Позиция

Пациенти срещу таксите в Центъра по наркомании

28-03-2018 14:40
Clinica.bg

press@clinica.bg
Пациенти срещу таксите в Центъра по наркоманииДържавата абдикира от отговорността за зависимостите, казват от организации „Заедно с теб”
Националният център по наркомании да извършва административните си услуги срещу заплащане, предлага Министерството на здравеопазването с промени в Тарифата за таксита, събирани по Закона за наркотичните вещества и прекурсорите. Мотивът на ведомството е, че досега центърът е издавал документи напълно безплатно, независимо че по закон услугите му трябва да са платени. Според пациентите обаче работата на центъра не бива да се причислява към административните услуги, защото това ще затрудни достъпа на зависимите към адекватна помощ. Мнението защитават пациентски организации "Заедно с теб" и Фондация „Център за хуманни политики". Публикуваме становището им със съкращения.

Пациентски организации „Заедно с теб“ изразяваме нашето твърдо несъгласие с въвеждането на събиране на такси от Националния Център по Наркомании /НЦН/ за извършваните от него, така наречени „административни услуги“.

Неточно и погрешно е дейността на НЦН да бъде причислявана към предоставянето на административни услуги на случайни граждани и организации. НЦН е специално звено в рамките на МЗ, което е създадено на основание на чл. 86 от ЗКВНП и има за задачи координация и методическо ръководство по проблемите на употребата, злоупотребата и зависимостта от наркотични вещества, включително на дейностите, свързани с превенция на употребата на наркотични вещества, с лечение и психосоциална рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества, както и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.

Ние настояваме и очакваме

 

спешно да се инициира широко публично обсъждане

 

на бъдещата организация и функциониране, както конкретно на НЦН, така и по отношение на цялостното приемане и осъществяване на националната политика по проблемите на намаляването на търсенето на наркотични вещества и лечението на зависими пациенти.

Считаме, че последните години държавата абдикира от отговорността за зависимостите и е крайно време да получим реални действия и подкрепа, за нас пациентите.

Подкрепяме мотивите на Фондация „Център за хуманни политики" изразени по долу.

 

--------------------------------------------------

 

"От приложените мотиви към този проект е видно, че единствената мотивация за това предложение за въвеждане на такси е приетото допълнение на ЗКНВП /ал. 2 /нова/ - ДВ. № 42 от 2016 година/, което означава, че с тази промяна, без надлежното обществено обсъждане, на практика се е извършила подмолна подмяна на смисъла на съществуването и дейността на НЦН от водеща публична обществено-здравна институция по проблемите на зависимостите в административно звено към МЗ, което оказва административни услуги на различни граждани и организации.
Тук трябва да се присъединим към вече направеното заключение в Становището на Дирекция „Модернизация на администрацията" на МС, че налице по същество няма нищо, което да налага въвеждането на тези такси –

 

не се очаква промяна в качеството, в обема или в същността

 

на извършваната от НЦН дейност. Предложението е НЦН да продължи да извършва дейностите, които е извършвал досега безвъзмездно като публична институция, но вече и да събира такси от различните организации.

Трябва да се подчертае, че до момента Министерсто на Здравеопазването чрез Националния Център по Наркомании не разпределя значими средства за изпълнение на дейностите по превенция, лечение, рехабилитация и намаляване на вредите от употребата на психоактивни вещества, а тези дейности се изпълняват по международни програми, със средства на МЗ за лечение на психиатрични заболявания, чрез дарения и собствено осигурени средства от страна на организациите, които поемат почти изцяло изпълнението на дейностите по Националните програми за превенция, лечение и рехабилитация на зависимостите на Р България. Неетично и безпринципно е те да бъдат и таксувани, за да продължат да изпълняват задачите на държавата, която предоставя минимални или никакви средства за извършването им, а през последните две-три години и почти никакви възможности за професионално развитие на експертните кадри в тези организации.

