Иновации

Дават зелена светлина на 14 лекарства

31-07-2017 07:31
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com
Дават зелена светлина на 14 лекарстваНай-много са кандидатите за реимбурсиране сред медикаментите за диабет и МС

Общо 14 са новите лекарства, които са получили зелена светлина за реимбурсация от Комисията по оценка на здравните технологии за първото полугодие на 2017. Това не означава, че те автоматично ще започната да се плащат от здравната каса, защото последната дума е на Националния съвет по цени и реимбурсиране. Положителната оценка на комисията обаче е нужно условие, за да може медикаментите да се финансират от касата догодина. Ако това стане, някои от лекарствата ще увеличат разходите на фонда, но във всички случаи ще се разширят възможностите за лечение на пациентите.

Новите терапии, които кандидатстват за реимбурсация от НЗОК са основно в областта на кардиологията, гинекологията, неврологията, онкологията и ендокринологията. Най-много са медикаментите за лечение на диабет и множествена склероза (МС). Сред 14-те молекули обаче има и лекарства сираци за редки заболявания.


1. За първи път в страната има шанс финансирано от касата лечение да получат пациентите с Хънтингтън. Честотата на заболяването е неизвестна за България, но в Европа при двата пола е около 5.7 на 100 000. Обикновено болестта се проявява между 30 и 50 години. Tetmodis (INN: Tetrabenazine) е първият медикамент, одобрен в САЩ и ЕС за болестта на Хънтингтън. Тъй като в България няма одобрено лекарство за това заболяване, препоръчваме включването му в позитивната листа, заключват експертите от Комисията по оценка на здравните технологии.

2. Вторият препарат за рядко заболяване, който ще кандидатства за реимбурсация от касата, е Blinatumomab. Той е със статус на ултра-сирак и е предназначен за лечение на пациенти с рецидивирала или рефрактерна остра лимфобластна левкемия, отрицателна за Филаделфийска хромозома. Използва се във фаза, която обикновено води до смърт в рамките на 3 години при наличните в момента лечения, се казва в доклада на експертите. Острите лимфобластни В- и Т- фенотипни левкемии са по-чести при деца до 5 години, но около 40% от случаите се диагностицират при възрастни. Всяка година у нас се появяват между 7-12 пациенти с тежки левкемии. От тях с рефрактерност или релапс се оказват 3- 5 души, отчитат от Комисията по оценка на здравните технологии.

3. С положителна оценка за реимбурсация е и Tofacitinib. Той е предназачен за лечение на ревматоиден артрит. Това е хронично възпалително ставно заболяване, което засяга най-вече ръцете и стъпалата на хората. Болестта се изявява обикновено след 40 години, като жените са 2 до 3 пъти по-често засегнати от мъжете. Новият медикамент в комбинация с метотрексат (MTX) е показан за лечение на умерен до тежък активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти с недостатъчен отговор или с непоносимост към наличните терапии, обясняват специалистите. Към момента у нас има шест терапии, които се реимбурсират. Новото лекарство обаче може да ги замени и дори да доведе до спестяване на пари, казват от Комисията по ОЗТ.


4. Срещу Болестта на Крон е четвъртият нов медикамент, който може да се реимбурсира от НЗОК. Броят на хоспитализираните случаи с това състояние и с улцерозен колит у нас е около 2600 души на година. Entyvio е показан за лечение на възрастни пациенти с умерена до тежка активна болест на Крон, които са имали недостатъчен отговор при терапия с имуносупресорни медикаменти или са загубили отговор към тях, отичтат от Комисията за ОЗТ.


5. Lemtrada (alemtuzumab) е единият от двата нови медикамента срещу множествена склероза, които са получили положителна оценка, с която да кандидатсват за включване в позитивния списък. Този продукт е хуманизирано моноклонално антитяло, което е насочено срещу CD52 клетъчния повърхностен гликопротеин и намалява нивата на циркулиращите В и Т-лимфоцити. От МС у нас страдат около 3600 души, а всяка година се разболяват нови 80. Тези показатели се доближават до болестността в съседните страни и Европа. МС засяга предимно млади хора, най-голям е броят на болните между 30 – 34 години. Диагнозата е и два пъти по-честа при жените.

6. Plegridy е вторият медикамент срещу МС с положителна оценка от Комисията. Това лекарство е нова молекулна единица, създадена от пегилиране на interferonβ-1а. Приложението му на всеки 2 или 4 седмици значимо намалява честотата на пристъпите – с 36% на година, в сравнение с плацебо. Също така понижава прогресията на инвалидността след 12 седмици с 38%, а след 24 седмици с 54%, отчитат от експертите.

7. Срещу рак на кожата е седмият медикамент с положителна оценка. Меланомът е злокачествено кожно заболяване с висока агресивност, растежен потенциал и склонност за метастазиране по кожата и кръвоносната система. Епидемиологични проучвания оказват, че честотата се увеличава на всеки 10 години. Заболеваемостта в Европа е 11 на 100 000 души, като в България е 4.5 на 100 000.  Nivolumab (NIV) е показан за лечение на авансирал меланом при възрастни пациенти. Той е имуноглобулин G4 (IgG4) - човешко моноклонално антитяло. Очаква се след навлизането му досегашните терапии да бъдат частично изместени, смятат експертите.

