Инициатива

Европризив: Здравето да е приоритет на ЕС

13-09-2017 11:55
Clinica.bg

press@clinica.bg
Европризив: Здравето да е приоритет на ЕСКампания за по-голям ангажимент в здравния сектор стартира българският евродепутат Андрей Ковачев
Европейският съюз не бива да прекратява действията си в сферата на здравеопазването и то не бива да отпада от петте сценария за развитие на общността. Около това становище се обединиха в декларация над 70 евродепутати в навечерието на дебатите за състоянието на ЕС, които ще се проведат днес в Европейския парламент. Евродепутатите трябва да решат дали общността да спре да подкрепя области, които носят по-ниска добавена тойност, каквото е здравеопазването, тъй като не е пряко свързан с функционирането на единния пазар.

В декларацията категорично се твърди, че държавите-членки трябва да продължат сътрудничеството си в здравната сфера. Текстът на призива е предлжен от българския евродепутат Андрей Ковачев и е подкрепен от учредената по негова инициатива неформална Група от евродепутати за достъп до качествено здравеопазване. Clinica.bg я публикува без корекции.

Ние, долуподписаните членове на Европейския парламент, сме дълбоко загрижени относно перспективата за намаляване на ангажимента на Европейския съюз в областта на здравеопазването, очертана от някои от сценариите в "Бялата книга за бъдещето на Европа". Европейската интеграция донесе значителни ползи за здравето на всички европейци. Това сътрудничество трябва да бъде поддържано, за да се гарантира, че гражданите на ЕС имат равни възможности да получават качествени здравни грижи и услуги в своята страна.

Пациентите не трябва да плащат цената,

която е резултат от липсата на общи европейски политики в здравеопазването.

Ние вярваме, че Европа е нещо повече от общ пазар и обща валута. Укрепването на икономическите основи на европейския проект несъмнено е от решаващо значение, но не трябва да забравяме, че това е просто средство за постигане на просперитет в Съюза. Здравето е предпоставка за просперитет и амбициозната европейска програма за растеж и работни места не може да бъде постигната без здрави европейски граждани.

Европейските здравни системи се мъчат да се справят с неотложните предизвикателства като застаряващото население, недостигащите здравни бюджети и нарастващите нива на здравни неравенства. Тези предизвикателства надхвърлят националните граници на държавите-членки и

изискват общи европейски решения.

Игнорирането им не само ще бъде икономически неефективно, но и политически опасно. Големите несъответствия в здравеопазването подкопават социалното единство и насърчават политическото недоволство. По този начин се възпрепятстват сътрудничеството и процесът на европейска интеграция.

За да подсигурим бъдещето на Европейския съюз, трябва да се противопоставим на популистката реторика и да отговорим на очакванията на европейските граждани. Скорошните проучвания на Евробарометър показват, че около 70% от европейците

желаят по-голям ангажимент на ЕС

в сферата на здравеопазването. Призоваваме за продължаване на действията на Европейския съюз в областта на здравеопазването и засилено сътрудничество между държавите-членки на ЕС като предпоставка за устойчивото развитие на нашия Съюз.