Интервю

Унищожаване на детската сърдечна хирургия ще е огромна грешка

12-02-2018 09:00
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com
Унищожаване на детската сърдечна хирургия ще е огромна грешкаАлтернативата е чужбина, а там разходите са многократно по-големи и ще легнат на гърба на държавата, казва проф. Марио Станкев

Преди броени дни от Националната кардиологична болница за пореден път отправиха вик на помощ заради недофинансирането на уникални за страната ни дейности като детската кардиология и кардиохирургия. Какво се случва в болницата, какви са проблемите и възможните решения, от кого зависят те и какви ще са последствията без нужните промени, попитахме проф. Марио Станкев. Той е директор на НКБ и национален консултант по съдова хирургия.

- Проф. Станкев, в какво състояние е НКБ, добра или лоша бе миналата година за болницата?

- Тя не бе добра за болницата, тъй като много от структурите не реализираха своя потенциал. Голяма част от дейностите ни са недофинансирани и реализирахме негативен финансов резултат. Това е в чисто общо болничен и финансов аспект, иначе в лечебен - направихме всичко възможно, за да посрещнем пациентите, които се нуждаят от нашата болница.

- Запазва ли се броят им, защото знаем, че конкуренцията стана много голяма между лечебните заведения?

- Те са една стандартна величина между 14 и 16 хиляди пациента годишно, които преминават през болницата. Не бих казал, че там има проблем, по-скоро недофинансирането е това, което създава проблеми. Иначе броят на пациентите е стациониран.

- Тоест нямате проблеми с лимита по каса, само с цените на пътеките?

- През 2017 г. имахме само два месеца, в които надвишихме лимитите си. През останалото време бяхме под лимитната дейност и мисля, че здравната каса трябва да вземе отношение по този проблем, защото не можем да прогнозираме спешността – кога ще постъпят спешни пациенти и ще излезем извън капацитета на дейността си. Лимитите трябва да се прогнозират целогодишно, а не месечно.

- Кои са структурите, където дейността е най-подценена като финансиране от касата?

- Това са детската кардиология и кардиохирургия, както и детското поливалентно отделение, клиниката по неврология. Както и кардиологията за възрастни в частта й с пациентите със застойна сърдечна недостатъчност, които приемаме почти единствени в София. Това е много тежка патология, но е зле заплатена от НЗОК.

Ако не се вземат мерки от институциите, болницата ще влезне в режим на просрочени задължения

- Колко е средният процент на недофинансираност на база разходите, които правите?

- Това не мога да ви каза, защото за всяка структура е различно. Но във всички случаи детската кардиология и кардиохирургия, детско поливалентно отделение и неврологията са структурите, без които не може да функционира болницата. Ние приемаме хора от големи региони – Банкя, Люлин, не можем да прецизираме и да не приемаме пациенти, които са спешни, въпреки че носят негативи във финансово отношение.

- Ще успеете ли да поддържате тези структури и занапред, детската кардиохирургия е единствена за страната?

- Да, специално детската кардиология и кардиохирургия ще успеем да поддържаме и занапред, но за другите структури ще бъде трудно. Ако не се вземат мерки от институциите, болницата ще влезне в режим на просрочени задължения, които нямаме в момента, а сме едни от „добрите" болници във финансово отношение – нямаме просрочени задължения. Но заради недофинансирането на тези уникални за страната структури в обозримо това може би ще се случи – например до средата на следващата година.

- Каква е сумата, която е нужно да се добави на година, за да не бъдат недофинансирани тези дейности и под каква форма може да се набави?

- Около един милион на година. Това може да стане единствено чрез адекватно остойностяване на клиничните пътеки в специалностите, които са недофинансирани – детска кардиология, кардиохирургия и неврология. Това са структурите, които ни носят между 500 и 750 хил. лв. дефицит.

- Сега текат преговорите между касата и Лекарският съюз, наясно ли сте дали ще има увеличение по тези пътеки?

- Не съм оптимист, но времето ще покаже. Това са договори между касата, БЛС и МЗ, не мога да бъда пророк, надявам се да се случи нещо. Като национален консултант по съдова хирургия, съм предложил нови цени, които са обосновани, тъй като те не са актуализирани от 2004 г. Просто времето ще покаже.

- Какво е положението с персонала в болницата?

- Деликатно е. Обезпечени сме с лекари и сестри в момента, но във всеки един момент поради недоброто финансиране, фондът работна заплата може да бъде снижен и да загубим част от кадрите си.

Над 60% е нашата спешност при пациентите, а разходите за тях са с 30% по-високи, отколкото за един планов

Най-мобилни са специалистите по здравни грижи, които могат да отидат да работят на много по-леки места като натоварване и отговорност, а същевременно за по-високо заплащане. Но тези специалисти, които работят уникалната дейност, ако тях загубим, тогава не мога да прогнозирам какво може да се случи.

- Д-р Даниела Дариткова обеща помощ на болницата, в каква посока очаквате да е тя?

- Очаквам решение от висшестоящите структури като МЗ и Комисията по здравеопазване да обсъдят национална програма за детско здравеопазване, в която да бъдат включени важни структури като детска кардиология и кардиохирургия, които са незаменими за нашата държава. Ние няма откъде да получим помощ и трябва да се справяме с тези предизвикателства. Ако не ни помогнат, ще продължим да лекуваме, но всичко това ще ни донесе дефицит и съответно намаляване на фонд работна заплата и всички произхождащи от това последствия.

- МЗ постоянно говори за това, че трябва да се оптимизират обществените болници, водили ли сте разговори с тях за НКБ?

