Коментар

Обединението университет-болница е стратегическо

22-03-2018 07:51
Clinica.bg

press@clinica.bg
Обединението университет-болница е стратегическоTo e решение за част от проблемите в медицинското образование и здравеопазване у нас, казва проф. Красимир Иванов
За първи път у нас медицински университет придобива капитала на на едноличен собственик по управление на болница. В сряда Министерски съвет предостави собствеността на „Св. Марина" на МУ-Варна. Защо беше нужна тази стъпка, какви са очакваните ползи от нея, добре ли е тя да се превърне в модел и за останалите университети, попитахме проф. Красимир Иванов, ректор на МУ-Варна.
- Проф. Иванов, защо МУ-Варна реши да стане собственик на „Св. Марина"?

- Всеки медицински университет се налага да ползва като бази за провеждане на практическото обучение по различните специалности публични и частни лечебни заведения. Законът за лечебните заведения обаче раздели университетските болници от медицинските университети и ги преобразува в търговски дружества с независимо управление. Действащата към момента нормативна уредба регламентира необходимостта от трайно взаимодействие между медицинските университети и лечебните заведения, придобили статут на университетски болници. Въпреки това понякога възникват проблеми за оптимално доброто и качествено провеждане на медицинското образование.

- Какви са те?

- Качеството на образованието в областта на здравеопазването, не само предвид нормативните разпоредби, но и фактически, е пряко зависимо от различни фактори, като високо квалифицирани преподаватели, добра материална база – учебни зали, лаборатории, оборудване, бази за практическо обучение – лечебни заведения и др.

Осигуряването на необходимия по състав и структура научно-преподавателски състав е от съществено значение за предоставянето на качествено обучение на бъдещите специалисти в медицинската професия. В момента обаче съгласно закона за висшето образование (ЗВО) решения за откриване на конкурси за хабилитирани преподаватели в университетските болници се вземат от академичния съвет на съответното висше училище, съгласувано с управителя или изпълнителния директор на болницата. Ректорът на висшето медицинско училище трябва да сключва и прекратява трудовите договори с преподавателите в университетските болници, съгласувано с управителя или изпълнителния директор на болницата. Преподавателите, работещи по основен трудов договор в университетските болници трябва да се считат за работещи по основен трудов договор в съответното висше училище. Тоест, разпоредбите на ЗВО налагат необходимостта от трайно и добро взаимодействие между ръководствата на университета и болницата, което излиза извън обхвата на обикновено сътрудничество.

Поддържането и развитието на материалната база е друга съществена предпоставка за осигуряването на качествено обучение на медицинските специалисти, тъй като има задължително практическо обучение по предклинични и клинични специалности. Лечебните заведения, в които се провежда практическото обучение на студенти, включително и тези със статут на университетски болници, не разполагат с необходимата база, която да е в съответствие с потребностите на образователния пазар и новостите в медицинската наука. Необходимо е не само поддържане на сградите, но и оборудването на лаборатории, зали за практическо обучение, осигуряване на възможност за наблюдение на реални оперативни интервенции, закупуване на специализирано медицинско оборудване и др. За осигуряването на всичко това помощ оказват висшите медицински училища, от което към момента отново произтичат редица проблеми.

- Ще се решат ли те с прехвърлянето на собствеността?

- Да, отстраняването им, както и възстановяването на основната функция на университетската болница – осигуряване на качествено практическо обучение на студенти, докторанти и специализанти, ще се постигне след като университетът придобива капитала на едноличен собственик по управление на „Света Марина". Това заедно с отличната акредитационна оценка за лечебна дейност и провеждане на практическо обучение на студенти и специализанти ще даде редица положителните страни за развитието на висшето образование в МУ-Варна и на университетската болница.

- Кои са те, смятате ли, че този опит би бил положителен и за останалите университети и болници?

- Сред положителните страни на този модел са стимулирането развитието на медицинската наука, повишаване мотивацията на преподавателския състав, оптимизиране разходите и подобряване финансирането на болницата. Също така факта, че ще се появят нови възможности за увеличаване на трудовите възнаграждения на персонала в университетската болница. Обединението ще доведе и до по-ефективното разпределение на финансовия ресурс в сферата на здравеопазването и ще подобри дейността на болницата. Освен това ще се повишат възможностите за инвестиране в материалната база и специализираната апаратура на лечебното заведение. Възможността за практическо обучение в базата на търговското дружество ще стане по-голяма и няма да бъде ограничавана от решения на органите за управлението му. Не на последно място обединението ще доведе до по-добра и по-качествена услуга за пациентите, защото те ще бъдат лекувани в модерна, високотехнологична болница от квалифицирани лекари и университетски преподаватели. Смятам, че това е удачен модел за развитие на медицинските университети и базите им за обучение, но решенията са индивидуални за всеки.
Използвам повода да благодаря за доверието и подкрепата на министър председателя Бойко Борисов, на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, на министъра на образованието Красимир Вълчев и на целия Министерски съвет. Това ни задължава да продължим още по-активно да работим за утвърждаване на университетската болница като европейско лице на българското болнично здравеопазване, предоставяне на качествени комплексни услуги на българските граждани и развитието й като модерна и високотехнологична база за обучение на над 5 хиляди студенти, докторанти и специализанти, 1400 от които са чуждестранни граждани от 44 държави в света.Училищата с право да отложат старта на втория срок Училищата с право да отложат старта на втория срок Той може да започне по-късно за децата от 1 до 6 клас, ако до 21 декември изберат занимания по интереси и проектни дейност
По-лесни помощи при онлайн обучение По-лесни помощи при онлайн обучение Около 35-40 000 деца няма да мога да се включат ефективно в онлайн обучението, каза образователният министър Красимир Вълчев
Студенти с видео-послание до Хипократ Студенти с видео-послание до Хипократ Такова предизвикателство към курсистите отправи Медицински университет-София
Затягат преподаването в университетите Затягат преподаването в университетите Договориха по-високите заплати във висшите училища срещу прилагане на конкретни мерки
Увеличават студентските стипендии с 20% Увеличават студентските стипендии с 20% Учащите няма да имат право на бонуси за успех, ако повтарят семестри, заради преместване в друг университет, докторантура или специализация
Учителите решават за маските при малките деца Учителите решават за маските при малките деца Защините средства за лице ще са задължителни по време на час за учениците от 5 до 12 клас, но не и когато ги изпитват, гласи заповед на образователния министър Красимир Вълчев
Големите ученици с маски в час Големите ученици с маски в час Около това виждане са се обединили експерти на работна среща, очаква се финално решение на МОН
1300 лв. минимум за асистент в университет 1300 лв. минимум за асистент в университет Промяната ще обхване 33 висши училища с 2412 нехабилитирани преподаватели, целта е да се подмлади академичният състав
Свърши масовизацията на висшето образование Свърши масовизацията на висшето образование  Медицината е най-конвертируемото образование, а ректорите разбраха, че най-важна е репутацията на университети, казва министър Красимир Вълчев
108% ръст на студентите по медицина 108% ръст на студентите по медицина Общият брой на учащите за висшисти у нас обаче е намалял с 18% за седем години, показват данните от Рейтинговата система на университетите в България
1 2 3 ... 34 »