Позиция

Подкрепяме бюджета на НЗОК

27-10-2020 09:26
Clinica.bg

press@clinica.bg
Подкрепяме бюджета на НЗОКПритесняваме се, че детските за всички и 50-те лв. към пенсиите ще се превърнат в традиция, а няма да са само догодина, казват от БСК

Днес Националният съвет за тристранно сътрудничество ще разгледа проектите бюджет на ДОО и НЗОК. И в двата се предвиждат повече средства за догодина. Достатъчно ли са и добре ли са разпределени може да видите в становището на председателя на Българската стопанска камара - Радосвет Радев.

Проектът на ЗБДОО за 2021 г. предвижда значителни увеличения на пенсиите, обезщетенията и съответните разходи, вкл.: на минималния размер на пенсията за ОСВ - с 20%, от 250,00 лв. на 300,00 лв. – 474,0 млн. лв.;на максималния размер на пенсиите - с 20%, от 1200,00 лв. на 1440,00 лв. – 94,0 млн. лв.;осъвременяване на пенсиите, отпуснати до 31.12.2020 г. с 5,0% от 1 юли 2021 г. по чл.100 от КСО – 305,0 млн. лв.;изплащане на допълнителна сума от 50,00 лв. към пенсиите на всички пенсионери през периода януари-март 2021 г. - 315,0 млн. лв.


По такъв начин общият ръст на разходите

на проекта на ЗБДОО за 2021 г. нарастват на 14,8 млрд. лв. при очаквано изпълнение за 2020 г. от 13,4 млрд. лв. или с 10,6%. Планираните разходи за пенсии за 2021 г. са 12 346,7 млн. лв, с 1,77 млрд. лв. или 16,7% повече в сравнение със ЗБДОО за 2020 г. Този значителен ръст изглежда обоснован, като се отчита изоставането през последните години спрямо ръста на средната заплата в страната. В същото време, неясните перспективи за възстановяване на икономиката през 2021 г. поставят пред риск дългосрочната фискална устойчивост на страната и могат да доведат до необосновано дълъг престой в механизма на обменните курсове ERM II.

Значителна част от т. нар. еднократни за 2021 г. разходи, вкл. месечни добавки от 50 лв. към пенсиите, месечни помощи за деца и др., рискуват да се превърнат в постоянни през следващите години и да застрашат дългосрочната фискална устойчивост.


БСК възразява отново срещу отказа и

забавянето на необходимите реформи в пенсионно осигурителната система, вкл.: необоснованото нарастване на МРЗ за страната от 610 на 650 лв. и свързаното увеличение на минималните осигурителни доходи, несъответстващо на ръста на производителността на труда, особено в микропредприятията, в отрасли с ниска добавена стойност, в общини с висока безработица и в нарушение на Конвенция 131 на МОТ;липса на решителен подход за промени в медицинската експертиза на работоспособността и уврежданията и приемане на Международната класификация на функционалността, уврежданията и човешкото здраве /ICF/ на СЗО с цел пресичане на злоупотребите с инвалидните пенсии, краткосрочните обезщетения за временна нетрудоспособност, придобиване на права за социални помощи и услуги, и скъсяване на средния ефективен трудов живот при изостряща се демографска и миграционна криза;липсата на мерки за радикално ограничаване на злоупотребите с обезщетенията за временна нетрудоспособност;съхраняване на режима на изплащане на обезщетенията за първите три дни от временната нетрудоспособност;липсата на своевременно регламентиране на ясни и справедливи правила за изплащане на допълнителна пенсия от УПФ, доколкото съответните решения ще окажат пряко съществено въздействие върху реализацията на правото за избор между УПФ и ДОО и разходите;отказ от промени в приходната основа, инвестиционната политика и използването на средствата на т. нар. Сребърен фонд за финансиране на текущите дефицити в публичния сектор;необвързването на придобиването на пенсионни права и краткосрочни обезщетения с изплатените осигурителни вноски.

