Интервю

Прогноза за ръст на пазара над 10% изглежда завишена

10-04-2018 07:33
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com
Прогноза за ръст на пазара над 10% изглежда завишенаПоловин милиард лева ще са отстъпките към НЗОК от фармацевтичната индустрия за три години, казва д-р Христо Трунчев

На 3.372 млрд. лв. възлиза обемът на фармацевтичния пазар по крайни цени през 2017 г. В абсолютни цифри увеличението спрямо предходната година е 313.6 млн. лв. Анализаторите прогнозират, че той ще нарасне с още 11% през тази. Какво означават тези цифри, добра ли е средата за бизнес у нас, какви са очакванията на индустрията от настоящата година, попитахме д-р Христо Трунчев. Той е президент на Novartis за България и Председател на УС на ARPharM

- Д-р Трунчев, фармацевтичният пазар у нас бележи стабилен ръст през последните години, на какво се дължи той?

- Фармацевтичният пазар расте в световен мащаб. Причините за това са добре известни - застаряващо население, увеличена заболеваемост, по-ефективни методи за лечение, по-добра диагностика. Развитието на медицината увеличава продължителността на живота, но увеличава и търсенето на здравни услуги и по-добро лекарствено лечение. България е част от този процес. През последните години беше направено много, за да могат българските пациенти да се лекуват по европейски стандарти, но все още "догонваме" останалите европейски държави по отношение на достъпа до съвременна лекарствена терапия. Затова очакванията са за относително по-висок ръст на фармацевтичния пазар у нас през следващите години.

- Означава ли това, че средата, в която оперират компаниите в България е предвидима и комфортна?

- Много са предизвикателствата, с които фармацевтичните компаниите се сблъскват у нас. Средата е много динамична и честите понякога резки промени са част от нашето ежедневие. Това сериозно пречи на предвидимостта и повишава риска за компаниите. Ценообразуването у нас е много рестриктивно. Прилага се правилото на най-ниската цена, което води до недостиг на определени лекарства въпреки, че компаниите внасят количества, които са повече от достатъчни да задоволят потреблението. Често лекарства на висока стойност са със значително доплащане за пациента, което ги прави почти недостъпни и се налага компаниите да търсят механизми за компенсиране на доплащането. Това от своя страна допълнително активира износа и увеличава недостига.

- 130 млн. лв. са отстъпките за 2017, какви са предвижданията ви за 2018 г.?

Средата е много динамична и това сериозно пречи на предвидимостта и повишава риска за компаниите

- По данни на НЗОК отстъпките за 2017 г. са 167 милиона лева. Предвижданията са, че за 2019 г. ще приближат 200 милиона лева. За периода 2015-2018 г. фармацевтичните компании предоставят на НЗОК отстъпки в размер на половин милиард лева. Това дава възможност на НЗОК да осигурява лечението на повече пациенти и да забавя ръста на разходите за лекарства. Разбира се, необходимо е и адекватно бюджетиране от страна на държавата, планиране на нарастването на здравните потребности на населението, на навлизането на нови, по-ефективни медикаменти.

- Кои са силните и слабите страни на фармацевтичния пазар у нас?

- Много от българските пациенти все още не получават навреме най-доброто за тях лечение. Това вече се променя с практически неограничения достъп до информацията в съвременния свят. Здравната система трябва да се развива, но по един устойчив и предвидим начин, без внезапни решения, на каквито често ставаме свидетели.

- Притеснява ли ви с оглед на продажбите идеята за въвеждането на единния електронен търг в болниците? А на евентуални нови регулации в лекарствената политика?

- Ние винаги сме изразявали готовност да сътрудничим на властите относно ефективното разходване на публичния ресурс за лекарства. Въвеждането на единен електронен търг за лекарства има потенциал да подпомогне тази ефективност, ако бъде добре подготвено. Настоящият проект има съществени недостатъци, които трябва да бъдат отстранени, преди да се продължи с него. Готови сме да работим с МЗ това да се случи.

