Коментар

Намалените субсидии за медицина не са проблем

18-07-2017 07:01
Clinica.bg

press@clinica.bg
Намалените субсидии за медицина не са проблемНовото ръководство на МУ-София работи за разрешаване на проблемите, казва зам.-министър Петър Николов

Нередности в МУ-София откри поредната проверка на образователното министерство. Според нея, висшето учебно заведение все още не е коригирало проблемите в приема на чуждестранни студенти. Какво се случва в МУ-София, адекватни ли са бройките за прием за медицина, които държавата отпуска на университетите, какви са последиците от намалената им субсидия, попитaхме зам.-министър Петър Николов.

Новото ръководство на МУ-София работи за разрешаване на проблемите, които бяха констатирани при извършените проверки. Доказателство за това са предприетите мерки за изпълнение на препоръките от одитния доклад на МОН.

Приемът в медицинските университети се утвърждава ежегодно с решение на Министерския съвет. Един от основните критерии, съблюдаван при него, са данните за свободния капацитет на висшите училища за акредитираните професионални направления и специалностите от регулираните професии в тях. Те се предоставят от Центъра за информационно осигуряване на образованието въз основа на информацията, която два пъти в годината висшите училища подават към Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти. При изчисляване на свободния капацитет не се вземат предвид броят на студентите в последен курс на обучение, отчислените с право на защита, прекъсналите студенти, дипломантите, отчислени с право на защита, студентите, преместени по спогодби за студентска мобилност и прекъсналите студенти. В интерес на университетите е стриктно да следят съответствието на броя на приеманите студенти спрямо свободния капацитет. Съгласно закона при надхвърляне на капацитета на висшето училище, на професионално направление или специалност от регулираните професии, средствата за издръжка на обучението, трансферирани от бюджета, за следващата учебна година се намаляват съответно със сумата за издръжка на броя студенти, с които е надхвърлен капацитетът.

В последните години

нараства броят на желаещите да учат медицина

- както от страна на българските кандидат-студенти, така и от страна на чуждестранните, включително българските общности зад граница. На държавните зрелостни изпити през 2017 г. най-много абитуриенти са избрали за втора матура биология, с която се влиза в медицинските университети.

С усъвършенстването на системата за прием във висшите училища Министерството на образованието и науката всяка година се съобразява с необходимостта от кадри на пазара на труда. С решение на Министерски съвет от април 2017 г. са утвърдени със 115 броя повече места за обучение на медицински сестри през учебната 2017-2018 г. спрямо миналата. Подготовката на медицински сестри се извършва в 4-те медицински висши училища и техните филиали, както и в Тракийския университет – Стара Загора, Софийския университет „Св. Климент Охридски", Русенския университет „Ангел Кънчев", Университета „Асен Златаров" – Бургас и Югозападния университет „Неофит Рилски" – Благоевград. С решение на Министерски съвет от април 2017 г. са утвърдени и с 49 броя повече места за обучение по медицина през учебната 2017-2018 г. спрямо миналата.

Промяната в Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент имаше за цел уеднаквяване на финансирането с европейската практика. Там средното отношение между най-силно и най-слабо финансираните професионални направления е 5 към 1. Преди промяната съотношението в България беше 9,4 към 1. След извършената промяна съотношението на финансирането на медицинските направления към най-слабо финансираните е 8,5 към 1, което, макар и слабо, ни доближава към Европа. В същото време към края на 2016 г.

преходните остатъци на четирите медицински университета са в общ размер 130 275 081 лева


което е почти 50% от общия преходен остатък на всички държавни висши училища. В тази връзка смятаме, че направените промени във финансирането не се отразяват негативно на медицинското образование в страната, не ограничават достъпа до него и не водят до дефицит по отношение подготовката на кадрите. За да бъда обективен, ще подчертая три важни неща, които потвърждават позицията на министерството – непрекъснато увеличаващия се брой студенти в медицински специалности, нарастващите средства по сметките на медицинските университети, както и увеличаването на субсидиите им, които са свързани с оценката за качество и реализация на пазара на труда.МУ-Плевен усъвършенства докторантите си МУ-Плевен усъвършенства докторантите си Целта е допълнителната квалификация да подпомогне развитието на научната и академичната им кариера
Повече студенти в медицинските специалности Повече студенти в медицинските специалности Кабинетът одобри 95 бройки за акушерки, медицински сестри, фармацевти и кинезитерапевти
Шести конкурс за стипендиите на БЛС Шести конкурс за стипендиите на БЛС Одобрените кандидати ще подпишат декларация, че поне година след завършването си ще останат в България
Не достигат кандидатите за медицински сестри Не достигат кандидатите за медицински сестри 500 студенти прекрачиха прага на МУ-София, най-висок е интересът за „Медицина" и „Фармация", казва зам.-ректорът проф. Тихомира Златанова
БЛС с конкурс за ендокринолози БЛС с конкурс за ендокринолози Ще финансира 10 специализанти или млади лекари за симпозиума в Пловдив
300 лв. стипендия за медсестри и акушерки 300 лв. стипендия за медсестри и акушерки От тази есен МБАЛ „Св. София" ще подпомогне петима студенти, завършили I курс
Стипендии за медсестри от „Св. Георги“ в Пловдив Стипендии за медсестри от „Св. Георги“ в Пловдив 20 студенти ще получат трудов договор и до 200 лв. месечно през следването си
Министри лобират за сестри във ВУЗ-овете Министри лобират за сестри във ВУЗ-овете

Университетите ще могат да надвишават тавана си по специалности само до 30% над определения

Топ изследовател на рака учи БГ биолози на бизнес Топ изследовател на рака учи БГ биолози на бизнес Сър Дейвид Лейн е откривател на „Пазителя на генома" и създател на няколко биофармацевтични компании
МОН пак откри нередности в МУ-София МОН пак откри нередности в МУ-София Висшето училище има на разположение три месеца, за да ги отстрани
1 2 3 ... 9 »