Коментар

Намалените субсидии за медицина не са проблем

18-07-2017 07:01
Clinica.bg

press@clinica.bg
Намалените субсидии за медицина не са проблемНовото ръководство на МУ-София работи за разрешаване на проблемите, казва зам.-министър Петър Николов

Нередности в МУ-София откри поредната проверка на образователното министерство. Според нея, висшето учебно заведение все още не е коригирало проблемите в приема на чуждестранни студенти. Какво се случва в МУ-София, адекватни ли са бройките за прием за медицина, които държавата отпуска на университетите, какви са последиците от намалената им субсидия, попитaхме зам.-министър Петър Николов.

Новото ръководство на МУ-София работи за разрешаване на проблемите, които бяха констатирани при извършените проверки. Доказателство за това са предприетите мерки за изпълнение на препоръките от одитния доклад на МОН.

Приемът в медицинските университети се утвърждава ежегодно с решение на Министерския съвет. Един от основните критерии, съблюдаван при него, са данните за свободния капацитет на висшите училища за акредитираните професионални направления и специалностите от регулираните професии в тях. Те се предоставят от Центъра за информационно осигуряване на образованието въз основа на информацията, която два пъти в годината висшите училища подават към Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти. При изчисляване на свободния капацитет не се вземат предвид броят на студентите в последен курс на обучение, отчислените с право на защита, прекъсналите студенти, дипломантите, отчислени с право на защита, студентите, преместени по спогодби за студентска мобилност и прекъсналите студенти. В интерес на университетите е стриктно да следят съответствието на броя на приеманите студенти спрямо свободния капацитет. Съгласно закона при надхвърляне на капацитета на висшето училище, на професионално направление или специалност от регулираните професии, средствата за издръжка на обучението, трансферирани от бюджета, за следващата учебна година се намаляват съответно със сумата за издръжка на броя студенти, с които е надхвърлен капацитетът.

В последните години

нараства броят на желаещите да учат медицина

- както от страна на българските кандидат-студенти, така и от страна на чуждестранните, включително българските общности зад граница. На държавните зрелостни изпити през 2017 г. най-много абитуриенти са избрали за втора матура биология, с която се влиза в медицинските университети.

С усъвършенстването на системата за прием във висшите училища Министерството на образованието и науката всяка година се съобразява с необходимостта от кадри на пазара на труда. С решение на Министерски съвет от април 2017 г. са утвърдени със 115 броя повече места за обучение на медицински сестри през учебната 2017-2018 г. спрямо миналата. Подготовката на медицински сестри се извършва в 4-те медицински висши училища и техните филиали, както и в Тракийския университет – Стара Загора, Софийския университет „Св. Климент Охридски", Русенския университет „Ангел Кънчев", Университета „Асен Златаров" – Бургас и Югозападния университет „Неофит Рилски" – Благоевград. С решение на Министерски съвет от април 2017 г. са утвърдени и с 49 броя повече места за обучение по медицина през учебната 2017-2018 г. спрямо миналата.

Промяната в Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент имаше за цел уеднаквяване на финансирането с европейската практика. Там средното отношение между най-силно и най-слабо финансираните професионални направления е 5 към 1. Преди промяната съотношението в България беше 9,4 към 1. След извършената промяна съотношението на финансирането на медицинските направления към най-слабо финансираните е 8,5 към 1, което, макар и слабо, ни доближава към Европа. В същото време към края на 2016 г.

преходните остатъци на четирите медицински университета са в общ размер 130 275 081 лева


което е почти 50% от общия преходен остатък на всички държавни висши училища. В тази връзка смятаме, че направените промени във финансирането не се отразяват негативно на медицинското образование в страната, не ограничават достъпа до него и не водят до дефицит по отношение подготовката на кадрите. За да бъда обективен, ще подчертая три важни неща, които потвърждават позицията на министерството – непрекъснато увеличаващия се брой студенти в медицински специалности, нарастващите средства по сметките на медицинските университети, както и увеличаването на субсидиите им, които са свързани с оценката за качество и реализация на пазара на труда.37 отличници завършиха МУ-Варна 37 отличници завършиха МУ-Варна Общо 161 млади лекари от Випуск 2017 положиха Хипократова клетва в морския град
Избират „Учител на годината” в МУ-Плевен Избират „Учител на годината” в МУ-Плевен Гласуването продължава до 11 ноември, избирателните секции вече са в Ректората
Обучаваме военни лекари по френски модел Обучаваме военни лекари по френски модел ВМА ще си сътрудничи с Медицинския институт на Военните сили на Франция
Дипломи за 271 здравни специалисти от МУ-Варна Дипломи за 271 здравни специалисти от МУ-Варна Отличниците на Випуск 2017 са общо 57, а на най-добрите са осигурени работни места
Убивате науката с 450 лв. за докторантите Убивате науката с 450 лв. за докторантите Лошото финансиране влошава качеството на академичния състав в България, казват от СУ и БАН
19% от парите за наука влизат в медицината 19% от парите за наука влизат в медицината Бизнесът увеличават инвестициите си, но се свиват приходите от чужбина
МУ-София награждава млади изследователи МУ-София награждава млади изследователи Отличени ще бъдат най-добрите научни разработки, финансирани със средства на университета
МУ-Плевен усъвършенства докторантите си МУ-Плевен усъвършенства докторантите си Целта е допълнителната квалификация да подпомогне развитието на научната и академичната им кариера
Повече студенти в медицинските специалности Повече студенти в медицинските специалности Кабинетът одобри 95 бройки за акушерки, медицински сестри, фармацевти и кинезитерапевти
Шести конкурс за стипендиите на БЛС Шести конкурс за стипендиите на БЛС Одобрените кандидати ще подпишат декларация, че поне година след завършването си ще останат в България
1 2 3 ... 10 »