8. Сред новите лекарства, които са одобрени е и Rezolsta. Това е препарат за лечение на HIV и ще се плаща от МЗ. От началото на епидемията през 80-те години на миналия век досега, с вируса са били инфектирани повече от 70 милиона човека, като приблизително 35 милиона са починали. В настоящето обаче тази инфекция е превърната в хронично заболяване благодарение на различните антивирусни терапии. В наши дни има над 30 одобрени ARV, групирани в зависимост от механизма си на действие в шест групи. Rezolsta предлага възможност за опростяване на антиретровирусните режими, съдържащи DRV, чрез намаляване на броя таблетки до една. Тя може да се изпозлва при пациенти, които имат непоносимост към RTV, смятат специалситите по ОЗТ.

9. Срещу миома на матката е деветият нов продукт – Esmya. Маточните миоми заемат първо място като индикация за гинекологични операции. По данни на НЗОК през 2013 г. в България са направени 4,237 хистеректомии поради миома, което е 63 % от всички нерадикални отстранявания на яйчниците. Новият препарат е първият перорален лекарствен продукт за лечение на миома. Той редуцира обема на миомните възли, намалява обилното маточно кървене, коригира анемията и подобрява качеството на живот на пациентките. Според експертите броят на жените, които ще го ползват може да стигне 1950 през 2020 г.

10. Kyprolis (carfilzomib) е десетият продукт с положителна оценка от Комисията по ОЗТ. Той е предназначен за лечение на мултиплен миелом. Това е сравнително рядко онкохематологично заболяване – заема 1% от всички малигнени заболявания и над 10% от онкохематологичните. През 2012 г. у нас е имало 240 новодиагностицирани случчая и 108 смъртни инцидента. Новият продукт е протеазомен инхибитор от второ поколение и той е подходящ за пациенти с рецидивирал или рефрактерен мултиплен миелом, смятат експертите.

11. Xultophy е първият от двата нови препарата за борба с диабета, които също са получили положително становище от Комисията по ОЗТ. Той е комбиниран продукт, състоящ се от инсулин деглудек и лираглутид, които имат допълващ се механизъм на действие за подобряване на гликемичния контрол.

12. Вторият е Trulicity. Той е дългодействащ агонист на човешкия GLP-1 рецептор, който подобрява гликемичния контрол чрез продължителни ефекти на понижаване на концентрациите на глюкоза на гладно, преди хранене и постпрандиално.

Приблизително 382 милиона възрастни в света (8,3% от населението на света) са имали диабет. Очаква се разпространението на болестта да се увеличи до 592 милиона души (10,1% от възрастното население) до 2035 г. Смъртните случаи годишно в страната, дължащи се на диабета са 7014. Броят на диабетиците у нас през 2015 г. е 8.78%.


13. Atozet е препарат за лечение на коронарната болест на сърцето и е предназначен за пациенти с неприемливи ефекти от терапия със статин. При това заболяване се натрупва плака във вътрешността на коронарните артерии и се появява атеросклероза. С времето болестта може да отслаби сърдечния мускул и да доведе до сърдечна недостатъчност и аритмии. В Европа тя е отговорна за почти 1.8 милиона смъртни случаи. У нас ежегодно около 5000 души умират съответно от първичен миокарден инфаркт и исхемична болест на сърцето.

14. Cholib (INN Fenofibrate/Simvastatin) е последният медикамент сположителна оценка от Комисията по ОЗТ. Той е предназначен за лечение на атеросклеротична съдова болест. Основна причина за заболяването са нарушенията в мастната обмяна – дислипидемиите. В България относителната им честота е приблизително 20%, а захарният диабет е честа причина за появата им. Медикаментът е подходящ за допълнителна терапия към диета и упражнения при възрастни пациенти с висок риск от сърдечно-съдови заболявания и смесена дислипидемия, тъй като намалява триглицеридите (TGS) и увеличава HDL-C. Подходящ е при пациенти с висок сърдечно-съдов риск с повишени триглицериди и нисък HDL-C, въпреки лечението със симвастатин и контрола на LDL-C, отчитат експертите.Облекчаваме достъпа до иновативна терапия Облекчаваме достъпа до иновативна терапия Нови правила за издаване на протоколи от НЗОК премахват административни пречки пред пациентите, твърдят от фонда
9 лекарства напускат България 9 лекарства напускат България Наличността за някои от тях вече е изчерпана, при други продажбата предстои да бъде прекратена, съобщиха от ИАЛ
Спряха финално е-търга за лекарства Спряха финално е-търга за лекарства Окончателното решение е на ВАС и потвърждава заключенията на КЗК, които стопираха процедурата в началото на годината
Варна и Стара Загора също без хапчета за ХИВ Варна и Стара Загора също без хапчета за ХИВ Вероятността подобен проблем да има също в Пловдив и Плевен е голяма, казват от НПО
80 млн. лв. дефицит за онколекарства 80 млн. лв. дефицит за онколекарства Недостигът в НЗОК ще бъде наваксан с договаряне на отстъпки с фарма бизнеса, обяви Жени Начева
Фишове контролират онколекарствата Фишове контролират онколекарствата Болничните аптеки ще водят журнал за разтваряне на медикаментите за химиотерапия, предвижда МЗ
НЗОК плаща аортните клапи на пациентите НЗОК плаща аортните клапи на пациентите Касата има сключени договори с шест лечебни заведения, които поставят медицинското изделие, казват от здравния фонд
Още недоволни заради медицинските изделия Още недоволни заради медицинските изделия От пациентски организации „Заедно с теб" смятат, че има втори фатален случай заради липса на пари за операция
Поръчаха лекарствата за ХИВ Поръчаха лекарствата за ХИВ Отварят офертите на 22 май, първите доставки се очакват до края на месеца
Болните с ХИВ остават без лекарство Болните с ХИВ остават без лекарство В софийското отделение вече е изчерпан важен медикамент, лекарите давали други таблетки, алармират от НПО
1 2 3 ... 37 »