обещания

Телемедицина за хора с увреждания до 10 г.

13-10-2020 12:57
Clinica.bg

press@clinica.bg
Телемедицина за хора с увреждания до 10 г.Повече рехабилитация и комплексен подход предвижда стратегията до 2030 година
Мобилни медицински грижи, телемедицина и проследяване чрез мобилни приложения, както и адекватна рехабилитация и дългосрочни грижи предвижда проектът за Национална стратегия за хората с увреждания 2021-2030 година, публикуван за обществено обсъждане. На този етап към стратегията обаче няма приложени план за действие и предвидени средства, затова и не е ясно коя от стотиците мерки в нея ще се осъществи и кога.
Превенция на уврежданията, първична и вторична профилактика, включително в малките населени места, усъвършенстване на системата на медицинската експертиза в съответствие с Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето, на механизмите за осигуряване на медицински изделия и технически помощни средства, включително и на индивидуални протези и ортези и други спомагателни устройства и технологии, предвижна стратегията. Очаква се и подобряване на достъпа до ефективни терапии и лекарствени продукти, и създаване на условия за развитие на
ллл
мрежа от услуги за рехабилитация
ллл
и дългосрочни грижи за деца и хора с увреждания. В помощ на хората с увреждания ще бъде и развитието на електронното здравеопазване.

В следващите 10 години трябва да започне прилагането на комплексен медико-социален подход в грижите за деца -  недоносени, с увреждания и хронични заболявания, деца в риск от проблеми в развитието, и подкрепа на техните семейства. За целта е нужно преструктуриране на здравната система, включително и достъп до превантивна грижа, важна част от която е и медицинската рехабилитация, с която да се намали възможността за повишаване степента на инвалидизиране, предвижда документът. Стратегията изисква и развитие на високотехнологични диагностични и лечебни услуги и развитието на структури за рехабилитация, за продължително лечение и палиативни грижи. Предвижда се дори създаване на медицински центрове

 

с легла за наблюдение и лечение до 48 часа,

 

както и на структури за дългосрочни грижи, в които да се осигурява „цяла гама от социални и медицински грижи", включително мобилни медицински грижи, на амбулаторни услуги, физиотерапия, услуги за дневни грижи, палиативни грижи - както на място, така и в домашна среда.

Стратегията отбелязва и необходимостта от промяна на модела на медицинската експертиза и модернизирането й чрез електронизация на процесите. „Медицинската експертиза се нуждае от различно ниво на контрол, за да се намалят случаите на злоупотреби с болничните листове и експертните решения за трайна неработоспособност/вид и степен на увреждане", се отбелязва в документа. Това се очаква да стане след като МЗ и МТСП разработят

 

нов модел на експертизата на уврежданията

 

на базата на Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето.

Предвижда се да бъде разработена и приложена концепция за развитие на телемедицината, особено за пациенти в труднодостъпни и отдалечени райони, както и за пациенти със специфични потребности - хронични заболявания, възрастни хора и др. Ще се въведат и приложения за мобилни услуги за наблюдение на състоянието на пациентите, което също ще спомогне да се подобри достъпът на населението до здравни услуги.

Стратегията предвижда още улесняване на използването на езика на знаците и Брайловата азбука, по-добър достъп до информация чрез българския жестов език.

 

Ще се адаптира железопътният, морският

 

и въздушният транспорт, като транспортните оператори ще трябва да предоставят информация за пътуване във формати, до които всички пътници могат лесно да имат достъп и разбиране. Предвижда се подобряване на физическата инфраструктура - превозните средства, гарите и уличната мрежа да са лесни за използване за всички. Стратегията предвижда и допълнителни социални облекчения при пътуване с влак, когато хора с увреждания трябва да стигнат до болница извън населеното си място. Ще се увеличи и броят безплатни пътувания, в зависимост от процента нетрудоспособност, ще се увеличи

 

процентът на намаление при билети

 

и абонаментни карти за пътуване. Част от стратегията е и осигуряване на специални условия за движение, спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани или ползвани от хора с увреждания, осигуряване на възможности за разширяване обхвата на достъпния градски транспорт за хора с трайни увреждания и създаване на разширена система за транспорт „врата до врата" за хора с тежки двигателни и множество увреждания.

БНТ и БНР ще трябва да включат в програмите си специализирани субтитри, език на знаците, аудио-описание, аудио-субтитри, достъпни мултимедии.

Предвижда се и да продължат опитите за насърчаване и подпомагане на работодателите да

 

наемат на работа хора с увреждания,

 

за стимулиране на заетостта на хората с увреждания "в специализирана, подкрепена и защитена работна среда чрез инвестиции за гарантиране на достъп и адаптираност до работното място". Ще се работи за осигуряване на възможности за повишаване производителността на труда на работещите хора с увреждания, ще се насърчават предприемаческите им умения, както и социалното предприемачество.Помощта за ученик скача на 300 лева Помощта за ученик скача на 300 лева Родителите на всички деца в 1 и 8 клас ще получават 50 лева повече
Обезщетението за безработица е недостатъчно Обезщетението за безработица е недостатъчно За поредна година средствата за отглеждане на дете до 2-годишна възраст са замразени на 380 лв., отбелязват от КТ "Подкрепа"
Хората с диабет и ХОББ често работят в стресова среда Хората с диабет и ХОББ често работят в стресова среда

Населението в света застарява все повече и поради тази причина става все по-болно, а това поставя множество проблеми пред държавите, свързани с трудовия пазар. България не прави изключение. По-доброто интегриране на хората с хронични заболявания в работната среда и запазването на трудоспособността им за по-дълго време е един от ключовете за разрешаване на тези проблеми. Как може да стане това у нас, попитахме проф. Златица Петрова.

Системата за ТЕЛК тръгна с фалстарт Системата за ТЕЛК тръгна с фалстарт

Ден след 15 октомври сайтът не работи, а лекарите от комисиите тепърва ще минават обучение и ще си купуват подписи

Ниските пенсии – с ваучери за храна Ниските пенсии – с ваучери за храна Обсъжда се увеличението да е с еднакъв процент, обяви социалният министър Деница Сачева
Помощта за хора с увреждания – според личните нужди Помощта за хора с увреждания – според личните нужди Оценката не трябва да отпада, вместо това да се намери начин да се ограничи административната тежест, казва омбусманът Диана Ковачева
Е-ТЕЛК – с електронен подпис Е-ТЕЛК – с електронен подпис Тръгва информационната система за контрол на медицинската експертиза
Тръгва е-системата за ТЕЛК Тръгва е-системата за ТЕЛК Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от лекари направления за медицинска експертиза, съобщиха от БЛС
Поне 40 лева добавка за всяко дете Поне 40 лева добавка за всяко дете Правителството удължи срока на изплащане на компенсациите на работодателите за запазване на заетостта по мярката 60 на 40 до края на годината
Реформират старческите домове до 2025 г. Реформират старческите домове до 2025 г. Професиите на бъдещето са тези, които са свързани с хора, смята социалния министър
1 2 3 ... 37 »