Бюджет

Приходите от осигуровки порастнали с 14%

09-08-2017 15:22
Clinica.bg

press@clinica.bg
Приходите от осигуровки порастнали с 14%Постъпленията от социални и здрави вноски е по-голям с 504 млн. спрямо миналата година
Приходите от социални и здравни осигуровки за полугодието са 4.028 млрд. лв. и представляват 50.8% от разчетените за годината. Това става ясно от касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2017 г., които одобри днес Министерски съвет (МС).

Постъпленията в хазната от здравни и социални вноски е нарастнало с 14.3% в сравнение с полугодието на миналата година. Това означава, че приходите са повече с 504.4 млн. лева, допълват от МС. Не е ясно обаче каква част от тях са само от здравни осигуровки. Очакванията на зам. финансовия министър Кирил Ананиев преди близо два месеца бяха за 75 млн. лв. от надсъбрани здравни вноски до края на годината, които да се дадат на касата. По-големите размери на приходите се дължат най-вече на увеличението на осигурителните прагове, върху, която се дължат вноските тази година. 


Салдото по консолидираната фискална програма (КФП)

на касова основа към юни 2017 г. е положително и е в размер на 1.746 млрд. лв. (1,8% от прогнозния БВП), показват още цифрите. То се формира от излишъка по националния бюджет в размер на 1.777 млрд. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 31,0 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към юни 2017 г. са в размер на 17 481,8 млн. лв. Изпълнението на годишните разчети в групата на данъчните приходи е добро, като към полугодието са постъпили 51,9 на сто от данъчните приходи, планирани за цялата 2017 г. Неданъчните приходи остават близки до отчетените за първите шест месеца на 2016 г., докато при постъпленията от помощи се отчита намаление основно поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени в началото на 2016 г. разходи от ЕК.


Общата сума на данъчните постъпления и от осигурителни вноски,

възлиза на 14 537,8 млн. лв. Съпоставено с данните към юни 2016 г., данъчните постъпления нарастват номинално със 7,8% (1 049,1 млн. лв.).

Приходите от преки данъци са в размер на 2 771,0 млн. лв. или 54,4% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 232,0 млн. лв. (9,1%).

Приходите от косвени данъци са в размер на 7 110,3 млн. лв., което е 50,7% от разчетите за годината. Съпоставено с данните към юни 2016 г., постъпленията в групата нарастват с 275,6 млн. лв. (4%). Постъпленията от ДДС са в размер на 4 730,9 млн. лв. или 53,9% от планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 375,3 млн. лв. (8,6%). Размерът на невъзстановения ДДС към 30.06.2017 г. е 64,9 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 2 269,8 млн. лв. (45,1% от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 93,2 млн. лв. или 56,1% от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци са в размер на 627,9 млн. лв. или 63,4% изпълнение на годишните разчети.


Неданъчните приходи са в размер на 2 274,2 млн. лв.,

което представлява 47,8% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 669,8 млн. лв. или 25,3% от планираните за годината.

Разходите по КФП към юни 2017 г. възлизат на 15 735,1 млн. лв., което е 42,8% от годишните разчети. За същия период на 2016 г. те бяха в размер на 14 638,7 млн. лева. Нарастването на разходите спрямо края на месец юни 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и по-високите разходи за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69" с 20 пр. п. спрямо 2016 г. Независимо от номиналното увеличение на разходите спрямо същия период на предходната година, съпоставено с разчетите за годината изпълнението на разходите към полугодието се развива в рамките на планираните със ЗДБРБ за 2017 г. средства.


Нелихвените разходи са в размер на 14 812,4 млн. лв.,

което представлява 42,9% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към юни 2017 г. са в размер на 13 958,8 млн. лв. (49,3% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 853,6 млн. лв. (13,8% от разчетите към ЗДБРБ за 2017 г.). Лихвените плащания са в размер на 434,4 млн. лв. или 52,5% от планираните за 2017 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2017 г. от централния бюджет възлиза на 488,3 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2017 г. е 13,2 млрд. лв., в т.ч. 12,2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.МЗ: Пробите за легионелоза са отрицателни МЗ: Пробите за легионелоза са отрицателни Изявлението е по повод информацията, че двама англичани са починали след почивка в България
Трябва регулация и на цените при доплащане Трябва регулация и на цените при доплащане Необходимо е остойностяване на медицинския труд, неговото недофинансиране не може да се компенсира с допълнителни плащания, казва проф. Асен Балтов
Нови критерии за университетските болници Нови критерии за университетските болници Консултативен съвет ще одобрява лечебните заведения за обучение на студенти и специализанти
НЦОЗА ще следи регистъра на наркозависимите НЦОЗА ще следи регистъра на наркозависимите Уреждат нормативно вливането на Националният център по наркомании в института
Увеличиха заплатите на сестрите между 25 и 100 лв. Увеличиха заплатите на сестрите между 25 и 100 лв. Преди броени дни МЗ предложи чрез законови промени медицински сестри и акушерки да имат право на самостоятелни практики. Как тази идея би се превърнала в един добре работещ модел, какво трябва да бъде финансирането, какви са рисковете, ако то не е подсигурено, с колко се увеличиха заплатите на медицинските сестри след поредицата от протести, попитахме Милка Василева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.
НЗОК няма да финансира новата болница в Габрово НЗОК няма да финансира новата болница в Габрово Касата счита за неоснователно увеличаването на средствата за дейности в областта
Обменяме опит с Черна гора за здравеопазването Обменяме опит с Черна гора за здравеопазването Ще си сътрудничим по ключови въпроси като е-системата, лекарства, повишаване квалификацията на лекарите, предвижда проект на Меморандум, одобрен от кабинетът
Отлагат oтварянето на офертите за Детската болница Отлагат oтварянето на офертите за Детската болница Те ще бъдат отворени на 12 септември, могат да се подават до 11-и, гласи решение на министър Ананиев
Отпада разпределението за специализанти Отпада разпределението за специализанти Младите медици ще сключват предварителни договори с болници, които сами са избрали
До 10 хил. лв. глоба за необезопасени басейни До 10 хил. лв. глоба за необезопасени басейни MЗ отново предлага увеличени санкции за нарушаване на правата на пациента
1 2 3 ... 161 »