- Не сме водили разговори, но ние сме оптимизирали болницата съобразно стандартите по съответните специалности и нямаме нито раздути щатове, нито нещо, което да е извън тях. Спазваме медицинските стандарти, но въпреки това реализираме този финансов негатив. Това е болницата, в която има най-много интензивни отделения – спешна кардиология и още шест на брой, които консумират много голям ресурс. Над 60% е нашата спешност при пациентите, а разходите за тях са с 30% по-високи, отколкото за един планов пациент. Оттук нататък за какво да говорим. Именно това води до големи финансови загуби на структурата.

- В София има доста кардиологични и дори кардиохирургични болници, равнопоставени ли сте в конкуренцията?

- Да, няма нещо, което да не правим, има някои изключително модерни технологии, които не можем да си позволим като държавна болница. Това, което е необходимо за пациента и за неговото обслужване, ние го притежаваме.

- Предстои да се прави нова здравна карта, трябва ли да се промени нещо или предишната беше адекватна за София?

- Не мога да кажа, не съм запознат със самата здравна карта. Би било добре да се изгради такава, но смятам, че това е трудно. Вече имаме съществуващи структури, които функционират и трудно биха се преструктурирали.

- Какви са плановете ви за развитие на болницата?

- Оптимизиране на разходите при увеличаване на приходите, доколкото е възможно това да направи една държавна болница предвид условията, които предлага на пазара на медицински услуги. Същевременно имаме доказателства за професионализма, който съществува от години в НКБ и това би ни помогнало в неравнопоствените условия на съществуване.

- Какво имате предвид под „неравнопоставени условия"?

- В държавните болници като нашата идват най-тежките пациенти, които други болници отказват да лекуват. Ние, нямайки възможност да откажем такова лечение и неискайки да го правим, имайки необходимите специалисти, отговаряме на техните нужди. Но това носи финансов дефицит на болницата. Колкото повече болни лекуваме, толкова по-голям е дефицитът ни. И тук се затваря порочния кръг – ако искаме да отговорим на необходимостта на пациентите с тежки заболявания, които трябва да бъдат лекувани като застойна сърдечна недостатъчност, детската кардиохирургия, трупаме дефицит, който може да унищожи болницата.

- Какво е бъдещето на държавните болници като цяло в тези условия на финансиране и конкуренция?

За съжаление не добро. Смятам, че тук е ролята на държавата да вкара регулаторни механизми, с които да компенсира болниците, които са общо достъпни и които лекуват 24 часа в денонощието всякакви пациенти, 

При държавните болници има социален елемент и държавата трябва да се намеси

преминали през всички болници, които по един или друг начин са отказали да лекуват този тип патология.

Желанието ни да ги лекуваме ни води до деликатната ситуация да бъдем обречените. Защото държавните болници са тези, които поемат ударите на спешността. Нашето отделение по спешна кардиология е пълно,  същото е в детската кардиология, там е единственото отделение по дихателна реанимация, но какво от това, след като само остава негатив за болницата и целият персонал получава по-ниски заплати от колегите си в други болници. Тук има социален елемент и държавата трябва да се намеси. Ако детската кардиология и кардиохирургия стигнат до там, че да не функционират адекватно, ще е най-голямата катастрофа за страната. Алтернативата е чужбина, а там разходите са многократно по-големи и те ще легнат на гърба на държавата. Тук една операция касата плаща между 13 и 15 хил. лв., а реално разходите ни са с 25% и 30% недофинансирани. Между 40-60 хил. евро обаче струват тези операции в чужбина.

- Ако ги няма държавните болници, има ли кой да поеме тези пациенти?

- Не.

- Говореше ли се за създаване на една детска болница, удачно ли е?

- Тя е в проект. На този етап, след като няма реална визия за развитие на детското здравеопазване, за обучение на специалисти с детски профил, не можем да кажем, че мислим за лечението на децата.Нови правила за лекарските застраховки Нови правила за лекарските застраховки

Кабинетът диверсифицира премиите според риска на работещите в системата

Е-системата пак под въпрос Е-системата пак под въпрос

Жалба на Стемо в КЗК може да спре търга на здравното министерство

Касата написа писма на 700 Касата написа писма на 700

От фонда се надяват така да хванат злоупотребите в системата

Дават 20 млн. на „Св. Екатeрина" Дават 20 млн. на „Св. Екатeрина

Планираме да открием модерен център за лечение на сърдечносъдови заболявания, каза проф. Генчо Начев

Петкратен ръст на фрактури при остеопороза Петкратен ръст на фрактури при остеопороза

Два пъти е нараснал броят на болниците, които правят вертебропластика за три години

Общинските болници не трябва да се закриват Общинските болници не трябва да се закриват

До края на месеца министър Кирил Ананиев трябва да обяви промените, които предвижда да направи в здравния сектор. Какви са очакванията на общинските болници, които са най-уязвими на здравната ни карта, как се справят, попитахме Йовчо Яков.

Идва ли краят на детската кардиохирургия Идва ли краят на детската кардиохирургия

Докато здравните власти искат да съсредоточат лечението на малчуганите у нас, единствената клиника за сърдечни операции е в тежко състояние

Препитват по български и европейските сестри Препитват по български и европейските сестри

На езиков изпит за работа у нас вече ще се явяват зъботехниците и помощник фармацевтите

Депутатите препитват Ананиев Депутатите препитват Ананиев

Здравната комисия започва новия сезон със законите за шума и за съсловните организации

Искаме да спрем фалшивите психолози Искаме да спрем фалшивите психолози

Проект на закон, с който да се създаде камара на психолозите предложиха преди лятната ваканция от Обединени патриоти. В него се предвижда задължително членство на гилдията, минимални тарифи за труда им и санкции при нарушаване на закона. Защо се налага това попитахме Пламен Димитров.

1 2 3 ... 105 »