Искам думата

Промените за паралелната търговия ще отидат в Съда

14-09-2017 12:53
Clinica.bg

press@clinica.bg
Промените за паралелната търговия ще отидат в СъдаOбективното решение на недостига на лекарства е свързано с изграждането на електронна информационна система, смятат от БАРПТЛ

Нови промени в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) ще бъдат обект на обсъждане в Парламента тази есен. Те засягат най-вече паралелната търговия с медикаменти в България. Удачни ли са промените и защо има опасност да бъдат атакувани в Съда обясняват от Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРПТЛ) в отворено писмо до здравните инсититуции.

Текстовете на публикуваните за обществено обсъждане на 10 август 2017 г. промени в ЗЛПХМ, предлаган от настоящите експерти в Министерството на здравеопазването, не са идентични с нотифицираните през 2016 г. от екипа на Д-р Петър Москов. В този смисъл, сегашният законопроект не може да се приема като нотифициран към Европейската комисия и неспазването на нотификационната процедура може да доведе до съответните последствия за страната ни. При всички случаи, дори и преминал нотификационната процедура законов акт може да бъде обжалван и отхвърлен от Европейската комисия. Това се основава на факта, че по нотификационна процедура се искат коментари от страни-членки, а след влизане в сила законовият акт е обект на обичайната процедура за оспорване на национално законодателство в Съюза.

Относно твърдението, че не се очаква новите текстове да бъдат спрени от Конституционния съд, оценката на правни експерти е, че по същество новите текстове не са принципно различни от тези, които през 2015 г. Конституционният съд обяви за несъответстващи на основния закон и правото на свободна инициатива. С решение №1 от 29.01.2015г., Конституционният съд обяви за противоконституционно изменението на чл. 217в ЗЛПХМ с мотивите че разпоредбата е едностранчива, а заложените в нея критерии не са конкретни и се ограничава непропорционално свободната стопанска инициатива гарантирана от чл.19 от Конституцията.

БАРПТЛ припомня становището на своите членове, че законопроектът не защитава обществения интерес от евентуален недостиг на лекарства и противоречи на българското и европейско право, нарушавайки принципите на чл. 19, ал. 2 от Конституцията поради няколко основни причини:

• Предложеният механизъм за ограничаване на свободното движение на голям брой лекарствени продукти противоречи на практиката на ЕК (това се потвърждава от скорошната й позиция срещу ограниченията на износа в Словакия и Португалия).

• Създават се „ограничителен списък" и „списък с наблюдавани лекарствени продукти", без определяне на конкретни и измерими критерии за включването на лекарствени продукти в него, а предложените дефиниции за липса и недостиг са формални и неизмерими.

• Няма точно разписана методология как се действа при липса на лекарствен продукт от пазара, а фактът, че не са описани критерии как ще се изключват лекарства от списъка, говори за постоянно действащо ограничение върху свободната търговия и съответно непропорционалност на въведената регулация.

• Въвежда се индивидуално ограничение за износ, което представлява непропорционално ограничение на износа, според Европейските разпоредби и практиката на Европейския съд за тяхното прилагане, както и в аргументите на Конституционният съд от 2015 г.

• Няма механизъм за проверка на обективността на постъпилите сигнали за недостиг.

БАРПТЛ изцяло подкрепя инициативата на българските институции да продължат положителната практика, която беше въведена от началото на годината за съвместни проверки на Изпълнителната агенция по лекарствата, Националната здравноосигурителна каса, Националната агенция по приходите и Агенция „Митници" за търговията с дефицитни лекарства и срещу нерагламентирания износ.

Както многократно сме призовавали, обективното решение на въпросите с липсата и недостига на лекарства е свързано с изграждането на електронна информационна система, обхващаща всички звена от сложната доставна верига на фармацевтичния пазар, а именно – притежатели на разрешение за употреба, търговци на едро и търговци на дребно. По този начин в центъра на законодателната инициатива се поставя достъпа до лекарствени продукти на пациентите и управлението на техния недостиг, а не паралелният износ сам по себе си.

Отново е добре да напомним, че паралелната търговия е напълно легитимна дейност, носеща редица ползи на национално и общоевропейско ниво като: уеднаквяване на цените, достъп до иновативна терапия, набавяне на лекарства липсващи на националния пазар и други, от които следва да се възползва и нашата страна.Инфо-система ще бори реекспорта Инфо-система ще бори реекспорта През декември ИАЛ, НАП и ГДБОП са проверили 30 аптеки, 4 търговци на едро и 3 болници, отчита МЗ
Премахването на ценовите различия на лекарствата е утопично Премахването на ценовите различия на лекарствата е утопично Износът на лекарства е около 400 млн. лв. годишно, казва Боряна Маринкова от БАРПТЛ
Манипулирана информация подвежда пациентите Манипулирана информация подвежда пациентите Некоректно е да се сравняват издадени протоколи с брой платени опаковки, казват от НЗОК
Пациенти: Реекспортът гони 60% Пациенти: Реекспортът гони 60% Износът на медикаменти от страната възлиза на почти 1,5 млрд. лв., твърдят от Асоциация „Хипофиза"
Искат криминализиране на нелегалния реекспорт Искат криминализиране на нелегалния реекспорт Да спре натискът на цените на лекарствата предлагат от КРИБ
Бизнесът иска по-сурови наказания за кражбата на лекарства Бизнесът иска по-сурови наказания за кражбата на лекарства Проблемът с кражбата и износа на лекарства съществува от години, но до момента държавните институции все още не са взели необходимите мерки за решаването му.
Разбиха мрежа за незаконен реекспорт Разбиха мрежа за незаконен реекспорт

Здравната каса е била ощетявана със стотици милиони левове, призна здравният министър Кирил Ананиев

Зелена светлина за ограничаването на реекспорта Зелена светлина за ограничаването на реекспорта

Съветът по административна реформа няма забележки към проекта на здравно министерство

И прокуратурата се зае с реекспортa И прокуратурата се зае с реекспортa

Има законови пропуски за успешното справяне с проблема, единодушни са трите власти у нас

Дончев казва за лекарствата до понеделник Дончев казва за лекарствата до понеделник

Ако Съветът за административна реформа прецени, че промените за паралелната търговия натоварват бизнеса, ще ги върне за промяна

1 2 3 ... 4 »