дежа вю

Хирургия под стандарт

18-11-2020 06:32
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com
Хирургия под стандартНовите проекти за медицински стандарти в тази област залагат поне 1000 операции на година за болница трето ниво

Една тиха, но за сметка на това продължителна, война цари между здравното министерство (МЗ) и част от болниците в страната. Тази на медицинските стандарти. Властите години наред предлагат изисквания за това какво трябва да има в болничните отделения, колко и какви медицински специалисти да работят в зависимост от дейността им, а по-малките лечебни заведения ги обжалват в съда, защото критериите им се струват завишени и ненужни. После всичко започва отначало. И тази година МЗ се опитва да създаде правила, качвайки проекти на стандарти в 17 области. Добри или лоши са те в областта на хирургичните специалности, преценете сами.

Обща хирургия да може да се практикува във всяко ниво болница предвиждат здравните власти. За тази цел обаче лечебните заведения с най-ниската компетентност – първа, трябва да правят поне по 300 операции на година, като 40% трябва да са със среден обем и сложност. Освен това използваемостта на хирургичните легла не трябва да е по-ниска от 60%, както и оперативната дейност на тях.


При болниците от следващото – второ,

ниво на компетентност изискванията са завишени. За да имат отделение по хирургия, там трябва да се извършват поне 600 операции на година, като 50% трябва да са със среден и голям обем на сложност. Също така оперативният екип трябва да се състои от хирург и поне три сестри, както и анестезиолог. И макар че това условие сигурно се подразбира, то при липсата на специалисти по здравни грижи едва ли е лесно изпълнимо.

Екипите за операции в болниците от най-високо – трето ниво на компетентност, трябва да разполагат с хирург, двама асистенти, две сестри, анестезиолог и анестезиологична сестра. В тези болници трябва да се правят поне по 1000 операции на година, като 50% да са с голям и много голям обем на сложност. Броят за едно хирургично отделение пък трябва да е поне 500 операции, а използваемостта на леглата поне 70%, както и оперативна дейност.


В стандарта по хирургия са заложени и

индикатори за качество. Според тях достъпът до лечение е осигурен, когато прегледът от лекар е поне 20 минути, плановата хоспитализацията става за 2 часа, а плановото изчакване за прием е средно до 2-3 дена. Също така плановите състояния се лекуват до 24 часа от постъпването в болницата, а спешните – веднага. Според здравните експерти ефективността на лечението в случая се счита промяната на състоянието на пациента – дали е оздравял, има ли подобрение или влошаване. Ефикасността пък отчита показатели като дължина на болничния престой, оборота на леглата, използваемостта им, стойността на преминалия болен, на леглодена и лекарстводена, броя и вида на операциите. Доколко безопасно е било лечението се определя от процента на вътреболничните инфекции, усложненията и смъртността. За съжаление всички тези качествени показатели у нас са изключително трудно проследими и достоверността им понякога е под въпрос.


Съдова хирургия


Стандартът в тази специалност ще затрудни още повече директорите на болници. Той препоръчва съотношение 1:2 между лекари и медицински сестри, за да е качествена грижата за пациентите, но толкова сестри у нас няма. Съдови операции не могат да се правят в болници с първо ниво на компетентност. При отделения второ ниво трябва да има поне 10 легла, 4 лекари, двама със специалност съдова хирургия. А в един оперативен екип се състои задължително от хирург, асистент, сестра. Също така в тези отделения трябва да има поне 250 операции годишно, като 50% от тях трябва да са с „голям" и „среден" обем и сложност. Това гарантира, че медиците имат нужната рутина, за да работят добре.

Преминалите болни на едно легло

не трябва да са по-малко от 40 за година, средният болничен престой не трябва да е повече от 6 дни. Операциите трябва да се правят и най-късно 2 дни след приема на пациента. За да е сигурно, че в отделението се работи качествено, оперативната активност не трябва да е по-ниска от 60%, а усложненията не трябва да са повече от 1.5% от интервенциите. Пропорциите между извършените много големи, големи, средни и малки оперативни интервенции трябва да са 15%:30%:40%:15%. Броят реоперациите се счита за нормален, ако е в до 10% при хеморагия, ретромбоза и инфекции. Съвпадението на клиничната и патологоанатомичната диагноза трябва да е поне на 80%, а общият леталитет не трябва да е по-висок от 2,5%.


