искам думата

Не подкрепяме проекта за бюджет на ДОО

20-10-2020 16:22
Clinica.bg

press@clinica.bg
Не подкрепяме проекта за бюджет на ДООИзравняването на минималната пенсия със средните е демотивиращо, против сме административния ръст на МРЗ, казват от БТПП
Проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване за догодина беше приет от Надзорния съвет на НОИ и предвижда ръст на минималната заплата, както и увеличение с еднакъв процент на всички пенсии, освен минималната, която скача с повече. Подходът не се одобрява от работодтелите. Публикуваме становището на Българската търговско-промишлена палата, изратено до управителя на НОИ Ивайло Иванов.
УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

 

Българската търговско-промишлена палата (БТПП), след като разгледа проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 година, изразява следното становище:

БТПП е категорично против кратките срокове за разглеждане на толкова важен за обществеността и бизнеса закон какъвто е закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

По отношение на пазара на труда, БТПП е категорично против

 

административното увеличение

 

на минималната работна заплата с 6,6%, което води до среден ръст на минималните осигурителни прагове с около 4,5%, във времена на неясна за бизнеса картина и перспектива. Все още не приет механизъм за изменението на минималната работна заплата, което е в разрез с ратифицираната от България международна конвенция 131 на МОТ, както и остава открит въпросът за премахване на минималните осигурителни прагове, което е изкуствена допълнителна тежест за бизнеса. В тази връзка Палатата не подкрепя

 

служебното определяне на МРЗ,

 

предвид предприетите действия от страна на социалните партньори за изготвяне на механизъм за определяне на МРЗ. Още повече при спад на икономиката не само за страната, а и в световен мащаб увеличението на МРЗ не отчита никави икономически индикатори, които трябва ясно да отразяват увеличението на МРЗ. В момент когато правителството декларира голям набор от мерки в подкрепа на бизнеса, елементарни и логически неща, които могат се направят в подкрепа на малките и

 

средните предприятия не се правят.

 

Отбелязваме несъответствие на предложението за предоставяне на допълнителни суми в размер на 50 лева към пенсиите с идеята на ДОО. Не е ясно дали предложението е под формата на социална помощ или се явява увеличение на пенсиите за определен период. БТПП изрази подкрепа за увеличение на пенсиите и прилагане на швейцарското правило, но е против, когато това нарастване не отговаря на пазарните условия и се налага административно. Още повече увеличението с 50 лв. за срок до м. март 2021 подлага

 

на сериозно съмнение и идеята

 

за получаване на тази помощ.

На следващо място, категорично не подкрепяме и продължаващата тежест за бизнеса в заплащането на първите три дни болнични. Тази мярка беше временна само за 2010 г. и оттогава вече за десета година се планира продължаване на действието й. През 2020 броят на изплатените болнични е многократно завишен, поради пандемията от COVID-19, което допълнително

 

натоварва бюджета на работодателите

 

в трудната икономическа ситуация, която се очертава и през 2021 г. Отново констатираме разминаване от декларирани намерения и доказани несъответствия с проявяване на грижа за работещите фирми. Ако това е затруднение за държавата, то не по-малка е тежестта за бизнеса и за работодателите и ако има желание да се окаже съдействие в такъв момент то членовете на БТПП считат, че на първо време може да бъде възстановен стария режим, при който работодателите плащат само първия ден, а в последствие това неадекватно задължение въобще да оотпадне (т.к. се внасят осигурителни вноски) и се поеме от съответните фондове.

От друга страна, припомняме предложението на БТПП за въвеждането на

 

лична осигурителна вноска за държавни

 

служители с оглед равнопоставеност в осигурителната система.

БТПП счита, че предложеното за осъвременяване на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2020 г. с 5% (процент, определен по чл. 100 от КСО) е неправилно и демотивиращо от гледна точка на положения труд. По този начин, този който се е осигурявал 40 години дори на ниски доходи, ще получи почти същия размер на пенсия като лице, което е работило само 10 години, а през останалото време е било безработно. С този нецелесъобразен подход за

 

изравняване на минималните пенсии със средните

 

ще се задълбочи още повече проблемът с „постоянно" безработните лица в страната.

Към проектът на закона, не е представена макрoрамката на държавния бюджет или поне мотивиран икономически анализ, от който да е видно, от кои бюджетни пера ще се финансират направени промени в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 година.

Във връзка с гореизложеното БТПП не подкрепя Проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 година, съгласно изложените политики и мотиви.

С оглед на кратките срокове БТПП си запазва правото за допълнителни коментари и становища на следващите етапи на разглеждане на законопроекта.300 лева минимална пенсия от 1 януари 300 лева минимална пенсия от 1 януари Максималната скача на 1440 лева, останалите ще увеличат с 5% от юли
Бизнесът против ръста на минималната заплата Бизнесът против ръста на минималната заплата КНСБ пък не одобри новата помощ за останали без работа заради пандемията
627 лв. месечно стигали на човек да оцелее 627 лв. месечно стигали на човек да оцелее Сумата за издръжка нараства с 0.2%, спрямо предходното тримесечие, казва експерта Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ
318 млн. за добавки на пенсионерите догодина 318 млн. за добавки на пенсионерите догодина Те ще получават допълнителните 50 лв. и през 2021 г., напомни отново премиерът Бойко Борисов
Безработицата е под 7 на сто Безработицата е под 7 на сто Една трета от заявените свободни места са от държавата или общините
60 дни неплатен отпуск ще са трудов стаж 60 дни неплатен отпуск ще са трудов стаж Все пак детски надбавки няма да има за всички, а според подоходен критерий
НС зацикли на промените за извънредния труд НС зацикли на промените за извънредния труд Парламентът за пореден път не успя да събере кворум и не гласува поправките в КТ
Рязък спад в обявите за работа Рязък спад в обявите за работа

След два месеца на положителна тенденция, през октомври те са с 13% по-малко от септември, отчитат от JobTiger

Синдикатите искат до 60% ръст на заплатите Синдикатите искат до 60% ръст на заплатите 1300 лева да е възнаграждението на сестрите в Колективния трудов договор, поне 1750 лв. – на лекарите
Предлагат ваучерите за храна да са 100 лв. Предлагат ваучерите за храна да са 100 лв. Поправката е на "Обединени патриоти" по идея на работодателите
1 2 3 ... 46 »