за 9 месеца

ГИТ засече 112 500 трудови нарушения

03-11-2020 11:15
Clinica.bg

press@clinica.bg
ГИТ засече 112 500 трудови нарушенияЗаведени са дела срещу 5645 работодатели, 1888 са работили без трудов договор
Главната инспекцияпо труда (ГИТ) и установила 112 500 нарушения за първите девет месеца на годината, съобщиха отам. От тях 58 280 са свързани с безопасността и здравето при работа, а други 53 780 в сферата на трудовите правоотношения. Те са в резултат на 27 310 проверки в 23 060 предприятия с над 1 млн. души заети в тях.
За всяко установено нарушение се прилагат мерки за отстраняването му, което води до подобряване на условията на труд в предприятията, увериха от дирекцията. Административнонаказателна отговорност е потърсена за 5645 от тях. Случаите на работа без трудов договор са 1888. При 10 800 проверки акцентът при контрола е бил точно върху това дали създадената организация в предприятията спазва противоепидемичните мерки. Сигналите от други държавни органи и от граждани

в условията на криза

са се увеличили с около ¼ спрямо същия периоди на 2019 г. и достигат до 7100 (около 5000 броя от граждани). В началото на кризата ръстът им беше повече от 50 на сто, но след предприетите от правителството мерки за подпомагане се отчете намаление на ръста.

ГИТ отбелязва днес 113 години от създаването си. Като контролен орган,,служителите й имат ангажимента от една страна да следят дали работодателите въвеждат противоепидемични мерки, а от друга – дали в условията на криза са коректни към своите работници и служители по отношение на законосъобразното им наемане, заплащането на труда, работното време, почивките и отпуските. Продължава и контролът по осигуряването на здраве и безопасност при работа като цяло, тъй като някои противоепидемични мерки могат да увеличат негативния ефект от други

 

рискове на работните места.

 

На 3 ноември 1907 г с указ на княз Фердинанд е създаден тогавашният Инспекторат по труда, който трябва да следи за "прилагането на законите, правилниците и наредбите по индустрията, търговията, занаятите и по протекцията на работниците".

„Инспекцията по труда продължава да гарантира прилагането на трудовото законодателство в българските предприятия. Контролните органи на Агенцията освен за спазването на разпоредбите на трудовото законодателство като цяло, упражняват специализиран контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, с трудовата мобилност и трудовата миграция, с насърчаването на заетостта, включително и заетостта на хората с увреждания и по други нормативни актове", увериха оттам.

 

От началото на годината до момента

 

Инспекцията по труда е помогнала на стотици работници да получат забавени възнаграждения в размер на 4,8 млн. лева. Инспекторите по труда съдействаха на работници, като, без да имат такова задължение, влязоха в ролята на медиатори между тях и работодателите им. Въпреки че Агенцията няма експерти в търговското право, нейните служители успяха много бързо да се обучат да инициират производства по несъстоятелност при забавени възнаграждения. Благодарение на събраните годни документи от инспекторите по труда вече са образувани 102 бр. дела за обявяване в несъстоятелност на работодатели със задължения към своите работници, 34 от които през 2020 г. Решени са 86 дела. В 73 случая съдът е обявил в несъстоятелност или е открил процедура по несъстоятелност, което е позволило на работниците и служителите да потърсят обезщетение като се обърнат към Фонда за гарантираните вземания. В осем случая работодателите са изплатили изцяло дължимите възнаграждения, а в останалите

 

съдът е обявил в несъстоятелност.

 

Благодарение на Инспекцията работници на обявеното в несъстоятелност дружество „Ремотекс – М" успяха да прекратят трудовите си договори и да получат достъп до осигурителните си права. По настояване на Инспекцията по труда Европейската агенция за безопасност и здраве при работа преведе на български език онлайн инструментът за интерактивна оценка на риска от разпространение на КОВИД-19. Експерти на Агенцията го адаптираха съгласно българското законодателство. Отново по идея на Агенцията Фонд „Условия на труд" преведе добри практики от други държави за адаптиране на работните места в условията на коронакризата.

 

 

Продължи работа по проект

 

„Оптимизация и иновации в ИА ГИТ", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Разработените по проекта въпросници за самоконтрол, чиято цел е да дадат възможност на работодателите сами да преценят доколко прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията преди реална проверка, вече се тестват сред работодателите. С това Инспекцията по труда изпълнява задължението си да информира и консултира с цел подобряване на работната среда в България.

Експерти на Агенцията поддържат създадения по проект „Контрол на командированите лица" единен портал за условията на труд в България, с който страната ни изпълнява задължението си към Европейския съюз да предоставя информация за тях. Порталът е достъпен на адрес https://postedworkers.gli.government.bg/

Агенцията работи и по няколко проекта с трансгранично участие с основна цел

 

да се подобри взаимодействието

 

между контролните органи от различни държави – членки на ЕС, и да се повиши информираността на трансграничните работници, за да се гарантират в по-голяма степен достойни условия на труд на работещите българи в ЕС.  През 2020 г. Инспекцията по труда организира за България общоевропейската Кампания за деклариран труд, която се организира от Европейската комисия и в частност от Европейската платформа за справяне с недекларирания труд. Целта на кампанията, бе да се предостави информация за ползите от декларирането на всички доходи и осигуряването, за да се мотивират

 

настоящите и бъдещите работещи,

 

работодателите и самонаетите да работят на светло. ИА ГИТ продължава да поддържа фейсбук страницата на кампанията „Всички права запазени" https://www.facebook.com/BG4FairWork и YouTube канала, на който са публикувани видеа, информиращи работниците и служителите за техните права, не само в България, но и навън.Рехабилитацията по НОИ до 18 декември Рехабилитацията по НОИ до 18 декември

До момента са се възползвали 27 930 души, средствата за дейността са тази година са 20 млн. лв.

По-високите заплати на социалните работници – от 2022 г. По-високите заплати на социалните работници – от 2022 г. Те ще получават между 120 и 250 на сто от МРЗ според услугите, които предоставят
Помощни средства от НЗОК – след година Помощни средства от НЗОК – след година И хората с психични разстройства ще имат право на защитена заетост
При затваряне - държавата да дава 80% от заплатите При затваряне - държавата да дава 80% от заплатите

За подобна промяна в Кодекса на труда настояват синдикати и бизнес заради КОВИД

Приемат заявленията по „Запази ме" Приемат заявленията по „Запази ме От днес се подават документи за обезщетенията от 24 лева на ден за работещи в затворени зарази мерките бизнеси
6 месеца ще са помощите по „Заетост за теб 6 месеца ще са помощите по „Заетост за теб По облекчените условия ще може да се кандидатства от понеделник
Официално – 650 лв. минимална заплата Официално – 650 лв. минимална заплата 60 дни неплатен отпуск ще се признават за стаж догодина
300 лева минимална пенсия от 1 януари 300 лева минимална пенсия от 1 януари Максималната скача на 1440 лева, останалите ще увеличат с 5% от юли
Личен асистент – само с над 70% увреждания Личен асистент – само с над 70% увреждания Те ще получават по 780, а не по 930 лева, както се предвиждаше първоначално
Бизнесът против ръста на минималната заплата Бизнесът против ръста на минималната заплата КНСБ пък не одобри новата помощ за останали без работа заради пандемията
1 2 3 ... 52 »