Интервю

Толерират се държавни болници, а се "режат" частни

19-01-2017 15:12
Мария
Мария
Чипилева
chipileva@gmail.com
Толерират се държавни болници, а се Не може да се остави възрастен човек в къщи да умира и да обясним на близките му, че не трябва да се лекува, казва Пламен Таушанов

Само преди два дни здравната каса заяви, че ще изплати надлимитната дейност на болниците за 2016 г. Как се стигна до това решение, справедливи ли са всички решения на Надзорния съвет на фонда, кои са проблемите пред пациентите, попитахме адвокат Пламен Таушанов. Той е председател на Българската асоциация за закрила на пациентите и техен представител в Надзорния съвет на НЗОК.

- Г-н Таушанов, как така Надзорният съвет взе решение да плати надлимитната дейност на болниците за 2016 г.?

- Основните неща, за които настоявах от месец септември 2016 г., е да се закупи отчетената дейност на изпълнителите на болнична медицинска помощ, чиято стойност надвишава утвърдените с договори на съответните изпълнители. Особено на големите лечебни заведения като "Пирогов", "Св.Екатерина", "Св. Анна", "Токуда" и други, както и на болници в провинцията, които изпълняват и спешна помощ. Има един фрапиращ случай в Бургас, където в началото на лятото се сключва договор с три частни лечебни заведения, за да изпълняват през ден спешна помощ, тъй като областната болница не може да осъществи консултации по определени специалности. Тези болници изпълняват тази дейност и за шест месеца правят преразходи, РЗОК ги проверява и над 80% от тази "надлимитна дейност" е от спешната помощ, но финансиране от НЗОК липсва. Не беше справедливо тази дейност да не се плаща от финансиращия орган, след като е проверена и е реално извършена.

- Има ли промяна в работата на касата с болниците след месец ноември досега?

- Настоявах при приемането на бюджета да има по-ясна визия какво се иска да бъде постигнато. Предложи ни се един първоначален бюджет. Ние искахме по-голяма яснота какво ще се случи с резерва на касата след 1 април 2017 г. Сега през януари се прие един по-относително справедлив бюджет за болниците, който беше формиран от общото средно месечно изпълнение на последните 3 месеца на бюджета за 2016 г. Едва на 17 януари 2017 г., Надзорния съвет взе решение да се закупи т.нар. "надлимитна дейност" за около 19 млн.лева, както и да се заплатят отделно и медицински изделия. Така се търси решение за разплащане с неразплатени 52 млн.лв. към аптеките и болниците за 2016 г. Актуален остана въпросът обаче, че предвидените средства за разплащане към чужди зравни фондове, няма да осигурят разплащането тази година за европейска здравна карта и лечение с S2 повече от 100 млн.лева, както аз настоявах при определяне бюджета на НЗОК. Това довежда до затруднение на лекуване на пациентите в чужбина с формуляр S2, лечебните заведения отказват да дават оферти, след като години няма да си получат парите.

- Има ли опасност бюджетът за 2017 г. да не стигне?

Не може МФ да казва – ние ви даваме един бюджет, разпределете го с Български лекарски съюз, както искате.

- Разбира се. Тук има един дефект при формиране на бюджета на касата, за който съм казал още през 2012 г. Не може МФ да казва – ние ви даваме един бюджет, разпределете го с Български лекарски съюз, както искате. Трябва да се отчитат реалностите, да се остойностят клиничните пътеки. През 2010 г. от Симеон Дянков беше константирано, че от 300 клинични пътеки около 100 са подценени, а около сто са надценени, което е несправедливо. Освен това никой не иска в КП да се регламентира какъв процент да отиде за възнаграждения на лекарите и всяка болница ги разпределя, както си иска. Трябва да има ясна регламентация, а не парите да отиват за ремонти, дълготрайни активи или джипове на директорите. Заради това се стига и до напускане на лекари от болниците, а джипитата започват със заплата 2000 лв.

- Какво трябва да се промени?

