Коментар

Държавата не се грижи за болните от епилепсия

29-06-2016 18:26
Никол
Никол
Танкова
nikol.tankova@abv.bg
Държавата не се грижи за болните от епилепсияВеска Събева, председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия
За проблемите на родителите на деца болни с епилепсия и за нуждата от изграждането на център за епилептично болни деца, попитахме Веска Събева, председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия. Тя е завършила Биологическия факултет на Софийски университет ,,Свети Климент Охридски" и е ръководител на редица международни проекти за приобщаващото образование и интеграцията.
България изостава по отношение на лечението на болните от епилепсия. В света има центрове във всички държави - дори по няколко в държава. Бяхме на посещение в центъра в Англия. Той осигурява 24-часова грижа за деца и възрастни и условията бяха прекрасни. В България има нужда от повече от един център и трябва да се мисли в посока на изграждане на такива не само за Софийска област, но и в останалите градове, където положението с болните от епилепсия много страшно. Проблем за много от семействата с деца, болни от епилепсия, остава и набавянето на медикаменти. За съжаление аз се съмнявам, че НЗОК ще реимбурсира на 100% медикаментозното лечение, освен това непрекъснато навлизат нови препарати, които касата не поема. Продължава да стои и проблемът с предразсъдъците по отношение на заболяването. На нашите деца се отказва достъп до детска градина и училище. Държавата не мисли за тези деца.


Епилепсията не е присъда, ако се лекува правилно Епилепсията не е присъда, ако се лекува правилно В България има около 50 000 болни от епилепсия, но болестта им не се свежда само до познатите гърчове и припадъци. Какво ги провокира, разказва д-р Румяна Кузманова.
Институциите не само да слушат, а и да чуват Институциите не само да слушат, а и да чуват Асоциацията на родителите на деца с епилепсия алармира, че се нуждае от помощ, за да заработи дневния център за младежи, който изграждат.