Бюджет

Приходите от осигуровки порастнали с 14%

09-08-2017 15:22
Clinica.bg

press@clinica.bg
Приходите от осигуровки порастнали с 14%Постъпленията от социални и здрави вноски е по-голям с 504 млн. спрямо миналата година
Приходите от социални и здравни осигуровки за полугодието са 4.028 млрд. лв. и представляват 50.8% от разчетените за годината. Това става ясно от касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2017 г., които одобри днес Министерски съвет (МС).

Постъпленията в хазната от здравни и социални вноски е нарастнало с 14.3% в сравнение с полугодието на миналата година. Това означава, че приходите са повече с 504.4 млн. лева, допълват от МС. Не е ясно обаче каква част от тях са само от здравни осигуровки. Очакванията на зам. финансовия министър Кирил Ананиев преди близо два месеца бяха за 75 млн. лв. от надсъбрани здравни вноски до края на годината, които да се дадат на касата. По-големите размери на приходите се дължат най-вече на увеличението на осигурителните прагове, върху, която се дължат вноските тази година. 


Салдото по консолидираната фискална програма (КФП)

на касова основа към юни 2017 г. е положително и е в размер на 1.746 млрд. лв. (1,8% от прогнозния БВП), показват още цифрите. То се формира от излишъка по националния бюджет в размер на 1.777 млрд. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 31,0 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към юни 2017 г. са в размер на 17 481,8 млн. лв. Изпълнението на годишните разчети в групата на данъчните приходи е добро, като към полугодието са постъпили 51,9 на сто от данъчните приходи, планирани за цялата 2017 г. Неданъчните приходи остават близки до отчетените за първите шест месеца на 2016 г., докато при постъпленията от помощи се отчита намаление основно поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени в началото на 2016 г. разходи от ЕК.


Общата сума на данъчните постъпления и от осигурителни вноски,

възлиза на 14 537,8 млн. лв. Съпоставено с данните към юни 2016 г., данъчните постъпления нарастват номинално със 7,8% (1 049,1 млн. лв.).

Приходите от преки данъци са в размер на 2 771,0 млн. лв. или 54,4% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 232,0 млн. лв. (9,1%).

Приходите от косвени данъци са в размер на 7 110,3 млн. лв., което е 50,7% от разчетите за годината. Съпоставено с данните към юни 2016 г., постъпленията в групата нарастват с 275,6 млн. лв. (4%). Постъпленията от ДДС са в размер на 4 730,9 млн. лв. или 53,9% от планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 375,3 млн. лв. (8,6%). Размерът на невъзстановения ДДС към 30.06.2017 г. е 64,9 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 2 269,8 млн. лв. (45,1% от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 93,2 млн. лв. или 56,1% от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци са в размер на 627,9 млн. лв. или 63,4% изпълнение на годишните разчети.


Неданъчните приходи са в размер на 2 274,2 млн. лв.,

което представлява 47,8% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 669,8 млн. лв. или 25,3% от планираните за годината.

Разходите по КФП към юни 2017 г. възлизат на 15 735,1 млн. лв., което е 42,8% от годишните разчети. За същия период на 2016 г. те бяха в размер на 14 638,7 млн. лева. Нарастването на разходите спрямо края на месец юни 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и по-високите разходи за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69" с 20 пр. п. спрямо 2016 г. Независимо от номиналното увеличение на разходите спрямо същия период на предходната година, съпоставено с разчетите за годината изпълнението на разходите към полугодието се развива в рамките на планираните със ЗДБРБ за 2017 г. средства.


Нелихвените разходи са в размер на 14 812,4 млн. лв.,

което представлява 42,9% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към юни 2017 г. са в размер на 13 958,8 млн. лв. (49,3% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 853,6 млн. лв. (13,8% от разчетите към ЗДБРБ за 2017 г.). Лихвените плащания са в размер на 434,4 млн. лв. или 52,5% от планираните за 2017 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2017 г. от централния бюджет възлиза на 488,3 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2017 г. е 13,2 млрд. лв., в т.ч. 12,2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.МЗ свиква първи съсловни конгреси МЗ свиква първи съсловни конгреси Те са на Българската асоциация на помощник-фармацевтите и на Българската асоциация на зъботехниците, съобщиха от ресорното ведомство
5% от децата с високо кръвно 5% от децата с високо кръвно Обикновено хипертонията се открива късно и може да се задълбочи с възрастта
50-те млн. за заплати се губят по трасето 50-те млн. за заплати се губят по трасето Правителството отпусна допълнителни средства за заплати на медицинските сестри, същевременно се водят преговори и за увеличаване на клиничните пътеки. Ще внесат ли всички тези мерки спокойствие в малките, общински болници, които са в най-затруднено финансово състояние и какво всъщност реално се подобри на този етап, попитахме д-р Неделчо Тотев, председател на Националното сдружение на общинските болници.
Фондът за деца в стария си дом Фондът за деца в стария си дом В Центъра по хигиена ще се настани новата дирекция на НЗОК, която пое дейността на закритата структура
Питат Ананиев за заплатите на сестрите Питат Ананиев за заплатите на сестрите Във Видинската болница получават по 50 ст. на дежурство и нямат ДМС, казва депутатът Красимир Богданов в писмен въпрос до министър Кирил Ананиев
ИАТ влезе официално в „Медицински надзор“ ИАТ влезе официално в „Медицински надзор“ Предвижда се в кратки срокове да се плаща на екипите, участвали в трансплантациите
Жалби за лекарства и протези Жалби за лекарства и протези Комисията за защита от дискриминация ще разгледа тази седмица и оплакване на хора с увреждания от умните светофари
100 млн. за новата детска болница 100 млн. за новата детска болница В началото на есента се предвижда да започне реалното строителство, каза министър Кирил Ананиев
65 годишните най-рискови за рак на гърдата 65 годишните най-рискови за рак на гърдата 1 от 6 жени още при поставянето на диагнозата вече имат метастази, казва д-р Жасмина Коева-Балабанова
Станахме печатарски работници, това удължаване нищо не решава Станахме печатарски работници, това удължаване нищо не решава Проблемът е, че няма перспектива, специалността не носи привилегии, тя е просто една тапия, казва д-р Георги Миндов
1 2 3 ... 140 »