- Според мен единият от големите проблеми, който трябва да се реши е бюджетът на касата да не се определя от МФ, а от Надзорния съвет. В него има представители на министерства, работодатели, синдикати, пациенти. Не може всяка година да залагаме и да оставяме дефицит за всяка година. От пет години дефицитът е 200 и 400 млн. лв., сега беше само 52 млн. лв.

Има и тенденция да бъдат толерирани държавни болници, а да бъдат "рязани" частните. Вече дадох примера с Бургас, където на областната болница, която не е изпълнявала цялата спешност, а й се дава завишение на месечния бюджет със 100-200 хил.лв., а на другите – не.

- Вие сам казвате, че това не е справедливо, как тогава минават тези решения през Надзорния съвет?

- Минават, защото от началото на годината средствата са заложени изначално погрешно. Има правила, наредби и още куп "оправдателни" документи, с които се казва – ама това е бюджетът. Какво означава това, след като така се нарушава принципа на свободно лечение на пациента. Заради тези лимити лечебните заведения трябва да спират дейността си на 20-то или 23-то число в месеца. И някои наистина го правят, например ВМА. Това е неправилно, защото ние пет години сме награждавали ВМА като най-добрата болница в страната, а я "караме" да спира приема на пациенти, които я предпочитат. Не трябва по този начин да се разпределят парите. Затова искам Надзорният съвет да има възможност да влияе върху неусвоените средства в районните каси. Сега това разпределение става по усмотрение само на директорите на РЗОК. Например при „Св. Анна" в София, имало период август-септември, в който болницата не е "изпълнила" бюджета си и е върнала 300 хил. лв., защото не отиват пациентите "под строй". На следващия месец обаче в болницата отиват повече хора и съответно разходите са били с 300 хил.лв. отгоре. Обаче обаче от СЗОК казват – "не може да ви ги платим, това е надлимитна дейност".

Да се върне старото правило, при което лечебните заведения могат да "маневрират" със средства в рамките на тримесечие, като не надхвърлят своя годишен бюджет.

- Какво е спасението?

- Според мен - да се върне старото правило, при което лечебните заведения могат да "маневрират" със средства в рамките на тримесечие, като не надхвърлят своя годишен бюджет. Освен това да не се крие информация от Надзорния съвет например, че са останали над 6 млн. лв. за определен месец в София. Не може тези средства да се разпределят без наша санкция, а нас да ни занимават с някави дребни теми, които са несъществени. Ние трябва да можем да извършваме преразпределение в рамките на всички регионални каси. От началото на септември касата трябаше да измери и удолетвореността на пациентите, но не го направи. И как сега разбираме дали пациентите са доволни или не. Нито касата, нито ИАМО имат капацитет да го направят. Т.е., грубо казано и досега НЗОК не спазва изискването да следи за информираното съгласие за пациента. Сега то се реализира само на база един документ, чието съдържание остава неясно за пациента, Документ 4 от Клиничната пътека.

- Пръстовият идентификатор повиши ли контрола и качеството на лечение?

- На 15-ия ден от внедряването му се направи едно изявление, че са спестени 15 млн. и с тях ще се плати пълната реимбурсация на есенциалната хипертония. Това обаче сега не се потвърди, защото се сравняваха първите две седмици на октомври с тези на ноември, а това са несравними величини. Освен това това не се гледаше отчетената дейност, а и, ако са отишли по-малко пациенти за даден период, това не означава, че е спряло "източването" на касата. Не може в САЩ 30% от операциите да са излишни, а у нас – да няма такива. Този контрол няма да е ефективен, защото измамите с клинични пътеки не се "организират" от пациентите.

- Проверките сред онкологичните болници за химиотерапията представиха ли се на Надзорния съвет?

