Позиция

Пациенти срещу таксите в Центъра по наркомании

28-03-2018 14:40
Clinica.bg

press@clinica.bg
Пациенти срещу таксите в Центъра по наркоманииДържавата абдикира от отговорността за зависимостите, казват от организации „Заедно с теб”
Националният център по наркомании да извършва административните си услуги срещу заплащане, предлага Министерството на здравеопазването с промени в Тарифата за таксита, събирани по Закона за наркотичните вещества и прекурсорите. Мотивът на ведомството е, че досега центърът е издавал документи напълно безплатно, независимо че по закон услугите му трябва да са платени. Според пациентите обаче работата на центъра не бива да се причислява към административните услуги, защото това ще затрудни достъпа на зависимите към адекватна помощ. Мнението защитават пациентски организации "Заедно с теб" и Фондация „Център за хуманни политики". Публикуваме становището им със съкращения.

Пациентски организации „Заедно с теб“ изразяваме нашето твърдо несъгласие с въвеждането на събиране на такси от Националния Център по Наркомании /НЦН/ за извършваните от него, така наречени „административни услуги“.

Неточно и погрешно е дейността на НЦН да бъде причислявана към предоставянето на административни услуги на случайни граждани и организации. НЦН е специално звено в рамките на МЗ, което е създадено на основание на чл. 86 от ЗКВНП и има за задачи координация и методическо ръководство по проблемите на употребата, злоупотребата и зависимостта от наркотични вещества, включително на дейностите, свързани с превенция на употребата на наркотични вещества, с лечение и психосоциална рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, както и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.

Ние настояваме и очакваме

 

спешно да се инициира широко публично обсъждане

 

на бъдещата организация и функциониране, както конкретно на НЦН, така и по отношение на цялостното приемане и осъществяване на националната политика по проблемите на намаляването на търсенето на наркотични вещества и лечението на зависими пациенти.

Считаме, че последните години държавата абдикира от отговорността за зависимостите и е крайно време да получим реални действия и подкрепа, за нас пациентите.

Подкрепяме мотивите на Фондация „Център за хуманни политики" изразени по долу.

 

--------------------------------------------------

 

"От приложените мотиви към този проект е видно, че единствената мотивация за това предложение за въвеждане на такси е приетото допълнение на ЗКНВП /ал. 2 /нова/ - ДВ. № 42 от 2016 година/, което означава, че с тази промяна, без надлежното обществено обсъждане, на практика се е извършила подмолна подмяна на смисъла на съществуването и дейността на НЦН от водеща публична обществено-здравна институция по проблемите на зависимостите в административно звено към МЗ, което оказва административни услуги на различни граждани и организации.
Тук трябва да се присъединим към вече направеното заключение в Становището на Дирекция „Модернизация на администрацията" на МС, че налице по същество няма нищо, което да налага въвеждането на тези такси –

 

не се очаква промяна в качеството, в обема или в същността

 

на извършваната от НЦН дейност. Предложението е НЦН да продължи да извършва дейностите, които е извършвал досега безвъзмездно като публична институция, но вече и да събира такси от различните организации.

Трябва да се подчертае, че до момента Министерсто на Здравеопазването чрез Националния Център по Наркомании не разпределя значими средства за изпълнение на дейностите по превенция, лечение, рехабилитация и намаляване на вредите от употребата на психоактивни вещества, а тези дейности се изпълняват по международни програми, със средства на МЗ за лечение на психиатрични заболявания, чрез дарения и собствено осигурени средства от страна на организациите, които поемат почти изцяло изпълнението на дейностите по Националните програми за превенция, лечение и рехабилитация на зависимостите на Р България. Неетично и безпринципно е те да бъдат и таксувани, за да продължат да изпълняват задачите на държавата, която предоставя минимални или никакви средства за извършването им, а през последните две-три години и почти никакви възможности за професионално развитие на експертните кадри в тези организации.

Също толкова абсурдно ни изглежда и

 

държавата да се опитва под формата на такси да си прибира обратно

 

и част от така или иначе крайно недостатъчни средства, които предоставя по линия на изпълнение на Националната стратегия на организациите, които очевидно са решили да участват.

