Позиция

МЗ: Махнахме дублирането на финансирането с НЗОК

05-04-2018 11:05
Clinica.bg

press@clinica.bg
МЗ: Махнахме дублирането на финансирането с НЗОКЛечебните заведения сами определят размера на заплащането на специалистите в спешните отделения, казват от ресорното ведомство

Промени във финансирането на държавните и общинските болници извърши здравното министерство в Методиката си за тази година. Както вече clinica.bg писа, с тях се намаляват цените за медицинските изделия за инсулти и мозъчни аневризми, премахват се средствата за заплати в спешните отделения на болниците, редуцират се цените за финансиране на дейности като аферезата, намаля се цената за престоя в психичните клиники за първите пет дни. Какви са мотивите за тези промени, отговаря здравното министерство.

С Методиката за финансиране на лечебните заведения се определят критериите и редът за субсидиране на преобразувани държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, болници с държавно и/или общинско участие в капитала и държавни и общински центрове за психично здраве въз основа на едногодишни договори за дейностите по чл. 52 от Постановление № 332 от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., извън задължителното здравно осигуряване.


Общата стойност на договорите за финансиране


на лечебните заведения по реда на Методиката не може да надхвърля утвърдените за дейностите средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната година. Ежегодно при разработването на Методиката се извършва преценка доколко субсидираните по този ред дейности не се дублират с основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Субсидирането от страна на държавата, чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, следва да е в съответствие със изискванията на Закона за държавните помощи. Министерството на здравеопазването носи цялата отговорност за законосъобразността на предоставените субсидии, поради което следва да осъществява стриктен предварителен и последващ контрол при предоставянето на средствата на лечебните заведения за спазването на правилата за държавните помощи. В Методиката за 2018 г. са елиминирани всички случаи на дублиране на дейности обект на финансиране от двата източника - НЗОК и МЗ.


Направено е сравнение с цените на медицински изделия


в други европейски здравноосигурителни фондове, което е причина за редуцирането на някои от цените на медицински изделия. Следва да се има предвид, че лечебните заведения получават финансиране от Министерство на здравеопазването за вложените медицински изделия, а лечението на пациентите се заплаща от НЗОК по съответните клинични пътеки. Но през 2018 г. с Методиката е предвидено допълнително финансиране на частична ревизия на клапна система при деца, което през 2017 г. не е финансирано. Методиката е разработена в съответствие защита на правата на пациента и предвижда забрана за доплащане от пациента.


По отношение на терапевтичната афереза,


хемофилтрацията и хемодиафилтрацията, водещо е основното заболяване на пациента, тъй като преобладаващата част от тези болни се лекуват по клинични пътеки, в които са включени и горните процедури. По този начин се гарантира лечението на пациента и не се допуска паралелни плащания за един и същ вид процедура. Цената на терапевтичната афереза е изцяло съобразена със себестойността на извършваните дейности при хипотеза за ефективност и ефикасност.

По отношение на спешната помощ, в Методиката е запазено правилото за финансиране на база капацитет на лечебните заведения за осигуряване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешни отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно заведение, като капацитетът се определя на база прогнозен брой пациенти вместо финансирането до този момент на база брой персонал.


Дейността на наетите в спешните отделения


специалисти е релевантна както към преминалите нехоспитализирани пациенти, чието лечение е финансирано от МЗ, така и към хоспитализираните пациенти, чието лечение се финансира от НЗОК. Лечебните заведения имат възможността сами да определят размера на заплащането на специалистите в спешните отделения, в съответствие с тяхната натовареност.

Намираме, че това е по-обективен критерий за оценка и заплащане на персонала в съответствие с оказаната спешна помощ в лечебните заведения за болнична помощ.


През 2018 г. за стационарното лечение на пациенти


с психични заболявания има завишение на финансирането с 15 на сто и цялостна промяна на механизмите на заплащане. Предвидено е стойността на леглоден лечение да не зависи от продължителността на престоя, а от обективни критерии, обвързващи сложността на проведеното лечение и изискванията в медицинския стандарт. Заплащането за проведени леглодни при висока степен на зависимост от грижи и ниво на компетентност е по-високо.НЗОК да се споразумее с болниците НЗОК да се споразумее с болниците

Иначе ще загуби още 80 млн. лв. за разходите по съдебните дела, казва д-р Стойчо Кацаров

ВАС върна служебното НРД ВАС върна служебното НРД Това дава възможност на болниците по-лесно да спечелят делата си за надлимитна дейност, каза д-р Стойчо Кацаров
Очакваме по-високи заплати още тази година Очакваме по-високи заплати още тази година

На национален протест през май тази година специалистите по здравни грижи поискаха достойно оценяване на техния труд. Има ли вече решения по някои от тези въпроси, какво очакват сестрите от предстоящите промени, попитахме председателя на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Милка Василева.

Одобриха на първо четене съюзите на зъботехниците Одобриха на първо четене съюзите на зъботехниците 94 депутати подкрепиха измененията в Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти
Прокарват се решения извън финансовите възможности на НЗОК Прокарват се решения извън финансовите възможности на НЗОК Здравната система е изправена пред нови промени. В навечерието сме на избора на нов управител на единствената финансираща институция в сектора – НЗОК, и на новия здравен модел, който министър Кирил Ананиев обеща да сподели през лятото. Коя е посоката, по която да поемем, попитахме проф. Григор Димитров.
Реформират и психиатричната ни система Реформират и психиатричната ни система

Европейски експерти ще се запознаят с предлаганите услуги в България и ще изготвят план за промени

Дефицитът на НЗОК намаля до 40 млн. Дефицитът на НЗОК намаля до 40 млн.

Разликата с първоначалните прогнози за 100 млн. лв. щяла да се компенсира от отстъпки

10-те млн. излишък на НЗОК отиват за 2019 10-те млн. излишък на НЗОК отиват за 2019

Все по-големи диспропорции в парите за болниците, отчетоха депутатите

Ананиев проучва спешната помощ в Румъния Ананиев проучва спешната помощ в Румъния Здравният министър обсъди с колегата си Сорина Пинтя лекарствената политика, покани го на визита у нас
Гледат бюджета на НЗОК за 2019 Гледат бюджета на НЗОК за 2019

С 300 млн. лв. отгоре предлагат да се заложат от КНСБ

1 2 3 ... 102 »