Също толкова абсурдно ни изглежда и

 

държавата да се опитва под формата на такси да си прибира обратно

 

и част от така или иначе крайно недостатъчни средства, които предоставя по линия на изпълнение на Националната стратегия на организациите, които очевидно са решили да участват.

Това е добър момент за кратък анализ на сегашното състояние на НЦН. За съжаление, общата констатация е за историческото дъно, до което НЦН е достигнал по отношение на експертния си и организационен капацитет за осъществява вменените от закона функции. Това се дължи, както на изключително негативното текучество – НЦН бе напуснат от редица експертни кадри през последните години, така и от последователната политика на отчуждаване на центъра от живота на професионалните общности. Своеобразен негативен връх в момента в това отношение е станалото обществено достояние решение за „изхвърлянето" на НЦН от сградата на ул. „Пиротска" №117, която той, заедно с ДПБЛНА – Суходол обитаваше през последните 18 години по споразумение между МЗ и Община – София. Това говори за

 

изключително ниския публичен имидж и авторитет на НЦН.

 

Като своеобразна епитафия на всичко казано, звучи изразената публична позиция на МЗ по въпроса, която основно набляга на бъдещите усилия на МЗ да не се дразнят местните общности с предполагаемата бъдеща локация на НЦН.
Ето защо:
Първо – настояваме да не се приемат тарифи за дейностите, извършвани от НЦН, като съответните разпоредби на ЗКНВП или се премахнат или останат без последствия.
Второ - спешно да си инициира широко публично обсъждане на бъдещата организация и функциониране, както конкретно на НЦН, така и по отношение на цялостното приемане и осъществяване на националната политика по проблемите на намаляването на търсенето на наркотични вещества.

 

С уважение:

Фондация „Център за хуманни политики"

Пенка Георгиева, Пациентски организации „Заедно с теб"

Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата „Усмихни се"

Алианс на трансплантираните и оперираните АТО „Бъдеще за всички"

Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболяванияТрябват облекчения за джипитата в групова практика Трябват облекчения за джипитата в групова практика Постъпиха множество сигнали от цялата страна за възникнали сериозни проблеми, казват от НСОПЛБ
Трябват нови регламенти за здравна профилактика Трябват нови регламенти за здравна профилактика Прегледите, плащани от НЗОК, да се разграничат от тези, които поемат работодателите, предлагат от БСК
Вторичният преглед в един ден с първия Вторичният преглед в един ден с първия Уточнете параметрите на направленията, казват от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари
Подкрепяме машинното гласуване за органи на БЛС Подкрепяме машинното гласуване за органи на БЛС То ще облекчи и ускори работата на комисиите по избора и преброяването, казват от УМБАЛ „Св. Иван Рилски"
Пациенти искат вот на недоверие на МЗ и НЗОК Пациенти искат вот на недоверие на МЗ и НЗОК Държавата първо трябва да уреди по-ниски цени и тогава да променя реимбурсацията на медицински изделия, казват от организациите „Заедно с теб"
Ако човек няма пари, умира със сигурност Ако човек няма пари, умира със сигурност Пенсионер по болест съм и нямам средства за сърдечна операция, какво да направя, за да живея, пита мъж от Монтана
Хора доплащат по 10 000 лв., за да спасят живота си Хора доплащат по 10 000 лв., за да спасят живота си Намалените цени на медицинските изделия взеха първата си жертва, алармират от организации „Заедно с теб"
Време е за остойностяване на лекарския труд Време е за остойностяване на лекарския труд Денонощното разположение на джипитата трябва да отпадне, настоява БЛС в писмо до Кирил Ананиев
МЗ ограничи достъпа на пациенти до долекуване МЗ ограничи достъпа на пациенти до долекуване

Рестрикциите са в новата Методика, надяваме се да я преосмислят, казват пациентите

Не може да се пести на гърба на пациента Не може да се пести на гърба на пациента Да се създаде регистър на медицинските изделия в ИАЛ, настояват от организации „Заедно с теб"
1 2 3 ... 7 »