Проучване

Стара Загора и София са с най-мръсния въздух в ЕС

21-10-2020 11:57
Clinica.bg

press@clinica.bg
Стара Загора и София са с най-мръсния въздух в ЕС Страната ни е единствената от ЕС в топ 20 на държавите с най-високи нива на замърсяване със серен диоксид, показва доклад на Европейски алианс за обществено здраве
Стара Загора и София са с най-мръсния въздух в Европейския съюз. Toва заяви председателят на Българска асоциация за закрила на пациентите (БАЗП) Пламен Таушанов във връзка с излезлия днес доклад CE-Delft на координиращата организация Европейски алианс за обществено здраве (EPHA). Публикуваме резултатите, изводите и препоръките от него.
Докладът е изработен от консорциум от НПО с дейност в обществена полза в 10 европейски държави (Испания, Франция, Германия, Полша, Словения, Унгария, Румъния, България, Нидерландия, Италия) под ръководството на Европейски алианс за обществено здраве (EPHA). Единствен участник от България е Българска асоциация за закрила на пациентите (БАЗП). Видно от доклада и анализите, както и нашите препоръки, които сме дали по-рано, няма съществено изменение, коментира Пламен Таушанов. Броят на източниците за изследване на въздуха от 2013 г. е непроменен, както по изпълнението на различни проекти на общинско и национално ниво, които освен, че закъсняват и се отлагат във времето, не се изпълняват в предвидените параметри, добави още той. Според него гражданите и пациентите

трябва да накарат общинската и държавна
аааа
администрация да си изпълняват задълженията, тъй като продължава увеличената смъртност на пациентите от 5 вида заболявания от финни прахови частици (ФПЧ), особено в условията на COVID-19, което е свързано и с големи социални разходи и обедняване на населението. По същество проучването изследва социалните разходи, свързани със замърсяването на въздуха в 432 европейски града в 30 държави (групата ЕС-27 плюс Великобритания, Норвегия и Швейцария). Социалните разходи са тези, касаещи благосъстоянието, и включват както преки разходи за здравеопазване (напр. за прием в болница), така и косвените въздействия върху здравето (напр. заболявания като ХОББ или по-ниска продължителност на живота, дължащи се на замърсяването на въздуха).
аааа
Тези въздействия касаят благосъстоянието,
аааа
тъй като хората явно предпочитат здравословния начин на живот в добра и чиста среда. И тъй като чистата околна среда не е нещо, което може да бъде купено на пазара, е необходима стабилна методология за изчисление, така че да се определи количествено всеобхватното въздействие върху общественото здраве.

Съществуват множество проучвания на икономисти по околната среда с цел количествено определяне въздействията на замърсяването на въздуха върху здравето и изразяването им като социални разходи. Тези проучвания са използвани при разработването на методологичната рамка на настоящото проучване, обхващаща 16 различни въздействия върху здравето, дължащи се на замърсяването на въздуха с фини прахови частици, озон и азотни оксиди.

 

За всички 432 града в извадката (с общо население 130 млн. жители)

 

количествено определените социални разходи през 2018 г. са над 166 милиарда евро. В абсолютно изражение Лондон е градът с най-високите социални разходи. През 2018 г. загубата на благосъстояние за неговите 8,8 милиона жители възлиза на 11,38 милиарда евро. Следват Букурещ с годишна загуба на благосъстояние от 6,35 милиарда евро и Берлин с годишна загуба от 5,24 милиарда евро. Големината на града е ключов фактор, допринасящ за общите социални разходи: всички градове с население над 1 милион са сред 25-те градове с най-високи социални разходи, свързани със замърсяването на въздуха

През 2018 г. средно всеки жител на европейски град е претърпял загуба на благосъстояние от над 1250 евро годишно поради преки и непреки здравни загуби, свързани с лошо качество на въздуха.

 

Транспортните политики оказват влияние върху

социалните разходи, свързани със замърсяването на въздуха, чрез използване на няколко представителни показателя, налични за много от градовете, включително време за пътуване до и от работа и притежаване на автомобил. Резултатите ни сочат, че увеличение на средното време за пътуване до и от работа с 1% увеличава с 0,29% социалните разходи, свързани с емисиите на прахови частици PM10, а тези, свързани с емисиите на NO2 - дори с 0,54%. Увеличението на броя на автомобилите в града с 1% увеличава общите социални разходи с почти 0,5%. Това потвърждава, че по-краткото пътуване до и от работа и по-малкият брой собствени автомобили оказват положително въздействие върху качеството на въздуха и по този начин намаляват социалните разходи, свързани с лошото качество на въздуха в града.


Какво показва българската статистика?

 

Умирания по причини за смъртта през 2019 г.

- от общо 108 083 души от новообразувания (злокачествени заболявания) умират 18 298 души;

от болести на органите на кръвообращението – 69 632 души;

от болести на дихателната система – 4193 души;

от болести на храносмилателната система – 4 113 души, а некласифицирани другаде – 3843 души;

от външни причини за заболеваемост и смъртност – 2571 души, като преобладават във всички заболявания повече мъже, отколкото жени.

Относно отчитане замърсяване на атмосферния въздух с ФПЧ и серен диоксид в Област Стара Загора, най-много са в Община Стара Загора, Гълъбово и Гурково. Поради тази причина в новия доклад на CE-Delft, община Стара Загора е на първо място по смъртност в Европа от мръсен въздух – 85% от населението умира от заболявания, причинени от лошия атмосферен въздух.

