Позиция

МЗ: Махнахме дублирането на финансирането с НЗОК

05-04-2018 11:05
Clinica.bg

press@clinica.bg
МЗ: Махнахме дублирането на финансирането с НЗОКЛечебните заведения сами определят размера на заплащането на специалистите в спешните отделения, казват от ресорното ведомство

Промени във финансирането на държавните и общинските болници извърши здравното министерство в Методиката си за тази година. Както вече clinica.bg писа, с тях се намаляват цените за медицинските изделия за инсулти и мозъчни аневризми, премахват се средствата за заплати в спешните отделения на болниците, редуцират се цените за финансиране на дейности като аферезата, намаля се цената за престоя в психичните клиники за първите пет дни. Какви са мотивите за тези промени, отговаря здравното министерство.

С Методиката за финансиране на лечебните заведения се определят критериите и редът за субсидиране на преобразувани държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, болници с държавно и/или общинско участие в капитала и държавни и общински центрове за психично здраве въз основа на едногодишни договори за дейностите по чл. 52 от Постановление № 332 от 22 декември 2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., извън задължителното здравно осигуряване.


Общата стойност на договорите за финансиране


на лечебните заведения по реда на Методиката не може да надхвърля утвърдените за дейностите средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната година. Ежегодно при разработването на Методиката се извършва преценка доколко субсидираните по този ред дейности не се дублират с основния пакет здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Субсидирането от страна на държавата, чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, следва да е в съответствие със изискванията на Закона за държавните помощи. Министерството на здравеопазването носи цялата отговорност за законосъобразността на предоставените субсидии, поради което следва да осъществява стриктен предварителен и последващ контрол при предоставянето на средствата на лечебните заведения за спазването на правилата за държавните помощи. В Методиката за 2018 г. са елиминирани всички случаи на дублиране на дейности обект на финансиране от двата източника - НЗОК и МЗ.


Направено е сравнение с цените на медицински изделия


в други европейски здравноосигурителни фондове, което е причина за редуцирането на някои от цените на медицински изделия. Следва да се има предвид, че лечебните заведения получават финансиране от Министерство на здравеопазването за вложените медицински изделия, а лечението на пациентите се заплаща от НЗОК по съответните клинични пътеки. Но през 2018 г. с Методиката е предвидено допълнително финансиране на частична ревизия на клапна система при деца, което през 2017 г. не е финансирано. Методиката е разработена в съответствие защита на правата на пациента и предвижда забрана за доплащане от пациента.


По отношение на терапевтичната афереза,


хемофилтрацията и хемодиафилтрацията, водещо е основното заболяване на пациента, тъй като преобладаващата част от тези болни се лекуват по клинични пътеки, в които са включени и горните процедури. По този начин се гарантира лечението на пациента и не се допуска паралелни плащания за един и същ вид процедура. Цената на терапевтичната афереза е изцяло съобразена със себестойността на извършваните дейности при хипотеза за ефективност и ефикасност.

По отношение на спешната помощ, в Методиката е запазено правилото за финансиране на база капацитет на лечебните заведения за осигуряване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешни отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно заведение, като капацитетът се определя на база прогнозен брой пациенти вместо финансирането до този момент на база брой персонал.


Дейността на наетите в спешните отделения


специалисти е релевантна както към преминалите нехоспитализирани пациенти, чието лечение е финансирано от МЗ, така и към хоспитализираните пациенти, чието лечение се финансира от НЗОК. Лечебните заведения имат възможността сами да определят размера на заплащането на специалистите в спешните отделения, в съответствие с тяхната натовареност.

Намираме, че това е по-обективен критерий за оценка и заплащане на персонала в съответствие с оказаната спешна помощ в лечебните заведения за болнична помощ.


През 2018 г. за стационарното лечение на пациенти


с психични заболявания има завишение на финансирането с 15 на сто и цялостна промяна на механизмите на заплащане. Предвидено е стойността на леглоден лечение да не зависи от продължителността на престоя, а от обективни критерии, обвързващи сложността на проведеното лечение и изискванията в медицинския стандарт. Заплащането за проведени леглодни при висока степен на зависимост от грижи и ниво на компетентност е по-високо.Джипитата пак излизат на протест Джипитата пак излизат на протест

Правят си „семейна снимка" с Кирил Ананиев пред НДК в понеделник

Орязването на легла е цинично Орязването на легла е цинично Рестриктивната мярка ще ограничи достъпа до медицинска помощ, казва д-р Георги Бакоев
Ремонтират стандартa за болниците Ремонтират стандартa за болниците

На 155 млн. лв. възлизат просрочията на 70-те държавни болници, каза Жени Начева

Депутатите се отказаха от приватизацията Депутатите се отказаха от приватизацията Отхвърлено беше и предложението на болниците да се дадат оборотни средства за покриване на дълговете
Пирогов поема дежурствата на джипитата Пирогов поема дежурствата на джипитата Отпада необходимостта столичните лични лекари да са на разположение по 24 часа в денонощието
От 160 до 450 операции в неврохирургията От 160 до 450 операции в неврохирургията Новият стандарт по специалността е публикуван почти без корекции
Финансовият стандарт е като приказката за магарето Финансовият стандарт е като приказката за магарето

Промените в здравната система валят почти всеки ден. От здравното министерство предложиха нови стандарти за държавните болници, проект на здравна карта и методика за финансирането на лечебните заведения. НЗОК пък определи първите бюджети за болниците по новия рамков договор. Има ли проблеми в системата, попитахме д-р Венцислав Грозев. 

Картата реже още приема в болниците Картата реже още приема в болниците Реформа не означава да повториш грешките, а да премахнеш това, което води до лоши резултати, казва Стойчо Кацаров
Планират 19 центъра за трансплантации Планират 19 центъра за трансплантации

Според здравното министерство у нас трябва да има четири PET-CT, те вече са пет

Образната диагностика с плаващ график Образната диагностика с плаващ график Заради недостиг на кадри работното време и персоналът им ще зависят от натовареността, предвижда МЗ
1 2 3 ... 86 »