- Не, все още не са. Аз искам да видя какъв е резултатът, след като се въведоха всички медикаменти за химиотерапия. Освен това искам да видя какви са резултатите от лечението на Неходжкинов лимфом у нас. Преживяемостта в България на пациентите е 37%, а 63% умират през същата година, докато в Хайделберг успеваемостта е над 90%. Очаквах, че, когато това стана достояние у нас и след спечелено дело на пациентка с тази диагноза в Съда, ще има промени и у нас. Но такива няма. Смъртността у нас ще продължава да е висока, защото не се прилага пълната терапия, както в чужбина. Защо не се сложи липсващия елемент и не стане лечението 12 вместо 10 хиляди лева. Трява да се преразгледат всички диагнози, за да стане лечението успешно. Министър Москов правилно каза, че трябва да направят протоколи за лечение, но такива няма. Има за 7-8 специалности, за останалите нямат. Защото медицинският стандарт не показва, как точно да се извърши едно лечение. Затова трябват протоколи на поведение, там могат да се видят лекарските грешки и да се търси отговорност и застраховка за професионална отговорност. Заради това има проблеми.

Аз искам да видя какъв е резултатът, след като се въведоха всички медикаменти за химиотерапия.

Имах случай, при който един млад човек на 31 години се оперира в ИСУЛ, за да му се извади "камък" от жлъчен път, какъвто няма и не се изважда, прави му се папилосфинктеротомия (с кошничка), при което се прави пробив на дванадесетопръстника. Още същата вечер лекарите виждат, че има пробив в корема, не откриват къде е, и по-късно му правят десет операции за 1 месец и пациента умира. Сега се води досъдебно производство. Не може и не трябва това да продължава, ненужни и рискови манипулации и операции, а същевременно да се отказва хоспитализация на нуждаещи се пациенти.

Миналата седмица ми се обажда внучката на една баба от Якоруда, която била много зле. Джипито обаче й отказало да отиде на посещение, да й даде направление 7 за хоспитализация, "защото болниците били пълни и да остави баба си на спокойствие да умре". От спешна помощ са се отзовали, но отказват да й сложат система и да дадат лекарство, защото "не било тяхна работа". Трябваше да се обажам на зам.директора на РЗИ, за да провери случая и вземат мерки.

Не може да се остави възрастен човек в къщи да умира и да обясним на близките му, че не трябва да се лекува.Касата отряза две болници с договори Касата отряза две болници с договори

Без нови дейности остават софийската „Вита" и плевенския „Св. Пантелеймон"

Даренията към МЗ за К-19 секнаха Даренията към МЗ за К-19 секнаха Голяма част от средствата отиват за осигуряване на предпазни средства и защитни облекла
7200 PCR-а платила НЗОК през август 7200 PCR-а платила НЗОК през август Във Варна са направени повече тестове за коронавирус по линия на касата, отколкото в София
Обученията на спешна помощ се възобновяват Обученията на спешна помощ се възобновяват Курсовете бяха спрени временно заради пандемията от коронавирус
Тревожно е, че толкова медици са болни Тревожно е, че толкова медици са болни Ръст на случаите в училищата се очаква в края на другата седмица, каза доц. Ангел Кунчев
НС прие конкурсите за бордовете на болниците НС прие конкурсите за бордовете на болниците Надяваме се да отстоите повечето пари за работещите в НЦЗПБ, обърнаха се от ДПС към ГЕРБ
130 лева за PCR в РЗИ 130 лева за PCR в РЗИ Толкова ще струва платеният тест и в центъра по заразни и паразитни болести
НС узакони изплащането на надлимитната НС узакони изплащането на надлимитната Депутатите приеха окончателно поправките в Закона за бюджета на НЗОК
Имаме прекалено много хоспитализации Имаме прекалено много хоспитализации

Необходимо е да се изградят стандарти, чрез които да се прецизира нуждата от болнично лечение при всеки отделен пациент, казват от Български лекари за ново здравеопазване

Медици от първа линия - почетни граждани на Лом Медици от първа линия - почетни граждани на Лом Признанието е за шефа на РЗИ и лекар от Афганистан, поела инфекциозното на болницата
1 2 3 ... 236 »