Искам думата

Подкрепяме отпадането на таксите за здравни вноски

23-10-2020 12:48
Clinica.bg

press@clinica.bg
Подкрепяме отпадането на таксите за здравни вноскиТова ще остави в бюджета на касата над 5 млн. лв., казват от КТ "Подкрепа"
На 5.084 млрд. лв. възлиза приходната част в бюджета на здравната каса за догодина. Тя е с 340 млн. лв. повече спрямо тази година. Разходната част за здравноосигурителни плащания е разчетена на 4.77 млрд. лв. срещу 4.453 млрд. лв. за тази или с близо 312 млн. лв. повече. Поцизия по бюджета на НЗОК за следващата година изпратиха от КТ "Подкрепа". Публикуваме я без редакторска намеса.
КТ „Подкрепа" изразява подкрепата си за отпадането на таксите, които НЗОК превежда на НАП за събирането на здравноосигурителните вноски. Това е искане, което синдикатът е отправял нееднократно към управляващите. Години наред здравната каса плаща за събиране на осигурителни вноски такси, каквито дори частните пенсионни фондове не плащат. Миналата година таксите бяха в размер на над 5,6 млн. лв. Това е до голяма степен солидарната здравна каса.
ааа
Докато частните пенсионни фондове
аааа
не дължат такси, но събират напълно нелогични такси от осигурените лица. Само защото им взимат пари. В този смисъл напълно подкрепяме отпадането на т. 6 от чл. 24 на Закона за здравното осигуряване. Не става ясно какво се цели с промяната на чл. 6, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване. Новият текст гласи: „Броят и седалищата на РЗОК, както и територията, обслужвана от тях, се определят съгласно списък, приет от Министерския съвет по предложение на надзорния съвет на НЗОК, а броят и седалищата на техните поделения се определят със заповед на управителя на НЗОК."
аааа
Тази промяна няма никаква обосновка в мотивите
аааа
към проектобюджета. Има ли планове за промяна на броя на РЗОК и ако е така – какво я налага? Има ли изготвен анализ за ефекта от подобна реформа?

Не подкрепяме предвидената промяна в чл. 16, ал. 5 на Закона за здравното осигуряване. Настоящият текст предвижда да бъдат изготвяни пълни стенографски протоколи от заседанията на Надзорния съвет. Заличава се пълни. Досега следваше до 7 дни от заседанието протоколът да бъде публикуван. Сега не само няма срок, но няма и ангажимент за публикуване на стенографския запис. КТ „Подкрепа" смята, че здравеопазването

ааа

е една от най-важните обществени системи,

ааа

особено в период на пандемия, поради което прозрачността е задължителен елемент от управлението на публичните средства. Настояваме категорично стенограмите да са пълни и наистина да се публикуват в 7-дневен срок, тъй като и сега често има значително забавяне.

Удовлетворени сме, че е предвидена възможност в § 13, ал. 6 управителят на НЗОК еднократно да определи нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на някои служители. Смятаме, че само така може да се неутрализира създалото се социално напрежение след прилагане на Постановление № 240/31.08.2020 г. на Министерски съвет, касаещо увеличение на възнагражденията на част от работниците и служителите от системата на НЗОК с 30%.

аааа

Заложеното в нормативния документ ограничение,

аааа

а именно актуализиране на възнагражденията само на служителите, които са контролни органи по чл.72, т.2 от ЗЗО е несправедливо и необосновано, като създава сериозни социални дисбаланси, от една страна, а от друга, поражда неприемливи и непродуктивни противопоставяния в колективите. Подобен ограничаващ механизъм само задълбочава съществуващите проблеми и създава допълнителни предпоставки за вътрешно противопоставяне между служителите, както и тяхната демотивация, което неминуемо ще се отрази и върху качеството на тяхната работа.

 

Именно поради това КТ „Подкрепа" се обърна

 

към управителя на НЗОК и членовете на Надзорния съвет с конкретни предложенияза намиране на максимално приемливи и ефективни решения, които са от взаимен интерес. В заложения текст в проектобюджета е заложено това актуализиране да се извърши след 1 април 2021 г., а това за пореден път ще спомогне за задълбочаване на различията между възнагражденията, което не е основано на приноса на служителите, поради което настояваме да бъде приет нашият вариант:

„(...) В срок до един месец от влизането в сила на този закон, управителят на Националната здравноосигурителна

 

каса определя еднократно нов размер на

 

индивидуалните основни месечни заплати, увеличен с неповечеот 30 на стоотдосегашнияразмер, на служителите, необхванати от Постановление № 240/31.08.2020 г. на Министерски съвет, в рамките на разходите за персонал по бюджета на НЗОК за 2021 година, без да надхвърля максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен.

(...) Определеният по ал.1 нов размер на индивидуалната месечна заплата влиза в сила и се прилага от 1 януари 2021 г. и служи за база за изчисляване на увеличенията на индивидуалните месечни заплати за 2021 г., определени по чл.12 от Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация."

 

С уважение:

Инж. Димитър Манолов

Президент на КТ "Подкрепа"Приеха бюджета на НЗОК окончателно Приеха бюджета на НЗОК окончателно

Опозицията остана недоволна, че управляващите поделиха в аванс целия резерв на фонда от 150 млн. лв.

С нито една мярка не трябва да прекалим С нито една мярка не трябва да прекалим Аз изкарах болестта тежко, но с младите не е така, казва премиерът Бойко Борисов
Някои РЗОК ни провокират за надлимитната Някои РЗОК ни провокират за надлимитната

На болниците се предлага да подпишат споразумение, с което да се откажат от всякакви претенции за заплащане на медицински изделия, казват от НСЧБ

Ученици готвят за медиците в Смолян Ученици готвят за медиците в Смолян Дариха топла храна за работещите в Спешна помощ-София, украсиха сградата й с детски рисунки
25% на първа линия в Благоевград са с К-19 25% на първа линия в Благоевград са с К-19 Според директора на областната болница е време на пълна карантина
Дядо с КОВИД издъхна след скок от 8-я етаж Дядо с КОВИД издъхна след скок от 8-я етаж   Инцидентът със 75-годишният мъж е станал в УМБАЛ-Бургас
Предлагат медици да съобщават за смърт в общината Предлагат медици да съобщават за смърт в общината Това важи в случаите, когато близките са под карантина или на лечение в болница, предвижда проект за поправки в Закона за здравето
Назначиха новите замове Назначиха новите замове

Евгени Григоров и Слави Пачалов ще помагат на здравния министър да овладява пандемията

Поделиха резерва на НЗОК за догодина Поделиха резерва на НЗОК за догодина

Касата ще плаща и медицинските изделия при надлимитната дейност, реши още парламентът снощи

Помощ от джипи - до 5 дни Помощ от джипи - до 5 дни

Поне 45% от пациентите да минават на профилактичен преглед, предвижда проектът на медицински стандарт за първичната помощ

1 2 3 ... 253 »