Искам думата

Промените за паралелната търговия ще отидат в Съда

14-09-2017 12:53
Clinica.bg

press@clinica.bg
Промените за паралелната търговия ще отидат в СъдаOбективното решение на недостига на лекарства е свързано с изграждането на електронна информационна система, смятат от БАРПТЛ

Нови промени в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) ще бъдат обект на обсъждане в Парламента тази есен. Те засягат най-вече паралелната търговия с медикаменти в България. Удачни ли са промените и защо има опасност да бъдат атакувани в Съда обясняват от Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРПТЛ) в отворено писмо до здравните инсититуции.

Текстовете на публикуваните за обществено обсъждане на 10 август 2017 г. промени в ЗЛПХМ, предлаган от настоящите експерти в Министерството на здравеопазването, не са идентични с нотифицираните през 2016 г. от екипа на Д-р Петър Москов. В този смисъл, сегашният законопроект не може да се приема като нотифициран към Европейската комисия и неспазването на нотификационната процедура може да доведе до съответните последствия за страната ни. При всички случаи, дори и преминал нотификационната процедура законов акт може да бъде обжалван и отхвърлен от Европейската комисия. Това се основава на факта, че по нотификационна процедура се искат коментари от страни-членки, а след влизане в сила законовият акт е обект на обичайната процедура за оспорване на национално законодателство в Съюза.

Относно твърдението, че не се очаква новите текстове да бъдат спрени от Конституционния съд, оценката на правни експерти е, че по същество новите текстове не са принципно различни от тези, които през 2015 г. Конституционният съд обяви за несъответстващи на основния закон и правото на свободна инициатива. С решение №1 от 29.01.2015г., Конституционният съд обяви за противоконституционно изменението на чл. 217в ЗЛПХМ с мотивите че разпоредбата е едностранчива, а заложените в нея критерии не са конкретни и се ограничава непропорционално свободната стопанска инициатива гарантирана от чл.19 от Конституцията.

БАРПТЛ припомня становището на своите членове, че законопроектът не защитава обществения интерес от евентуален недостиг на лекарства и противоречи на българското и европейско право, нарушавайки принципите на чл. 19, ал. 2 от Конституцията поради няколко основни причини:

• Предложеният механизъм за ограничаване на свободното движение на голям брой лекарствени продукти противоречи на практиката на ЕК (това се потвърждава от скорошната й позиция срещу ограниченията на износа в Словакия и Португалия).

• Създават се „ограничителен списък" и „списък с наблюдавани лекарствени продукти", без определяне на конкретни и измерими критерии за включването на лекарствени продукти в него, а предложените дефиниции за липса и недостиг са формални и неизмерими.

• Няма точно разписана методология как се действа при липса на лекарствен продукт от пазара, а фактът, че не са описани критерии как ще се изключват лекарства от списъка, говори за постоянно действащо ограничение върху свободната търговия и съответно непропорционалност на въведената регулация.

• Въвежда се индивидуално ограничение за износ, което представлява непропорционално ограничение на износа, според Европейските разпоредби и практиката на Европейския съд за тяхното прилагане, както и в аргументите на Конституционният съд от 2015 г.

• Няма механизъм за проверка на обективността на постъпилите сигнали за недостиг.

БАРПТЛ изцяло подкрепя инициативата на българските институции да продължат положителната практика, която беше въведена от началото на годината за съвместни проверки на Изпълнителната агенция по лекарствата, Националната здравноосигурителна каса, Националната агенция по приходите и Агенция „Митници" за търговията с дефицитни лекарства и срещу нерагламентирания износ.

Както многократно сме призовавали, обективното решение на въпросите с липсата и недостига на лекарства е свързано с изграждането на електронна информационна система, обхващаща всички звена от сложната доставна верига на фармацевтичния пазар, а именно – притежатели на разрешение за употреба, търговци на едро и търговци на дребно. По този начин в центъра на законодателната инициатива се поставя достъпа до лекарствени продукти на пациентите и управлението на техния недостиг, а не паралелният износ сам по себе си.

Отново е добре да напомним, че паралелната търговия е напълно легитимна дейност, носеща редица ползи на национално и общоевропейско ниво като: уеднаквяване на цените, достъп до иновативна терапия, набавяне на лекарства липсващи на националния пазар и други, от които следва да се възползва и нашата страна.Ще проследяваме паралелната търговия чрез софтуер Ще проследяваме паралелната търговия чрез софтуер

Преди броени дни Министерство на здравеопазването публикува идеите си за ремонт на Закона за лекарствата, всеки момент се очаква и старта на първия електронен търг в страната. Какви ще са очакваните ефекти, в каква посока ще се развива лекарствената политика занапред, попитахме Лидия Нейчева. 

МЗ показа промените за лекарствата МЗ показа промените за лекарствата

Както clinica.bg писа, ИАЛ ще разполага с 5 дни, за да спре износа на липсващ медикамент

Списъците няма да решат проблема с реекспорта Списъците няма да решат проблема с реекспорта

Нужна е електронна здравна система, само така контролът ще е обективен, смятат от БАРПТ

Спират износ на липсващо лекарство за 5 дни Спират износ на липсващо лекарство за 5 дни

Производителите ще трябва да докладват за всички внесени медикаменти в ИАЛ

И паралелният внос набира сили И паралелният внос набира сили

Влизат лекарства от 12 държави, реимпорт правят само три фирми

Реекспортът у нас леко намаля Реекспортът у нас леко намаля

Около 600 лекарства са обект на легален износ, делът на незаконния не знае никой

Очакваме ръст от 7 процента на пазара с лекарства Очакваме ръст от 7 процента на пазара с лекарства

Финансирането на здравеопазването отново е сред най-горещите теми у нас. Много или малко са средствата за медицина в България, какви са очакванията на индустрията от новия министър, при кои тежки заболявания очакваме революция в лечението, попитахме Зоя Паунова.

Индустрията очаква стабилност от властта Индустрията очаква стабилност от властта Третият кабинет на Бойко Борисов вече застъпи на смяна. Какви са проблемите, на които индустрията би искала да се намери решение, панацея ли е демонополизацията за здравната система, добър ли е климатът за бизнес у нас, попитахме Христо Трунчев.
Сигналите за липса на лекарства намалели Сигналите за липса на лекарства намалели Единственият начин за решаване на проблема са законодателни промени
Словакия пребори паралелния износ Словакия пребори паралелния износ

Паралелният износ е бич не само за България, но и за останалите бивши страни от Източния. Доскоро той беше такъв и за Словакия. От 2017-а обаче там действат нови мерки, които ограничиха тази търговия. 

1 2 »