Това е добър момент за кратък анализ на сегашното състояние на НЦН. За съжаление, общата констатация е за историческото дъно, до което НЦН е достигнал по отношение на експертния си и организационен капацитет за осъществява вменените от закона функции. Това се дължи, както на изключително негативното текучество – НЦН бе напуснат от редица експертни кадри през последните години, така и от последователната политика на отчуждаване на центъра от живота на професионалните общности. Своеобразен негативен връх в момента в това отношение е станалото обществено достояние решение за „изхвърлянето" на НЦН от сградата на ул. „Пиротска" №117, която той, заедно с ДПБЛНА – Суходол обитаваше през последните 18 години по споразумение между МЗ и Община – София. Това говори за

 

изключително ниския публичен имидж и авторитет на НЦН.

 

Като своеобразна епитафия на всичко казано, звучи изразената публична позиция на МЗ по въпроса, която основно набляга на бъдещите усилия на МЗ да не се дразнят местните общности с предполагаемата бъдеща локация на НЦН.
Ето защо:
Първо – настояваме да не се приемат тарифи за дейностите, извършвани от НЦН, като съответните разпоредби на ЗКНВП или се премахнат или останат без последствия.
Второ - спешно да си инициира широко публично обсъждане на бъдещата организация и функциониране, както конкретно на НЦН, така и по отношение на цялостното приемане и осъществяване на националната политика по проблемите на намаляването на търсенето на наркотични вещества.

 

С уважение:

Фондация „Център за хуманни политики"

Пенка Георгиева, Пациентски организации „Заедно с теб"

Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата „Усмихни се"

Алианс на трансплантираните и оперираните АТО „Бъдеще за всички"

Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболяванияПравата на майките са заковани от Конституцията Правата на майките са заковани от Конституцията Решението на съда на ЕС не е основание за България да бъдат правени исканите от АОРБ изменения, казват от КНСБ
Искаме грижа за децата с хронични заболявания в яслите  Искаме грижа за децата с хронични заболявания в яслите Недопустимо да продължава незаконосъобразното бездействие по отношение на подрастващите с увреждания, казват от родителски асоциации
Бизнесът още недоволен от закона за хората с увреждания Бизнесът още недоволен от закона за хората с увреждания На фона на всички рестрикции, стимулите за наемане реално липсват в предложения проект, казват от БСK
Вие за пореден път доказахте своята хуманност Вие за пореден път доказахте своята хуманност Огромните усилия, които положихте в първите часове след катастрофата и продължавате да полагате и в тази минута, дават шанс за живот на приетите пациенти, казват от БАПЗГ
Промените в софтуера ще натоварят бизнеса Промените в софтуера ще натоварят бизнеса

Настояваме измененията да засегнат само търговците, които са рискови за укриване на приходи, казват от БСК

Грижата за възрастните хора е в сивия сектор Грижата за възрастните хора е в сивия сектор

Нужни са законови промени за достъп до здравни грижи в извънболничната помощ, казват от БАПЗГ

Застраховката за медсестри да е 10 хил. лв. Застраховката за медсестри да е 10 хил. лв. Съгласни сме с предложения размер на минималната годишна застрахователна сума от 60 хил. лв., казват от НСОПЛБ
Да не превръщаме медиците в боксови круши Да не превръщаме медиците в боксови круши Нужно е обществото да знае повече за труда на лекарите и специалистите по здравни грижи, които заслужават не само уважение, но и обществено признание, казват от БАПЗГ
Разочаровани сме от становището на СО за приема Разочаровани сме от становището на СО за приема Във вторник ще внесем сигнал до доц. Тодор Чобанов, казват от Националния инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система
Фондът за деца подкрепи Чернева Фондът за деца подкрепи Чернева Гласуването за лечение е право на всеки редовен член и не би следвало да не бъде обект на чуждо вмешателство и опити за отнемането му, казаха от Обществения съвет
1 2 3 ... 9 »