коментар

Трудни решения за лечебните заведения

23-10-2020 06:06
Силвия
Силвия
Николова
silnikol@gmail.com
Трудни решения за лечебните заведенияВКС трябва разгледа две съдебни дела, което ще предвиди практиката на съдилищата занапред по делата за надлимитната дейност, казва адвокат Мария Шаркова
Три вида ще са споразуменията, по които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще изплаща надлимитната дейност на болниците за 2015 и 2016 г. Тя обаче няма да финансира лихвите за изминалите години. Какви са плюсовете и минусите за болниците, попитахме адвокат Мария Шаркова.
НЗОК публикува съвместни указания с БЛС за заплащане на оказаната медицинска помощ над определените максимални стойности за 2015 и 2016 г. С указанието се създава алгоритъм, по реда на който болниците могат да сключват споразумения с НЗОК и да получат отчетените, но незаплатени средства за посочения период. Процедурата

започва с подаване на заявление

по образец от съответното лечебно заведение, че желае да започне такава процедура. Аз съветвам тези от тях, които желаят да започнат такива преговори, да подадат възможно най-скоро заявленията си, защото те ще се разглеждат по реда на подаването им. Това е много важно предвид обстоятелството, че НЗОК ще се разплаща с тях до изчерпване на определената сума, а именно 75 млн. лева. Хипотетично е възможно тази сума да не достигне за всички и особено за по-колебливите. Разбира се, посочената сума от 75 млн. лв. е съобразена със сумите, дължими за тези периоди, но е важно да се обърне внимание на това обстоятелство.

Лечебните заведения могат да избират

между три вида споразумения в зависимост от конкретната ситуация. В случай, че няма висящо съдебно дело между съответната болница и касата, е сключва споразумение, с което лечебното заведение се отказва от лихвите, дължими за целия период от датата на падежа до момента на сключване на споразумението. В тази ситуация почти няма неясноти, защото болницата не е направила разходи за водене на делата, но е необходимо да се откаже от законната лихва върху главниците.

Другите два типа споразумения, които могат да се сключат, касаят случаите

при висящи съдебни дела

между преговарящата болница и НЗОК. Едното от тях предвижда възможността въпросът да приключи с извънсъдебно споразумение, а другото да се сключи т. нар. съдебна спогодба. При сключване на съдебна спогодба, съдът одобрява същата, което се отразява в протокола то съдебното заседание, а делото се прекратява. Ползата от сключването на такава спогодба е обстоятелството, че болниците ще получат обратно половината от държавната такса, която са заплатили при иницииране на делото. Така например, ако лечебното заведение е заплатило държавна такса в размер на 20 000 лв. (4% от материалния интерес), съдът ще върне 10 000. По този начин ще бъдат възстановени част от разноските за водене на делото, направени от лечебното заведение. Тук е важно да отбележа, че и по трите проекта на споразумения, приложени към указанието, болниците следва

да се откажат от законната лихва,

а при последните два и от разноските за водене на делото. От една страна, това означава, че лечебното заведение ще се откаже от една значителна сума, представляваща размера на законната лихва върху дължимите главници. От друга, при исковете, особено тези с голям материален интерес, се правят и разноски за плащане на държавна такса (4%) от материалния интерес, разходи за процесуално представителство, т.е. за адвокат, както и за извършване на различни видове експертизи Става дума за един сериозен ресурс, който е вложен за инициирането и воденето на тези съдебни спорове и от който лечебните заведения трябва да се откажат. Ето защо се поставя въпроса дали е по-добре сега, в рамките на 30 дни от сключване на споразумението, болницата да получи главницата или да действа на принципа „всичко или нищо": да продължи делото и да рискува исковете й да бъдат отхвърлени (което винаги е възможно при един съдебен спор), но пък в същото, при приключване на делото в нейна полза, ще получи не само главницата, но и лихвите и

направените разноски по делото.

