Интервю

Водещи болници искат да сa бази на МУ-Варна

27-07-2017 08:15
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com
Водещи болници искат да сa бази на МУ-ВарнаСтудентите ни започват работа в чужбина с 8000 лв. заплата, за да ги задържим трябва да има положително отношение към лекарите, казва проф. Красимир Иванов
Кандидатстудентската кампания през тази година е в своя край. Как протече тя в МУ-Варна, повече или по-малко са желаещите да учат медицина, на какво обучение могат да разчитат новите студенти, попитахме проф. Красимир Иванов. Той е дванадесетият ректор на висшето учебно заведение в морската ни столица.

- Проф. Иванов, как върви кандидатстуденстската кампания през тази година?

- Кандидатстудентската кампания, която в МУ-Варна започна още през март с дните на отворени врати, в момента е в най-интензивната си фаза. Интересът към всички специалности е много голям, конкуренцията е сериозна, което е гаранция за високо качество на студентите още при постъпването в университета.

- Увеличава ли се напливът от желаещи българи да учат медицина? Кои са най-желаните специалности?

- Тази година, въпреки демографската криза в страната ни и сериозните конкурсни изпити, броят на кандидатите за специалност „Медицина" е още по-голям от предходните няколко години. Интересът е устойчиво висок - 7 кандидати се конкурират за 1 място. Традиционно висок е интересът към всички специалности в МУ-Варна. Най-голяма е конкуренцията за специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация", „Медицинска сестра", „Пом.-фармацевт", „Рехабилитатор". Изненадващо висок е интересът и към най-новата бакалавърска програма „Логопедия", в която през тази учебна година ще започне обучението на първите студенти.

- България наложи ли се и като дестинация за обучение на чуждестранни студенти?

- Качеството на образованието по медицина и дентална медицина в англоезичните програми в МУ-Варна е на много високо европейско ниво. Учебните бази са високотехнологични и модерни, което ги прави съизмерими с най-добрите университети по света, а дипломите, които получават чуждестранните студенти са конвертируеми в Европа. Всичко това обяснява изключително високия интерес от страна на чуждестранни граждани към обучение по медицина и дентална медицина. Знаете, наскоро и водещият телевизионен канал BBC излъчи репортаж за обучението в МУ-Варна, който показа на зрителите високотехнологичната база в болница „Св. Марина", в която протича клиничното обучение на студентите, както и преподавателите и не на последно място привлекателните условия на живот в България.

- Имате ли вече представа колко са чуждестранните кандидати за новата учебна година? От кои държави са те най-често?

В момента обучаваме 1200 студента от 44 страни, като очакваме след приема тази година те да се увеличат до 1500 човека

- Кандидатстудентската кампания за чуждестранните студенти продължава до края на септември. Можем да бъдем щастливи, че интересът към обучение в МУ-Варна от страна на чуждестранните граждани расте непрекъснато. Над половината от кандидатите са от Германия, имаме много студенти от Великобритания, Скандинавските страни, Испания, Игалия, Белгия, Австрия, както и от страни извън ЕС като Русия, Турция, САЩ, Канада, Австралия, Индия, Япония, ОАЕ.

- Колко са местата, с които разполагате за чуждестранни студенти?

- Почти 300 са местата за новия прием само в англоезичните програми по медицина и дентална медицина през тази учебна година. В момента там обучаваме 1200 студента от 44 страни, като очакваме след приема тази година те да се увеличат до 1500 човека.

- Смятате ли да увеличите капацитета на МУ-Варна? Ако да, с колко места?

- Капацитетът на МУ-Варна е утвърден последно преди 4 години – през 2013 г. в размер на 4 800 места. За този период ние сме направили огромни инвестиции в материалната база, клинична и учебни бази, лаборатории, аудитории, кадрови състав и академичен ресурс, разкриване на нови специалности. Освен инвестициите в модернизиране на съществуващата база, през тези 4 години построихме и оборудвахме нова, високотехнологична 9 етажна сграда за факултета по Фармация. Определено МУ-Варна има готовността за увеличаване на капацитета с още поне 1200 студента на 6000 места, като с наличния ресурс можем да обучаваме и повече от 6000 студента.

