Позиция

Не карайте джипитата да изнемогват

12-03-2018 17:23
Clinica.bg

press@clinica.bg
Не карайте джипитата да изнемогватПрактиката за неплащане на разликата от таксата за пенсионерите трябва да бъде преустановена, казват от БЛС
Личните лекари в страната отново не получиха от държавата сумите, които тя им дължи за прегледите на пенсионерите. Тяхната такса е само 1 лв., като разликата от 1.90 лв. остава за сметка на здравното министерство, а проблемът е, че точно тези пари винаги се изплащат със закъснение на общопрактикуващите лекари. Медиците не са получили разликата в потребителската такса за декември 2017 г. и януари 2018 г., което възмущава не само Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, но и Българския лекарски съюз. Публикуваме позицията им без редакция.Уважаеми г-н Министър,

 

Обръщаме се към Вас във връзка с получена тревожна информация в Български лекарски съюз, касаеща тенденция за неизплащене дължимите суми към изпълнители на медицинска помощ, за разликата в потребителската такса за лицата, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, за месеците декември 2017г. и януари 2018 г. Според информацията,

не са извършени и плащания по националните програми за ваксинопрофилактика

за месец януари 2018г., предвид стриктно спазените и подадени от ОПЛ отчети за месец януари и февруари 2018 г.

На базата на описаната по-горе фактическа обстановка и отчитайки отправени от БЛС многократни искания за регулярно и стриктно спазване ангажиментите на Министерство на здравеопазването за изпълнение на задълженията по Чл. 37 от ЗЗО към лекари от извънболнична медицинска помощ, в качеството Ви на министър на здравеопазването, БЛС очаква

обосновано основание за продължаващата тенденция на забавяне разплащането

на горепосочените суми.

В заключение, позовавайки се на горната нормативна постановка и Чл. 1, ал. 4 от Постановление № 193 от 28 август 2012г. и Чл. 7, ал. 4от Закона за публичните финанси, във връзка с Чл. 19, ал. 7, т. 2 от ЗЗО, настояваме за своевременно изпълнение на горецитираните задължения към изпълнителите на извънболнична медицинска помощ и разчитаме практика за неизплащане на същите задълженията по Чл. 37 от ЗЗО, да бъде преустановена веднъж за винаги, така че да не се стига до изнемогване практиките на ОПЛ.

 

С уважение,

Д-р Венцислав Грозев

Председател на БЛС