- ОТС сегментът на фармацевтичния пазар расте все повече, това ще се отрази ли на портфолиото на компаниите?

- Голяма част от компаниите, членуващи в ARPharM, имат и ОТС лекарства. Асоциацията обаче е фокусирана върху процесите и политиките, касаещи лекарствата, отпускани по лекарско предписание.

По данни на НЗОК отстъпките за 2017 г. са 167 милиона лева. Предвижданията са, че за 2019 г. ще приближат 200 милиона лева

- Смятате ли, че очакваният ръст от 11% за 2018 г. е реалистичен? Няма ли да се окаже по-висок с оглед на новите терапии, които влязоха в реимбурсация тази година?

- Динамиката на пазара на лекарства зависи от много фактори и навлизането на нови лекарства е едни от тях. От друга страна, имаме съществена ценова ерозия в резултат на ценовата регулация, изтичане на патенти и навлизане на генерични и биоподобни медикаменти на по-ниска стойност. Промените в законодателството от края на 2017 г. въведоха нови отстъпки и много рестриктивни условия за включване на нови медикаменти в реимбурсация. Вече е налице и забавяне навлизането на новите терапии през 2018 г. В този смисъл прогноза за ръст на пазара над 10% ми се струва завишена.

- Какво е бъдещето на фарамапазара у нас според вас?

- Бъдещето на здравните системи в Европа, в това число и фармацевтичния им сегмент, е фокусирането им върху резултата от лечението и вземането на информирани решения в какви здравни услуги да се инвестира публичен ресурс, и което е по-трудно, в кои да не се инвестира. За да е възможно това обаче трябва да се изгради нужната инфраструктура, която да генерира, събира и анализира данни за постигнатите резултати от прилагането на конкретните терапевтични методи. В областта на лекарствата това може да стане с общи усилия на здравните власти, медицинската общност, пациентите и фармацевтичната индустрия. Ние протягаме ръка за сътрудничество и сме сигурни, че можем да помогнем с опит, знания и експертиза.На 46-то място сме по икономическа свобода На 46-то място сме по икономическа свобода България се нарежда непосредствено след Перу и Ботсвана, показва докладът на Фрейзър
Редакцията на сертификата за допълнителна закрила е тревожна Редакцията на сертификата за допълнителна закрила е тревожна Европа отслабва ангажимента си към стимулите за разработване на иновации в сферата на лекарствата, смята Деян Денев
Специалните рецепти да важат не 7, а 30 дни Специалните рецепти да важат не 7, а 30 дни

Лекарствата за хронични заболявания при диспансеризация да се изписват за половин година, предлагат от НСОПЛБ

Променят финансирането на 7 диагнози Променят финансирането на 7 диагнози

Касата предлага да плаща по по-рестриктивни правила биологичните лекарства

България да подкрепи отпадането на сертификата за допълнителна защита на лекарствата под патент България да подкрепи отпадането на сертификата за допълнителна защита на лекарствата под патент

По този начин ще се създадат нови работни места и ще се осигурят по-бързо достъпни медикаменти за пациентите, казва Николай Хаджидончев

Още 7 хапчета напускат страната Още 7 хапчета напускат страната Медикаменти за главоболие, рак и остеопороза няма да са на пазара ни, обявиха от Изпълнителната агенция по лекарствата
5.6% e безработицата през август 5.6% e безработицата през август Над 22 000 са загубили трудовите си места, отчитат от Агенцията по заетостта
Среща с бизнеса за е-здравеопазването Среща с бизнеса за е-здравеопазването МЗ ще разяснява на фирмите от бранша целите на проекта на стойност 12 млн. лв.
МЗ пусна търг за лекарства за СПИН МЗ пусна търг за лекарства за СПИН Медикаментът е на стойност близо половин милион лева, отварят офертите на 12-ти октомври
182 сигнала за липсващи лекарства 182 сигнала за липсващи лекарства

Липсата на информация и прекратяването на продажбата на определени марки са били сред основните причини

1 2 3 ... 49 »