински центрове за психично здраве въз основа на едногодишни договори за дейностите по чл. 52 от Постановление № 332 от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., извън задължителното здравно осигуряване.


Общата стойност на договорите за финансиране


на лечебните заведения по реда на Методиката не може да надхвърля утвърдените за дейностите средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната година. Ежегодно при разработването на Методиката се извършва преценка доколко субсидираните по този ред дейности не се дублират с основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Субсидирането от страна на държавата, чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, следва да е в съответствие със изискванията на Закона за държавните помощи. Министерството на здравеопазването носи цялата отговорност за законосъобразността на предоставените субсидии, поради което следва да осъществява стриктен предварителен и последващ контрол при предоставянето на средствата на лечебните заведения за спазването на правилата за държавните помощи. В Методиката за 2018 г. са елиминирани всички случаи на дублиране на дейности обект на финансиране от двата източника - НЗОК и МЗ.


Направено е сравнение с цените на медицински изделия


в други европейски здравноосигурителни фондове, което е причина за редуцирането на някои от цените на медицински изделия. Следва да се има предвид, че лечебните заведения получават финансиране от Министерство на здравеопазването за вложените медицински изделия, а лечението на пациентите се заплаща от НЗОК по съответните клинични пътеки. Но през 2018 г. с Методиката е предвидено допълнително финансиране на частична ревизия на клапна система при деца, което през 2017 г. не е финансирано. Методиката е разработена в съответствие защита на правата на пациента и предвижда забрана за доплащане от пациента.


По отношение на терапевтичната афереза,


хемофилтрацията и хемодиафилтрацията, водещо е основното заболяване на пациента, тъй като преобладаващата част от тези болни се лекуват по клинични пътеки, в които са включени и горните процедури. По този начин се гарантира лечението на пациента и не се допуска паралелни плащания за един и същ вид процедура. Цената на терапевтичната афереза е изцяло съобразена със себестойността на извършваните дейности при хипотеза за ефективност и ефикасност.

По отношение на спешната помощ, в Методиката е запазено правилото за финансиране на база капацитет на лечебните заведения за осигуряване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешни отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно заведение, като капацитетът се определя на база прогнозен брой пациенти вместо финансирането до този момент на база брой персонал.


Дейността на наетите в спешните отделения


специалисти е релевантна както към преминалите нехоспитализирани пациенти, чието лечение е финансирано от МЗ, така и към хоспитализираните пациенти, чието лечение се финансира от НЗОК. Лечебните заведения имат възможността сами да определят размера на заплащането на специалистите в спешните отделения, в съответствие с тяхната натовареност.

Намираме, че това е по-обективен критерий за оценка и заплащане на персонала в съответствие с оказаната спешна помощ в лечебните заведения за болнична помощ.


През 2018 г. за стационарното лечение на пациенти


с психични заболявания има завишение на финансирането с 15 на сто и цялостна промяна на механизмите на заплащане. Предвидено е стойността на леглоден лечение да не зависи от продължителността на престоя, а от обективни критерии, обвързващи сложността на проведеното лечение и изискванията в медицинския стандарт. Заплащането за проведени леглодни при висока степен на зависимост от грижи и ниво на компетентност е по-високо.







Лекарската професия-най-привлекателна Лекарската професия-най-привлекателна С най-нисък рейтинг в бранша е рентгенов лаборант
Слагат камери в инвазивните кардиологии Слагат камери в инвазивните кардиологии Касата ще плаща до 10% от остатъците на онкомедикаментите, които генерира една болница
Дават още 5 млн. за държавните болници Дават още 5 млн. за държавните болници Променя се собствеността на психиатрията в цело Царев брод, реши още правителството
Тази невъзможна електронизация Тази невъзможна електронизация

Колкото повече стават парите в здравеопазването, толкова по-съмнително изглежда изграждането на работеща е-система

Гласуват за анекса другата седмица Гласуват за анекса другата седмица

Неусвоените пари за болниците от един месец ще се прехвърлят за следващия, казват от БЛС

63 са редките диагнози у нас 63 са редките диагнози у нас

Най-много в страната ни са пациентите с тези болести в София и Варна

И в медицината евтиното излиза скъпо И в медицината евтиното излиза скъпо

Clinica.bg и Gallup International направиха първия „Индекс на болниците" в страната. В него публикувахме данните и за дейността в областта на ортопедията и травматологията в болниците ни. Какво показват цифрите, достатъчно качествени ли са услугите навсякъде, изразходват ли се обществените средства ефективно, попитахме специалистите. Отговорите дава проф. Асен Балтов.

Регистърът за диабет не функционира Регистърът за диабет не функционира

Няма нормативен документ на базата, на който да влезе в експлоатация, обясниха от НЦОЗА

Педиатрията да не е търговско дружество Педиатрията да не е търговско дружество Детската болница ще се финансира не само от касата но и целево от дръжавата
Профилакториумът в Перник обявен за продажба Профилакториумът в Перник обявен за продажба Първоночалната цена на търга е почти 5 милиона лева
1 2 3 ... 113 »