Следва да се отбележи отново големият

брой и размери на осигурителните измами чрез начисляване на осигурителни вноски на фиктивно наети лица, последващо неправомерно изтегляне на обезщетения от ДОО и придобиване на пенсионни права и права за изплащане на гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя;необходимост от отстраняване на противоречията между изискванията за категоризация на труда, регламентирани в КСО, свързани с условията на труда, характера на извършваната работа и действащата подзаконова нормативна уредба (Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране, приета с ПМС № 235/20.10.1998 г.) в съответствие с аргументацията, представена в становище на БСК от 2019 г.;необходимост от пряко обвързване на осигурителния принос с размера на получаваните пенсии, вкл. насърчаване на лица с натрупан изискуем осигурителен стаж и недостигаща възраст за пенсиониране да заемат работни места при нови работодатели, макари и с по-ниско възнаграждение спрямо получаваните на предишни работни места, без да бъде намаляван размерът на пенсията, изчислен към момента на придобиване на изискуемия минимален осигурителен стаж и др.


БСК подкрепя запазването на тавана за

максималния осигурителен доход на 3 000 лв, увеличаването на максималната пенсия и запазването на размерите на осигурителните вноски, респ. нулевия размер на вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите". Същевременно, предвиденото нарастване на минималната пенсия за осигурителен стаж разкъсва радикално връзката между осигурителния принос на осигурените лица и размера на получаваните и новоотпуснатите минимални пенсии. По такъв начин намалява привлекателността на осигурителната система и нарастват стимулите за полагане на недеклариран труд.


Проект на Закон за бюджет на НЗОК за 2021 г.


В съответствие със заявената подкрепа в НС на НЗОК, БСК подкрепя проекта на Закон за бюджет на НЗОК за 2021 г. Подчертаваме, че в хода на неговото изготвяне бяха подкрепени редица предложения на работодателските организации и БСК, вкл. на дългогодишните проблеми с финансирането на т. нар. надлимитна дейност на болничните заведения и др. Същевременно, призоваваме за изготвяне на общо приемлива рамка за реформите в здравеопазването в съответствие с Предложенията на УС на БСК и УС на Сдружението на общинските болници в България, от 18 септември 2019 г.[2], за промени в организацията, управлението, и финансирането на здравеопазването и здравното осигуряване.С нито една мярка не трябва да прекалим С нито една мярка не трябва да прекалим Аз изкарах болестта тежко, но с младите не е така, казва премиерът Бойко Борисов
Някои РЗОК ни провокират за надлимитната Някои РЗОК ни провокират за надлимитната

На болниците се предлага да подпишат споразумение, с което да се откажат от всякакви претенции за заплащане на медицински изделия, казват от НСЧБ

Ученици готвят за медиците в Смолян Ученици готвят за медиците в Смолян Дариха топла храна за работещите в Спешна помощ-София, украсиха сградата й с детски рисунки
25% на първа линия в Благоевград са с К-19 25% на първа линия в Благоевград са с К-19 Според директора на областната болница е време на пълна карантина
Дядо с КОВИД издъхна след скок от 8-я етаж Дядо с КОВИД издъхна след скок от 8-я етаж   Инцидентът със 75-годишният мъж е станал в УМБАЛ-Бургас
Предлагат медици да съобщават за смърт в общината Предлагат медици да съобщават за смърт в общината Това важи в случаите, когато близките са под карантина или на лечение в болница, предвижда проект за поправки в Закона за здравето
Личен асистент – само с над 70% увреждания Личен асистент – само с над 70% увреждания Те ще получават по 780, а не по 930 лева, както се предвиждаше първоначално
Назначиха новите замове Назначиха новите замове

Евгени Григоров и Слави Пачалов ще помагат на здравния министър да овладява пандемията

Поделиха резерва на НЗОК за догодина Поделиха резерва на НЗОК за догодина

Касата ще плаща и медицинските изделия при надлимитната дейност, реши още парламентът снощи

Помощ от джипи - до 5 дни Помощ от джипи - до 5 дни

Поне 45% от пациентите да минават на профилактичен преглед, предвижда проектът на медицински стандарт за първичната помощ

1 2 3 ... 287 »