Позиция

МЗ: Махнахме дублирането на финансирането с НЗОК

05-04-2018 11:05
Clinica.bg

press@clinica.bg
МЗ: Махнахме дублирането на финансирането с НЗОКЛечебните заведения сами определят размера на заплащането на специалистите в спешните отделения, казват от ресорното ведомство

Промени във финансирането на държавните и общинските болници извърши здравното министерство в Методиката си за тази година. Както вече clinica.bg писа, с тях се намаляват цените за медицинските изделия за инсулти и мозъчни аневризми, премахват се средствата за заплати в спешните отделения на болниците, редуцират се цените за финансиране на дейности като аферезата, намаля се цената за престоя в психичните клиники за първите пет дни. Какви са мотивите за тези промени, отговаря здравното министерство.

С Методиката за финансиране на лечебните заведения се определят критериите и редът за субсидиране на преобразувани държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, болници с държавно и/или общинско участие в капитала и държавни и общински центрове за психично здраве въз основа на едногодишни договори за дейностите по чл. 52 от Постановление № 332 от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., извън задължителното здравно осигуряване.


Общата стойност на договорите за финансиране


на лечебните заведения по реда на Методиката не може да надхвърля утвърдените за дейностите средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната година. Ежегодно при разработването на Методиката се извършва преценка доколко субсидираните по този ред дейности не се дублират с основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Субсидирането от страна на държавата, чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, следва да е в съответствие със изискванията на Закона за държавните помощи. Министерството на здравеопазването носи цялата отговорност за законосъобразността на предоставените субсидии, поради което следва да осъществява стриктен предварителен и последващ контрол при предоставянето на средствата на лечебните заведения за спазването на правилата за държавните помощи. В Методиката за 2018 г. са елиминирани всички случаи на дублиране на дейности обект на финансиране от двата източника - НЗОК и МЗ.


Направено е сравнение с цените на медицински изделия


в други европейски здравноосигурителни фондове, което е причина за редуцирането на някои от цените на медицински изделия. Следва да се има предвид, че лечебните заведения получават финансиране от Министерство на здравеопазването за вложените медицински изделия, а лечението на пациентите се заплаща от НЗОК по съответните клинични пътеки. Но през 2018 г. с Методиката е предвидено допълнително финансиране на частична ревизия на клапна система при деца, което през 2017 г. не е финансирано. Методиката е разработена в съответствие защита на правата на пациента и предвижда забрана за доплащане от пациента.


По отношение на терапевтичната афереза,


хемофилтрацията и хемодиафилтрацията, водещо е основното заболяване на пациента, тъй като преобладаващата част от тези болни се лекуват по клинични пътеки, в които са включени и горните процедури. По този начин се гарантира лечението на пациента и не се допуска паралелни плащания за един и същ вид процедура. Цената на терапевтичната афереза е изцяло съобразена със себестойността на извършваните дейности при хипотеза за ефективност и ефикасност.

По отношение на спешната помощ, в Методиката е запазено правилото за финансиране на база капацитет на лечебните заведения за осигуряване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешни отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно заведение, като капацитетът се определя на база прогнозен брой пациенти вместо финансирането до този момент на база брой персонал.


Дейността на наетите в спешните отделения


специалисти е релевантна както към преминалите нехоспитализирани пациенти, чието лечение е финансирано от МЗ, така и към хоспитализираните пациенти, чието лечение се финансира от НЗОК. Лечебните заведения имат възможността сами да определят размера на заплащането на специалистите в спешните отделения, в съответствие с тяхната натовареност.

Намираме, че това е по-обективен критерий за оценка и заплащане на персонала в съответствие с оказаната спешна помощ в лечебните заведения за болнична помощ.


През 2018 г. за стационарното лечение на пациенти


с психични заболявания има завишение на финансирането с 15 на сто и цялостна промяна на механизмите на заплащане. Предвидено е стойността на леглоден лечение да не зависи от продължителността на престоя, а от обективни критерии, обвързващи сложността на проведеното лечение и изискванията в медицинския стандарт. Заплащането за проведени леглодни при висока степен на зависимост от грижи и ниво на компетентност е по-високо.Нови правила за лекарските застраховки Нови правила за лекарските застраховки

Кабинетът диверсифицира премиите според риска на работещите в системата

Е-системата пак под въпрос Е-системата пак под въпрос

Жалба на Стемо в КЗК може да спре търга на здравното министерство

Касата написа писма на 700 Касата написа писма на 700

От фонда се надяват така да хванат злоупотребите в системата

Дават 20 млн. на „Св. Екатeрина" Дават 20 млн. на „Св. Екатeрина

Планираме да открием модерен център за лечение на сърдечносъдови заболявания, каза проф. Генчо Начев

Петкратен ръст на фрактури при остеопороза Петкратен ръст на фрактури при остеопороза

Два пъти е нараснал броят на болниците, които правят вертебропластика за три години

Общинските болници не трябва да се закриват Общинските болници не трябва да се закриват

До края на месеца министър Кирил Ананиев трябва да обяви промените, които предвижда да направи в здравния сектор. Какви са очакванията на общинските болници, които са най-уязвими на здравната ни карта, как се справят, попитахме Йовчо Яков.

Идва ли краят на детската кардиохирургия Идва ли краят на детската кардиохирургия

Докато здравните власти искат да съсредоточат лечението на малчуганите у нас, единствената клиника за сърдечни операции е в тежко състояние

Препитват по български и европейските сестри Препитват по български и европейските сестри

На езиков изпит за работа у нас вече ще се явяват зъботехниците и помощник фармацевтите

Депутатите препитват Ананиев Депутатите препитват Ананиев

Здравната комисия започва новия сезон със законите за шума и за съсловните организации

Искаме да спрем фалшивите психолози Искаме да спрем фалшивите психолози

Проект на закон, с който да се създаде камара на психолозите предложиха преди лятната ваканция от Обединени патриоти. В него се предвижда задължително членство на гилдията, минимални тарифи за труда им и санкции при нарушаване на закона. Защо се налага това попитахме Пламен Димитров.

1 2 3 ... 105 »