 

Трафикът е един от основните проблеми

 

Трябва да се промени „средната възраст на автомобилите" в България. Вместо 20 години, както е в момента, да се промени на 10 години. От 3,5 милиона превозни средства, които са регистрирани у нас, включително лекотоварните автомобили, автобуси и камиони, едва около 500 000 са на възраст до 10 години. Екологичният стандарт Евро 5 за изгорели газове бе въведен от септември 2009. В графата екологични с Евро 6, спадат едва около 200 000 возила – толкова са регистрираните у нас 5-годишни автомобили. Само през изминалата година в България са внесени над 100 000 автомобила втора употреба, като 35 хил. са дизелови. Повече от половината от дизеловите коли са на възраст над 10 години и те отделят средно 12 пъти по-високи от сегашните допустими норми за азотен диоксид в ЕС. Средно една дизелова кола, внесена миналата година в страната, отделя 10-15 кг токсично замърсяване с азотен диоксид за една година, като повечето автомобили идват от Италия. Драстични промени в автомобилния парк у нас са настъпили в последните 9 месеца, сочи статистиката на регистрираните превозни средства в България от 1 юли 2017г. до 1 април 2018г.

 

В този период дизеловите возила у нас са с 19 710 повече,

 

а бензиновите са намалели с 64 138. Данните са за всички леки автомобили – нови и употребявани. В средата на миналата година бензиновите возила, водени на отчет в България, са били 1 432 216 – сега са 1 368 078. Към 1 юли 2017г. дизеловите автомобили с регистрация са били 1 148 727, а към първи април 2018г., те са скочили на 1 168 437. Това означава, че съотношението на бензинови към дизелови автомобили на родния автопарк сега е 17% в полза на бензиновите возила, докато преди 8 месеца тя е била 24%. Коренно различна обаче е картината при продажбата на нови автомобили – все по-малко търсене на дизелови автомобили за сметка на бензиновите, хибридите и електрическите. За цялата 2017г., делът на нафтовите возила е бил 53%, а на бензиновите – 43%. През 2016г., дизеловите коли са 60%, а бензиновите – 38%. След първите три месеца на тази година съотношението дизел към бензин е почти изравнено – 48% към 47%, като останалите проценти отиват към возилата с алтернативно задвижване. В момента в България се движат 523 електрически коли и 3901 хибрида. Да се въведат ековинетки в три различни цвята, обозначаващи степените на замърсеност от автомобилите.

 

Стикерите да се поставят по време на „Годишните

 

технически прегледи", когато ще се извършва и съответната категоризация според вида двигател на автомобила и отделяните от него вредни газове. Данните за изгорелите газове пък ще се подават директно в „Автомобилна администрация". Предлагаме да има също така и зелен стикер за автомобилите, които най-малко замърсяват. Обикновено на тези показатели отговарят колите от стандарта Евро 5 или Евро 6. Жълтият стикер ще е за автомобили с Евро 3 и Евро 4. Червеният стикер ще е за най-старите коли – Евро 1 и Евро 2. Вероятно е да има и четвърти стикер – за електромобили и хибриди. При тях замърсяването е нулево. Цветът за тях да бъде син. В стикера за преглед предлагаме да бъде монтиран и чип,

 

в който ще бъде въведена информация за автомобила

 

– регистрационен номер, данните за замърсяването – ще могат да се четат дистанционно. Това пак се справи, за да се помогне на общините. Ако монтират рамка, през която да минават колите, то чипът ще може да се чете и автомобилите, които замърсяват, да се таксуват допълнително или да се ограничават зоните, в които могат да се движат. Данните в чипа ще бъдат защитени и не всеки ще може да ги чете. Градските власти трябва да направят по-големи усилия за идентифициране на тежко замърсяващи автомобили по пътищата и въвеждане на ограничителни политики – например София може да създаде зона с ниски емисии и – чрез дистанционно наблюдение – да открие превозни средства с подправени филтри за дизелови частици и да не допуска достъпа им до града, докато колите не бъдат фиксирани. През последните дни се правят опити от Столична Община за дистанционно измерване на вредните емисии от автомобилите на едно единствено място – до алея Яворов на бул. Цариградско шосе.Мръсен въздух почти в цялата страна Мръсен въздух почти в цялата страна В София нивата на фини прахови частици три пъти по-високи от допустимото, търсят обектите-замърсители
Сменят старите печки с климатици за по-чист въздух Сменят старите печки с климатици за по-чист въздух Желаещите да участват в програмата на Столичната община могат да кандидатстват до 20 август
Проверяват коли за замърсяване на въздуха Проверяват коли за замърсяване на въздуха Съставени са 4 акта, целта е да не се движат автомобили с техническа неизправност
Продължава подмяната на стари печки за по-чист въздух Продължава подмяната на стари печки за по-чист въздух През април стартира кампанията на Столична община, която ще обхване 15 хил. домакинства
Жълт код за мръсен въздух в сряда Жълт код за мръсен въздух в сряда Мият улиците в София по разпореждане на кметa Йорданка Фандъкова
Мръсен въздух в София и днес Мръсен въздух в София и днес Червен код се очаква в Павлово и Хиподрума, жълт в Надежда и Дружба
Глобяват за замърсяване на въздуха Глобяват за замърсяване на въздуха Инспекторите се натъкнали на над 300 нерегламентирано изхвърлени гуми, от началото на 2020 г. са издадени 10 акта на нарушения
Вдигат данъците за колите в София Вдигат данъците за колите в София Мярката е насочена срещу мръсния въздух, очакват се 38 млн. лв. повече в бюджета на СО от увеличени налози през 2020 г.
Следим въздуха в реално време Следим въздуха в реално време Данните от 22- те сензорни станции в София са налични онлайн, казаха от Столична община
Пак смог в София Пак смог в София Буферните паркинги към метрото са безплатни днес на 19 декември, казаха от Столична община
1 2 3 ... 7 »