Клиника от трето ниво на компетентност


Трябва да разполага с поне 5 лекари, от които двама съдови хирурзи, също така в болницата трябва да има двама специалисти по доплерова сонография, трима медици, които са специализирали ендоваскуларна хирургия. Минимумът операции на година е 500, като 50% големи и много големи. Използваемостта на леглата, която се залага е 60% и поне 200 дни в годината при оперативна активност 80%. Леталитетът в тези клиники не трябва да е по-висок от 3,5%, а съотношението между големи, големи, средни и малки оперативни интервенции трябва да е 25%:30%:25%:20%.Допуска се следоперативните усложнения да са до 3%.


Кардиохирургия


Сърдечни операции у нас могат да се правят само в клиники трето ниво на компетентност, предвижда стандартът. Един кардиохирург трябва да участва в не по-малко от 150 операции годишно, за да може да оперира. Ако се занимава с деца, тогава бройката пада на 75 операции годишно. В клиниката пък трябва да има 10 легла, ако е за възрастни и 6, ако е за деца. Също така трябва да има поне 2 операционни с по 40 операции минимум всяка. Реанимацията трябва да е с поне 5 легла, съответно 4 за деца. Също така в клиниката трябва да има не по-малко от 6 медицински сестри към операционната, 13 медицински сестри към реанимацията и 11 медицински сестри в стационара. Добре е да има и психолог, се казва още в проекта.


Неврохирургия


Тези операции могат да се правят в отделения второ и трето ниво. Съответно леглата следва да бъдат не по-малко от 10 при минимум 100 големи профилирани операции на година. Всяка подобна клиника трябва да разполага най-малко с две операционни зали – за асептични и за септични интервенции. Една операционна зала се разкрива при разчет за 200 операции с голям обем и сложност и за 200 – 300 операции със среден обем и сложност годишно. В отделение с второ ниво на компетентност работят най-малко двама лекари със специалност неврохирургия, препоръчително е съотношението между лекари и медицински сестри да е не по-малко 1:2. Един оперативен екип включва минимум неврохирург, асистент и сестра. Според качествените критерии, заложени в стандарта използваемостта на леглата в отделение с второ ниво трябва да е не по-малко от 80% годишно, а минималният обем дейност да е 160 операции, като над 50% са с малък и среден обем.


При трето ниво на компетентност

в клиниката работят минимум шест лекари, от тях най-малко четирима са със специалност неврохирургия. Съответно използваемостта на леглата е не по-малко от 85% годишно, а минималният обем дейност – 450 операции годишно, като над 50% са с голям и много голям обем.

Дали стандартите този път ще срещнат одобрение от всички лечебни заведения или отново ще осъмнат в съда предстои да стане ясно през следващите дни, докато тече срока за обсъждането им.Ужасът на българските психиатрии Ужасът на българските психиатрии Още един доклад показва нечовешкото отношение към пациентите – бой, крясъци и връзване със синджири
ВМА е кауза на съмишленици ВМА е кауза на съмишленици Войната с невидимия враг се оказа стрес-тест за силите и издръжливостта на всички нас, в тези времена на безпрецедентни изпитания успяхме да останем единни, казва ген. Венцислав Мутафчийски
И в Сливен ще се дарява плазма И в Сливен ще се дарява плазма Това ще става по график, определен от местната болница
НЗОК плаща повече роботизирана хирургия НЗОК плаща повече роботизирана хирургия Касата ще поема не само АГ, но и операции на рак в областта на хирургията, гръдната хирургия и урологията
Стандартът по АГ узаконява статуквото Стандартът по АГ узаконява статуквото

Какво качество и ниво на медицина може да очаквате от отделение с 80 раждания годишно, пита д-р Стефан Константинов

БЗС иска по-високите цени и през 2021 БЗС иска по-високите цени и през 2021

Здравната каса да запази стойностите от последните три месеца, както и помощта от 85%, настояват от съсловната организация

На фона на Европа се справяме добре На фона на Европа се справяме добре

Пандемията напредва и взема все повече жертви. Заради това нови – по-строги, мерки влязоха в сила от събота. Ще успеят ли да ограничат заразата и да разтоварят болниците, има ли желаещи да се лекуват болните с КОВИД, как се справяме в борбата с вируса, попитахме проф. Генчо Начев.

Служители на Столична община помагат на РЗИ Служители на Столична община помагат на РЗИ 24 души ще анкетират контактни в София заедно със здравните инспектори
НЗОК си купува компютри НЗОК си купува компютри

Доставката и поддръжката им ще е за 525 хил. лв., реши Надзорният съвет на фонда

Джипитата назначават PCR от днес Джипитата назначават PCR от днес

Промените в националния рамков договор са публикувани в „Държавен вестник" и официално им дава право

1 2 3 ... 253 »