- Имате филиали в три града, ще отворите ли и в четвърти?

- Нито един филиал на МУ-Варна не е бил разкрит в резултат на амбиция от страна университета като институция, а е било в следствие на молбата и осъзнатата потребност от обществеността, от лекарското съсловие, областните и общинските ръководства, подкрепени от Министерски съвет и утвърдени с решение на Народното събрание.

- Предстои ли въвеждането на нови специалности в университета, какви?

- През тази учебна година ние вече имаме нови специалности – бакалавърската програма по „Логопедия" и съвместните програми с ВВМУ „Н.Й.Вапцаров" и ВМА за паралелно обучение на „Военни лекари" и „Военни медицински сестри", към които има голям интерес. Разкриването на нови специалности не е самоцел, имаме стабилен образователен продукт, към който интересът е голям. Ние следим нормативните промени, потребностите на бизнеса и на пазара на труда, образователния пазар и сме готови да отговорим на тези потребности. В най-напреднал етап на предстоящо развитие са бакалавърска програма по „Кинезитерапия", магистърски програми по „Клинична психология" и по „Логопедия".

МУ-Варна има готовността за увеличаване на капацитета с още поне 1200 студента на 6000 места

- Планирате ли да увеличите учебните бази на МУ-Варна с нови болници? Кои?

- Водещи болници в България са подали документи и сме в процес на активна кореспонденция и договаряне с цел да станат база на МУ-Варна. Разбира се ние избираме най-добрите и такива, в чието лице виждаме стратегически партньор. Това не е самоцел на МУ-Варна, а е осъзната необходимост, тъй като ключът за успеха в модерното медицинско образование са клиничните бази. Без адекватни, високотехнологични, разполагащи с подготвени кадри бази, успехът на медицинските висши училища е немислим. Държа да отбележа, че дори всички болници да станат университетски бази, каквато тенденция за съжаление наблюдавам, без хора, без високотехнологична база и без роботизирани симулационни центрове, развитието на медицинското образование в България е невъзможно.

- Върху какви научни проекти работи университетът?

- Нашият университет e поставил като приоритет партньорското сътрудничество - работим с повече от 200 български и 90 международни партньори от всички континенти. Избираме и одобряваме партньорите си професионално - по специално разработена процедура и с решение на Академичен съвет. От няколко години направихме малка иновация в договарянето - подготвяме годишна работна програма и знаем какви дейности, с какви ресурси и теми ще подготвим с партньорите си. И всичко това е съобразено с традициите и научните приоритети на МУ-Варна. За работата по проекти също имаме специално разработена процедура и дори при един проект с Европейската комисия препоръчаха нашата процедура като модел за останалите европейски партньори. Така си сравняваме часовника и виждаме, че сме на едно много добро европейско и международно ниво в работата си. Доказват го и резултатите по проекти.

Проектите, по които работим в момента, са „Изграждане и развитие на център за върхови постижения", „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени", „Студентски стипендии" и „Студентски практики" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж". Работим също по няколко проекта по Фонд „Научни изследвания", Хоризонт 2020, Програма „Здраве" на Европейската комисия и по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.

- Смятате ли, че може да се реши кадровата криза, в която изпада медицината у нас? Как?