Тук следва да се подчертае, че пред ВКС предстои разглеждането на две съдебни дела, по които се очаква произнасяне по същество по важни въпроси, определящи изхода споровете за надлимитна дейност. Според начина, по който се произнесе ВКС, ще може да се предвиди и практиката на съдилищата занапред по тези дела, а това е ключово за решенията на болниците по отношение на тези споразумения. Въпросът е, че произнасяне не се очаква преди края и дори началото на следващата година, когато обаче за болниците ще е твърде късно да се споразумяват с НЗОК.

Отбелязвам също така, че преди приемането на посочените Указания, НЗОК разпореди и се извършиха проверки във всички лечебни заведения за изпълнение на договорите за 2015 и 2016 г. В случаите на установени нарушения при изпълнение на клиничните пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури, тези суми ще се приспаднат от главниците и няма да бъдат заплатени от НЗОК. В случай, че болниците считат, че

изводите на НЗОК са неправилни,

спорът може да бъде решен по съдебен ред, стига да не се приемат за установени тези обстоятелства със споразумението.

Подчертавам изрично и следното важно обстоятелство. Преди сключване на споразумение с НЗОК, държавните и общинските болници трябва да поискат разрешение от принципала си за сключването им! В противен случай управителите и изпълнителните директори са изключително уязвими от една страна, защото не са спазили изискванията на договорите за управление, уставите си и закона, а от друга, защото има риск да им се търси наказателна отговорност, защото са се отказали от заплащането на лихви и направени разноски. Във връзка с предложението на МЗ за задължаване на всички болници да разкриват

легла за пациенти с КОВИД– 19

и обсъждането на възможни санкции в тази връзка, намирам, че е необходимо тези задължения да бъдат уредени в анекс към НРД. Добре е да се обсъди дали обаче пациентите на болници, в които няма условия и специалисти за лечение на инфекциозни болести, ще получат еднакво качествена медицинска помощ в сравнение с пациентите на голяма многопрофилна болница с опит в лечението на КОВИД-19.Приеха бюджета на НЗОК окончателно Приеха бюджета на НЗОК окончателно

Опозицията остана недоволна, че управляващите поделиха в аванс целия резерв на фонда от 150 млн. лв.

Някои РЗОК ни провокират за надлимитната Някои РЗОК ни провокират за надлимитната

На болниците се предлага да подпишат споразумение, с което да се откажат от всякакви претенции за заплащане на медицински изделия, казват от НСЧБ

Предлагат медици да съобщават за смърт в общината Предлагат медици да съобщават за смърт в общината Това важи в случаите, когато близките са под карантина или на лечение в болница, предвижда проект за поправки в Закона за здравето
Назначиха новите замове Назначиха новите замове

Евгени Григоров и Слави Пачалов ще помагат на здравния министър да овладява пандемията

Поделиха резерва на НЗОК за догодина Поделиха резерва на НЗОК за догодина

Касата ще плаща и медицинските изделия при надлимитната дейност, реши още парламентът снощи

Помощ от джипи - до 5 дни Помощ от джипи - до 5 дни

Поне 45% от пациентите да минават на профилактичен преглед, предвижда проектът на медицински стандарт за първичната помощ

Още двама зам. министри в МЗ Още двама зам. министри в МЗ Те ще помагат за борбата с епидемията от коронавирус
БЛС и НЗОК още спорят за анекса БЛС и НЗОК още спорят за анекса Медиците настояват цената на PCR-a да остане 60 лв. и да има допълнителни направления за тестовете
Болници се отказаха от споразумение за надлимитната Болници се отказаха от споразумение за надлимитната

Касата би трябвало да плати лихвите и разходите на лечебните заведения за медицински изделия, казва Красимир Грудев

Хирургия под стандарт Хирургия под стандарт

Новите проекти за медицински стандарти в тази област залагат поне 1000 операции на година за болница трето ниво

1 2 3 ... 147 »