- Да, ако се вземе под внимание опитът и мнението на тези, които са наясно с проблемите и имат възможност за разрешаването им. Обективна е необходимостта да се увеличи незабавно броят на обучаваните квалифицирани кадри (някои от които в момента не съществуват) – парамедици, лекарски асистенти, медицински сестри, лаборанти, лекари. Ако това се случи днес, реални резултати ще видим най-рано след 10 години, тъй като обучението на медицинските кадри е дълготраен процес. Има много успешни модели в медицината и здравеопазването, за които можем да почерпим опит от водещите страни в Европа и света и да копираме добрите модели у нас. От изключително значение обаче е отношението на обществото, институциите и медиите към хората, които упражняват лекарската професия. За съжаление в България тази най-прогресивна прослойка на обществото – лекарите сме малтретирани, бити, клеветени, обругавани, унижавани. Ние сме наричани бялата мафия, убийци, некадърници, безсърдечни сребролюбци и какво ли още не. Няма да намерете друга държава в Европа и по света, в която така да се оплюва и дискредитира лекарското съсловие.

Обективна е необходимостта да се увеличи незабавно броят на обучаваните кадри – парамедици, лекарски асистенти, медицински сестри, лаборанти, лекари

В Европа един новозавършил студент, получил диплом от МУ-Варна, започва работа с приблизителна стартова заплата от 8 000 лв., бива зачислен като специализант още в първия си работен ден по специалност, която той си избере. Освен това му се осигурява жилище, работа за съпруг/съпруга и училище за децата, а когато хората го видят на улицата и го познаят му свалят шапка и му казват „добър ден". Това е отношението към лекарите в целия цивилизован свят, а това отношение се възпитава ежедневно.

- Предстоят промени в Наредба 1, според вас какво би трябвало да се ревизира?

- Според мен – всичко! Но ако трябва да съм малко по-подробен ще кажа, че промените трябва да бъдат обосновани на първо място от желанията и предпочитанията на специализантите, на второ място от визията на медицинските университети и университетските болници в България и едва накрая от бюрокрацията. Докато приоритетите са обърнати обратно, на успех не можем да се надяваме.

- Оптимист ли сте за бъдещето на здравеопазването в страната ни?

- Разбира се, че съм оптимист, иначе не бих стоял тук. Силно вярвам и разчитам на потенциала на младите хора, които подготвяме. Те са бъдещето на здравеопазването в България!Търсят се наши студенти за работа в Германия през лятото Търсят се наши студенти за работа в Германия през лятото Кандидатите трябва да са български граждани на възраст между 18 и 35 години
Увеличението на заплатите в МУ-София влиза в сила Увеличението на заплатите в МУ-София влиза в сила То е с 10% и е разписано в новия КТД, който вече е внесен в дирекция "Инспекция по труда"
Правим наука с Китай и Русия Правим наука с Китай и Русия Медицинските науки са сред приоритетните области за финансиране, ФНИ представя 4 нови проекти по международни програми
Договарят по-високи заплати за млади асистенти Договарят по-високи заплати за млади асистенти Създаване на нови специалности, съобразени с пазара на труда, и изключване на неперспективните, предложи председателят на БТПП Цветан Симеонов
Повече пари на ВУЗ за обществено здраве Повече пари на ВУЗ за обществено здраве 60% от бюджетите на университетите през 2020 г. ще са за качество
Катедрата по хигиена в МУ-София стана на 100 г. Катедрата по хигиена в МУ-София стана на 100 г. Научно-практическият й потенциал е в основата на развитието на различните направления особено в областта на превенцията, казва проф. Виктор Златков
Децата на училище максимум до 18:30 ч. Децата на училище максимум до 18:30 ч. Тогава да приключва последния учебен час във втора смяна, призовават от МОН
СУ обяви графика за прием през 2020 г. СУ обяви графика за прием през 2020 г. Изпитите за специалност "Медицина" остават без промяна, казаха от висшето училище
Три пъти са намалели отпадналите от училище Три пъти са намалели отпадналите от училище Детската градина става задължителна за 4-годишните от новата учебна година
СУ стана първи по здравни грижи СУ стана първи по здравни грижи Измести три медицински вуза и мина от четвърта на челна позиция, показват резултатите от рейтинга на университетите за 2019 г.
1 2 3 ... 20 »